Control
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Dytron
Siemens - CAM webinar
SolidWorks

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk Inventor 2009 zvyšuje výkon

Tags: CAD

Práce s rozsáhlými sestavami v nové verzi produktu Autodesk Inventor 2009

V posledních několika letech uvádí společnost Autodesk na trh téměř s železnou pravidelností novou verzi své vlajkové lodi v oblasti strojírenského navrhování produkt Autodesk Inventor s označením 2009. Tento rok nebyl výjimkou a tak se mohli v březnu uživatelé seznámit nejprve s anglickou verzí tohoto populárního CAD systému a jako obvykle po pár týdnech přichází na trh i lokalizovaná česká mutace. Letošní rok překvapivě nepřináší na první pohled žádné revoluční změny, ale novinek, vylepšeních a modifikací je celá řada.

Cegra - Graphisoft ARCHICAD 22

 

Rutinních funkce a kompatibilita

Při vývoji novinek a inovací se Autodesk více než jindy inspiroval potřebami a požadavky uživatelů, které zahrnul do svých vývojových plánů a přenesl je do aktuální verze produktu Autodesk Inventor 2009, proto dochází zejména k vylepšení a zjednodušení stávajících funkcí, které konstruktéři denně rutinně využívají. Tato nečekaná změna v orientaci na zefektivnění a zrychlení práce s často a běžně využívanými nástroji je dobrou zprávou pro současné i budoucí uživatelé Autodesk Inventoru. Nová verze, podle Autodesku, přináší více jak 200 novinek a inovací. Netrpělivě očekávaná a mnoho uživateli požadovaná plná kompatibilita s Windows Vista a plná podpora 64bitové verze, která významně rozšiřuje možnosti práce s rozsáhlými sestavami je konečně zde. Výkon při práci s rozsáhlými sestavami je jedním z důležitých témat nové verze, my se mu budeme věnovat podrobněji níže v článku.

Nové nástroje

Stávající uživatelé jistě uvítají zcela nové nástroje pro tvorbu plechových součástí (rohové výštipy, ohyby s velkým poloměrem, styly plechů, spojovací prvky plechů, plechové iSoučásti). Velkou pozornost věnovali vývojáři zvyklostem uživatelů aplikace AutoCAD, které přenesli do prostředí tvorby 2D dokumentace (nastavení automatických 2D vazeb, oříznuté pohledy, automatické osy, poznámky razníků, prvek těžiště, čáry průsečnic, indexy v textu, filtry rozpisky, lepší rozlišení stínovaných tisků, norma ESKD a další).
Ilustrační obrázek

Integrace přídavných nástrojů

Příjemným zjištěním pro zákazníky, kteří používají data formátů jiných CAD systémů je, že přídavné nástroje, které bylo možné doinstalovat již do verze 2008 a které umožňovali rozšířené možnosti práce s formáty jiných CAD systémů, jsou teď nyní s mnohými vylepšeními plně integrovány v aktuální verzi. Za zmínku jistě stojí stručně uvést pár nejzásadnějších novinek a inovací:

  • Součásti (vylepšené prostředí náčrtů, inovovaná funkce skořepina, zaoblení a záplata, vytažení do bodu, text zarovnaný ke křivce, formátování a výrazy vlastností)
  • Generátor rámů (vlastní uživatelské profily, vícenásobné výběry)
  • 3D navigace (zcela nové navigační nástroje ViewCube a SteeringWheel)
  • Design akcelerátor (rozšířené možnosti šroubového spoje, převodovky, nové normy, hřídele, řemeny, výpočty svarů, pružiny)
  • Obsahové centrum (oddělený server pro Vault a knihovní součásti, nové normy a díly knihovny)
  • Inventor Studio (animovaná světla, uživatelsky definované trasy kamery, měkké stíny, hloubka pohledu, střih videa, osvětlující prvky, import/export stylů)
  • Publikování (DWFx soubory pro prohlížení výkresů v IE7, 3D DWFx, rychlejší publikování, více nastavení DWF souboru, publikování do PDF)
  • Vault (rychlejší zařazování v jednom kroku, Vault nově v dialogu Otevřít, separátní přihlašování)

Rozsáhlé sestavy

Jsou obory, kde je celkem běžné, že navrhovaný výrobek je sestaven z tisíců až deseti tisíců dílů a přitom je vyžadována on-line práce na určité části sestavy, která ale musí být zobrazena v celkovém kontextu návrhu. I v podstatě jednoduché operace, jakými jsou zoomování, otáčení, či posun pohledu pak mohou být nejen časovým problémem, ale v některých případech i problémem fatálním. V posledních letech tuto problematiku řeší stále více a více zákazníků z oblasti návrhů autobusů, obráběcích strojů, rozsáhlých strojních celků a velkých těžebních strojů a zařízení. Autodesk Inventor je aplikace, která tuto oblast zpracovává a modifikuje nejen z pohledu nástrojů a kapacity vlastního systému, ale je si vědoma, že neméně důležité je zvolení správné metodiky práce při tvorbě digitálních prototypů. Software Autodesk Inventor byl vytvořen se záměrem umožnit pracovat i s velkými strojírenskými sestavami na osobních počítačích s operačním systémem Windows. S odstupem času od uvedení první verze lze říci, že tento záměr se daří realizovat. Je to nesporně také díky zkušenostem prodejců, kteří jsou schopni pro Autodesk Inventor nejen dodat potřebný hardware, ale také jej vyladit a „ušít na míru“. Samozřejmě, že v praxi se lze dostat do mezních stavů, kdy o celkovém výkonu rozhodují i zdánlivé maličkosti, a právě v těchto případech je důležitá podpora partnera, který by měl využít bohatých znalostí metodiky práce s rozsáhlými sestavami, kterou má Autodesk podrobně zpracovanou. My se bude věnovat této problematice ve světle nové verze 2009 a z pohledu nástrojů a kapacity vlastního systému.

32 versus 64 bitů

Jak jsme již v úvodu zmiňovali, Autodesk Inventor je nativní 64bitová aplikace a plně využívá vymoženosti a kapacitu 64bitového operačního systému. Instalátor sám automaticky rozezná zda se jedná o 32, nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows XP, nebo Windows Vista. 32bitové aplikace pro Windows mohou, po úpravách, adresovat maximálně 3 GB paměti. Pokud uživatel nainstaluje Inventor na 64bitovou verzi systému Windows Vista, může nyní adresovat mnohem vyšší hodnoty, přesné číslo je závislé na typu a možnostech základní desky počítače.

Windows Vista Editionadresovatelná RAM
Home Basic8 GB
Home Premium16 GB
Ultimate128 GB
Business128 GB
Enterprise128 GB

Hodnoty paměti jsou diametrálně odlišné od 32bitových systémů. Pro firmy, které zpracovávají rozsáhlé strojní celky se nyní nabízí díky 64bitové podpoře, další možnost jak zásadně zvýšit výkon využívaného CAD systému.

Množství součástí

Důležitým údajem při návrhu velkých sestav je množství používaných součástí, a to jak celkové, tak i jedinečné. Tyto počty ovlivňují celkové zatížení systému, který je potřeba mít ideálně neustále pod kontrolou. K tomu slouží nový modifikovaný ukazatel, který kromě počtu použitých dílů podrobně zobrazuje zatížení fyzické paměti RAM. Pochopitelně uživatel může ukazatel přepínat na základě toho, zda používá 32bitovou, nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows.
Představte si, že budete navrhovat autobus, který má v součtu řádově 10tisíce součástí a budete navrhovat součásti interiéru, např. umisťovat sedačky, zábradlí atd. Při této práci nepotřebujete detailně zobrazovat například motor, podvozek, tisíce šroubů a matic, stačí vám pouze zjednodušené zobrazení, přitom se chcete v interiéru pohybovat v rámci celého autobusu. Inventor umožňuje tzv. zjednodušené nahrazování sestav. Principem je, že detailní součást se nahradí boxem (hraničním kvádrem) opisující vnější rozměry dílu a následně uloží do tzv. reprezentace úrovně zobrazení pod uživatelem zvoleným názvem. Zjednodušením sestavy se dramaticky snižují nároky na výkon a přitom uživatel stále pracuje v kontextu celé sestavy a má možnost jedním kliknutím přepínat mezi odlehčeným zobrazením, či detailním. Zásadní pro tvorbu výkresové dokumentace je, že všechny požadované vlastnosti, jako jsou váha, materiál atd. jsou stále zachovávány i ve zjednodušených součástí a jsou reflektovány v následně vytvořeném kusovníku sestavy ve výkrese.
Detailní reprezentace a zjednodušená reprezentace

Módy pro zjednodušení

Celý proces tvorby zjednodušených reprezentací a úrovně zobrazení detailu se v nové verzi Autodesk Inventoru 2009 automatizuje a usnadňuje, nově je možné vybrat přímo mód pro zjednodušení sestavy a ten uložit do úrovně zobrazení detailu a pak jednoduše přepínat mezi detailním, nebo odlehčeným zobrazení, které si uživatel pomocí nových nástrojů snadno nakonfiguruje.
Podobný princip je dodržen při tvorbě odvozených součástí, kterou už známe několik verzí zpět, který ale doznal řady vylepšení, které znamenají ulehčení práce uživatelům. Ze sestavy, která obsahuje mnoho součástí můžete vytvořit jeden samostatný díl, který je datově méně náročný a při plném detailním zobrazení má podstatně nižší nároky na paměť počítače než sestava. V dialogovém okně při generování odvozené součásti, je ve verzi 2009 možné zaškrtnout pomůcku pro redukci paměti a pracovat tak v nastaveném módu, díky kterému se automaticky vytvoří odvozená součást, která minimálně zatěžuje paměť.
Zjednodušená úroveň zobrazení detailu a mód redukce paměti

Optimalizace výkonu

Vývojáři Autodesku věnovali značné úsilí optimalizaci výkonu Inventoru a modifikovali některé algoritmy výpočtů, které ovlivňují výkon a kapacitu systému při práci s rozsáhlými sestavami. Optimalizace výkonu a využívání systémových prostředků je závislé také na správném nastavení aplikace (Nástroje > Možnosti Aplikace > Hardware) a operačního systému. Vzájemná nekompatibilita ovladačů může způsobit uživateli nemalé problémy. Autodesk doporučuje věnovat pozornost výběru vhodného hardware a ovladačů a pro uživatele vytvořil stránky (www.inventor-certified.com), které obsahují informace o optimálním nastavení operačního systému, seznam certifikovaných a otestovaných grafických karet, pracovních stanic a ovladačů.

Ne za vše může Inventor

V tomto článku jsme se věnovali pouze „hmatatelným“ vylepšením a novinkám v oblasti práce s rozsáhlými sestavami v nové verzi Autodesk Inventoru 2009. Nové nástroje nám mohou výrazně usnadnit práci při návrhu rozsáhlých strojních celků, ale je nutné upozornit, že neméně důležitá je volba vhodné metodiky práce, které jsme se záměrně nevěnovali, neboť tato problematika je obrovsky rozsáhlá, vždyť jen Autodesk má téma metodiky práce zpracováno ve více jak 40stránkovém projektu, který vznikl na základě požadavku několika zákazníků, kteří narazili na výkonnostní bariéru, nebo jiná omezení jejich práce a neznali vhodné metodické postupy typicky v oblastech konstrukce obráběcích strojů, konstrukce vozidel, konstrukce výrobních linek a hal. Správný přístup přináší úspory časové i investiční, protože se dosáhne rychlejší odezvy aplikace a sníží se rozsah upgrade na vysoce výkonné grafické stanice. Metodika práce s rozsáhlými sestavami (metoda hlavního náčrtu – návrhové kostry, metoda společného počátku, metoda obálky pracovního prostoru, metoda zjednodušování komponent) se neustále vyvíjí a to s ohledem jak na nová poznání, tak právě na základě nových funkcí implementovaných v CAD systémech, které nám vývojáři pravidelně dávkují v dalších a dalších verzí. Požadujte po svém dodavateli CAD systémů, aby vám navrhl ideální a hlavně nejefektivnější využití výše vyjmenovaných nových nástrojů ve světle vhodné metodiky práce s rozsáhlými sestavami, jen tak můžete nejlépe ušetřit čas a peníze.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit