CADservis
Klimatex
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kvalita pod názvem Edgecam

Tags: CAD/CAM | Obrábění

Elba-frez9-zbytkyN-osé možnosti obrábění

Pod pojmem kvalitní CAD/CAM systém si každý představí něco jiného. Do značné míry je to ovlivněno tím, kdo si tuto otázku klade. Například programátor CNC strojů očekává od kvalitního CAD/CAM systému jednoduché a intuitivní ovládání s vysokým výkonem. Obsluha stroje očekává bezchybná a přehledná NC data a nákupčí očekává nízkou pořizovací cenu systému. Skutečně kvalitní CAD/CAM systém by neměl splňovat pouze tyto požadavky, ale měl by hlavně výrobcům zajistit náskok oproti jejich konkurenci. V dnešních nelehkých časech to platí dvojnásob. Každodenní realitou ve výrobních firmách je boj se snižováním finanční náročnosti výroby. Ta se promítá do ceny výrobků, čímž se zvyšuje samotná atraktivita výrobků. Právě v této oblasti může kvalitní CAD/CAM systém výrazným způsobem napomoci. Přesvědčili se o tom i ve společnosti ELBA v Kremnici.

Akciová společnost ELBA Kremnica je tradičním výrobcem vysokonapěťových armatur, přičemž jste se mohli s touto společností setkat i v souvislosti s bránovými systémy. Chod výroby je prověřený lety. Společnost již několik let využívá CNC stroje různých konfigurací, má vybudovaný CAD/CAM systém, v němž pracuje více než 10 konstruktérů a technologů. Samotný CAD/CAM systém byl postaven na platformě Autodesk a PRO/E. Zaběhnuté postupy a funkčnost celého systému ve společnosti ELBA nebyly důvodem ke hledání výhodnějších řešení. Před pár měsíci se rozhodli prověřit kvalitu systému Edgecam.

Posuzování možností a kvality CAD/CAM systému proběhlo ve dvou krocích.

V prvním kroku byly zvažovány možnosti systému i způsob práce se systémem. Prověřoval se z hlediska n-osého obrábění, a to z důvodu budoucího rozšíření strojního parku o výkonné a efektivní n-osé stroje. V této oblasti Edgecam nabídl bohatou paletu podporovaných technologií, jejichž ovládání se vyznačuje lehkostí pro Edgecam vlastní. Důležité je podotknout, že jednoduchost ovládání systému Edgecam, a to nejen při n-osém obrábění, není na úkor funkčnosti. Uživateli Edgecamu nabízí širokou paletu možností tvorby NC drah. K jednoduchosti práce patří neodmyslitelně bezchybná kompatibilita s CAD systémy Autodesk Inventor a Pro/E, které jsou na oddělení konstrukce společnosti ELBA. Při tvorbě technologie je důležité pracovat s 3D modelem. Programátor je tak ušetřen pracného zadávání informaci o výrobku, které 3D modely automaticky poskytují nástrojům Edgecamu při vytváření technologií. Test systému Edgecam v prvním kroku byl realizován ve virtuálním pojetí, přičemž se neustále porovnával se současným CAD/CAM systémem i jinou konkurencí. Protože v této oblasti obstál, přistoupilo se ke druhému kroku posuzování kvality tohoto systému.

Elba-frez2-trochoidy

Obsahem druhého kroku bylo posoudit kvalitu systému Edgecam na konkrétních případech, a to až po samotnou realizaci výroby. Aby posuzování bylo co nejobjektivnější, testoval se systém Edgecam na součástech, které se ve společnosti ELBA již vyrábějí, a tudíž byla pro ně vytvořena technologie v původním CAD/CAM systému. Při návrhu technologií v systému Edgecam byly stanoveny omezující podmínky spočívající ve využívání stejných nářadí, přípravků, jakož i strojů, které se využívaly při původní výrobě. Do tohoto testu bylo zařazeno několik výrobků z oblasti soustružení i frézování. Výsledky testu byly šokující a překvapivé. Systém Edgecam ve virtuálním prostředí obrábění hlásil strojní časy, které byly o 40 až 80 % kratší než původní. Nejvyšší úspory 80 % se dosáhlo na výrobě zápustky. Tato součástka se tedy dala také fyzicky vyrobit, aby se zjistilo, zda se potvrdí avizované časy ze systému Edgecam. Ostrá výroba potvrdila čas ze simulace v Edgecamu. Bezprostředně po této zkoušce zavládlo na dílně překvapení mísící se s pozitivními emocemi. Hledala se odpověď na otázku, zda je možné, aby v CAD/CAM systémech byl takový rozdíl. Testy ukázaly, že ano.

Co se vlastně stalo? Co způsobilo tak dramatické úspory?

Výroba zápustek probíhá zhruba takto: Do připraveného polotovaru se vyhrubuje dutina a upravený polotovar se dá tepelně upravit. Dokončení dutiny proběhne na hloubičce, přičemž je třeba vytvořit tvarovou elektrodu. Tento proces trvá zhruba 12 hodin.

Elba-frez1

Technologie navržená v systému Edgecam vycházela z produkce již tepelně upravovaného polotovaru. To znamená, že se hrubovalo a zároveň také dokončovalo na jednom stroji, čímž se vynechalo hloubení, a tedy i nutnost tvorby elektrody. Tento postup se pokoušeli uskutečnit v původním CAD/CAM systému, ale výsledek byl neúspěšný z důvodu nízké životnosti nástrojů. Nástroje nevydržely výrobu ani jedné zápustky. Bylo třeba měnit nástroj během operace, což způsobovalo nežádoucí stopy na povrchu. Nabízí se otázka: V čem je NC kód ze systému Edgecam jiný oproti původnímu CAD/CAM systému, že totéž nářadí výrobu vydrželo? Odpověď je jednoduchá. Systém Edgecam je doslova nabitý podpůrnými technologiemi, které jsou výsledkem spolupráce vývojářů systému Edgecam a specialistů na obrábění ve společnosti Sandvik. Zákonitosti produkce se automaticky aplikují při generování NC drah, aniž měl uživatel-programátor hluboké znalosti o té či oné technologii. NC dráhy ze systému Edgecam nesplňují pouze podmínku vyrobení určitého tvaru, ale jsou neustále konfrontovány s podmínkami optimalizačního procesu. Proto není nic neobvyklého, když při jedné operaci se v procesu obrábění mění posuv vřetene, což může způsobovat například automatická kontrola řezné rychlosti na řezné hraně, nebo automatická kontrola sledování objemu odebíraného materiálu. Výsledkem čehož je konstantně zatěžovaný nástroj i stroj. Můžeme tedy říci, že systém Edgecam generuje NC dráhy, které berou ohled na stroj a nástroje, což způsobilo v tomto testu výrazné úspory.

Výsledky posouzení kvality CAD/CAM systému Edgecam vedly k potvrzení, že Edgecam je skutečně kvalitní CAD/CAM, a to po stránce ovládání, technologií, kompatibility, výkonu i důležité efektivity. Rozhodnutí nakoupit tento systém do společnosti ELBA na sebe nedalo dlouho čekat. Vždyť při těchto úsporách strojních časů se dalo očekávat, že návratnost investic do systému Edgecam je řádově ve dnech. Edgecam jako skutečně kvalitní CAD/CAM systém je významným nástrojem v CNC výrobě na cestě úspor k pokroku.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit