Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze aplikace 3DSwYm od Dassault Systèmes

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3DSwYm | Dassault | Enovia | Exalead | Netvibes | Outscale | Systèmes

3DswYm--PB225924Společnost Dassault Systèmes uvedla novou verzi své firemní sociální platformy 3DSwYm. Ta umožňuje dynamicky sdílet a využívat poznatky a firemní know-how. Narozdíl od povětšinou statických podnikových intranetů a informačních systémů firmám díky zapojení komunit umožňuje objevovat a využívat jednotlivé talenty nejen mezi svými zaměstnanci ale i vně firemního ekosystému. Prostředí 3DSwYm umožňuje integraci se staršími informačními systémy a podnikovými procesy stejně jako s platformou ENOVIA. Obsahuje také sémantický vyhledávač Exalead, jenž nabízí skvělé vyhledávání i kontextovou nápovědu.

K dalším výhodám patří sdílení 3D modelů, sociální učení a seriózní herní aplikace. Uživatelé mají k dispozici i rozsáhlý widgetový katalog Netvibes, jehož prostřednictvím si mohou prostředí 3DSwYm upravit. Společnosti mohou rovněž vytvářet vlastní cloudové komunity a jsou jim k dispozici služby Outscale SaaS nabízené společností Dassault Systèmes. Specializované komunity a prostory pro virtuální inovaci lze vytvářet též okamžitě bez nutnosti investovat do infrastruktury nebo dalších zdrojů.

Sophie Planté --1216„3DSwYm umožňuje všem zúčastněným nezávisle na oblasti, ve které působí, inovovat, sdílet zkušenosti a prosazovat nové myšlenky. Tato platforma vytváří silný pocit sounáležitosti a umožňuje všem podílet se na vizi společnosti a pomáhat překonávat překážky, s nimiž se firma potýká,” vysvětluje Sophie Planté, výkonná ředitelka 3DswYm, Dassault Systèmes. 3DswYm poskytuje sjednocený komplexní pohled na aktivity a interakce napříč organizací. Řešení vytváří sociální prostředí v reálném čase, nabízí efektivní podporu pro rozhodování a umožňuje tak využívat sociální inovací k transformaci firem.

Řešení 3DSwYm se zrodilo z nápadů zaměstnanců. Platforma byla vyvinuta týmem pracovníků Dassault Systèmes z různých divizí, kteří chtěli vytvořit nový druh kolaborativního prostředí a změnit tak způsob, jakým lidé spolupracují. Řešení 3DswYm, jež integruje vyhledávač Exalead a informační zdroje Netvibes, nyní využívá celý ekosystém společnosti Dassault Systèmes a jejích partnerů.
Více informací o 3DswYm najdete zde.

Mohlo by vás zajímat: