Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tipy a triky

Tags: 3DVIA | CATIA | Dassault | Tipy&Triky

tat-01V aktuálním pokračování tipů a triků se budeme věnovat produktům z dílny Dassault Systèmes, konkrétně Catii V5 a 3DVIA Composeru. Za podklady bychom chtěli poděkovat společnosti Technodat, CAE-systémy. Další zajímavé postupy pro práci s Catií nebo 3DVIA Composerem najdete na webu www.technodat.cz.

Catia makra: Automatické nahrazování textu v parametrech Part nebo Product objektu

Parametry jsou součástí v podstatě každého Partu nebo Productu. Změna textové hodnoty parametru může být nepříjemným problémem. Zejména v rozsáhlých sestavách je velká pravděpodobnost, že nedojde ke změně ve všech výskytech parametru. Makro pro automatické nahrazování textů v parametrech prohledá otevřený Part nebo Product a nahradí hledaný text v parametru novým textem. V jakých parametrech se budou texty nahrazovat, určuje uživatel v konfiguračním *.csv souboru. Na formuláři makra uživatel definuje, co se bude nahrazovat čím a jestli si přeje text nahrazovat i v PartNumberu a InstanceName. Při definici hledaného textu lze využít regulárních výrazů a používat znaky „*" a „?".

tat-02

Catia V5, použití výsledku obrábění jako polotovaru v dalším upnutí

Při vytváření NC programu v jakémkoli Catia NC produktu (modulu) je možné využít jako vstupní polotovar výsledek obrábění z jiného obrábění (Catprocess), nebo z jiného upnutí (Part Operation).

tat-03

 1. Pomocí příkazu „Save Video Result in a Catproduct" uložíme výsledek obrábění
 2. Otevřeme nové obrábění nebo nové upnutí
 3. Příkazem „Insert existing document" vložíme do sestavy obrobku dokument vytvořený v kroku 1. Nyní již vidíme výsledek předchozího obrábění ve stromu i v 3D okně.
 4. V novém upnutí vybereme ze stromu nebo z 3D okna jako polotovar výsledek předchozího obrábění. Takto zvolený polotovar je následně automaticky použit jako vstup pro hrubování nebo pro simulaci obrábění.

Catia makra: Nefungují vám na platformách 64bit?

Zaznamenali jsme dvě chybová hlášení, která znemožňují spustit Catia makro na PC. První z nich upozorňuje uživatele na nedostatečnou instalaci vývojového prostředí VBA na jeho PC a druhé upozorňuje na špatnou registraci v systému Catia. U obou případů doporučujeme použití následujícího postupu:

 1. Ukončete systém CATIA (restart PC není nutný)
 2. Vyhledejte Vaše instalační média systému CATIA daného Release, kde na disku CD1 naleznete adresář VBA
 3. V tomto adresáři vyhledejte soubor VBA6.msi a poklepáním spusťte jeho instalaci
 4. Po kratičké instalaci bude prostředí VBA ve vašem systému korektně nainstalováno
 5. Spusťte příkazovou řádku CMD
 6. Nastavte aktuální adresář na adresář „bin" systému CATIA (viz obrázek)
 7. Zadejte název souboru „CNEXT.EXE", přidejte mezeru a dopište „/regserver" (viz obrázek)
 8. Takto zadaný příkaz potvrďte klávesou Enter

tat-04

Po aplikaci těchto opatření bude prostředí VBA nainstalováno, respektive systém CATIA korektně registrován na PC uživatele.

Catia V5: Machining, změna parametrů u více operací

Často potřebujeme změnit některý technologický parametr ve více obráběcích operacích. Samozřejmě můžeme otevírat jednu operaci po druhé a parametry měnit, je to ale zbytečně pracné. Pro operace „Profile Contouring" a „Pocketing" existuje možnost takzvané multieditace. Ve stromu označíme vybrané operace a z kontextové nabídky zvolíme „Definition". Objeví se okno definice operace, ve kterém nelze měnit černě označené geometrické elementy. Můžeme ale měnit všechny technologické parametry, například přídavky, tolerance, souslednost obrábění atd. Změny se zaznamenají do všech vybraných operací.

tat-05
tat-06

Catia V5: Uložení sestavy do jednoho souboru

Často se setkáváme s požadavkem poslat data sestavy v jednom Catia souboru. Catia V5 má možnost uložit celou sestavu do CatPartu. Výhodou je, že v takovém souboru máte všechny díly sestavy, nevýhodou je, že jednotlivé díly neobsahují historii modelování.

tat-07

Doporučený postup:

 • Nezbytnou podmínkou pro vytvoření CATPartu ze sestavy je aktivace prostředí Assembly design
 • V roletovém menu Tools kliknete na Generate CATPart from Product...
 • Do pole New Part Number vyberete sestavu, ze které požadujete vytvořit výsledný step. Ten se uloží jako samostatný CatPart, který obsahuje množství „Body" bez historie.

Použití Catia V5 makra k vyvolání příkazu „Power Input Commands"

V Catia V5 prostředí nejsou všechny příkazy dostupné pomocí tlačítka, ale jsou dostupné jako „Power Input commands". Pomocí makra.catvba lze však zavolat požadovaný příkaz:

např. „c: scale planes"

Pomocí Visual Basic editor lze vytvořit catvba project a přidat nový modul s kódem:

Language "VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.StartCommand scale "planes"
End Sub

tat-08

Může být použit jakýkoliv příkaz. Příkaz zpřístupníme pomocí „Tools/Customize window/ Toobars" nově vytvořeného toolbaru, do kterého přidáme naše makro.

Tvorba 3D textů pomocí makra v systému Catia V5

Pro zákazníky pod servisní smlouvou připravil Technodat nabídku tří maker, která jsou mezi uživateli žádaná a zvyšují uživatelský komfort při práci se systémem Catia V5. Součástí této nabídky je i makro na rychlou a snadnou tvorbu 3D textu. Na formuláři makra uživatel vybere cílovou plochu, zadá text a definuje vlastnosti textu (velikost, font atd.) Makro po stisknutí tlačítka vytvoří skicář s textem na vybrané ploše. Vytvořený skicář lze editovat a vytvořit tak pomocí objektu Pad nebo Pocket výsledný 3D text (viz obrázek níže).

tat-09

3DVIA Composer: řez s mřížkou

V aplikaci 3DVIA Composer není možno pracovat s řezem, který by obsahoval mřížku. Za určitých okolností je však tato varianta požadovaná a není jí možné standardními funkcemi dosáhnout. Řešení existuje s využitím dvou funkčností: pomocné mřížky a řezné plochy. Při vytvoření řezu s mřížkou záleží na pořadí vytváření pomocných objektů.

tat-10Postup:

 1. Vytvoření mřížky „Grid" pro daný objekt resp. celý model
 2. Vytvoření řezné plochy „Cutting plane" s normálou kolmou na mřížku (ukazovatel šipky při tvorbě řezu)
 3. Následný a nejdůležitější krok je sloučení těchto dvou objektů do jednoho společného výběru „Selection"

Poté je možné výběrem položky „Selection" měnit polohu řezné plochy společně s mřížkou.

Catia V5: Modifikace nástrojů uložených v katalogu

Catia V5 umožňuje vytváření katalogu nástrojů. Takto uložené nástroje můžeme editovat pomocí standardního nástroje „Catalog editor". Tento nástroj však pracuje v textovém režimu, vyžaduje znalost názvu editovaných parametrů a pro běžného uživatele není dostatečně intuitivní. Existuje ale velmi jednoduchý způsob, jak tento nedostatek obejít.

 1. Otevřeme nový nebo existující Catprocess
 2. V tomto kroku je potřeba nástroj dostat do větve „Resource list". Obvykle toho dosáhneme použitím katalogového nástroje v obráběcí operaci. Existuje i jednodušší způsob, kterým můžeme importovat i více nástrojů najednou. Použijeme k tomu příkaz „Import/List Tools".
 3. Ve větvi „Resource list" vybereme nástroj a dvojklikem myší se dostaneme do okna editace nástroje, kde změníme požadované parametry.
 4. Přes pravé tlačítko myši příkazem NC Resources -> Send To Catalog odešleme opravený nástroj zpět do katalogu nástrojů.

tat-11


Mohlo by vás zajímat: