Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Geotronic

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HSMWorks – CAM pro SolidWorks

Tags: CAD | CAM | SolidWorks

Profesionální propojení s programem SolidWorks
HSMWorksProgram HSMWorks je vytvořen přímo pro práci uvnitř programu SolidWorks. Dráhy pro obrábění i úpravy modelu nebo sestavy se provádí v jednom okně. Tím je vytvořeno rozšíření parametrického prostředí sestav programu SolidWorks do CAM systému. Zkušení uživatelé programu SolidWorks budou schopni jednoduše vytvořit dráhy nástrojů vysoké kvality během několika minut. Noví uživatelé ocení nesrovnatelné 2D a 3D CAD funkce programu SolidWorks, které přispívají ke zlepšení kvality konstruování a snižují čas potřebný na vývoj produktu.

Program HSMWorks je od začátku roku 2008 Zlatým partnerem společnosti SolidWorks a zařadil se tak mezi plně integrovaná řešení pro tento CAD systém.

Plná asociativita s modelem

Geometrie pro obrábění se definují přímo výběrem entit z modelu SolidWorks při zachování plné asociativity mezi modelem SolidWorks a obráběcími operacemi. Pro výběr geometrie můžete použít libovolnou část skici, hranu modelu, plochy nebo jednoduše vybrat celý model. Uživatel je upozorněn na jakékoliv změny v geometrii modelu a může nechat program automaticky přepočítat nové dráhy nástrojů. Tím se sníží potřebný čas na konstrukci dílu a nebezpečí zavedení chyby do drah nástrojů.

Prvotřídní dráhy nástrojů

Vývojáři HSMWorks usilovali o vytváření pokud možno co nejhladších drah nástrojů, vedoucích ke snížení obráběcího času, zlepšení kvality povrchu, menšímu opotřebení nástrojů a prodloužení životnosti obráběcích nástrojů.
HSMWorks charakterizují nové a inovační strategie pro dráhy nástrojů, jako je Adaptivní obrábění, které snižuje hrubovací čas minimálně o 40 % a prodlužuje životnost nástroje až na desetinásobek původní hodnoty.
HSMWorks obsahuje všechny klasické strategie obrábění, jako je kontura, kapsa, jehla, paralelní, spirálové a další dráhy, známé většině uživatelů CAM systémů. HSMWorks posouvá tyto strategie o krok dál. Pohyby nástroje jsou hladké a plynulé a tím se snižuje pracovní čas a zvyšuje se životnost nástroje.

HSMWorks

Moderní architektura

HSMWorks využívá poslední technologie včetně podpory 64bitové architektury pro uživatele 64bitové verze SolidWorks. Díky tomu dochází k výraznému zvýšení výkonu při zpracování velkých nebo složitých konstrukcí. Zdokonalený správce úloh HSMWorks umožňuje uživateli pokračovat v práci uvnitř programu SolidWorks, zatímco jsou na pozadí přepočítávány dráhy nástrojů. HSMWorks podporuje počítače s více procesory, s vícejádrovými procesory a technologii hyper-threading. Tyto nové technologie umožňuje souběžné zpracování více úloh. Tím se výrazně zkracuje celkový čas potřebný na výpočet drah nástrojů. Tento způsob byl použit na velmi složitý díl s velkým počtem malých výstupků. Pro zpracování byla použita pracovní stanice s osmijádrovým procesorem. Při klasickém postupu následných výpočtů byl celkový čas potřebný na zpracování úlohy 2 dny. Při použití programu HSMWorks s technologií současného výpočtu se celkový čas zkrátil na 26 minut!

Plně integrovaný CAM
Program HSMWorks je plně integrované rozšíření do programu SolidWworks. Jakákoliv změna provedená na modelu v SolidWowrks se okamžitě projeví v definovaných drahách nástrojů a ty se automaticky aktualizují. Profesionální spolupráci potvrzuje i samotný výrobce programu SolidWorks. Na začátku roku 2008 udělil společnosti HSMWorks status Zlatý partner, který získá jen plně integrovaný systém do programu SolidWorks. Tím se zařadil HSMWorks mezi špičkové programy pracují pod systémem SolidWorks.

HSMWorks

Obrábění v sestavě

HSMWorks podporuje obrábění jak jednotlivých dílů, tak celých sestav. Tím se odstraní nutnost rozpadu celé sestavy na jednotlivé díly. Údaje o obrábění se mohou uložit přímo do souboru dílu SolidWorks pro maximální jednoduchost použití nebo do samostatného souboru sestavy. Druhý způsob umožňuje uživateli pracovat na obrábění samostatně a oddělit je tak od samotného modelu. Originální soubor zůstane nezměněný při zachování plné asociativity drah nástrojů s modelem. Pokud je provedena úprava na dílu nebo sestavě, HSMWorks automaticky rozpozná tyto změny v geometrii a provede přepočet drah nástrojů, kterých se změna týká. Nemusí se tak přepočítávat všechny dráhy jednotlivých operací, ale pouze ty, ve kterých se změna projeví. Tím se výrazně uspoří celkový čas výpočtu.

Adaptivní obrábění

Adaptivní obrábění je nová a inovační strategie, která nabízí významné zlepšení ve srovnání s klasickými hrubovacími strategiemi. Tato strategie zabraňuje obrábění plnou šířkou nástroje pomocí postupného odebírání materiálu ze zbývajícího polotovaru. Vytvořené dráhy nástrojů zaručují, že řezné podmínky zůstávají konstantní se stálým zatížením nástroje. Díky tomu může být výrazně zvýšena hodnota posuvu a snížen čas potřebný pro obrábění o více než 40 %.

Verifikace v tělese

HSMWorks obsahuje integrovanou verifikaci v tělese, která umožňuje uživateli zobrazit průběh obrábění a odebírání materiálu z polotovaru. Verifikace umožňuje automatickou kontrolu na kolize samotného nástroje, dříku a držáku nástroje. Na výsledném modelu tělesa jsou jednotlivé operace, které byly provedeny na tělese, zvýrazněny pomocí odlišných barev a model lze rozdělit pomocí řezů pro zobrazení jednotlivých částí modelu. Výsledný polotovar můžete tak snadno porovnat s požadovaným tvarem dílu, nalézt místa, ve kterých ještě zbývá materiál, a provést následné úpravy jednotlivých operací pro dosažení požadovaného tvaru.

HSMWorks

CNC Editor a DNC v HSMWorks

Žádný CAM systém není úplný bez postprocesoru, který umožní vytvořit výsledný NC kód. Součástí HSMWorks je celá řada základní postprocesorů pro různé typy řídicích systémů (acramatic, apt, belotti, fadar, fanuc, haas, heidenhein, okuma, siemens a další). V každém postprocesoru lze provést libovolné změny a přizpůsobit jej podle potřeb a přání uživatele.
HSMWorks obsahuje výkonný Editor NC programů pro kontrolu a ruční úpravu programů. Editor HSMWorks vychází ze známého a rozšířeného CIMCO Editoru v5, který má za sebou dlouhý vývoj zkušených programátorů. Editor HSMWorks je přímo zaměřen na úpravu NC programu a poskytuje množství specifických funkcí pro úpravu CNC kódu. Umožňuje číslování a zrušení číslování řádku, nalezení maximálních hodnot v jednotlivých osách XYZ, úpravu hodnoty posuvu a otáček o určitou hodnotu a mnoho dalších operací s NC kódem. Velmi výkonná je funkce pro porovnání souborů. HSMWorks Editor umí nalézt rozdíly mezi dvěma programy a tyto změny zvýraznit. Editor HSMWorks obsahuje rozšíření o DNC propojení. To umožňuje využívat spolehlivou linku RS-232 pro připojení NC strojů k počítači a vzájemnou komunikaci s nimi.

Autor, Ing. Zdeněk Kittnar, pracuje ve společnosti Globus Praha.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit