Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TurboCAD není jen na dřevo

Tags: Soutěž | Studentské projekty | TurboCAD | Vzdělávání

Studentské projekty 2008/2009V posledních dvou krásných dubnových dnech 29. 4. a 30. 4. 2009 se konalo finále třetího ročníku soutěže Studentské projekty 2008/2009. Byl to již třetí ročník této soutěže, kterou v roce 2006 založila společnost Špinar – software s důrazem na účast studentů z učilišť, středních a vysokých škol, jejichž zaměřením je zpracování dřeva. A od počátku se také počítalo s účastí škol ze Slovenska, kam Špinar – software rovněž distribuuje 3D CAD program TurboCAD a databázový a optimalizační program DAEX. Cílem této mezinárodní soutěže je především podpořit výuku nových softwarových technologií na školách, motivovat zájem studentů, ponořit se co nejvíce do „problematiky“ programu TurboCAD a vytvořit díky těmto technologiím profesionální výstupy, které si žádá praxe.

První dva ročníky hostila města Moravský Krumlov a Znojmo, konkrétně školy SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově a znojemské SOU a SOŠ Přímětická. Letos poprvé soutěž zavítala do dnes už devizové ciziny, tedy do slovenského Zvolena. Finále soutěže probíhalo na půdě Strednej odbornej školy drevárskej Zvolen, která se spolu s Technickou univerzitou Zvolen stala spoluorganizátorem celé akce. Třetího ročníku soutěže se zúčastnilo 22 škol z České a Slovenské republiky, z nichž pořadatelé obdrželi celkem 47 studentských prací. Do finále pak postoupilo 26 soutěžních prací z těchto škol: SSOŠ Bardejov; SŠNO Bystřice pod Hostýnem; ISŠ Hodonín; SUPŠ HNN Hradec Králové; SOUT Chotěboř; SOŠD Krásno nad Kysucou; SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov; SOŠ Nitra; Gymnázium Nový Bydžov; SŠSD Ostrava-Zábřeh; SOŠ a SOU Písek; SPŠ Považská Bystrica; SPŠD a SOUD Prešov; ZSŠDN Topoľčany; SOŠ a SOUT Třemošnice; SOŠD Vranov nad Topľou; SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, Přímětická; SOŠD Zvolen, TU Zvolen, Drevárska fakulta.

 

Studentské projekty 2008/2009

Střední odborná škola dřevařská ve Zvoleni

Historie školy hostitele finále soutěže se začala psát 1. září 1922, kdy byla založena jednoletá státní dřevařsko-pilařská škola, kupodivu v Liptovském Hrádku. Po roce 1948 se centrem dřevařského průmyslu postupně stal Zvolen a jeho okolí. Do Zvolena se přestěhovala VŠLD z Košic a vznikla myšlenka sem přestěhovat i střední průmyslovou školu. Škola neměla vlastní budovu, a proto se v roce 1965 začalo s výstavbou nové samostatné budovy, ve které začalo vyučování v roce 1968. Ke škole zanedlouho přibyl domov mládeže a cvičné dílny. Vyučování bylo zaměřené na dřevařskou prvovýrobu. Po roce 1989 se změnila struktura studijních oborů, mezi kterými dnes najdeme zpracování dřeva, technické a informační služby, konstrukci a tvorbu nábytku a také výrobu hudebních nástrojů.

Studentské projekty 2008/2009

Obhajoby

Na programu prvního dne byla obhajoba studentských projektů, při níž studenti osobně prezentovali své projekty odborné porotě, složené z vysokoškolských profesorů, vyučujících ze středních a odborných škol a odborníků z praxe. V průběhu prezentace obhajoby hodnotili studentské projekty také učitelé a mediální partneři soutěže. Úroveň prezentací v PowerPointu a slovní doprovody soutěžících studentů byly velmi rozdílné úrovně. Oproti minulým ročníkům byl vidět a slyšet velký pokrok. Pro odbornou porotu jsou obhajoby spíše vodítkem pro výběr vítězů, ale pro mediální partnery a učitele jsou důležitým kritériem hodnocení. Po odeznění všech prezentací se porota odebrala na závěrečnou poradu a ostatní účastníci finále – studenti, pedagogové a mediální partneři – na Pustý hrad.

1. místo v Soutěži dovedností a Cena za technickou kontrukci - Radko Švec, SOŠD, Zvolen
1. místo v Soutěži dovedností a Cena za technickou kontrukci - Radko Švec, SOŠD, Zvolen

Výstup na Pustý hrad

Jako doprovodný program prvního dne byl připraven výstup na Pustý hrad. Zbytky tohoto hradu z 13. století jsou rozloženy na asi 8 hektarech vrcholku jednoho z kopců pnoucích se nad Zvolenem. A cesta traverzující severní strmý svah při zvoleném tempu a takřka letním počasí byla docela náročná. Jako překvapení bylo pro všechny, kteří na kopec vystoupili, přichystáno vystoupení místní šermířské skupiny, která sice nešermovala, ale hrané vystoupení bylo na úrovni. Střílelo se z historických zbraní, což si mohli vyzkoušet i zájemci z řad obecenstva. Pak už zbýval jen sestup dolů, krátký odpočinek v místě ubytování a večerní slavnostní vyhlášení vítězů.

Vítězné projekty

Zatímco si jedni užívali odpoledního turistického programu, porota měla plno práce s hodnocením. Už v předchozích ročnících se v soutěži objevovaly projekty, které nesouvisely se dřevem. A řekl bych, že letos bylo markantní, že TurboCAD opravdu není CAD systémem určeným pouze na zpracování projektů souvisejících s tímto materiálem. Porota výborným nedřevařským projektům udělila zvláštní ceny. Projekt lokomotivy Union Pacific, který získal „klasickou“ třetí cenu, pak je výjimkou potvrzující pravidlo. V příštích ročnících by pořadatelé k uvedené skutečnosti asi měli přihlédnout a zavést kategorie podle odvětví, ve kterých by se hodnotily projekty odděleně.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v závěru prvního dne v prostorách zvolenského zámku. O tom, že Zvolen pokládá soutěž za významnou událost, svědčila hojná přítomnost významných osobností města, místní Technické univerzity, generálních partnerů soutěže a sponzorů, mediální partnery nevyjímaje. Slavnostní průběh večera dokreslovalo i vystoupení vynikajících mladých hudebníků z jedné ze zvolenských uměleckých škol.

2. místo v Soutěži dovedností, Cena médií, Cena za konstrukční řešení - Martin Majerčík, TU Zvolen, Drevárska fakulta
2. místo v Soutěži dovedností, Cena médií, Cena za konstrukční řešení - Martin Majerčík, TU Zvolen, Drevárska fakulta

Jako první byla předána cena médií, kterou jsme také osobně předali. „Naši“ cenu získal, hlavně za bezesporu nejlepší výkon při obhajobách, Martin Majerčík z TU Zvolen. Jeho mluvený komentář přesně sladěný s načasovanými snímky prezentace byl opravdu hodný profesionála.

Členové poroty zvolili a na slavnostním večeru ocenili tyto vítězné projekty:

  1. místo obsadil Jozef Bednár, TU Zvolen;
  2. místo obsadil Miloš Píč, SUPŠ HNN Hradec Králové, který získal také Cenu učitelů;
  3. místo obsadil Marek Hankovský, SSOŠ Bardejov.

Společenský večer

Jak jsem již naznačil, vyhlášením vítězů večer pro účastníky neskončil. Studenti se odebrali na svůj večerní program a ostatní vyrazili do nově postavené koliby na Strážach, kde je čekal kulturní program Vítajte pod Poľanou v podobě vystoupení folklórní skupiny s tanci, zpěvy a hrou na fujaru. K dobré náladě také přispělo výborné občerstvení v podobě nejrozličnějších sýrů z ovčího mléka, vynikajících halušek, žinčice, piva i vína. Každému podle jeho chuti. Spokojení účastníci ukončili pobyt v kolibě kolem půlnoci a odebrali se k zaslouženému odpočinku.

1. místo v hlavní kategorii a 3. místo v Soutěži dovedností - Jozef Bednár, TU Zvolen, Drevárska fakulta
1. místo v hlavní kategorii a 3. místo v Soutěži dovedností - Jozef Bednár, TU Zvolen, Drevárska fakulta

Druhý den soutěže

Druhý finálový den pokračoval v prostorách spolupořadatelské školy Soutěží dovedností, při níž studenti museli uplatnit své dosavadní zkušenosti a prokázat praktické dovednosti při práci v programu TurboCAD. Kdo nesoutěžil, měl šanci navštívit dřevěný kostelík Hronsek, který viděli porotci po své hodnotitelské práci předchozího dne, zbylí rozhodně nepohrdli splavením řeky Hron na pltích. Teprve zde jsem si opravil svoji představu o tom, že plť je kládový vor, jak mi ji mimoděk vnutily luštěné křížovky. Do té doby jsem si totiž plť vždy představoval jako k sobě svázané nebo sbité klády stromů, tak jak to známe třeba z filmu pro pamětníky Plavecký mariáš. Ovšem omyl, plť je tvořena úzkými dlouhými „loďkami“ – otevřenými plováky – svázanými k sobě lany a docela slušně nabírajícími vodu, kterou museli přepravovaní poctivě vybírat kelímky a vylívat zpět do řeky. Přesto se všichni v pořádku dopravili po řece na předem určené místo a nikdo se po cestě neutopil. K uvedenému de facto sportovně turistickému programu patřilo i opékání špekáčků na břehu Hronu, ryby se k tomuto účelu vylovit nepodařilo. Po návratu z dopoledního programu a nezbytném obědě už zbývalo jen vyslechnout verdikt odborné poroty ve věci výherců Soutěže dovedností.

2. místo v hlavní kategorii a Cena učitelů - Miloš Píč, SUPŠ HNN, Hradec Králové
2. místo v hlavní kategorii a Cena učitelů - Miloš Píč, SUPŠ HNN, Hradec Králové

Zde je pořadí:

  1. místo: Radko Švec, SOŠD Zvolen.
  2. místo: Martin Majerčík, TU Zvolen, Drevárska fakulta.
  3. místo: Jozef Bednár, TU Zvolen, Drevárska fakulta.


Jak už jsem avizoval, kromě těchto cen udělila odborná porota také zvláštní ceny.
Cenu za technickou konstrukci získali Radko Švec, SOŠD Zvolen, a Jiří Hlávka, SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická.
Cenu za originalitu projektu získal Vít Jelínek, SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov.
Cenu za zpracování prezentace k obhajobě soutěžního projektu získal Ján Kolpaský, SOŠD Zvolen.
Cenu za technickou aplikaci v CAM získal Radek Werner, SOUT Chotěboř.
Cenu za modelářskou konstrukci získal Miroslav Beran, Gymnázium Nový Bydžov.
A konečně cenu za konstrukční řešení získal Martin Majerčík, TU Zvolen, Drevárska fakulta.

3. místo v hlavní kategorii - Marek Hankovský, SSOŠ, Bardejov
3. místo v hlavní kategorii - Marek Hankovský, SSOŠ, Bardejov

Sečteno, podtrženo

Domácí reprezentanti byli na soutěž velmi dobře připraveni, protože nejúspěšnější školou byla na základě všech výsledků v soutěži Studentské projekty 2008/2009 vyhlášena Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta a nejúspěšnější střední školou Stredná odborná škola drevárska Zvolen.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi hodnotné ceny od hlavního organizátora společnosti Špinar – software, od spolupořadatelské školy SOŠD Zvolen, od města Zvolen, od sponzorů a mediálních partnerů soutěže.
Lze předpokládat, že po tomto úspěšném ročníku by se do příštího ročníku soutěže opět mohlo přihlásit velké množství studentů, přimlouvám se i za studentky. Třeba se také rozšíří počet škol, na kterých mohou pracovat s TurboCADem. A na další finále se můžeme těšit do Ostravy.


Mohlo by vás zajímat: