Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Značka aec-creative – aplikace na návrhy interiérů slaví 15 let

Autor článku: Petr Randula   

Tags: aec-creative | Architektura | Arcon | Cabinet | Interiér | Kuchyně | SOFTconsult

aec-creativeSpolečnost SOFTconsult působí na českém a slovenském trhu v oblasti informačních technologií v architektuře a projektování řadu let. Pod její vlastní křídla patří i aplikace prezentované pod jednotnou značkou aec-creative sloužící k návrhům interiérů kanceláří, koupelen, kuchyní, kachlových kamen, vestavěných skříní nebo pomníků. V roce 2014 je to již 15 let, co SOFTconsult začal vyvíjet aplikace pod touto značkou. Převážná většina aplikací se opírá o 3D software ArCon-vizuální architektura.

Vývoj a inovace

Potřeby uživatelů zabývajících se otázkou návrhu interiérů, ať už v rovině profesní, nebo jen čistě uživatelské, se za několik posledních let značně rozšířily. Díky vlastnímu vývoji aplikací je tak možné zareagovat na požadavky a podněty klientů. Kromě jasně dané koncepce vznikly a vznikají součásti, o kterých se příliš neuvažovalo. Ukázalo se, že jejich vývoj přinesl další nástroje, které nabídly značné zvýšení komfortu a kvality práce a mohly být zpětně implementovány i do novějších verzí stávajících aplikací. V současné době jsou v nabídce SOFTconsultu programy (řazeno dle uvádění na trhu) Soupiska pro ArCon, Kuchyň pro ArCon, Famada, Tiler pro ArCon, Caminus pro ArCon, Cabinet pro ArCon, Modular, který zákazníci získávají zdarma k aplikacím Kuchyň a Cabinet, a poslední aplikací je Monumento pro ArCon. Cabinet je určen pro kompletní návrhy parametrických vestavěných skříní, běžných komod a skříní. Tiler je řešením pro návrh pokládky obkladů a dlažeb, s Kuchyní pro ArCon lze navrhnout a tím i podpořit prodej kuchyní, Modular navazuje na funkce Kuchyně, řeší rozpad korpusů na jednotlivé dílce. Caminus, podobně jako Kuchyň pro ArCon, významným způsobem podporuje prodej kachlových kamen a krbů s možností jejich návrhu. Monumento pro ArCon je určeno na návrh pomníků.

Cabinet 2.2 pro ArCon

S ohledem na možnosti ArConu se problematika návrhu vestavěných skříní přímo nabízí. Již v roce 2001 vzniklo řešení v podobě makra pro ArCon, dle požadavků lídra trhu společnosti INDECO CZ. Od té doby značně postoupily technologie na straně naší a současně se zvýšily nároky potenciálních zákazníků. Ve chvíli, kdy jsme se vrátili k návrhu vestavěných skříní, bylo zřejmé, že požadavky na flexibilitu našeho softwaru jsou daleko vyšší než před lety. Ty hlavní, které trh žádá, jsou parametrická tvorba vestavěné skříně v prostoru a jednoduchá modifikace již vytvořeného návrhu. Jak vlastně začíná návrh a jaké jsou požadavky zákazníka interiérového studia? Navrhnout vestavěnou skříň do podkroví, vstupní haly nebo šatny. Aby vše bylo zvládnutelné, je ideální mít prvky parametrické.

Vestavěná skříň se skládá z bočních stěn, dělících stěn, dna, soklu, půdy, zad, polic, zásuvek, doplňků a hlavně dveří. Každý prvek je parametrický a umí reagovat na změnu těch okolních. Jak to funguje? Zadává se rozměr dveří, eventuálně zkosení, dělení dveří, typ rámu a výplně, nebo umístění klasických otvíravých dveří s panty. Prostorová podoba dveří se v ArConu vytvoří automatizovaně včetně materiálových vlastností potřebných pro vizualizaci. Pokud chybí typ rámu nebo výplně dle nabídky, stačí zadat několik parametrů. Žádné modelování, pouze parametry. Výsledkem je přesný rozpis rozměrů výplní, bočních, vodorovných a dělících rámů. Návrh celé skříně probíhá stejně jako u dveří. Stačí zadat rozměry, tvar prostoru pro umístění skříně, dělení vnitřní zástavby a materiály jednotlivých dílů. V konkrétních částech skříně zadáte rozmístění polic, zásuvek a šatních tyčí. Pokud je před montáží potřeba změnit rozměr skříně, protože prvotní zaměření nebylo přesné, není problém. Pomocí editoru parametrických dílů stačí zadat změnu rozměru vestavěné skříně a určit, který sortiment změnit rozměrově, polohou a konečný přepočet se provede automaticky. Změnit rozměr jednoho modulu skříně také není problém, stačí zadat posun dělící stěny. Rozměr souvisejících polic a zásuvek se automaticky přepočte. Výstup obsahuje ceny pro zákazníka a pro výrobu přesný rozpis rámů a plošných prvků. Nářezový plán zpracuje Modular přímo z 3D návrhu.

Kuchyň 4.5 pro ArCon

Program je ideálním nástrojem určeným pro architektonické kanceláře a interiérová studia zaměřená na návrhy kuchyní, ale pomůže i s podporou prodeje výrobcům kuchyní i truhlářským dílnám. V prostředí ArConu se navrhne konkrétní prostor, do něhož se dle přání a představ klientů zakomponují libovolné sestavy včetně všech doplňků. Podobně jako u Tileru je výstupem kromě finální vizualizace také několik typů podrobných cenových kalkulací a v případě potřeby i montážní návod.

Katalog sortimentu, který obsahuje více než 5500 objektů, je členěn do adresářových struktur, v nichž najdete spodní a horní korpusy, dvířka, pracovní desky, police, úchytky, spotřebiče, dřezy, doplňky a jiná příslušenství, lišty, světelné rampy a sokly. Nechybí ani předdefinované kuchyňské sestavy a skříňky, které můžete editovat v Editoru skupin. Každou sestavu skříněk můžete doplnit o další sortiment příslušenství, který při pohledu na sestavu není vidět. Jde především o závěsy, zásuvky, pojezdy a kování. Snadnější orientaci v katalogu výrobků zajišťuje samotné strukturované dělení, ale také funkce filtrování dle požadovaných rozměrů (hodnota od do, nebo hodnota s tolerancí). Vlastní vložení prvků z katalogu do scény je řešeno pomocí definice výškových hladin a souřadného systému. Dle umístění se definuje i lícování s referenčním objektem. Pokud se rozhodnete pro jakékoliv změny stávajícího projektu, je vám tato možnost nabídnuta, pokud jsou v tzv. Akčním košíku položky určené k výměně. Podle položek a označených prvků ve scéně se aktivuje otočení prvků, výměna dvířek, textur, poloh dvou objektů, přičemž vlastní proces výměny probíhá mimo 3D prostředí. Speciální funkcí je výměna úchytek na hraně, kdy změna úchytky musí zajistit dle parametrů i změnu rozměru odpovídajících dvířek. Podle načtených prvků se automaticky generuje cena za kuchyň, která je počítána buď jako sumace jednotlivých položek, nebo jako pevná cena za jednotlivé skříňky. K ceně lze přidat přirážky vztahující se například k nestandardním povrchům a atypickým rozměrům, stejně tak můžete definovat slevy. Do zakázky lze zahrnout i cenu za dopravu a montáž.

aec-creative - kuchyň

Modular 4.1

Program je určen výrobcům kuchyňských korpusů nebo skříní. Součástí jeho dodávky je databáze s definicí korpusů vycházející ze sortimentu Kuchyně pro ArCon a Cabinet pro ArCon. Databázi si můžete doplňovat o své vlastní korpusy a dílce a být tak vlastně nezávislí na sortimentu Kuchyně. Vyjdeme-li ze spolupráce programů Modular – Kuchyň nebo Cabinet, z druhého jmenovaného získáme pomocí exportu CSV soubor, v němž jsou uchovány všechny informace o kuchyňské sestavě nebo dílcích, které Modular po importu převede na své vlastní korpusy nebo skupiny sortimentu, v nichž jsou informace o tom, na jaké dílce bude konkrétní výrobek rozpadnut.

Po prvním spuštění Modularu je nutné naplnit sklad konkrétními deskami patřičných rozměrů včetně množství, dekoru a ceny za metr čtvereční. Délka desky odpovídá současně i směru let. Funkce definující možnosti olepení hran pochopitelně také nechybí. Modular pracuje celkem s osmi prvky (bok, dno, kování, mezistěna, police, půda, vlys a záda), ale i sem můžete další elementy přidávat. Tabulka dílců zobrazuje seznam prvků, z nichž se sestavuje výsledný korpus. Určuje se rozměr, typ dílce, poloha dílce v korpusu z hlediska směru let. Další dílce můžete přidávat ručně, nebo kopírováním (zobrazí se jako kopie-název) některého ze stávajících dílců, lze upravovat, mazat. K definici korpusů se dostanete přes hlavní menu programu. Zde najdete šablony sedmadvaceti korpusů a opět je vidět, z jakých dílců se konkrétní korpus skládá. Šířku korpusu lze určit výpočtem podle dna, půdy nebo zad, výšku podle boku a zad, hloubku podle boku, dna nebo půdy. Z jakých dílců je korpus složen, zjistíte standardně přes double click. Jak bylo již v úvodu zmíněno, Modular obsahuje tabulku převodníku korpusů. Jeden sloupec obsahuje názvy korpusu z Modularu, druhý sloupec využívá názvy z Kuchyně pro ArCon. Každý takový korpus je tedy přiřazen konkrétnímu korpusu, podle jehož nastavení a definice pak dochází k rozpadu na jednotlivé dílce. Vytvoříte-li si v Kuchyni pro ArCon svůj vlastní korpus, i ten bude nutno přiřadit některému z korpusů Modularu, nebo si kopírováním vytvořit zcela nový. Pak již přichází na řadu vytvoření zakázky za pomoci importu CSV souboru z Kuchyně. I do takové zakázky můžete ještě zasahovat, prvky přidávat, odebírat, editovat. Nářezový plán je konečným zobrazením rozpadu korpusů na jednotlivé dílce. Dalším možným nastavením před grafickým znázorněním nářezového plánu je definice parametrů výpočtu. Nastavit lze sámování, šířku pily, typ řezu a minimální zbytek, buď procentuální, nebo rozměrový. Umístění dílců je na náhledu skladových desek optimalizováno, nechybí ani podrobné popisky s možností vytištění potřebných štítků.

aec-creative - Modular

Tiler 3.1 pro ArCon

Tiler je nabízen jako nadstavbové makro pro ArCon, s nímž můžete vytvářet návrhy scén ve 3D. Uživatelé mohou využít databáze sortimentu akciové společnosti Lasselsberger, značky RAKO a LB Object, stejně tak mohou vytvářet a editovat své vlastní. Vyjdeme-li z provázanosti ArConu s Tilerem, pokládku lze aplikovat na konstrukční elementy ArConu, jakými jsou stěny, spodní průvlaky, sloupy, komíny, podlahy a stropy. Po výběru těchto elementů se dostanete do prostředí Tileru, v němž za pomoci jednoduchých nástrojů vytvoříte vysněný grafický návrh pokládky, který jediným kliknutím převedete do 3D zobrazení. Výsledný projekt můžete uložit v několika variantách. Během celého návrhu máte neustálý přístup k informacím o počtu a typu použitých obkladů vztažených jak k jednotlivým stavebním elementům, tak i k celkovému projektu.

Při práci s dekory, které můžete posunovat, kopírovat, mazat či otáčet, je automaticky kontrolována vzájemná shodnost s rozměrem obkladů. Pro snadnější a rychlejší práci se nabízí využití funkce vzorů (skupiny obkladů) umožňující tvorbu kombinované pokládky. Stejně jako je tomu u databází, i zde můžete využít některé z předpřipravených vzorů, ale i vytvořit své vlastní, k čemuž je určena funkce Editor vzorů. Pro vytvoření pokládky je třeba definovat plochu (využití rastru, pomocných čar, uchopování k předem definovaným bodům, numericky), kterou lze i v pozdější fázi projektu editovat. U ní můžete nastavit jiný počátek, její natočení, předdefinovat vlastnosti spáry, nastavit náhodné natočení obkladů a dlažeb pro dosažení realistického vzhledu pokládky.

Výsledný projekt pak přináší dva pohledy. Kromě samotné vizualizace je tu výstup se sumací všech použitých obkladů vztažený k jednotlivým plochám, možnost exportu do tabulkových procesorů, či zjednodušený tisk a export pokládky do DXF. DXF editor umožní vytvořit detailní kladečský plán.

aec-creative - Tiler

Caminus 1.5 pro ArCon

Podobně jako je tomu u programu Kuchyň, tak i Caminus přináší srovnatelné možnosti při navrhování a podpoře prodeje, ovšem krbových kamen. V navrženém prostoru vytvoříte konkrétní sestavu. I ovládání Caminusu je srovnatelné s Kuchyní a je koncipováno tak, aby veškeré potřebné informace byly neustále na dosah. Tím jsou myšleny jak jednotlivé prvky sortimentu, kterými jsou kachle, kování, krbová kamna a vložky, tahové systémy, stavební prvky, příslušenství, sestavy, tak i znázornění ve scéně ArConu. Katalog obsahuje značky výrobců Hein, MK Profi, Kerkotherm, Romotop, Řehulka, Jokr, Burnet, Ortner KMS + kamna, Stavební prvky krbů, a je propojen s databází, v níž jsou uloženy všechny nezbytné informace a je pevně svázána s konkrétními 3D objekty Caminusu. Pro rychlé vyhledání konkrétního prvku můžete využít filtrování dle mnoha parametrů, v případě potřeby lze naplnit pole filtru podle parametrů vybraného objektu.

Vložení katalogových objektů do ArConu je možné hned několika způsoby. Pochopitelně i zde snadno nadefinujete navázání k dalším objektům, vzájemné lícování a natočení ve vybraném směru. Po naplnění scény přichází na řadu aktualizace sortimentu, po níž si již můžete prohlédnout prvotní návrh kalkulace, která je určena sumací jednotlivých položek. Přirážky jsou vztaženy ke konkrétním povrchům.

Rozhodnete-li se pro provedení změn, můžete ve scéně rychle nahradit a změnit 3D objekty uložené v Akčním košíku. Ty lze pochopitelně i za využití dalších funkcí posouvat, zarovnat a nastavit jejich vzájemnou vzdálenost. Zajímavou funkcí je také možnost editovat prvky skupiny, aniž by došlo k jejímu rozpadu. Jednotlivé objekty skupiny lze dále i mazat, vyměňovat, přidávat a vzájemně zarovnávat. Montážní schéma řeší exportování do DXF editoru, v němž můžete doplnit kóty, texty, rozpisky a v případě potřeby i další grafické symboly.

aec-creative - Caminus

Monumento 1.1 pro ArCon

Monumento pro ArCon nabízí běžným kamenickým dílnám možnosti prezentace vlastních pomníků zákazníkům. Zpracování návrhu pomníku pro zákazníka zahrnuje vše od nápisu až po vizualizaci s okolní zahradní úpravou. Veškeré změny a výměny – tvar náhrobku, materiál, nápisy a doplňky – se provádí v reálném čase. Monumento obsahuje pomníky hlavních výrobců a doplňky pro tento typ pomníků. Vedle připravených katalogů umožňuje vytváření libovolných kamenných desek, modelování vlastní konstrukce pomníku, barevnou simulaci kamene a povrchů, použití katalogu ornamentů a motivů, nanést písmo na 3D náhrobek, modelovat okolní terén, zakomponovat návrh pomníku do fotografie. Výsledný 3D návrh se zákazníkovi prezentuje formou vizualizace, nákresů a dokonce interaktivního 3D modelu.

aec-creative - Monumento

Závěr

Značka aec-creative je dnes mezinárodním projektem, aplikace existují v dalších jazycích: angličtina a němčina. Na tato 3D řešení návrhů interiérů brzo navážeme web konfigurátory pro komunikaci mezi koncovým klientem a návrhářem vybavení interiérů.

www.aec-creative.com


Mohlo by vás zajímat: