Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DVIA Composer V6R2010

Tags: Dokumentace | PDM | PLM

Nové vydání autorského řešení pro tvorbu produktové dokumentace

3DVIA Composer V6R201023. června 2009 představil Dassault Systèmes, francouzský průkopník v oblasti 3D návrhu a správy životního cyklu výrobků, nové vydání (release) všech svých pěti PLM 2.0 produktových řad: 3DVIA pro podporu 3D komunikace a spolupráce, ENOVIA pro globální on-line spolupráci nad jednotnou databází, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování a analýzy a CATIA, nejkomplexnější CAD systém současnosti. A v rámci produktové řady 3DVIA tedy i 3DVIA Composer V6R2010. Dříve než se seznámíme s novinkami tohoto čerstvého vydání autorského nástroje pro tvorbu interaktivní dokumentace výrobku, vraťme se ještě k termínu PLM 2.0.

Strategie PLM 2.0 a nová řada softwaru s označením V6 byly představeny již vloni v lednu. PLM 2.0, budoucnost správy a řízení životního cyklu výrobku podle Dassault Systèmes, nabízí nyní průmyslu to, co tzv. Web 2.0 zprostředkoval obecně veřejnosti: plnou webovou podporu a jeho prostředí, kde uživatelé, tvůrci, interaktivně generují nové výrobky, včetně veškerých poznatků o nich. PLM 2.0 pak dále rozšiřuje vlastní PLM za hranice návrhu a výroby, k samotným uživatelům a spotřebitelům. To pak ve výsledku umožňuje každému, kdo hraje nějakou roli v životním procesu výrobku (tvůrčí i konzumní), s výrobkem díky univerzálnímu 3D jazyku virtuálně zacházet, čili představovat si ho a sdílet ho s ostatními účastníky, v reálném čase a odkudkoliv. Dassault Systèmes s V6 tak postupně přivádí PLM 2.0 do reality, a to napříč celým svým produktovým portfoliem.

Nové možnosti 3DVIA Composer V6R2010

Nové vydání 3DVIA Composer V6R2010 nabízí nové funkce a vylepšení v několika oblastech (PLM 2.0 kategoriích):

Globální spolupráce na inovaci

 • ENOVIA 3DLive Bridge umožňuje občasným PLM uživatelům snadný a komfortní přístup k 3D datům uložených v databázích ENOVIA. Mohou tedy rychle a vizuálně prohledávat a filtrovat 3D data a vybírat z nich vhodný obsah pro své 3DVIA Composer projekty.
 • 3DVIA Composer Player Pro, kvalitativně vyšší úroveň prohlížeče 3DVIA Composer publikací s rozšířenou sadou ActiveX API funkcí nyní umožňuje autorům tvorbu a distribuci robustnějších a cílovým uživatelům více přizpůsobených interaktivních 3D aplikací, a to v reálném čase. 3DVIA Composer Player Pro modul je za úhradu, původní 3DVIA Player zůstává nadále free.
3DVIA Composer V6R2010

On-line tvorba a spolupráce

 • Umožňuje autorům přímé uveřejnění (a sdílení) jejich interaktivních dokumentů na 3DVIA.com portálu

Realistický zážitek uživatele

 • Významné rozšíření schopností modulu nástroje pro tvorbu technických ilustrací (nový barevný vektorový engine, rozšíření možností detailních pohledů, ground a mirror efekty, zjednodušení tvorby a editace tras…)
 • ShadowCaster technologie nyní efektivně automatizuje tvorbu kontur a stínů objektu, které by byl za normálních okolností nucen ilustrátor vytvářet ručně
  Podpora standardních průmyslových formátů S1000D a WebCGM

Nízké náklady na vlastnictví informací

 • Otevřenost 3DVIA Composer API umožňuje vývoj přímých integrací do PDM/PLM systémů a přístup z/do ostatních externích aplikací

Mimo tyto kategorie došlo ještě k drobným změnám (a přesunům) v balení jednotlivých modulů, např. funkce původního 3DVIA Safe modulu byly integrovány do 3DVIA Composer a 3DVIA Sync modulů, 3DVIA Sync Integration byl přejmenován na 3DVIA Enterprise Sync a již zmíněný nový prohlížeč 3DVIA Composer Player Pro.

3DVIA Composer V6R2010

3DVIA Composer

3DVIA Composer umožňuje svým uživatelům bezprostřední zrychlení životního cyklu jejich výrobků uvolněním, zpřístupněním a opětovným využitím již dříve vytvořených 3D/PLM dat mimo útvary jejich vzniku, tedy z vývoje, konstrukce a technické přípravy výroby do dalších výrobních i nevýrobních procesů v rámci rozšířené organizace, tedy včetně dodavatelského řetězce a zákazníků.
3DVIA Composer tak revolučním způsobem mění a efektivně automatizuje procesy tvorby, aktualizace a distribuce technické dokumentace výrobku, a to s podstatně nižšími náklady a vyšší kvalitou provedení.
3DVIA Composer tedy umožňuje vytvářet asociativní 2D/3D dokumentaci výrobku přímo z jeho digitálních 3D/PLM dat, a to souběžně s procesem jeho návrhu.

Jaké formáty dat 3DVIA Composer podporuje?

3DVIA Composer s úplnou asociativitou importuje multi-CAD data níže uvedených formátů, optimalizuje a uvolňuje je včetně jejich atributů pro jejich další zpracování, a to vše bez nutnosti vlastnit licence k jejich nativním aplikacím:

 • CATIA V4/V5
 • ProEngineer
 • SolidWorks
 • 3D XML
 • 3D Studio (3DS)
 • IGES, STEP, VRML 2.0

 

Kde všude nachází 3DVIA Composer uplatnění?

Obecně všude tam, kde dynamický obraz vypoví o produktu více než statické slovo, konkrétně ve všech realizačních etapách výrobku, kde o něm potřebujeme získat nějaké informace, a to ve vizuální formě. V předvýrobních etapách (vývoj, konstrukce, technická příprava výroby) ve fázi projektových a produktových revizí (konstruktér si může pro svoji představu velmi rychle a snadno vytvořit např. animované simulace mechanismů). V útvarech zásobování a nákupu při správě dodavatelského řetězce, při komunikaci s dodavateli, při tvorbě katalogů nakupovaných dílů, kusovníků nakupovaných podsestav. Ve výrobě při tvorbě interaktivních montážních a demontážních instrukcí, technologických návodek, při simulaci výrobních procesů. V obchodu a marketingu při obchodní a marketingové komunikaci s budoucími zákazníky, při tvorbě obchodních prezentací včetně interaktivních animací, při tvorbě produktových konfigurací, ilustrovaných nabídek a on-line katalogů. A samozřejmě v útvarech údržby, servisu a podpory zákazníka při tvorbě interaktivních servisních a zákaznických manuálů, animovaných servisních instrukcí a procedur a v neposlední řadě při tvorbě výukových materiálů jednak pro své zaměstnance, jednak pro uživatele svých výrobků. Shrneme-li to, produkt 3DVIA Composer umožňuje tvorbu virtuálního prototypu výrobku nebo výrobního zařízení, na něm pak lze odzkoušet očekávané vlastnosti a funkce budoucího výrobku (výrobního zařízení) a následně z něj vytvořit požadovanou formu technické publikace.

Jaké jsou možnosti sdílení a distribuce informací?

3DVIA Composer lze využít i jako ideální depozitář pro 3D produktová data organizace. Používá kompaktní, přesný a bezpečný formát typu XML pro bezpečný přístup k produktovým informacím a jejich efektivní sdílení uvnitř i vně organizace, a to s nulovými náklady na prohlížení.

3DVIA Composer V6R2010

Formát obsahuje 3D strukturu produktu, geometrii dílů a přidružená PLM data (3D rozložené pohledy, 3D anotace a rozměry, 3D animace a 3D dynamické řezy).
3DVIA Player (free prohlížeč) pak umožňuje vytvořené publikace kdekoliv prohlížet nebo je lze dále distribuovat ve formě samostatné aplikace (EXE formát), ve formě vložené součásti do MS Office aplikací (Word, Excel, HTML, PowerPoint) nebo vložené součásti Adobe Acrobat PDF dokumentu, další formou může být webová stránka s možností externí interakce.
V rámci sdílení dat v prostředí rozšířené výrobní organizace je jejich ochrana zajištěna řízeným přístupem (autorizací) k jednotlivým funkčnostem prohlížeče se záznamem jeho historie, přístup k distribuovaným publikacím vně organizace lze chránit heslem, zákazem kopírování (read-only webové stránky), odebráním přístupu po uplynutí časového úseku (datová expirace pro časově omezené nabídky), redukcí přesnosti dat (pro zamezení re-engineeringu) a omezením práv pro odměřování produktu (pouze specifikovaná geometrie).

Klíčem k úspěchu je snadná integrace s podnikovými procesy a informačními systémy

3DVIA Composer navíc umožňuje s minimálními náklady vkládat 3D data do všech fází podnikových procesů formou efektivní integrace se stávajícími PDM/PLM, ERP a CRM systémy a maximálně tak zhodnotit již vynaložené investice do těchto informačních technologií pro podporu vývoje, návrhu, přípravy výroby, výroby, prodeje a údržby výrobku. Uživatelé systému tak mají možnost např. interaktivně přistupovat k 3D informacím v rámci elektronické pošty nebo existujícího webového portálu organizace, z PDM/PLM, ERP a CRM systémů díky vazbám mezi objektem a jeho 3D reprezentací, obráceně 3D model může sloužit jako vstupní brána do informačních systémů, nebo dokonce i jako řídící prvek podnikových procesů.

3DVIA Composer, klíčové faktory úspěchu řešení

Uživatelské přijetí (příjemná práce s produktem vedoucí k bezprostřednímu zlepšení produktivity), snadná implementace systému (tedy rychlé nasazení přinášející rychlou návratnost investic, a to vše bez nutnosti procesních změn), modularita řešení jako základ pro dnešní požadavky a zítřejší inovace a neomezené možnosti integrace a customizace.

3DVIA Composer ve ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION je významným výrobcem a dodavatelem kolejových vozidel v oblasti železnice a městské hromadné dopravy a TECHNODAT, CAE-systémy, s. r. o., je jejím projektovým partnerem v oblasti implementace PLM řešení CATIA a ENOVIA SmarTeam, a je tedy zcela přirozené, že brzy po představení produktu 3DVIA Composer na PLM Foru 2008 v Hustopečích a následně po detailní prezentaci produktu vedení společnosti ŠKODA TRANSPORTATION začali její představitelé, především projektoví vedoucí jednotlivých vozidel, uvažovat o tom, jak jej efektivně využít v rámci vývoje, návrhu, realizace, podpory prodeje a údržby svých výrobků, a to včetně integrace do stávajícího PLM systému. Pracovníci PLM teamu společnosti TECHNODAT, CAE-systémy připravili 2 konkrétní projekty nasazení řešení 3DVIA Composer ve ŠKODA TRANSPORTATION, a to v oblasti tvorby technologických návodek pro montáž vozidel (tištěná dokumentace a interaktivní elektronická publikace) a v oblasti tvorby katalogů náhradních dílů pro kolejová vozidla (webová aplikace).
 
Autor má ve společnosti TECHNODAT na starosti produkty řady 3DVIA a řízení projektů PLM implementací.


Mohlo by vás zajímat: