GFI
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

T-FLEX CAM

Tags: CAD | CAM

T-FLEX CAM je plně integrovaný technologický doplněk aplikace T-FLEX CAD pro tvorbu NC programů, kontrolu dráhy nástroje a simulaci strojního dělení materiálu. Podporuje komplexní obráběcí postupy pro široké spektrum výrobních odvětví...

Systém pro úplnou škálu obráběcích aplikací

T-FLEX CAM nabízí řešení pro programátory NC strojů v oblasti frézování, vrtání, soustružení, prostřihování, elektroerozivní obrábění či řezání laserem nebo plazmou. V kombinaci s T-FLEX CADem vytváří T-FLEX CAM plně asociativní, integrované nástroje pro návrh výrobku a NC zpracování. T-FLEX CAM užívá stejnou geometrii jako T-FLEX CAD, ze které generuje dráhy nástrojů, čímž zajišťuje, že obrobek přesně odpovídá vytvořenému modelu. To spolu se simulací obrábění a kontrolou v T-FLEX CAM pomáhá technologům rychle zvýšit kvalitu NC programu a efektivitu stroje. Využitím importu dat a konstrukčními nástroji, jež jsou plně asociativní s NC, mohou společnosti redukovat čas technologického zpracování a rychle se přizpůsobit změnám v návrhu. T-FLEX CAM nabízí také postprocessing, editor řezných nástrojů a specifická řešení pro jednotlivá odvětví, která automatizují vzájemně propojené úlohy ve výrobním procesu.
T-FLEX CAM je k dispozici v různých konfiguracích, takže si můžete pořídit přesně to, co potřebujete a doplňovat systém tak, jak vaše firma poroste.

Parametrická integrace CAD/CAM

T-FLEX CAM pomáhá technologům převzít důležitější roli při vyhodnocování návrhu tím, že umožňuje vytváření dráhy nástroje současně s tvorbou modelu. Pro udržení plné asociativity a synchronizace s 3D modelem může být technologická informace aktualizována přímo z dat o modelu. Definice zpracování a programování NC může začít dříve a přizpůsobení se změnám v návrhu je o mnoho jednodušší. Výsledkem je vyšší produktivita i kvalita výrobku.
Dráha nástroje plně asociativní s geometrií umožňuje modifikovat tvar nebo parametry obrábění a okamžitě dostat přesnou, aktuální trajektorii. Pomocí intergace T-FLEX CAMu do jediného okna T-FLEX CADu jsou definovány, vypočteny a zkontrolovány všechny operace bez opuštění prostředí T-FLEX CAD. Všechny 2D a 3D tvary užité pro obrobení jsou plně asociativní s parametrickým modelem T-FLEX CADu. Pokud je v T-FLEX CADu změněn tvar definující operaci, T-FLEX CAM umožňuje automaticky synchronizovat všechny operace s novým tvarem. Tato asociativita mezi modelem a technologií je dostupná u všech operací.

Elektroerozivní obrábění (EDM)

T-FLEX CAM obsahuje univerzální mechanismus pro výrobu forem, razníků, jader či dutin libovolného tvaru. Tento všestranný nástroj podporuje přímé i zkosené hrubování a finální obrobení optimalizací dráhy řezacího drátu. Dráha drátu plně asociativní s geometrií umožňuje modifikovat tvar nebo parametry obrábění a okamžitě dostat přesnou, aktuální trajektorii. T-FLEX CAM podporuje 2D, 2,5D, 4D řezání jakéhokoli tvaru pomocí kruhové interpolace křivek včetně dvouobrysového zpracování.
Tytéž vlastnosti mohou být aplikovány pro řezání vodním paprskem, laserem nebo plazmou.Řezání 2D, 2,5D a 4D jakéhokoli tvaru

Soustružení

Ať už hledáte CAM systém pro automatizaci tradiční metody „od hrubování a tloušťkování po vyřezání závitu a dokončení“ za účelem rychlejšího dosažení přesnějších výsledků, nebo pro maximalizaci využití investice do víceosého stroje, T-FLEX CAM je tou pravou volbou. Jeho ucelený balík obráběcích cyklů zahrnuje podporu typických tvarů jako zápichy a drážky, hrubovací a dokončovací postupy, obrábění čela, hloubení, vrtání, řezání závitů a upichování. T-FLEX CAM podporuje několik standardních cyklů pro průmysl vyladěných pro různá obráběcí centra. Uživatelsky definované cykly mohou být vytvářeny v Editoru obráběcích cyklů.
Podpora typických tvarů, jako zápichy a drážky, hloubení, vrtání, řezání závitů atd. Editor obráběcích cyklů

Vrtání a tvorba děr

Vrtání, vrtání hlubokých děr, důlkování, vystružování, vyvrtávání, řezání vnitřních závitů a mnoho dalších předprogramovaných a standardizovaných cyklů pro operace s počátečním a koncovým bodem jsou k dispozici spolu s vrtacími cykly s možností přizpůsobení. Vlastní cykly T-FLEX CAMu vám umožní plnou kontrolu nad pohybem řezného nástroje, aby reprezentoval vaše aktuální strojní vybavení.

2,5D frézování/gravírování

2,5D modul T-FLEX CAM pro frézování umožňuje rychle vytvořit dráhu nástroje z výkresů T-FLEX CAD. Zahrnuje hrubování i dokončování, drážkování, kopírování, gravírování a rozličné speciální tvary jako šroubovité drážky pomocí šroubové interpolace. Drážkovací cyklus umožňuje plnou kontrolu nástroje a široké možnosti automatizace hrubování a dokončování drážek libovolného tvaru. Široké spektrum obráběcích vzorů a strategií obsažených v T-FLEX CAM ústí v prakticky neomezené možnosti pro potřeby frézování. T-FLEX CAM snadno gravíruje jakýkoli TrueType font a poskytuje efekt klasické ruční rytiny při použití CNC stroje.

Prostřihování

Prostřihovací modul T-FLEX CAMu zahrnuje úplnou sadu příkazů pro interaktivní přikládání a polohování nástroje na jednotlivé prostřihy nebo pro cykly s plnou podporou umísťování a editace postupných prostřihů včetně podpory speciálních nástrojů. Pokud je v prostřihovacím modulu T-FLEX CAMu vytvořen nový nástroj, jeho definice zahrnuje veškeré informace potřebné k zajištění maximální kontroly nad použitím nástroje. Trajektorie nástroje může být zobrazena kdykoli pomocí simulace. Jednotlivé prostřihy mohou být krokovány po jednom, pro každou sekvenci nebo jako úplná simulace. T-FLEX CAM umožňuje automatickou optimalizaci dráhy nástroje pro minimalizaci strojního času CNC.Prostřihovací modul T-FLEX CAMu

3D frézování

Vysoce produktivní 3D frézování lze použít pro modely složené jak z povrchů, tak z objemů. Můžete vytvořit obráběcí postupy pro hrubování i dokončování vícepovrchových modelů použitím různých technik. Můžete určit hranice pro vymezení oblasti obrábění, provést plošné obrobení objemů nebo jejich řezů, aplikovat speciální algoritmy pro dokončení rohů a vypočítat dráhu nástroje pro vyfrézování šroubovice. Program nabízí podporu konstantní osy Z a ekvidistantního přiblížení, jehož výsledkem jsou po částech hladké povrchy. T-FLEX CAM dodává obráběcím operacím zvláštní úroveň přizpůsobivosti, pracující na matematicky přesných hladkých tvarech i na površích aproximovaných z trojúhelníků.

Pokročilé 5D frézování

T-FLEX CAM umožňuje kvalitní průmyslové 5osé frézování s širokými možnostmi polohování nástroje vůči obrobku. Optimální dráha nástroje pro složité povrchy je odvozena od základních izoparametrických křivek nebo řídicích drah. Při použití této techniky je výsledná dráha nástroje přesná a úsporná na rozdíl od lineárních vrstevnicových, po částech hladkých dat, která jsou běžně používána. Interpolace osy nástroje je další strategií 5osého obrábění v T-FLEX CAMu. Poskytuje možnost tvorby hladké dráhy nástroje. V tomto případě je osa nástroje ovládána několika vektory, úhly břitu a řídicími křivkami.
Tvorba dráhy nástroje pro komplexní povrchy s dvojí křivostí je také podporována na základě jediné parametrické oblasti „složeného povrchu“ pro nastavení nástroje.
T-FLEX CAM nabízí jak polohové, tak průběžné 5osé obrábění. Polohové obrábění podporuje parametrickou definici orientace čela vzhledem k označeným obráběným plochám. Průběžné obrábění umožňuje uživateli vytvořit složenou dráhu nástroje na komplexním povrchu, objemovém nebo trojúhelníkovém modelu. Trajektorie jsou plně kontrolovány na nežádoucí kontakt nástroje s obrobkem a podporují širokou škálu obráběcích postupů a typů nástrojů. Při použití možnosti dělení třísky je zjednodušeno optimální zpracování složitých součástí, jako lopatkových kol. T-FLEX CAM také umožňuje nastavit různé tolerance obrábění a rychlosti posuvů pro předdefinované parametrické oblasti. Optimální zpracování složiyých součástí

5D vrtání

Pětiosé vrtání umožňuje vytvářet díry v jakémkoli úhlu k součásti. Rychle natočí nástroj do směru díry, čímž snižuje nároky na nové upnutí součásti a to pak vede k obrovským časovým úsporám a zvýšení přesnosti. T-FLEX CAM podporuje různé obráběcí cykly pro 5D vrtání, čelní frézování, vrtání hlubokých děr, hloubení a řezání závitů.

Frézování vaček

Speciální frézování vačkových tvarů je namířeno na obrábění otočných ploch nebo jejich částí. Soustředné čáry řezu pro tento typ obrábění jsou orientovány kolmo k ose otáčení vačky. Pohyb tvarovacího nástroje je definován geometrií a odpovídá předepsanému pohybu šoupátka vačkového mechanismu.

NC simulace a verifikace

T-FLEX NC Tracer, add-on aplikace T-FLEX CAMu, provádí realistické grafické ověření, zajišťující správnost programů před jejich spuštěním. Mohou být kontrolovány všechny typy obrábění. Program ukazuje vyříznutí součásti z bloku materiálu, volitelně importovaného jako model T-FLEX CAD. Můžete detekovat kolize a chyby před tím, než je program nahrán do stroje, a také optimalizovat NC program na vyšší efektivitu zpracování. Výsledky simulace mohou být exportovány jako soubor VRML pro porovnání se skutečným modelem vytvořeným v T-FLEX CADu. Program podporuje plnou implementaci kinematiky a uvažuje geometrické odchylky vedení a nástroje.
NC Tracer ověřuje správnost programů před jejich spuštěním

Flexibilní možnosti tvorby nástrojů

T-FLEX CAM zjednodušuje proces definice řezných nástrojů a poskytuje plnou podporu, od standardních až po uživatelsky definované tvarové nástroje pro všechny typy obrábění. Software obsahuje grafický editor nástrojů na parametrické bázi pro interaktivní definici konstrukce nástroje na základě geometrických a technologických parametrů, které umisťují řeznou plochu na nástroji.

Možnosti postprocessingu

V T-FLEX CAM je zabudována obsáhlá knihovna postprocesorů pro všechny typy strojů. Software zahrnuje také generátor postprocesorů pro vytváření a modifikace potřebné pro splnění požadavků vašeho strojního vybavení. Uživatelé si mohou určit vlastní formáty a struktury NC programů. Pro obecné postupy obrábění lze vyvinout zvláštní postprocesor využitím přímého programování na základě existujících předloh dostupných ve zdrojových kódech.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit