Minerva
Google překladač: English Deutsch

Verze R2012a přináší nové vlastnosti systému MATLAB

Autor článku: Gric   

Tags: Humusoft | MATLAB | Simulink

ml_1210Společnost HUMUSOFT uvádí na trh novou verzi systému MATLAB a Simulink. Verze R2012a zahrnuje nové vlastnosti systému, dva nové produkty a aktualizaci všech více než 80 nadstaveb. Mezi nové vlastnosti systému MATLAB a jeho nadstaveb patří sjednocení funkcí pro 1-D, 2-D a 3-D numerickou integraci, lepší výpočetní výkon základních matematických operací a funkcí pro interpolaci. MATLAB Compiler Runtime (MCR) je nyní možné stahovat přímo z internetových stránek MathWorks, což zjednodušuje šíření a nasazení kompilovaných aplikací a komponent. Image Processing Toolbox umožňuje automatickou registraci obrázků využívající optimalizace na základě hodnot intensity. Nástroj Statistics Toolbox má vylepšené rozhraní pro prokládání dat, predikci a vykreslování pomocí lineární, zobecněné lineární a nelineární regrese a System Identification Toolbox přináší identifikaci přenosových funkcí ve spojitém čase.

Nové vlastnosti nástrojů pro generování kódu zahrnují:

  • HDL Coder: Nový produkt, který nahrazuje Simulink HDL Coder a přináší možnost generovat HDL kód přímo z MATLABu.
  • HDL Verifier: Nový produkt, který nahrazuje EDA Simulator Link a přináší podporu simulace FPGA-in-the-loop pro vývojové desky Altera.
  • MATLAB Coder: Generování kódu z uživatelsky definovaných System objektů a automatizované generování dynamicky linkovaných knihoven.
  • Embedded Coder: Kompatibilita se standardem AUTOSAR 4.0, redukce datových kopií a provázání reportu z generovaní kódu se Simulink Web views (Simulink Report Generátor).

Nové vlastnosti System Toolboxů pro návrh v MATLABu a Simulinku:

  • Computer Vision System Toolbox: Detekce objektů pomocí Viola-Jones algoritmu, detekce MSER (maximally stable extremal regions) a sledování objektů metodou CAMShift (continuously adaptive mean shift).
  • Communications System Toolbox: Modely MIMO kanálů s únikem signálů a podpora GPU výpočtů pro LDPC, turbo decoder a další algoritmy.

Nové vlastnosti Simulinku a jeho nadstaveb zahrnují:

  • Simulink: Možnost přímého spouštění modelů ze Simulinku na výukovém hardware zahrnujícím LEGO MINDSTORMS NXT a BeagleBoard.
  • SimMechanics: Druhá generace nástroje pro modelování a simulaci rovinných a prostorových mechanických soustav složených z těles.
  • Real-Time Windows Target: Spouštění modelů v reálném čase a komunikace s měřícími kartami s využitím Simulink Normal módu (bez generování kódu) na platformě Microsoft Windows.

Produkt Real Time Toolbox je v této verzi integrován do produktu Real-Time Windows Target. Real Time Windows Target nyní umožňuje i simulace v reálném čase interaktivně, bez nutnosti kompilování modelů pomocí Simulink Coderu. Stávající uživatelé produktu Real Time Toolbox, kteří mají platnou údržbu, automaticky obdrží licenci produktu Real Time Windows Target, který si budou moci stáhnout prostřednictvím zákaznického centra společnosti MathWorks.


Mohlo by vás zajímat: