Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tobii Pro přichází s nástrojem Tobii Pro VR Analytics

Pátek, 01 Červen 2018 08:36

Tags: Interakce | Pohyb očí | Tobii Pro | Unity | Virtuální realita | VR Analytics

TobiiPro-VR-Analytics-1822Nástroj Tobii Pro VR Analytics umožňuje studovat pohyby očí a za­pra­co­vat výsledky do prostředí 3D virtuální reality Unity. Je založen na ana­ly­ti­c­kém nástroji, který firma získala koupí Acuity ETS a Acuity In­tel­li­gen­ce v lednu 2018, a nabízí automatické funkce pro zobrazení a mě­ře­ní toho, co uživatel vidí, pro jeho interakce a navigaci v prostředí na­si­mu­lo­va­né­ho světa. Kromě integrace do existujících prostředí Unity a podpory náhlavních VR souprav spojených s technologií pro sle­do­vá­ní očí Tobii, zde také najdeme přístup k datům ze sledování pohybu očí, navigace a interakce jsou okamžité, vizualizace automatizovaná.

Mapy tepla a neprůhlednosti ukazují body v prostředí VR, které získaly největší pozornost. Přehled scén s mapami cest ilustruje, jak se jeden nebo více účastníků studie ve scéně pohybovalo, což umožňuje pochopit pěší provoz a oblasti s potenciálně problémovými místy.

TobiiPro-VR-Analytics-for-way-finding-1822

Více informací hledejte na www.tobiipro.com/product-listing/vr-analytics.


Mohlo by vás zajímat: