Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SolidWorks, díl 2013

Autor článku: Miloš Hrazdíra   

Tags: CAD | Enterprise PDM | SolidWorks 2013

SolidWorks250Byli jsme jako redakce samozřejmě pozváni na uvedení nové verze SolidWorks, které se odehrálo na začátku září v polské Wrocławi. Ta byla místem, kde se SolidWorks 2013 dostal do povědomí nejen novinářů ze střední a východní Evropy, ale také prodejních partnerů z této oblasti. Účastníky setkání nejprve seznámil Uwe Burk, zástupce německé centrály společnosti DS SolidWorks, s posledními obchodními úspěchy a poté přišly na řadu novinky verze 2013. Tyto prezentovali pánové Andreas Spieler a Miloš Hrazdíra. Posledně jmenovaného jsme také požádali, aby napsal jako člověk nejpovolanější a nejzasvěcenější pro náš časopis úvodní článek o změnách a novinkách v tomto softwaru. A toto je výsledek.

Na začátek jen krátce, nová verze obsahuje mnoho užitečných nových funkcí. Je to klišé, ale jednoduše je to tak. Verze 2013 je kompaktní, vyvážený CAD systém. A jak už jsme si zvykli, nejen parametrický 3D modelář, ale celé řešení pro strojírenskou konstrukci: správa dokumentace, simulace a technické komunikace. SolidWorks prostě představuje solidní řešení pro navrhovaní ve 3D. Pojďme se na to podívat.

Enterprise PDM

A začněme možná netradičně, ale logicky, správou dat. Pokud je CAD srdcem pro konstrukci, pak správa dokumentace představuje cévní systém pro celý podnik.

SolidWorks-01Volič pohledů

Ideální systém správy dokumentace by měl být, pokud možno, „neviditelný". To znamená, neměl by nutit uživatele přemýšlet, jak ovládat software, ale jednoduše pomáhat. Enterprise PDM, jako takový systém, integruje svůj provoz do okna Průzkumníka Windows, odpadá učení něčemu zcela neznámému, staví se na obecně známých základech. To platí pro řadové uživatele, klienty. Naproti tomu administrátor bude rád za vylepšenou tvorbu pracovních postupů. Všichni zúčastnění potom ocení možnost v procesu schvalování vytvořit oznámení, která budou spuštěna, když se soubor v některém stavu zdrží déle než nastavený časový interval, a také další zjednodušení uživatelského rozhraní, směrem k dnes obvyklému pásu karet. Někdy je nutné, aby změnu schválilo více uživatelů současně. V předchozích verzích bylo toto řešení sice možné, ale ne jednoduché na vytvoření. To je změněno a takový požadavek je snadné splnit.

SolidWorks-02Inovované rozhraní panelu správce

CAD modelování obecně

Nelze pokračovat jinak. CAD neoddiskutovatelně tvoří srdce, jádro, motor každé konstrukční kanceláře. SolidWorks 2013 běží ve vyšších otáčkách a s vyšším výkonem. Ten je vylepšen oblíbenou funkcí Speedpak, nyní můžete vytvářet konfigurace SpeedPak pro podsestavy z mateřské sestavy. Grafický kruh SpeedPak lze zakázat, aby zůstala zobrazena geometrie v oblasti kolem ukazatele i v případě, že není volitelná. Přínosem je zrychlení práce především s velkými sestavami. Stejně tak může výkonu pomoci inovovaná funkce Obálka. Mezi zlepšení pracovního postupu patří označení součástí jako obálek při vkládání do sestav a libovolná změna součástí na obálky a zpět. Nové prvky umožňují upravit viditelnost obálek a také načítání obálek jako zjednodušených nebo v režimu pouze pro čtení. Její význam je však např. i pro odlišení součástí či podsestav, které nemají mít informace do kusovníku.

Verze 2013 přináší celou řadu vylepšení, která ocení každý uživatel. Začněme zobrazením. Tzv. Volič pohledů se jednoduše vyvolá klávesovou zkratkou a pak už je vše velmi intuitivní, viz obrázek. Zjednodušilo se rovněž ukládání pojmenovaných pohledů, navíc je možné uložené pohledy použít i v jiných než zdrojových souborech.

SolidWorks-03-rychly filtrRychlý filtr

Mnoho uživatelů jistě potěší větší schopnosti nástroje pro odměřování, např. možnost uložení výsledků a jejich porovnání. Rychlý filtr je až neuvěřitelně jednoduchá, ale účinná pomoc, jak se vyznat v rozsáhlých projektech, a že jich je většina. Tlačítka rychle nastaví, zda hledáme v sestavách, výkresech či dílech, a u sestav navíc pomůže s určením hlavní sestavy. To bývala noční můra hlavně při práci na převzatých projektech.

Do konfigurace můžete přidat více rozložených pohledů. Až dosud to byl jeden rozložený pohled na konfiguraci, tedy nástroj, kterým SolidWorks řídí varianty modelu. Vymezovací rámeček (tvořený 3D skicou) můžete vytvořit pro kteroukoli položku tabulky přířezů nezávisle na typu objemových nebo plechových těl použitých v této položce. Při práci s plastovými díly můžete vytvářet montážní nálitky pro spojovací prvky vhodné pro šrouby ke spojování dvou plastových dílů. Montážní nálitky pro spojovací prvky mají zvláštní vlastnosti pro hlavovou a závitovou část a mohou obsahovat vodicí výstupek nebo odsazení pro snazší zapadnutí do jiného nálitku. Výběr více obrysů pro tenkostěnné vysunutí usnadní vytvoření prvku ze složité skici v jednom kroku. Zadání rovnic je nyní možno provést i z FeatureManageru, nejen v dialogu Rovnice. Již v minulé verzi se objevil nástroj, kterému se možná nedostalo patřičné publicity. Jde o Prohlížeč dílů. Pod tímto názvem se skrývá funkce, která dovoluje procházet historii tvorby dané součásti. To samo o sobě je možno dosáhnout posunem konce součásti ve stromu. Prohlížeč promítne tuto historii jako film, navíc ve verzi 2013 je možno přidat více podrobností do textového popisu. Ten je pak ideální např. pro výuku či spolupráci mezi kolegy týmu.

SolidWorks-05-prohlizec diluProhlížeč dílů

Pomocí nástroje Protnout můžete protínat objemy, povrchy a roviny, a upravovat tak stávající geometrii nebo vytvářet novou geometrii. Příklady: Můžete přidat otevřený povrch k objemu, odstranit materiál z modelu nebo vytvořit geometrii z uzavřené dutiny. Dále můžete slučovat objemy, které definujete pomocí nástroje Protnout, nebo uzavírat povrchy, a vytvářet tak uzavřené objemy. To bylo možné i dříve, ale v 2013 jsou tyto procesy daleko jednodušší a lépe předvídatelné. Rovněž tak se může hodit zobrazení skic ve stromu podle použitých prvků (čili jako dosud), či bez stromové struktury.

SolidWorks-07-kuzeloseckyKuželosečky

Pomocí nástroje Kuželosečky můžete kreslit kuželosečky řízené koncovými body a hodnotou Rho. V závislosti na hodnotě Rho může křivka být eliptická, parabolická nebo hyperbolická. V předchozích verzích softwaru SolidWorks jste mohli kreslit elipsy a paraboly. Nebylo ale možné kreslit elipsy ani paraboly podle koncových bodů, takže bylo obtížné narýsovat je tečně ke stávající geometrii. Kuželosečky mohou odkazovat na stávající skicu nebo geometrii modelu, anebo mohou být samostatnými entitami. Křivku můžete okótovat řídící kótou; ve výsledné kótě se potom zobrazí hodnota Rho. Kuželosečky obsahují i hodnotu poloměru křivosti.

Ty, kdo často nastavují detaily v dialogu Možnosti, potěší jejich rychlé hledání.

Pro konfiguraci materiálů je k dispozici parametr konfigurační tabulky. Do dílů, sestav a výkresů můžete přidat Těžiště. Těžiště lze okótovat a pochopitelně se aktualizuje podle změn modelu.

Tvorba výkresů

Další nové nástroje souvisí s kótováním. Nejprve ve skice v modelu. Při odpovídajícím nastavení je nová kóta vytvořena pouze tehdy, je-li zadána číselná hodnota. Opět: jednoduché, účinné. Ale ve výkresech, to je skutečná lahůdka. S novým nástrojem Správce řezu lze vytvářet řezy i bez předem vytvořené čáry řezu. Nový nástroj se chytá stávající geometrie, nic není potřeba kreslit a pouze umístíme řez do výkresu. A co teprve vytvoření polovičního řezu, na 3 kliknutí je hotovo! V oblasti produkce výkresů je mnoho dalších vylepšení, za všechny jmenujme např. funkci automatických pozic změněného pohledu. Určitě se může hodit Převedení pohledu výkresu do skici, ať už pro účely výroby, stejně jako metoda zvýšení výkonu při práci s rozsáhlými výkresy. Bylo vylepšeno řízení zobrazení kosmetických závitů a přibyl nový typ díry, a to díra pro kolík. Přidání kót od základny zachová určené rozestupy, ušetříte čas upravováním správné pozice.

SolidWorks-08-Tvorba vykresu-rezyTvorba výkresů – řezy

Costing

V minulé verzi uvedený modul Costing pro výpočet nákladů na výrobu se dočkal podpory více tělových dílů a také soustružených součástí, vše ve známém prostředí. Software sám rozezná typ součástí a provede jejich vyhodnocení. Tímto se zvyšuje užitná hodnota programového vybavení pracoviště konstruktéra.

Výkon

Vylepšení výkonu sice není na první pohled příliš vidět, lze je ale změřit. Měření je pochopitelně pro novou verzi velmi příznivé, ve srovnání s předchozími verzemi. S výkonem souvisí možnost rozložení výpočtu renderovací scény na více počítačů v síti. U kvalitních, a tady velkých výstupů může být úspora několikanásobná. Databáze vzhledů a prostředí byla významně rozšířena a také je možno stahovat další vysoce kvalitní materiály a vzhledy přímo od poskytovatele technologie, společnosti Luxology. Realističnost je dosažena přiřazením vzhledu i kapalinám. Pracuje i se soubory předchozí verze PRI.

SolidWorks-10-realisticke vykresleni scenRealistické vykreslení scén

Instalace a administrace

Editor možností administrativní kopie nabízí možnost vzdálené instalace technologií push pro uživatele, kteří nemají oprávnění správce. Uživatelům se s verzí 2013 dostává přehledný nástroj sledování provozu jednotlivých stanic, tzv. Administrativní panel CAD.

Simulace

Srdce a cévy potřebují pevnou oporu. Když použijeme tento příměr, jsou simulace právě takovou kostrou. Když už je jednou 3D model vytvořen, proč jej nevyužít k ověření návrhu ještě před vyrobením prototypu. Je to mnohonásobně levnější. Tomu pomohou i nové funkce. Zde uvedeme jen některé z nich, zaslouží samostatný článek.

SolidWorks-09-simulace

Submodeling

Pomocí této metody zatížíte celý model, spočítáte s určitou přesností a vybrané více exponované díly spočítáte s vyšší přesností, s použitím jemnější sítě. Designové studie nyní umožňují určit i optimalizaci materiálů.

Flow Simulation

K lepšímu pochopení výsledků simulace proudění nově pomáhají rovnoměrně rozložené vrstevnice, využívající hardwarové akcelerace grafické karty. Nový nástroj detekce těsnosti naopak pomáhá rychleji ustanovit úlohy vnitřního proudění.

SolidWorks-12-florw simulationSimulace proudění

eDrawings pro iPad

Prohlížeče eDrawings a eDrawings Pro jsou k dispozici pro mobilní zařízení Apple iPad. Můžete provádět následující operace:

  • Posunovat, přibližovat a otáčet 2D a 3D modely
  • Animovat a rozkládat 3D modely
  • Zobrazovat a animovat výkresy SolidWorks nebo AutoCAD

Prohlížeč eDrawings Pro navíc umožňuje měření, přidávání značek a vkládání průřezů do modelů.

SolidWorks-11-prohlizeni na tabletechProhlížení na tabletech

Electrical & Plastics

Jen pro připomenutí, součástí nové produktové řady jsou dva zcela nové moduly: Plastics a Electrical. Jejich názvy jsou samovysvětlitelné. Plastics je určen pro simulaci vstřikování plastů. Electrical je určen pro návrh 2D elektrických schémat s provázaností do 3D modelu, na zcela unikátní úrovni. Jde o větší moduly, které už zde byly částečně představeny, a vzhledem k rozsahu se k nim vrátíme příště.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit