Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
3Dexpo
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CATIA v automobilovém průmyslu

Tags: CAD

Dne 24. ledna 2008 ohlásil výrobce systému CATIA, společnost Dassault Systèmes, novou verzi CATIA V6. Jedná se o revoluční verzi, kterou firma uvádí technologii PLM 2.0. Tento posun je možné přirovnat ke změně internetu z nástroje pro publikaci statických informací pro úzkou skupinu zainteresovaných na nástroj pro komunikaci mezi kýmkoliv a kdekoliv a na platformu pro vytváření aplikací. PLM 2.0 je 3D online prostředí, ve kterém může kdokoliv virtuální produkty zkoušet a ve kterém dochází k transformaci uživatelských interakcí na intelektuální vlastnictví.

V nové verzi je mnoho nového. Zcela zásadní ale je, že CAD data už nejsou ukládána do souborů, ale jsou spravována v databázi. To s sebou přináší zcela jinou kvalitu, která dává mnoho užitečného budoucím uživatelům CATIA V6, kterých by mělo díky realizaci vize "3D pro všechny" stále přibývat. Již dnes je možné v CATIA V5 využívat technologie CATIA V6, a to produkty 3DVIA, jako například 3DVIA Composer a 3DVIA Live.
3DVIA Live
3DVIA Composer slouží pro využití existujících CAD dat jakýchkoliv formátů, která se dají kombinovat do celků pro účely montážních instrukcí, výrobních postupů, servisních manuálů a marketingových nástrojů. Výstupy z 3DVIA Composer je možno vkládat do dokumentů MS Office, Adobe Acrobat a dalších s možností si přímo v těchto dokumentech detailně prohlížet 3D data, postupy, návody apod.
3DVIA Composer
3DVIA Live je pak zjednodušeně řečeno grafickým rozhraním mezi uživatelem a systémem, zejména pak CAD modely a informacemi o jejich životním cyklu ve ENOVIA SmarTeam. Tento nástroj v budoucnu nahradí stávající stromové struktury textových informací a dovolí se komukoliv snadno pohybovat přímo v 3D virtuálních modelech.
3DVIA Live
Tento krok dopředu bude znamenat i změnu v uvažování firem a jejich jednotlivých pracovníků. Některé společnosti se již začaly "připravovat" na tuto změnu implementací správy dokumentů, což je v případě CATIA zejména systém ENOVIA SmarTeam. Hlavní motivací při tom je zvyšování kvality a urychlování přípravy výroby, její zlevňování a zvyšování konkurenceschopnosti. Jak je to možné? Především díky snadnému vyhledání realizovaných řešení včetně technologických postupů apod. a jejich využití, dále díky možnosti spolupráce týmů pracovníků na jednom projektu a také díky pořádku v datech, kdy je jednoznačné, která verze a revize je ta poslední.
Mezi tyto "průkopnické" společnosti patří mezi jinými i SWA Stod, Aufeer Design Mladá Boleslav, Modelárna Liaz Liberec, Volke Mladá Boleslav a SWELL Hořice.
Společnost SWA se zabývá konstrukcí a výrobou nástrojů, strojů a zařízení pro výrobu interiérových a akustických dílů vozidel. Dlouhodobým úsilím této společnosti je být na špičce v kvalitě a provozní spolehlivosti. Tento cíl je podporován neustálými inovacemi, zlepšováním a adoptováním nových technologií včetně velice propracovaného nasazení systému ENOVIA SmarTeam nejen pro správu CATIA dat, ale veškerých firemních dokumentů.
Tooling
Společnost AUFEER DESIGN používá systém CATIA v konfiguracích jak pro běžné objemové a plošné modelování, tak s nástroji pro tvorbu modelů elektroinstalace automobilů. Pro podporu správy dokumentů rozbíhá systém ENOVIA SmarTeam.
V budoucnu se plánuje nasazení řešení, které umožní spolupráci nad 3D daty on-line v reálném čase a několika různých míst. Zde bude CATIA V6 jasným řešením a velkým přínosem. Cílem tohoto řešení je maximálně zjednodušit, zefektivnit a zrychlit práci při vytváření a modifikaci dokumentace.
Dalším příkladem nasazení systémů CATIA a ENOVIA SmarTeam je společnost MODELÁRNA LIAZ. Zde byl v nedávné době nasazen systém CATIA V5 v konstrukci forem pro PUR pěny, která je jednou z technologicky náročných a důležitých oblastí činnosti této firmy. V současné době se pracuje na nasazení systému správy dokumentů ENOVIA SmarTeam. Toto řešení by mělo přinést zvýšení produktivity, operativnosti a v neposlední řadě také konkurenceschopnosti firmy na trhu.
Další novátorem v konstrukci a vývoji automobilů je společnost VOLKE MLADÁ BOLESLAV. Tato společnost využívá pro zefektivnění své práce společně se systémem CATIA i CAA aplikace a makra, které pracují na platformě systému CATIA a umožňují zrychlit, zjednodušit nebo automatizovat činnosti, jež je nutné při vývoji a konstrukci automobilu provádět. V tomto případě se jedná především o CAA aplikaci DYNAVISTA, která slouží k práci s komplexními plochami, především jejich napojování v obtížně tvarovatelných místech, simulaci odpružení tvářených plechových dílů a podobně.

Firma SWELL je další společností, která nasadila systém CATIA jak do konstrukce plechových, plastových nebo mechanických částí automobilů, tak i do konstrukce prototypových přípravků. Jedná se především o lisovací nástroje a střižné nářadí. Tyto nástroje firma také vyrábí. Ve všech těchto oblastech je systém CATIA V5 schopen pomáhat ke zvyšování produktivity a kvality.
Pro všechny tyto a mnoho dalších společností poskytuje firma DYTRON nejenom potřebné programové vybavení, ale také školení a zejména služby spojené se zaváděním nových technologií a jejich podporou. Firma DYTRON na našem trhu působí již šestnáct let. Během této doby se stala partnerem mnoha firem působících v oblasti automobilového průmyslu, a to jak partnerem vlastních výrobců automobilů, tak i jejich subdodavatelů a výrobců nástrojů a nářadí.

Ilustrační obrázky: Dassault Systèmes
Autor pracuje ve společnosti Dytron.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit