Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TechCON Brilliance 2008

Autor článku: Administrator   

Tags: CAD

Firma Atcon systems představila v tomto roce novou verzi projekčního programu TechCON Brilliance 2008, pro návrh ústředního vytápění. Program prošel vícerými úpravami. Kromě nového grafického rozhraní ve stylu Windows XP a Vista přibylo i množství nových a zautomatizovaných funkcí.

Stručně o programu TechCON

Pokud program TechCON ještě neznáte (psali jsme o něm v CAD 6/2007 – pozn. red.), přiblížíme vám aspoň stručně jeho zaměření. Program nabízí komplexní vyhotovení projektu od výpočtu tepelných ztrát až po samotné zpracování projektové dokumentace. Slučuje dva druhy softwarových produktů – výpočetní program a CAD systém – do jednoho komplexního celku, což kromě výrazného zjednodušení a urychlení práce snižuje investice do softwarového vybavení.

Obsahuje 4 nezávislé moduly:

 • tepelné ztráty
 • výpočet soustavy topných těles
 • výpočet podlahového vytápění
 • specifikace a cenové kalkulace

Program TechCON řeší výpočet tepelných ztrát budov, zpracování projektové dokumentace v 2D a 3D prostoru současně, dimenzování topných soustav, hydraulické vyregulování topných soustav, výpočet podlahového vytápění a specifikaci prvků spolu s celkovou cenovou kalkulací. TechCON umožňuje načíst projekt ve formátech DWG a DXF, z kterého vytvoří „slepou matrici“ vynecháním kótovacích a odkazových čar. Vzhledem k tomu, že DXF je univerzální formát pro CAD, může projektant do TechCONu načíst projekt z libovolného jiného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovat do souboru DXF, výpočty a specifikaci do souborů HTML a XLS.

Lepší orientace v 3D prostoru

Co je nového v TechCON Brilliance 2008

Při práci v TechCONu se nemusíte obávat problémů se zadáváním výškových rozdílů při kreslení potrubí v půdorysu. Pro lepší přehled je na obrazovce zobrazeno malé okno 3D asistent, ve kterém vidíte poschodí a výšku, ve které právě kreslíte potrubí. V případě, že přejdete mimo aktivní poschodí, upozorní vás program varovným signálem.

Kde je to možné, tam program kreslí za vás

Ulehčení kreslení je hlavním rysem nové verze programu TechCON. Automatické kreslení můžete využít při těch nejsložitějších částích, jako je zakreslení napojení z radiátorů na stoupačky. U vícepodlažní budovy s odlišnými půdorysy je manuální zakreslení připojení pracná a časově náročná záležitost.

Automatické napojení radiátorů na stoupačky Označením stoupacího potrubí (dále stoupačky) a volbou Napojit VT na stoupačku v kontextovém menu (zobrazí se po stlačení pravého tlačítka myši) se spouští automatické napojování topných těles na zvolenou stoupačku. Program zobrazí dialogové okno pro zadání vzdálenosti od stoupačky v metrech, ve které má vyhledat volná topná tělesa. Pokud najde volné topné těleso, napojí ho na stoupačku. Podle vzájemné polohy stoupačky a topného tělesa zvolí program nejvhodnější možnost napojení. Při napojení dvou topných těles, která se na stoupačku napojují ve stejném bodě, se napojení modifikuje, aby se předešlo překrývání potrubí.

Po napojení na stoupací potrubí následuje automatické ukončení stoupacího potrubí na horním podlaží.


Automatické napojení radiátorů v podlaze
Automatizace se však nevyhnula ani běžnému napojení radiátorů v podlaze. Označením vytápěcích těles a potrubí, na které se mají tělesa napojit, a volbou Dopojit VT na potrubí se všechna označená tělesa napojí na zvolené potrubí v podlaze. Program vyřeší všechny případy, jako jsou rohová napojení do stěny nebo přímá do podlahy.

Jak je zřejmé, pomocí těchto automatických funkcí stačí projektantovi v TechCONu jen zakreslit topná tělesa a hlavní rozvody.

Automatické kopírování podlaží
U vícepodlažních staveb se stejným nebo podobným půdorysem podlaží je výhodné typické podlaží vícenásobně zkopírovat. TechCON má jednoduchou funkci, pomocí které si zvolíte podlaží, do kterých se má aktivní poschodí přenést. Všechny zkopírované místnosti se automaticky přečíslují podle nového podlaží a taktéž se aktualizují i všechny popisy na radiátorech.

Program stále kontroluje vaši práci a pomáhá vám

Jak víte z práce v CAD systémech, často se stává, že něco špatně zakreslíte a najít chybu v té spleti čar je potom dost složité. Proto je dobré, když program vaši práci kontroluje.

V případě, když například zapomenete spojit potrubí nebo je nakreslíte tak blízko, že se budou jevit jako spojená, program vás na chybu sám upozorní a zobrazí i přesné místo jejího výskytu. Upozorní vás dokonce i na takové chyby, jako je napojení přívodu do zpátečky a naopak.Program stále kontroluje vaši práci a pomáhá vám

Změnou neprošlo jen kreslení, ale i samotné výpočty

Nové možnosti výpočtu podlahového vytápění
Po výpočtu podlahového vytápění program vypočítá počet okruhů, na které je potřebné místnost rozdělit. Okruhy můžete rozdělit přímo ve výpočetním dialogu. Vybíráte si, zda vodorovně, nebo svisle, a volíte způsob bez, nebo s dilatačním profilem. Tato změna se automaticky zakreslí i do projektu v CADu.

Pokud se rozhodnete rozdělit okruh v místnosti přímo v CADu, program zobrazuje číslem na okruhu a u kurzoru potřebný počet nových okruhů.

Jednoduchým zadáním můžete nastavit globální okrajové podmínky podlahového vytápění pro celý projekt (např. rozestup, max. délka, max. tlaková ztráta).

Pro větší přehled o výsledcích výpočtu je k dispozici nové dialogové okno pro zobrazení výsledků podlahového vytápění. Obsahuje tabulku, ve které jsou zobrazeny pod sebou všechny místnosti a jejich hodnoty. Uživatel získává po změně údaje pro jednu místnost rychlý přehled o vlivu změny na ostatní místnosti. Tato změna posouvá komfort výpočtu na úplně novou úroveň.

Nové možnosti výpočtu podlahového vytápění
Nové možnosti výpočtu podlahového vytápění

Nový výpočet ústředního vytápění
Po kompletní úpravě okna pro výpočet a dimenzování potrubních rozvodů je možné měnit všechny potřebné údaje tohoto výpočtu:

 • přímo ve výpočetním okně můžete zapnout a vypnout regulaci na ventilu radiátoru
 • je možné určit podíl škrcení ventilů na přívodu a na zpátečce tělesa v % (např. 50/50, 90/10, atd.)
 • je možná úprava změny nastavení ventilu na radiátoru, např. z 2,6 na 2,0
 • při návrhu dimenzí potrubí je pro každou dimenzi zobrazená tlaková ztráta a rychlost proudění
 • je možná úprava změny nastavení vyvažovacího ventilu na okruhu
 • k dispozici je přehledný seznam všech ventilů na okruhu s možností úpravy jejich nastavení
 • v plné verzi je možná jednoduchá výměna všech ventilů na radiátorech za ventily od jiného výrobce

Další nové funkce při výpočtu umožňují řešit i ty nejsložitější případy v praxi:
Je tu možnost nastavení minimální a maximální DN potrubí pro výpočet podle materiálů použitých potrubí v projektu. Dále je tu možnost určení velikosti započtení přirozeného vztlaku. Pro zůstatkový dispoziční tlak (tlak, který ventil při daném nastavení už nezaškrtí) můžete nastavit toleranci + nebo –. Taktéž je možné tento tlak vyladit až na 0 změnou teplotního spádu na radiátoru.

Nový výpočet ústředního vytápěníNový výpočet ústředního vytápění
Nový výpočet ústředního vytápění

Na závěr už jen několik všeobecných funkcí

Vložení naskenovaného pozadí BMP
Pro případ rychlého výpočtu nebo návrhu cenové kalkulace je možné načíst do programu naskenovaný obrázek půdorysu a zrealizovat ním kompletní výpočet vytápění.

Kreslicí modul pomocných čar
Tento nový modul je vhodný pro vytvoření půdorysu přímo v programu TechCON. Stejně můžete s využitím pomocných čar obkreslit i naskenovaný půdorys.

Klávesové zkratky pro rychlejší práci
Nová verze má k dispozici seznam klávesových zkratek, které aktivují přiřazené funkce. Klávesové zkratky je možno modifikovat a také přenášet mezi verzemi.

HOTLINE – když je každá rada dobrá

Hotline

Navzdory všem možnostem, které program TechCON poskytuje, se najdou problémy, při kterých si neumíte poradit sami. Z toho důvodu je pro TechCON zřízena linka HOTLINE, kterou je možné vyvolat přímo v programu přes horní menu S.O.S. Rozpracovaný projekt a text problému se odešle na středisko Hotline. V co nejkratší době se vaše chyba odstraní a opravený projekt vám bude zaslán zpět i s popisem řešení.

Co se do článku nevešlo

Nových funkcí je však daleko víc, než nám poskytuje prostor v tomto článku. Jejich podrobný seznam však můžete zhlédnout na stránkách programu TechCON www.techcon.cz v části Podpora/Download. Tady najdete i demoverze, na kterých si můžete program přímo odzkoušet.

 


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit