E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

pCon.planner 6.7 PRO – profesionální verze 3D návrhového programu pro interiéry

Autor článku: Libor Štolc   

Tags: Architektura | Interiér | pCon.planner | Software

p.Conplanner6.7Pro 250V čísle 3/2012 časopisu CAD byl článek o volné verzi programu pCon.planner 6.4, ve kterém byly popsány všechny základní vlastnosti programu včetně on-line katalogu pCon.catalog. V říjnu 2013 firma EasternGraphics GmbH uvolnila verzi 6.7, a to i profesionální verzi pCon.planner 6.7 PRO jako třicetidenní zkušební. Cílem příspěvku je upozornit čtenáře na funkce verze PRO i na možnosti jejich využití. Budou uvedeny i společné nové funkce s volnou verzí.

Úvodem

Firma provádí neustálý vývoj všech svých programů a každý rok pravidelně uvádí dvě nové verze. Program pCon.planner PRO je jeden z programů, které se vyvíjí pro podporu využívání vlastní technologie OFML konfigurovatelných 3D prvků. Tato technologie je velice zajímavá a v Evropě ji využívá a podporuje řada výrobců kancelářského nábytku pro své obchodní partnery. Volná verze programu pCon.planner tuto technologii nevyužívá. Program pCon.planner se za dva roky aktivní tuzemské podpory výrazně rozšířil. Lze tak soudit podle celkového počtu stažení instalačního souboru z firemního serveru ke konci listopadu 2013: 27 311 v Česku a 8388 na Slovensku. Od října 2013 si zájemci mohou stahovat instalační soubor verze PRO. Program je plně funkční po dobu třiceti dnů a později lze provést aktivaci zakoupením licence.

Obchodní informace a ceny se doplňují do každého prvkuObchodní informace a ceny se doplňují do každého prvku

Cenové kalkulace se otevřou po zpracování v programu MS Excel
Cenové kalkulace se otevřou po zpracování v programu MS Excel.

Cenové kalkulace a přehledy

Uživatelé programu mohou využívat technologii OFML konfigurovatelných 3D prvků. Musí mít k dispozici knihovny 3D prvků, které tuto technologii podporují. Konfigurovatelné knihovny 3D prvků mají u nás pouze uživatelé programu pCon.planner ME, což je verze programu pCon.planner, kterou poskytují výrobci nábytku zdarma svým obchodním partnerů i s kompletní knihovnou. Při nastavování konfigurace prvku se automaticky mění i celková cena prvku. Pro koncové uživatele na prodejnách je návrh kancelářského interiéru včetně cenové kalkulace velice rychlý a jednoduchý, ale příprava knihoven je pro výrobce zdlouhavá a finančně náročná.

U běžných 3D prvků je možno ve verzi PRO doplňovat do binárního DWG souboru základní obchodní informace příslušného prvku včetně nákupní a prodejní ceny povelem Vytvořit uživatelský prvek. Otevře se okno vlastností prvku a uživatel doplní informace o ceně prvku, jeho označení a krátký popis. Potom uloží prvek zpět do knihovny. Během tvorby projektu se povelem Seznam prvků otevře okno pro zpracování cenového přehledu prvků. U velkých projektů se povelem Struktura seznamu nastaví dílčí seznamy prvků v jednotlivých místnostech i rozložení místností v jednotlivých patrech. Pro upřesnění pozic jednotlivých prvků při realizaci projektu se mohou k jednotlivým prvkům automaticky doplnit referenční čísla, která se doplní do cenové kalkulace i do projektu.

V okně cenového přehledu je kompletní cenový přehled všech prvků projektu, u nichž jsou doplněny obchodní informace. Uživatel může okamžitě provádět tisk přehledu prvků. Jeho strukturu si nastaví povelem pro nastavení tisku. Pro další zpracování je k dispozici několik možností exportu. Při exportu do formátu CSV je možno nastavit externí prohlížeč nebo pomocný program pro další zpracování, který vyvíjí tuzemská podpora.

 Součástí uživatelského tiskového výstupu je i informační tabulka
Součástí uživatelského tiskového výstupu je i informační tabulka

3D návrh podle 2D výkresu – zpracovala Petra Lanková, firma BRONT SE
3D návrh podle 2D výkresu – zpracovala Petra Lanková, firma BRONT SE

Uživatelské tiskové výstupy

Pro realizaci projektu je potřebná kvalitní výkresová dokumentace. Povelem Sestavit výkres se otevře záložka pro sestavení výkresu z obsahu všech pracovních oken projektu a doplnění obrázků, textů, základních kreslicích prvků a rohového razítka. Každý projekt může obsahovat více tiskových výstupů. Při editaci projektu se automaticky provádí i změny v příslušných oknech tiskového výstupu. Formáty kótování si uživatel nastavuje a vybírá povelem Provedení kótování. Při nahrání projektu s tiskovými výstupy a doplněnými formáty kótování volnou verzí programu lze pokračovat v editaci projektu. Nové formáty kótování lze použít, tiskové výstupy nelze zobrazit, ale zůstávají součástí projektu i po záznamu na disk.

Převod 2D půdorysů na 3D model

Při tvorbě projektů se často využívají 2D výkresy jako základní podklad pro tvorbu 3D modelu. Programem pCon.planner 6.7 lze nahrát výkresy ve všech verzích formátů 2D DWG/DXF a nastavit jejich měřítko pro další tvorbu 3D modelu. Pro jednoduché a efektivní doplňování 3D stěn a výplňových parametrických prvků slouží povel Doplňovat 3D stěny na 2D výkres a nastavení pro umisťování prvků stěn pomocí dvou bodů. Uživatel zadává postupně jednotlivé definiční body navazujících stěn a po návratu na první bod se vygeneruje 3D model, jehož body půdorysu lze ještě editovat. Po doplnění dveří nebo okna lze posunem myši nastavit požadovanou orientaci (panty, otvírání) a potvrdit klepnutím. Jako poslední se doplňují podlahy podle automaticky zjištěného obrysu příslušné místnosti.

Importovaný 3D model ve formátu IFCImportovaný 3D model ve formátu IFC

Kromě návrhů interiérů lze postup využít i na tvorbu 3D modelů vícepodlažních budov. Dokončený model podlaží se vybere a provede se posun na požadovanou pozici nad stávajícím podlažím. Šikmé stěny se doplňují povelem pro doplnění střešní desky. Při doplnění oken do střešní desky se automaticky nastaví parametry střešního okna.

Import 3D modelů ve výměnném formátu IFC pro stavební obory

K rozšíření využití programu pCon.planner 6.7 PRO by mohl přispět import 3D modelů ve formátu IFC. Před doplňováním 3D prvků zařizovacích předmětů do importovaného modelu je třeba nejdříve skrýt nepotřebné originální vrstvy a i další 3D objekty. Prvky je třeba doplňovat na podlahy nebo hrany stěn v perspektivě a přesné rozmístění potom provádět v pohledu shora. Stávající stěny lze nahrazovat tak, že se doplní nová stěna s využitím obrysu stávající stěny na podlaze a původní stěna se vymaže. Jestliže importovaný model uložíme na disk, můžeme pokračovat v editaci volnou verzí programu pCon.planner 6.7.

Přehled instalací pCon.planner do konce listopadu 2013Přehled instalací pCon.planner do konce listopadu 2013

p.Conplanner6.7Pro 07Plně roztažené okno materiálového editoru

Společné funkce – materiálový editor, prohlížeč souborů a tvorba panoramatických obrázků

Volná verze programu zachovává při editaci a záznamu všechny vlastnosti projektu doplněného funkcemi, které jsou pouze v profesionální verzi. To umožňuje využívat pouze jednu profesionální verzi u jedné firmy, protože většina práce uživatelů při tvorbě a editaci projektů včetně vizualizací se provádí ve volné verzi.

Od prvního článku v IT CAD se program výrazně změnil. Největším přínosem pro uživatele je přehledný materiálový editor, ve kterém si mohou vytvářet vlastní materiály s využitím 23 šablon. Pro tvorbu bezešvých textur a normálových map je ale třeba použít jiné programy. Uživatelské materiály a materiály z on-line knihovny se ukládají přetažením myši do prohlížeče médií, ve kterém se také přehledně zobrazují svými náhledy prvky knihoven i projekty. Prohlížeč médií slouží pro doplňování materiálů a prvků do projektu i pro nahrávání projektů. Program pCon.planner používá stejný DWG formát pro prvky knihoven i projekty. Doplnění prvku se provede přetažením náhledu prvku do některého pracovního okna, kde se zadají dva body pro pozici a natočení. Nahrání projektu se provede přetažením náhledu projektu na horní okraj okna programu. Vizualizační možnosti byly doplněny tvorbou JPEG obrázků se sférickými panoramaty. Pro jejich zobrazení je nutné použít volný program FSPViewer nebo je doplnit do webových stránek pomocí několika placených programů.

Závěr

Program pCon.planner již u nás i na Slovensku našel řadu uživatelů, kteří poznali jeho výhody ve srovnání s ostatními 3D návrhovými programy pro interiéry. Firma EasternGraphics GmbH připravuje další verzi, která bude prezentována na veletrhu Orgatec 2014.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit