Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Standardizujete a automatizujete procesy kvality?

Úterý, 06 Červenec 2021 23:00

Tags: HIGH QA | Inspection Manager | Ří­ze­ní kva­li­ty | Tolerance

HighQA 1-2128Kon­t­ro­la kva­li­ty vý­ro­by je stále slo­ži­těj­ší. Díly a se­sta­vy se zmen­šu­jí, jsou slo­ži­těj­ší a mají přís­něj­ší to­le­ran­ce. Stan­dar­dy do­dr­žo­vá­ní kva­li­ty jsou také ná­roč­něj­ší. To je důvod, proč High QA znovu před­sta­vu­je pro­ces ří­ze­ní kva­li­ty. Po­dí­vej­te se jak na to sle­do­vá­ním krát­ké­ho videa.

HQA-WatchNow

Jste při­pra­ve­ni se do­zvě­dět více? Vy­žá­dej­te si „bez zá­vaz­ku“ osob­ní ukáz­ku.

HQA-Request a Demo

 


Mohlo by vás zajímat: