POINT.X (2018-19)
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Bentley

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VisKon – 3D software na dřevostavby

Autor článku: Lukáš Tulach   

Tags: AEC | CAD

Oblíbenost dřevostaveb a jejich podíl na celkovém počtu nových domů v České republice jde v posledních letech výrazně nahoru. Situace se tedy oproti letům devadesátým, kdy byl markantní rozdíl mezi podílem dřevostaveb u nás a třeba v sousedním Německu, výrazně změnila. Naši projektanti patrně potřebovali delší čas, než našli k těmto konstrukcím cestu a odklonili se tak od silné cihelné tradice.

Dnes je situace pro dřevostavby sice už příznivější, ale hlavní AEC/CAD softwary kromě krovu prakticky neposkytují specializované moduly pro návrh jejich konstrukčního řešení. K tomu účelu vznikly samostatné softwary pro dodavatele dřevostaveb, které jsou přímo určeny pro návrh veškerých typů tesařských konstrukcí, s kompletní přípravu dodávky včetně využití CNC strojů.
Zobrazení návrhu dřevostavby v ArConu
Zobrazení návrhu dřevostavby v ArConu

Prolnutí obou pohledů, tedy klasického projektanta či architekta a dodavatele dřevostaveb, představuje softwarové řešení, které krátce přiblížím. Autorem tohoto softwaru je firma WETO AG a distributorem společnost SOFTconsult. Společnost WETO již od počátku vývoje svých modulů poskytovala úzké propojení na ArCon – vizuální architektura. To je vidět i v ovládacích prvcích jejich softwaru a filosofii vlastního grafického prostředí tvorby dřevěných konstrukcí. Samozřejmě návrh střech, stěn, stropů a další typů konstrukcí je možný i samostatně bez ArConu, ale ztrácí se tím propojenost mezi vytvářením koncepce domu a optimalizací jeho konstrukce. Pokud ovšem využijeme možnosti importu/exportu podkladů v klasických CAD formátech (.dxf), kterou oba zmiňované softwary nabízí, můžeme návrhem konstrukčního řešení přímo navázat na vytvořenou koncepci. Výhody a účelnost využití těchto exportů/importů k vzájemné komunikaci mezi softwary je tedy zřejmá, umožňuje projektantovi s libovolným CAD softwarem efektivně využívat moduly na návrh dřevostaveb.
Prostředí VisKonu – využití dxf půdorysu pro aktivní zadávání dřevěných konstrukcí
Prostředí VisKonu – využití dxf půdorysu pro aktivní zadávání dřevěných konstrukcí

Široká paleta modulů softwaru společnosti WETO umožňuje technologie na tvorbu dřevěných konstrukcí velmi rozumně diferencovat podle potřeb a nároků zákazníka. Všechny tyto moduly spojuje podstatný společný rys. Návrh i editaci tesařských konstrukcí je možné provádět přímo v 3D prostoru, takže takové kroky, jako ruční umístění krokve, ořezání pozednice či vložení vikýře, je hned v 3D zobrazeno. Práce přímo v 3D prostoru má oproti klasickému 2D kreslení celou řadu výhod. Poskytuje projektantovi větší názornost a náhled na strukturu vytvářené konstrukce. Projektant pak tedy vytváří nikoli rozkreslení konstrukce do 2D pohledů, ale spíše její model. Tato filosofie je velmi blízká koncepci ArConu. Propojení s ArConem je dotaženo do takové podoby, že změna tvaru okraje střechy, sklonu a další úpravy se ihned promítnou do 3D návrhu celého domu. Výhody pro koordinaci celkového projektu jsou velmi zřejmé. Pro projektanta je vstupním modulem Designer Vista – návrh střechy a krovu. Designer Vista je koncipován jako doplněk či nadstavba k ArConu a umožňuje přesně definovat konstrukci krovu a tím návrh objektu vytvořeného v ArConu dokončit. Propojenost mezi ArConem a tímto modulem lze dále úspěšně využívat při návrzích nejrůznějších dřevěných konstrukcí v oblasti zahradní architektury – pergoly, altány, garážová stání apod. Propojí se tím vlastnosti a přednosti obou softwarů. V Designeru Vista můžeme totiž takovouto dřevěnou konstrukci přesně nadefinovat a pak v prostředí ArConu využít jeho vizualizačních možností a dotvořit tak celý návrh i po této stránce.
Prostředí VisKonu – definice skladby stěny
Prostředí VisKonu – definice skladby stěny

Samotný VisKon poskytuje kompletní funkce pro projektanta a dodavatele. Dělí se podle oblasti použití na několik sektorů. Prvním z nich je Sektor A, který je určen pro návrh a kompletní konstrukční řešení tvarově či půdorysně i velmi složitých střech a volných dřevěných konstrukcí. Sektor B slouží pro návrh především sendvičových dřevostaveb. Umožňuje projektantovi definovat vlastní skladbu vícevrstvých konstrukcí stěn a typy jejich rohových napojení a s nimi pak pracovat při samotném návrhu stavby. Podobné možnosti má i při vytváření srubových dřevostaveb z fošen či hranolů, kde definuje profily těchto prvků a způsob jejich rohového provázání. Náročnější návrhy srubových dřevostaveb řeší nový sektor VisKon – Sruby, který je rozšířením sektoru B. Pro napojení softwaru na dřevoobráběcí CNC stroje typu Hundegger, Schmidler apod. je určen VisKon – sektor C. Velkou výhodou při používání tohoto sektoru je výrazná eliminace rizika nesprávného provedení konstrukčního opracování a přípravy jednotlivých prvků konstrukce. Této eliminace je dosaženo přímým napojením precizního opracování na těchto strojích na přípravu výroby (návrh konstrukce) bez dalšího zásahu třetí osoby.
Prostředí VisKonu – zobrazení sloupkového jádra a vnitřního opláštění
Prostředí VisKonu – zobrazení sloupkového jádra a vnitřního opláštění

Projektant může využít i další moduly z nabídky společnosti WETO, ty jsou ale spíše určeny pro drobné dodavatele menších a jednodušších střech či dřevěných konstrukcí: Easy Abbund – jednoduché střechy, volné konstrukce nenáročného charakteru; VisKon KREATIV – atypické střechy, větší a složitější volné konstrukce. Cenové zvýhodnění těchto modulů oproti VisKonu je vyváženo absencí některých pokročilejších funkcí, ale na druhou stranu zvyšuje dostupnost modulů i pro malé firmy či samostatné tesaře. V případě potřeby je navíc možno z těchto nižších modulů přejít na některý ze sektorů VisKonu.

Software obecně umožní uživateli jednoduše a rychle navrhovat konstrukce střech a kompletních dřevostaveb rámových, hrázděných a roubených staveb, včetně konstrukce trámových stropů a návrhu vlastních skladeb stěn. Střešní konstrukci lze koncipovat buď jako novostavbu, nebo jako přístavbu k stávající části střechy s původním krovem. Funkce programu využijete i při návrzích nejrůznějších dřevěných konstrukcí – zahradní architektury, horolezeckých stěn, dětských hřišť nebo vazníkových systémů. Velký výběr ocelových nosníků a profilů umožňuje vytvářet kombinovaná konstrukční řešení, která poskytují hlavně ze statického hlediska řadu výhod.
Prostředí VisKonu – zobrazení všech vrstev dřevostavby
Prostředí VisKonu – zobrazení všech vrstev dřevostavby

Návrhy konstrukcí a jejich následná editace mohou probíhat ve 2D nebo 3D. Vytvořené prvky je možné dále přesunovat, kopírovat, ořezávat či z nich vytvářet skupiny a ukládat je pro opětovné použití v jiných projektech. Bohatá databáze konstrukčních spojů slouží k přesné definici vzájemného spojení prvků. Vložené vikýře, střešní okna, výměny komínů i další elementy lze dodatečně bezproblémově měnit. Pro usnadnění práce jsou projektantovi k dispozici pomocné čáry, které lze opět zadávat i ve 3D. Operace, které provedete v řezu (např. vložení dřevěných prvků) jsou automaticky převzaty do půdorysu a do 3D, což platí i opačně. To umožní současnou práci (a zároveň i kontrolu) v jednotlivých pohledech podle aktuální potřeby.
Prostředí VisKonu – výkres sloupkového jádra jednotlivé stěny
Prostředí VisKonu – výkres sloupkového jádra jednotlivé stěny

Výstupy VisKonu poskytují kompletní podklady pro dodávku střešní konstrukce, dřevostavby či jiné dřevěné konstrukce. Vytvořené 2D pohledy a řezy je možno dle potřeby kótovat a doplňovat popiskami. Pro přípravu složitějších prvků lze použít funkci výkresu jednotlivého dílce, stejně tak při návrhu panelové dřevostavby je možné vytvořit samostatný výkres konstrukce sloupkového jádra stěny. Další část výstupů tvoří seznamy. Při jejich vytváření může projekt zablokovat pro další úpravy a zabránit tak nechtěným rozdílům mezi dodatečně upravenou konstrukcí a již vytvořeným výpisem jednotlivých materiálů a prvků. Informace uvedené v jednotlivých seznamech lze pro další použití exportovat ve formátu .xls do tabulkového editoru. Seznam řeziva obsahuje informace o množství a kubatuře jednotlivých prvků, každý prvek má navíc pro usnadnění identifikace své číslo, které může být zobrazeno i na výkresu. Další seznamy poskytují informace o množství použitých ocelových dílců či v případě dřevostaveb o množství a objemech deskových materiálů. Informace o plošném obsahu a délkách jednotlivých střech, tedy o potřebném množství krytiny, izolace a klempířských prvků, jsou obsaženy v seznamu střešních ploch. Pro názornost mohou být nakonec výstupy doplněny potřebným množstvím 3D pohledů.Prostředí VisKonu – automaticky vygenerovaný výkres profilu střechy
Prostředí VisKonu – automaticky vygenerovaný výkres profilu střechy


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit