Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představí na Amperu 2016 budoucnost digitalizace

Úterý, 09 Únor 2016 10:54

Tags: AMPER | Automatizace | Chytré budovy | Digital Factory | Digitalizace | Siemens | Veletrh

Siemens Amper 2015-P3264036-1606Společnost Siemens se již tradičně zúčastní 24. ročníku mezinárodního veletrhu Amper 2016, který se koná 15. – 18. března 2016. Hlavním tématem expozice bude digitalizace. V zastoupení svých divizí Digital Factory & Process Industries and Drives, Energy Management a nově i divize Building Technologies tak společnost představí svou vizi digitalizace průmyslu, energetiky a infrastruktury. Na stánku Siemens v pavilonu P zhlédnou návštěvníci na 360 m2 ucelené portfolio hardwarových a softwarových řešení a služeb pro automatizaci, elektrifikaci a digitalizaci průmyslových procesů i infrastruktury.

Digitální podnik se stává realitou
Expozice divize Digital Factory & Process Industries and Drives vtáhne návštěvníky do světa digitálního podniku a představí jim možnosti průmyslové výroby v digitální éře v duchu konceptu Průmysl 4.0. Divize ukáže řešení a produkty zaměřené na budování tzv. digitálního podniku (Digital Enterprise), který zajišťuje digitální podporu všech procesů s přidanou hodnotou po celou dobu životního cyklu produktu a závodu. Díky tomuto portfoliu budou moci zákazníci společnosti Siemens působící ve zpracovatelském průmyslu postupně přejít na koncept digitálního podniku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o velkozávod či malý nebo střední podnik.
Veškeré kroky v rámci digitálního podniku jsou zároveň plynule propojeny – od virtuálního světa až po reálnou výrobu – nepřetržitým tokem dat od návrhu produktu přes servis a zpět. Vzhledem k rostoucí individualizaci návrhů jednotlivých výrobků tak Siemens zákazníkům pomáhá výrazně zlepšovat flexibilitu výrobních procesů a zkrátit tím dobu pro uvedení na trh.

Inteligentní řešení pro energetiku
Divize Energy Management představí inteligentní distribuční trafostanici, která přispívá k aktivnímu řízení zatížení v distribuční síti. Trafostanice umožňuje:

  • řízení distribuční sítě nízkého napětí s obsluhou dat z elektroměrů, kompenzaci jalového a vyšších harmonických výkonů, regulaci transformátorů a koordinaci dodávek a odběrů,
  • monitorování a řízení distribuční trafostanice na straně vysokého napětí s ohledem na místo poruchy a automatické obnovení napájení,
  • získání a přenos měřených hodnot a stavů ze sítě nízkého a vysokého napětí.

Srdcem této stanice je plynem izolovaný rozvaděč vysokého napětí řady 8DJH, který je možno volitelně vybavit motorovým pohonem, indikátory zkratů, systémy pro detekci napětí a dalšími senzory. Jednotky dálkového ovládání mohou být volitelně integrovány do rozvaděče, do přídavných nízkonapěťových skříněk nebo do nástěnných skříní.
Další nedílnou součástí trafostanice je regulovatelný distribuční transformátor FITformer® REG, díky jehož nasazení se dá síť vysokého napětí z hlediska stability napětí oddělit od sítě nízkého napětí. Tak jsou v obou sítích pro regulaci k dispozici rozsahy +/-10 %.
V rámci výstavní plochy společnosti Siemens bude přítomna i rakouská firma Omicron, která se věnuje testování a diagnostice energetických zařízení – Siemens, s. r. o. je jejím výhradním distributorem na českém trhu. Mimo jiné zde ukáže zkušební zařízení Cibano 500 určené pro testování vypínačů.

Chytré budovy pod dohledem systému Desigo CC
Poprvé v historii bude na veletrhu Amper 2016 prezentovat své portfolio i divize Building Technologies. Představí zde svou vlajkovou loď, systémem Desigo CC, který jako vůbec první svého druhu integruje do jedné ovládací stanice přístup ke všem technickým systémům a funkcím v budově. Z jednoho místa nabízí kontrolu topení, větrání a klimatizace, osvětlení či zastínění vnitřních prostor, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je video dohled nebo detekce neoprávněného vniknutí. Zvolený interdisciplinární přístup umožňuje systému Desigo CC zobrazit stav nejrůznějších zařízení v reálném čase, podporovat vznik synergických účinků a snižovat náklady při samotné instalaci systému i při školení pracovníků, jimž stačí osvojit si obsluhu jen jediného systému. Po prvotní instalaci systému je možné k ovládací stanici posléze snadno připojovat další technická zařízení, a to i od jiných výrobců.


Mohlo by vás zajímat: