Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kritéria pro výběr CAD systému

Autor článku: Albert Mareš, Katarína Senderská   

Tags: CAD | kritéria | Software | výběr

CADsystem 01CAD systémy jsou v současnosti nedílnou součástí vývoje nových produktů i inovací stávajících produktů. Pomáhají zrychlit, zkvalitnit proces vývoje při současném snížení nákladů. Při pohledu na současný trh s CAD systémy zjišťujeme, že k dispozici jsou četné druhy CAD systémů, které se liší cenou, funkčností, podporou a podobně. Proto při výběru vyvstává otázka, který z množství CAD systémů si vybrat pro práci. Na trhu existuje celá řada CAD systémů.

Zmínit můžeme např. AutoCAD, Autodesk Inventor, CATIA, Creo (bývalý Pro/Engineer), NX, Solid Works, Solid Edge, Power Shape, Kompas 3D, ZW3D, Microstation, ZWCAD, Alibre Design, atd. Jednotlivé systémy se liší svou funkčností, ale každý z nich poskytuje funkce pro 3D modelování a tvorbu výkresové dokumentace. Vzhledem k tomu, že pokud si jako požadovanou funkčnost CAD systému stanovíme např. 3D objemové modelování dílců a sestav a tvorbu 2D výkresové dokumentace a tyto stanovené požadavky je možné uspokojit širokým spektrem dostupných CAD systémů, vyvstává otázka, který z nich si zvolit.

Kritéria pro výběr CAD systému

Při výběru CAD systému je vhodné a potřebné zohlednit různá kritéria, mezi která patří následující:

 • Cena – je to pro běžného uživatele snad jedno z nejvýznamnějších kritérií. Každého uživatele zajímá, kolik ho bude zvolený CAD systém stát.

 • Vyvolané náklady – nákup zvoleného CAD systému může vyvolat další náklady, které jsou přímo spojeny s CAD systémem. Může jít o náklady na nákup nového hardwaru, náklady na roční poplatky v případě zakoupení licence se subscription, náklady na školení personálu a náklady na instalaci, obzvlášť pokud jde o serverovou instalaci, apod.

 • Požadavky na hardware – podle toho, jak složité úlohy se mají řešit, je možné, že CAD systém nebude možné provozovat na dosavadním hardwaru a bude třeba zakoupit nový.

 • Jaké jsou schopnosti CAD systému – tj. co dokáže, jaké nabízí funkce? Např. objemové parametrické modelování, modelování ploch, tvorbu plechových dílců, podporu modelování potrubí a kabelových svazků, různé analýzy (pevnostní, tepelné, kinematické apod.), podporu tvorby fotorealistického zobrazení, poloautomatickou tvorbu výkresové dokumentace, podporu generování NC kódu pro výrobu modelované součástky na NC obráběcím stroji apod.

 • Kompatibilita vnitřní – jestliže byl ve firmě používán nějaký CAD systém a rozhoduje se o přechodu na nový, budou data kompatibilní s novým systémem? Bude možné otevírat a upravovat staré soubory v novém systému? Pokud nebyl používán žádný CAD systém, budou jím vytvořená data kompatibilní např. se systémy pro plánování, organizování a podporu životního cyklu výrobku, které se v současnosti ve firmě používají?

 • Kompatibilita venkovní – budou data ze zvoleného CAD systému kompatibilní s CAD systémy zákazníků a dodavatelů? Někdy je úloha významných zákazníků firmy tak velká, že výběr CAD systému není ani výběrem, ale je v podstatě přizpůsobením se tomu, co požaduje zákazník, a koupí takového CAD systému, který používá on, aby nebyly žádné problémy s přenosem a editací CAD dat. Taktéž je třeba ověřit si, zda zvolený CAD systém podporuje import a export výměnných formátů, jako jsou STEP, SAT, IGES, JT, DXF, DWG, VRML apod., aby bylo možné do něj importovat komponenty vytvořené v jiných CAD systémech a z něj exportovat data v těchto formátech.

 • Podpora – jakou podporu poskytuje výrobce CAD systému svým zákazníkům? Existuje místní zastoupení, jehož pracovníci mohou v případě potřeby přijít přímo na místo a vyřešit problém? Je možné se obrátit na podporu kdykoliv, např. 24 hodin / 7 dní v týdnu?

 • Lokalizace – všechny významné CAD systémy jsou dostupné v anglickém jazyce, avšak ne každý uživatel CAD systému tento jazyk ovládá, což může být významnou překážkou při práci s CAD systémem. Tehdy hraje důležitou roli existence takové jazykové verze, které bude uživatel rozumět.

 • Doplňky a nadstavby – jaké doplňky a nadstavby jsou dostupné pro daný CAD systém (např. moduly pro simulace, FEM výpočty, automatizaci různých konstrukčních úloh a podobně)? Některé nadstavby jsou dostupné pro různé CAD systémy, avšak některé specializované doplňky a nadstavby mohou být pouze pro jeden konkrétní systém, a pokud uživatel potřebuje ke zvýšení své produktivity funkčnost těchto nadstaveb, nezbývá mu nic jiného než koupit si ten CAD systém, pro který jsou doplňky vytvořeny.

 • Operační systém – jaký operační systém si CAD systém vyžaduje? Pokud uživatel používá jiný operační systém než Microsoft Windows, může být jeho výběr CAD systému značně zúžený.

 • Upgrade – jak často výrobce CAD systému upgraduje svůj CAD systém? Je nutné stále mít poslední verzi CADu, nebo je možné i po vydání nejnovějších verzí CADu pracovat dostatečně dlouhou dobu na starší verzi bez obav ze ztráty kompatibility dat mezi verzemi?

  • CADsystem 02

 • Licenční model
  – jaký typ licence je pro daný CAD systém k dispozici? Existuje sleva při nákupu více licencí, je možné používat plovoucí licence, přenositelný hardwarový klíč, nebo je licence pevně vázána na jeden konkrétní počítač? Je možné používat CAD systém formou pronájmu? Při zvažování licenčního modelu je třeba důkladně zvážit, kolik lidí bude daný systém používat. V případě malých firem není neobvyklé, že CAD systém používá jeden člověk a ten pracuje nejen v práci, ale i doma. Někteří výrobci dovolují použití zakoupené licence i na domácím počítači, což je ideální případ, avšak netýká se všech CAD systémů. Pokud taková možnost není, buď se CAD systém nainstaluje na notebook, který bude pracovník nosit stále s sebou (nevýhodou je neustálá nutnost přenášení počítače, riziko ztráty, poškození či odcizení), nebo se zakoupí dvě licence, což značně zvýší náklady. Pokud systém nabízí možnost plovoucí licence, může se pracovník připojit z domu na licenční server a používat CAD systém doma, avšak podmínkou je, aby měl internetové připojení a přístup z domu k tomuto licenčnímu serveru. Avšak v případě výpadku síťového připojení nebude moci doma pracovat. Totéž se týká i práce formou vzdáleného přístupu na počítač v práci. Současné síťové technologie a rychlost přenosu dat sítí umožňují pracovat na vzdáleném počítači pomocí jiného počítače, např. tenkého klienta, tak, jako kdybychom seděli přímo za klávesnicí vzdáleného počítače, avšak v případě výpadku sítě je práce nemožná. Někteří výrobci chrání své CAD systémy proti nelegálnímu používání hardwarovým klíčem a CAD systém se spustí pouze s nainstalovaným tímto klíčem, avšak je možné tento klíč přenášet z počítače na počítač. Čili pracovník v práci má hardwarový klíč nainstalovaný na počítači v práci a při odchodu domů ho vezme s sebou, nainstaluje ho do domácího počítače a CAD systém mu poběží na domácím počítači (nevýhodou je riziko ztráty klíče při častém přenášení, protože v takovém případě je velmi problematické získat nový klíč a velmi pravděpodobně bude nutné zaplatit plnou cenu za novou licenci).

 • Rozšířenost – rozšířený CAD systém znamená obvykle i širokou komunitu uživatelů, kteří si mohou vyměňovat znalosti a zkušenosti na různých fórech i formou přímé komunikace. Také je předpoklad, že široce rozšířený CAD systém má své kvality, když ho používá tak mnoho uživatelů.

 • Stávající znalosti a zkušenosti – je velmi pravděpodobné, že pokud je výběrem systému pověřen budoucí uživatel tohoto systému a ten už má zkušenosti a umí pracovat s nějakým CAD systémem, tak zvolí právě tento systém. Zde hraje důležitou roli škola. Na školách se učí různé CAD systémy, a pokud se student naučí ovládat některý z nich, je pravděpodobné, že pokud se dostane do praxe a bude pověřen úkolem výběru CAD systému pro firmu, zvolí ten, který ovládá.

 • Křivka zaučení – jak rychle bude trvat pracovníkům naučit se efektivně využívat CAD systém?

 • Komunikace s „ne CAD osobami" – jakým způsobem je možné prezentovat své dílo vytvořené v CAD systému uživatelům bez CAD systému? Pouze jako obrázky, nebo jako živá 3D data? Existují pro data vytvořená v CAD systému nějaké volně dostupné prohlížeče? Umožňují tyto prohlížeče data pouze prohlížet, nebo je možné vytvářet v prezentovaném modelu komentáře, poznámky a podobně? Existuje možnost exportovat velké sestavy jako jeden relativně malý soubor, který je možné zaslat např. elektronickou poštou? Toto kritérium má obzvláště význam u velkých projektů, kde se bere v úvahu celý životní cyklus výrobku (PLM) a do procesu vývoje produktu vstupují manažeři a mnoho dalších osob, které se neúčastní přímo procesu tvorby 3D modelu, ale musí být informovány a schvalují jednotlivé kroky. Pokud by měla být pro každého z těchto pracovníků zakoupena CAD licence, finanční nároky by extrémně stouply, přitom tito uživatelé potřebují pouze vidět data a případně je schválit a okomentovat.

Závěr

Zohlednění výše zmíněných kritérií může výrazně napomoci výběru správného CAD systému. Ne vždy je však možné z časových důvodů dělat detailní porovnávání všech dostupných CAD systémů z těchto hledisek. Ideální by bylo odzkoušet si práci s různými CAD systémy, ovšem v praxi je to možné jen velmi zřídka. Některé CAD systémy jsou dostupné v plně funkčních zkušebních verzích, některé v omezeně funkčních a některé v demo verzích. Přes existenci těchto verzí je problém zejména pro malé a střední firmy dělat nějaké experimenty, protože prostě na to není čas. Pracovníci musí plnit své každodenní pracovní úkoly a nemohou zkoušet každý dostupný CAD systém. V těchto případech některé z kritérií výrazně převáží nad ostatními a výběr se provádí na pouze na základě některých z nich.

Literatura

[1] Michl, V.: Nespalte se při koupi CADu. In: CDesign 4 (2010), str. 68–69. ISSN 1803-5183
[2] Molnár, V., Fedorko, G.: Catia – základy projektovania 2. Košice – FBERG TU v Košiciach, 2007, 106 p. ISBN 978-80-8073-804-4
[3] Wolfe Stephen, L.: 9 criteria for choosing a 3D CAD system. Dostupné na internetu http://www.solidworks.com/sw/docs/Top9_WP_2010_ENG_FINAL.pdf cit. 25. 6. 2012


Mohlo by vás zajímat: