POINT.X (2018-19)
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Karat

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nasazení SolidWorks a SolidCAM ve společnosti SAHOS

Tags: CAD | CAM

Solidvision ve společnosti SAHOSBěhem dne se člověk setká s mnoha výrobky na bázi dřeva, aniž by si uvědomil, jak může být jejich výroba komplikovaná. Během historie výroby se technologie vyvíjela, a to od ruční práce až po dnešní možnost výroby na přesných dřevoobráběcích centrech. Společnost SAHOS je výrobce CNC strojů a řešení pro průmyslovou výrobu.
Společnost SAHOS se pohybuje již 13 let ve výrobě CNC dřevoobráběcích strojů. V současnosti se zabývá vývojem a výrobou strojů nejen pro obrábění dřeva, ale i pro obrábění lehkých kovů. SAHOS poskytuje zákazníkovi vhodné technické a ekonomické řešení při nejvyšším stupni přesnosti. Individuální přístup zaručuje navržení a stavbu technologie na základě přesných požadavků a potřeb zákazníka.

Stroje plus software

Společnost nabízí produktivní řešení výroby pomocí CNC strojů ve spojení s komplexním softwarovým řešením realizovaným programy SolidWorks a SolidCAM. Toto je potvrzeno vysokým výkonem softwaru, který často prochází náročnými testy v kovoobráběcím průmyslu. SAHOS se specializuje na obráběcí centra řízená ve 3, 4 nebo 5 osách určená pro výrobu nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří a schodů), hudebních nástrojů, modelů, forem, ořezávání plastových výlisků z vakuových lisů. Obráběným materiálem mohou být slitiny hliníku, barevných kovů, dřevo, překližka, dřevovláknité desky, plasty, epoxidové a polyuretanové pryskyřice, kompozity a tak dále.
Jak pro výrobu, tak pro vývoj se ve společnosti SAHOS každodenně využívá softwaru SolidWorks a SolidCAM, který se projevuje hlavně jednoduchou ovladatelností a intuitivitou. Kvalitní a rychlý návrh jednotlivých částí stojů, testování jednotlivých dílů pomocí modulu COSMOSXpress a zároveň obrábění jednotlivých součástí je jedna z hlavních předností programu SolidCAM.

Solidvision ve společnosti SAHOS

Pět os a simulace obrábění

Současným trendem jsou 5osé stroje určené zejména pro výrobu modelů a forem určených převážně pro slévárenský průmysl. Společnost SAHOS se zabývá rovněž prodejem CAM softwaru SolidCAM, který dodává jako HI-TECH řešení programování strojů řízených v pěti osách.
SolidCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů, plně integrovaný do CAD systému SolidWorks a poskytující komplexní řešení vybavené pro nejsložitější obráběcí úlohy. Jednotlivé moduly frézování jsou 2D, 3D, HSM obrábění, 4/5osé indexované obrábění a souvislé 5osé obrábění.
Modul „5osé souvislé frézování“ poskytuje výkonné funkce pro řízení víceosých strojů. Součástí modulu SolidCAM je několik výkonných a intuitivních obráběcích strategií, které umožňují definovat obrábění s plynulým řízením nástroje po zvolené dráze a rovněž dovolují v průběhu frézování plynulé řízení vektoru nástroje – obrábění jinak těžko dostupných oblastí (tzv. podříznutých nebo podkosených tvarů). Eliminuje rizika při použití příliš velkého vyložení nástroje. Nechybí ani možnost 5osého hrubování. Možnosti modulu podporuje dynamický průvodce nastavení operace, která se provádí několika postupnými kroky od volby nástroje, strategie obrábění až po možnost kontroly kolizí. K dispozici kontroly je v programu škála možností verifikace vzniklého CNC programu. Pro kontrolu je zapotřebí optimální virtuální simulace pohybu stroje, která dokáže odhalit i nepatrné nedostatky v programu a pomůže odhalit kolizi, popř. škodu na stroji nebo nástrojích. K praktické simulaci obrábění se bezpochyby při souvislém 5osém obrábění řadí Machine Simulator, který simuluje kinematiku stroje.
V simulaci kinematiky stroje v plně pětiosých úlohách jsou uživatelé nuceni řešit složitější okrajové podmínky než v úlohách dvouosých a tříosých. Tomu odpovídají možné kolizní stavy. Například u provedení s výklopnou hlavou je třeba brát v úvahu prostor pod vřetenem při různých úhlech, u otočného stolu maximální možnosti otáčení atp. Kolizní stavy stroje ve třech osách jsou vázány na pohyb tří os, což je usnadněno geometrickou konfigurací samotného stroje.

Solidvision ve společnosti SAHOS

Kontrola je důležitá nejen kvůli kolizím, ale rovněž pro zjištění, zda díl můžeme na daném stroji vůbec vyrobit. SolidCAM těmto problémům předchází tím, že již v době před generováním programu bere do úvahy omezující podmínky stroje, které zapracovává do programu. Reálná simulace skutečného stroje je standardní součástí 5osého modulu. Pokud zpracováváme 2,5osé nebo 3osé obrábění s polohováním dílce ve 4. nebo 5. ose, je simulace kinematiky stroje také vhodným doplňkem.
Společnosti SAHOS se povedlo najít softwarové řešení SolidWorks – SolidCAM – řídící systém CNC strojů, a to i díky možnosti vývoje postprocesorů pro jednotlivé stroje dle možností řídícího systému stroje, kterým je Heidenhain iTNC530. Všechny tyto kroky jsou významné pro vysoký výkon při výrobě modelů a dalších výrobků.

Vzdělávání, investice

Absolvování kvalitního proškolení, po kterém je obsluha schopna využít veškeré možnosti a výhody řešení, které jim dává kombinace 5osého stroje od firmy SAHOS a CAD/CAM řešení od společnosti SolidVision, umožní uživatelům dosáhnout vysokého výkonu, kvality a přesnosti vyrobených modelů. To vše zajistí vytvoření dobrého jména na trhu a spokojenost zákazníků.
Často se pak projeví investiční záměr jako správný krok společnostem, které se rozhodly pro řešení výroby pomocí CNC. CNC technologie umožňuje výrobu složitých modelů ve vysoké přesnosti a krátkých strojních časech, které původně musely vzhledem k veliké časové náročnosti a přesnosti výroby klasickým ručním způsobem často odmítnout. Díky softwaru jsou schopny přijímat data v nejrůznějších formátech, ať už ve 2D, ale hlavně modely 3D, s nimiž mohou dále pracovat. Typicky jde o tvorbu potřebných úkosů, přídavků na smrštění, jader a modelových sestav. Důležitým prvkem programu jsou nástroje pro diagnostiku úkosů.

Solidvision ve společnosti SAHOS

Úspěchy zákazníků

Shrneme-li předchozí poznatky, pak je zřejmé, že využitím kombinace 5osého stroje v kombinaci s řešením SolidCAM získává zákazník velice podstatný předstih oproti konkurenci, která nemůže kvůli zastaralým technologiím výroby konkurovat ve výrobě tvarově složitých kusů řešení kombinací CNC obráběcího centra a výkonného softwaru.
Příkladem jsou zákazníci, kteří se rozhodli pro řešení společnosti SAHOS. Zákazníci jsou často velice významnými společnostmi v oboru modelářství a slévárenství v Čechách a v cizině.
Zpravidla se dělí na dvě skupiny. Modelárny, které jsou zákazníkovi schopny poskytnou kompletní servis – zhotovení modelů v požadovaných přesnostech a zároveň zajistit zhotovení odlitků. A skupina modeláren, která řeší pouze kompletní zhotovení modelových zařízení a forem. V současnosti jsou modelárny vybavené stroji společnosti SAHOS, které se uzpůsobují velikosti modelů, požadavkům zákazníka a samozřejmě softwarovým řešením.

Solidvision ve společnosti SAHOS
Jedním ze zákazníků, kteří využívají toto řešení nejdéle, je modelárna Slévárny Třinec, která se rozhodla pro stroj MACH FC 3800 CNC a software SolidCAM. MACH FC 3800 CNC je stroj mostové konstrukce s dostatečnou velikostí pracovního prostoru a to je optimální řešení pro výrobu. Obráběcí prostor je 3740x2200x900 mm, který v kombinaci s naklápěcí a otáčecí frézovací hlavou poskytuje komfortní výrobu modelů. Společnost v současnosti využívá už několik licencí softwaru SolidWorks a SolidCAM 5axis, čímž dosáhla výrazného zvýšení produktivity výroby na CNC stroji a jeho maximálního využití. Vysoká produktivita společnosti je zaručena spoluprací se společnostmi SAHOS a SolidVision a využíváním pravidelných aktualizací programového vybavení.
Dalším představitelem zákazníka firmy SAHOS je společnost Moravská modelárna, patřící mezi nejúspěšnější zákazníky a přední české výrobce v oboru výroby modelových zařízení ze dřeva, pryskyřice, hliníku, kombinovaných modelů a forem pro slévárenské účely. Modelárna se řadí k největším v České republice a své produkty dodává nejen českým, ale i významným mezinárodním slévárnám.

Solidvision ve společnosti SAHOS
Společnost Moravská modelárna se rozhodla pro rozšíření strojového parku na dva stroje firmy SAHOS. K dispozici má stroje typu MACH FC 4800 CNC s obráběcím prostorem 4740x2200x900 a RAPID FC 4000 CNC s obráběcím prostorem 3000 x 1500 x 710. Po koupi prvního stroje a jeho úspěšném provozování se společnost rozhodla pro zakoupení stroje Rapid. To umožňuje vyrábět modely menších rozměrů nezávisle na stroji MACH FC 4800 CNC. Programy pro CNC stroje zajišťuje komplexní řešení programů SolidWorks a SolidCAM se souvislým řízením pěti os. Společnost dosahuje díky možnostem souvislého 5osého a indexovaného obrábění vynikajících výsledků v krátkém čase potřebném k výrobě daného modelu.

Závěrem stojí za zmínku, že zákazníci, kteří se rozhodli pro 5osé stroje společnosti SAHOS v kombinaci se softwarovým řešením společnosti SolidVision, mohou nyní vyrábět nejsložitější modely, což bylo dříve značně časově náročné. CNC stroje jim umožňují rychlou a přesnou výrobu.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit