Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Radan – expert na tváření plechů

Tags: CAD | CAM

RadanRadan je komplexní CAD/CAM řešení pro tváření plechů. Pomocí systému Radan máte možnost rychle dosáhnout značných úspor materiálových zásob, výrazně zvýšit využití materiálu, což vám dovolí rychle dosáhnout růstu zisku. Síla produktu je v poskytování světově prvotřídního řešení, které nabízí firmám různé softwarové moduly, které jsou nepostradatelné pro konstrukci, obrábění a kontrolu výroby v oblasti tváření plechových součástí a výrobků.

Součástí softwarového balíčku Radan je také prvotřídní technická podpora, která zaručuje, že Radan je špičkovým řešením pro integraci nákladných tvářecích technologií ve všech oblastech výroby.

Kreslení je v Radanu možné jak ve 2D, tak samozřejmě i plně jako 3D modelování. V rámci těchto modulů získávají uživatelé kompletní škálu utilit pro konstrukci, a to jak jednotlivých dílů, tak i složitých sestav. Prioritně jsou tyto moduly určeny pro konstrukční projekty – obzvláště v oblasti tváření plechů.

Radraft

Modul Radraft – kreslení ve 2D standardně poskytuje spojení se všemi 2D datovými formáty a modifikacemi vytvořenými v systému Radan. To dovoluje uživateli využít všechny nástroje, kdykoliv je potřeba a v jakémkoliv modulu Radan, bez speciálního zaškolení nebo dlouholeté praktické zkušenosti.

Radan

Radan 3D

Modul Radan 3D – je postavený na jádru ACIS, doplněném o moderní parametrické techniky konstrukce. 3D modelování tak poskytuje pružnost a metodu unikátní transformace z 2D na 3D. Samozřejmostí je import široké škály formátů, včetně Inventoru, Solidworks, CATIA V4 a V5, SAT, IGES, STEP a Parasolidu.

Radnest

Radnest – nástroj pro rozklad. Rozklad součástí, ať už vytvořených přímo v Radan nebo importovaných formátů, je v modulu 3D modelování automatický a velmi jednoduchý. Jednotlivé součásti mohou být přímo rozloženy do editoru standardizovaných dílců pro tváření, čímž dosáhnete výrazné úspory času a zrychlení přípravy pro následnou tvorbu obráběcího postupu. Tato možnost dokladuje rychlou a bezpečnou vazbu mezi konstrukční a výrobní částí v Radan.
Radnest je vysoce účinný balíček nástrojů, které umožňují efektivní rozmístění tvarově nepravidelných dílů pro oblast Vysekávání nebo Profilování, případně kombinované operace. Modul dovoluje účinnou tvorbu CNC programů u těsně seskupených dílů s nepravidelnými tvary. To umožňuje značnou redukci zbytkového materiálu ve výrobě. Modul automaticky využívá seznam rozmístěných dílů a zároveň tloušťku materiálu – výsledkem je několik návrhů na rozmístění dílů.
Optimalizací využití materiálu Radnest minimalizuje celkový počet programů, tj. není potřeba zbytečných nastavení stroje. V některých případech, kdy je kompletní seznam dílů rozmístěn na jeden plát – je výsledkem pouze 1 nastavení a 1 program. Tento způsob má využití u sestav, které se dají rozložit.
V oblasti tváření, podporuje Radan téměř všechny typy CNC tvářecích strojů, jako jsou laser, plazma, řezání plamenem, vodní paprsek, různé typy vysekávacích, ohraňovacích nebo kombinovaných strojů. Za dobu své působnosti na trhu se dá říci, že neexistuje typ stroje, který by Radan neuměl řídit, respektive by pro takový stroj nebylo možné připravit postprocesor.

Radan

Radprofil

Radprofil – CNC programování pro laser, plazmu, řezání plamenem nebo vodní paprsek. Kombinací špičkové technologie s vysokým stupněm automatizace umožňuje modul Radprofil dosažení maximální produktivity u pracovníků a tvářecích strojů v oblasti profilování. Modul Radprofil představuje špičkový nástroj pro profilování, který vyhovuje všem nejnáročnějším požadavkům. Úspěšné profilování závisí na mnoha faktorech, včetně konstrukční integrity, řezných podmínek, rozmístění dílů a vlastní strategie obrábění. Cílem je, aby stroje pracovaly plynule a co nejefektivněji.
Automatizovaný systém pro rozložení dílů v modulu Radprofil umožňuje vytvořit řez mezi díly, které jsou těsně vedle sebe, což podstatně zkracuje čas cyklu a šetří materiál. Systém také rozpozná, které díly jsou vhodné pro takovéto rozmístění, ostatní díly jsou rozmístěny dle zvolených parametrů z databáze. Tato možnost přináší absolutně účinný přístup pro tvorbu programů při vysokém stupni automatizace.
Hlavní kritériem u moderních strojů je bezpečnost při pracovních posuvech. Kolize mezi hlavou a vyhnutým materiálem může způsobit velké ztráty. Modul Profilování pro tyto případy obsahuje speciální nástroje, které automaticky zamezí jakýmkoliv kolizím a umožní maximální bezpečnost při obrábění.

Radpunch

Radpunch – CNC programování pro různé typy vysekávacích strojů. Moderní výroba potřebuje být účinná, flexibilní, s nízkými náklady a podle požadavků zákazníka. Požadavky po malých souborech, kratších výrobních časech a nízkých nákladech neustále rostou. Modul pro Vysekávání je schopný splnit tyto požadavky pomocí vestavěných efektivních nástrojů. Radpunch dovoluje jednoduše přenášet program ze stroje na stroj.

Radan

Tento modul může ukládat nástroje a další informace ohledně nakládky a vykládky pro jednotlivé stroje. Stačí jen změnit rozložení dle stroje a použít jiný postprocesor. Moderní vysekávací stroje jsou komplexní technologické celky, které vyžadují přesné programování pro využití jejich maximálního potenciálu.
Radpunch obsahuje možnosti pro podporu nejnovějších nástrojů, jako jsou kola a nůžky, stejně tak jako nakladače, vykladače nebo nástroje pro zachycení dílců. V kombinaci s postprocesory a databází řezných podmínek poskytuje Radpunch nejvyšší možnou produktivitu.

Radbend – CNC

Radbend – CNC programování ohraňovacích lisů. Radbend je plně integrován s 3D modulem a představuje tak koncept  „TOTÁLNÍHO ŘEŠENÍ“. Systém obsahuje velké množství automatických nástrojů pro offline programování široké řady ohraňovacích lisů, včetně plné 3D simulace procesu ohýbání. Nejprve dojde k prozkoumání požadované součásti, v závislosti na geometrii dílu a možnostech ohraňovacího lisu je pak navržena optimální strategie pro ohýbání.
Během procesu programování a simulace kalkuluje modul pro Ohýbání s možnými kolizemi, a to jak s nástroji, tak s ohraňovacím lisem. Při práci s Radbend dochází k neustálému přepočítávání programů právě s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti výroby. Pokud se objeví nějaký konflikt, systém jej lokalizuje a označí barevně, to vše ještě navíc doplní chybovou hláškou. Nastalá situace je pak řešena výměnou za vhodnější nástroj nebo volbou vhodnější sekvence ohýbání součásti. Modul obsahuje nástrojovou databázi, která uživateli dovolí definici vlastních nástrojů, což při opakovaném použití přináší značnou úsporu v čase programování.

eQuote a e2i

Velmi silným nástrojem v systému Radan je sestava modulů zabývajících se plánováním, kalkulací nákladů, tvorbou a sledováním nabídek, respektive celého toku výrobních informací, až k výslednému odeslání faktury. Jde o moduly eQuote – od kalkulace až po fakturaci, respektive víceúčelový manažerský systém e2i.
e2i dovoluje uživateli integrovat všechny aktivity společnosti – počínaje úvodní poptávkou, zpracování kalkulace nákladů, přes kontrakt, až po nabídku a sledování výrobních procesů. Výsledkem je objednávka, respektive odeslaná faktura. Nasazením systému může celá společnosti pracovat na stejné platformě, což vede k lepší koordinaci všech procesů ve společnosti. Systém je složený z mnoha modulů, které jsou vzájemně úzce propojeny a poskytují firmě možnost uceleného pohledu na tok informací nejen u výrobních procesů (prodej, administrativa, TPV, sklad, výroba a další). Systém je flexibilní a je postaven tak, aby jej bylo možné implementovat dle aktuálních požadavků každého klienta. Může být také přímo napojen na jiný informační systém.

Radan

Autor, Ing. Petr Blažek, pracuje ve společnosti Nexnet.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit