Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 přichází

Tags: CAD | CAM | PTC

Šestnáctý leden 2008 se stal dalším mezníkem v historii CAx systému Pro/ENGINEER. V tento den společnost PTC ohlásila uvolnění nové hlavní verze označené jako Wildfire 4.0, která by v původním číslování obdržela pořadové číslo 29.

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 přináší nové funkce a řadu inovací umožňujících optimalizovat klíčové globální konstrukční procesy a dále zvyšovat osobní i procesní produktivitu.

Zrychlení detailního návrhu výrobku

Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 poskytuje uživatelům vysoký výkon a rychlost pro tvorbu jednoduché i komplexní geometrie a umožňuje ještě více zkrátit dobu potřebnou pro vývoj digitálního modelu výrobku. Z více než 400 novinek a vylepšení jmenujme například:

Nový konstrukční prvek Auto Round – šetří čas automatickým zaoblováním hran komplexních modelů, zejména různých odlitků nebo výkovků.
Zrychlení práce s velkými sestavami – optimalizované, automatické řízení rozsáhlých sestav snižuje nároky na operační paměť počítače a zkracuje čas potřebný na aktualizaci a regeneraci modelů sestav.
Vylepšení v oblasti 3D výkresů – automatické zobrazování kót v 3D výkresech, které zlepšuje opakované užití informací o výrobku a zkracuje dobu přípravy 2D dokumentace. Uživatelé dostávají prostřednictvím 3D výkresů do rukou také silný nástroj, který plně podporuje současný trend bezpapírové dokumentace. 3D výkresy a uložené pohledy lze snadno publikovat a následně prohlížet v aplikaci ProductView.
Rychlejší editace ploch – plochy lze nově editovat rychle a jednoduše výběrem bodů na ploše a jejich následným tažením. Řídící body umožňují současnou editaci tvaru plochy, křivosti, vyhlazení a napojení na okolní plochy.
Rychlé technologické úpravy (Surface Removal) – rychlé odstranění zaoblení, otvorů a dalších prvků z modelu při přípravě dílu na zaformování, tvorbě odlitků, polotovarů nebo pro zjednodušení modelů určených pro FEM analýzy. Tato funkcionalita je využitelná jak u nativních Pro/ENGINEER modelů, tak pro úpravu importované geometrie.
Inovovaný Import Data Doctor – vylepšené funkce a zjednodušené uživatelské rozhraní výrazně zlepšuje schopnost uživatelů převzít geometrii z jiných CAD systémů.
Nová funkce rozpoznání konstrukčních prvků (Feature Recognition Toolkit) – umožňuje rychlou konverzi importované geometrie na parametrické Pro/ENGINEER konstrukční prvky. Tento nový nástroj dovolí uživatelům snadnou parametrizaci běžných konstrukčních prvků na importované geometrii a výrazně snižuje čas potřebný pro úpravy jinak „mrtvých“ 3D modelů z jiných CAD systémů.
Vylepšená výměna dat – již tak velké možnosti importu a exportu dat do jiných datových formátů jsou dále rozšířeny o podporu formátu JT a o publikování dat ze systému Pro/ENGINEER do 3D PDF formátu. Nově lze také importovat přesnou reprezentaci výrobku z ProductView do prostředí Pro/ENGINEER.
5osé horizontální frézovací centrum H63FA, TAJMAC-ZPS

„Nové schopnosti Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 se zaměřují na posílení klíčových procesů, které mají největší dopad na úspěch procesu globálního vývoje výrobku. Tato nová verze zdůrazňuje neustálou snahu PTC o dosažení nejvyšší kvality, využitelnosti a schopnosti reagovat na potřeby uživatelů. Na základě soustavného vyhodnocování potřeb zákazníků a průmyslových trendů PTC významně investovala do nových schopností Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, aby dále podporoval urychlení vývoje nového výrobku v globálním, různorodém prostředí.“
James E. Heppelmann, výkonný viceprezident sekce softwarových produktů a ředitel výroby PTC

Ještě větší podpora outsourcingu

Zajištění bezpečnosti při výměně cenných vývojových dat je jednou z podmínek komunikace pomocí e-mailu a internetu. PTC prostřednictvím nového modulu Pro/ENGINEER Rights Management Extension přináší uživatelům trvalou a dynamickou kontrolu nad daty i po jejich vyjmutí z bezpečného úložiště (např. databáze PDM systému) a odeslání k partnerovi. Uvedený Pro/ENGINEER modul využívá osvědčenou technologii Adobe LiveCycle Rights Management ES. Administrátor systému má možnost přímo z prostředí Pro/ENGINEER nastavit oprávnění jednotlivým uživatelům k nakládání s daty (čtení, kopírování, tisk, měření, tvorba řezů, vložení do nových sestav, kopírování referencí atd.) a také časově omezit platnost jednotlivých oprávnění (např. pod dobu do uzavření poptávky). Vlastník vývojových dat tak získává v Pro/ENGINEER Rights Management Extension nové nástroje pro ochranu svého duševního vlastnictví proti nežádoucímu použití.
3D model malého nakladače

Ještě větší podpora outsourcingu

Zajištění bezpečnosti při výměně cenných vývojových dat je jednou z podmínek komunikace pomocí e-mailu a internetu. PTC prostřednictvím nového modulu Pro/ENGINEER Rights Management Extension přináší uživatelům trvalou a dynamickou kontrolu nad daty i po jejich vyjmutí z bezpečného úložiště (např. databáze PDM systému) a odeslání k partnerovi. Uvedený Pro/ENGINEER modul využívá osvědčenou technologii Adobe LiveCycle Rights Management ES. Administrátor systému má možnost přímo z prostředí Pro/ENGINEER nastavit oprávnění jednotlivým uživatelům k nakládání s daty (čtení, kopírování, tisk, měření, tvorba řezů, vložení do nových sestav, kopírování referencí atd.) a také časově omezit platnost jednotlivých oprávnění (např. pod dobu do uzavření poptávky). Vlastník vývojových dat tak získává v Pro/ENGINEER Rights Management Extension nové nástroje pro ochranu svého duševního vlastnictví proti nežádoucímu použití.

Integrované toleranční analýzy

Nový modul Pro/ENGINEER Tolerance Analysis Extension umožňuje uživatelům analyzovat rozměrové řetězce a přímo v prostředí Pro/ENGINEER 3D modelu optimalizovat velikost geometrických tolerancí. Optimalizace geometrických tolerancí podporuje snižování nákladů na výrobu součástí, zaručuje bezchybnou montáž a optimální funkci finálního výrobku. Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 využívá pro toleranční analýzy osvědčenou technologii CETOL .
Pro/ENGINEER Mechanica zpřístupňuje sofistikované simulace a analýzy všem vývojovým konstruktérům. Verze Wildfire 4.0 ještě více zrychluje a usnadňuje provádění simulací vlastností a chování výrobku a porovnání jeho jednotlivých variant. K dispozici je nová moderní diagnostika, inovované síťování (meshing), lepší řízení vazeb v sestavách atd. Pro/ENGINEER Advanced Mechanica od verze Wildfire 4.0 podporuje také analýzy součástí z elastických, pružných materiálů a v sestavách umožňuje počítat s lokálním třením v kontaktních úlohách.
Koncept lokomotivy s možností záměny jednotlivých modulů (různé varianty pohonných jednotek, výkonu, atd.)

Nová úroveň komunikace v rámci elektromechanických návrhů

Nový modul Pro/ENGINEER ECAD-MCAD Collaboration Extension přináší unikátní funkcionalitu pro zajištění spolupráce mezi elektrotechnickým (ECAD) a mechanickým (MCAD) projektantem. Konstruktéři mechanických částí mají možnost přidat do výsledné sestavy výrobku elektrotechnické díly (např. osazené desky plošných spojů), vyvíjené ve speciálních ECAD softwarech, určovat místa pro sloupek nebo konzolu na PCB desce a komunikovat prováděné změny zpětně do ECAD systému. Veškeré změny v ECAD komponentách jsou díky asociativním vazbám automaticky promítány do výsledného CAD modelu výrobku. Nově implementovaná podpora tvorby plochých kabelů umožňuje provedení komplexního návrhu celého zařízení a eliminuje možnost vzniku chyb nebo výroby zmetků.

Distribuci a technickou podporu nové verze CAx systému Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 v České republice zajišťuje AV ENGINEERING, a.s. Další informace naleznete na www.aveng.cz.

Autor pracuje ve společnosti AV ENGINEERING.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit