Minerva
Google překladač: English Deutsch

Trimble UAS – nová dimenze mapování

Autor článku: Tomáš Honč   

Tags: Geotronics | Snímkování | Trimble | UAS | UX5

Animace letu Trimble UX5Společnost Trimble je všeobecně považována za průkopníka nových technologií. Proto nemůže být překvapením, že první komplexní systém využívající snímání zemského povrchu z bezpilotních prostředků (Unmanned Aircraft Vehicles – UAV) určený speciálně pro profesionály z oblasti geodézie a GIS představila právě společnost Trimble.

Proč letecké snímkování pomocí UAS?

Dříve byla letecká fotogrammetrie vyhrazena pouze pro státní správu, armádu nebo specializované společnosti. Systémy leteckého snímkování z bezpilotních letadel (Unmanned Aircraft Systems – UAS) otevírají možnost získat letecké snímky ve vysoké kvalitě téměř každému bez nutnosti vysokých investic do provozování letového parku. Bezpilotní letouny jsou snadno transportovatelné běžným osobním autem, nepotřebují ke vzletu nebo přistání letiště a díky nízkým letovým výškám je možné provádět snímkování i za méně vhodného počasí. Nejen při mimořádných událostech je možné provést snímkování prakticky okamžitě, tzn. že doba potřebná pro dodání výsledků se oproti klasickým fotogrammetrickým postupům významně zkrátila. Navíc kvalita a přesnost získaných dat je srovnatelná s klasickými mapovacími postupy, efektivita a produktivita je však nesrovnatelně vyšší. Technologická linka Trimble UAS umožňuje nejen razantně snížit náklady na pořizování leteckých snímků, ale garantuje i vysokou kvalitu následného zpracování takto získaných dat, protože se jedná o jediný systém, který je komplexně dodáván jediným výrobcem od hardwaru přes software až po technickou podporu a školení.

Ortofoto průmyslového provozuOrtofoto průmyslového provozu

3D model povrchového dolu
3D model povrchového dolu

Trimble Vision

Data získaná prostřednictvím Trimble UAS mohou být v rámci unikátního technologického konceptu Trimble Vision kombinována s pozemními obrazovými daty nebo skenovanými mračny bodů a výsledky měření pomocí GNSS nebo geodetickými přístroji do společného výsledného celku. Tzn. že například svislé stavební konstrukce naskenované pomocí pozemních laserových skenerů Trimble TX nebo mobilních skenerů umístěných na vozidle Trimble MX mohou být v rámci jednoho softwarového řešení navzájem spojena do jediného prostorového modelu.

Trimble UX5

Bezpilotní snímkovací letoun Trimble UX5 představuje absolutní světovou špičku vývoje profesionálních UAS systémů. Jeho konstrukce je velmi robustní, takže elektronické komponenty a kamera jsou chráněny i při přistání v nepříznivých podmínkách. Snímkování lze provádět i v poměrně nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je silný vítr, slabý déšť, extrémně vysoké nebo naopak nízké teploty. Pilotní automatika je schopna kdykoliv udržet letoun v naplánované linii letu a zajistit tak potřebný překryt jednotlivých snímků, nutný pro spojení do jednoho prostorového modelu. Ve spojení s kvalitní kamerou zajišťující obrazovou kvalitu snímků je Trimble UX5 schopen pořídit snímky až s neuvěřitelným rozlišením 2,4 cm. Trimble UX5 je ovládán odolným tabletem Trimble s unikátním softwarem Trimble Access, se kterým je možno vypustit letoun do 10 minut po příjezdu na místo snímkování. Maximální doba jednoho snímkovacího letu je 50 minut, za tuto dobu je letoun schopen nasnímkovat i několik set hektarů území (v závislosti na výšce letu a požadovaném rozlišení snímků). V nabídce je i bezpilotní letoun Trimble Gatewing X100, který disponuje téměř obdobnými parametry, rozlišením snímků až 3,3 cm a příznivější cenou.

Trimble UAS 03
Animace letu Trimble UX5

Trimble software pro zpracování snímkování

Nedílnou součástí celého Trimble UAS systému je i špičkový software pro zpracování leteckých snímků, který je k dispozici v několika variantách podle potřeb uživatele. K dispozici je buď jako součást oblíbeného kancelářského softwaru Trimble Business Center, který zaručuje okamžitou a jednoduchou návaznost na jiné způsoby měření a snímání dat při minimálních požadavcích na znalost problematiky zpracování leteckých snímků. Pro skutečné profesionály je pak k dispozici software Trimble Inpho UAS Master.

Trimble UAS je dalším z produktů Trimble, který má výrazný potenciál zásadně změnit pracovní postupy při mapování, sběru dat do GIS, v geodézii a dalších aplikacích v zemědělství, lesnictví, ochraně životního prostředí, stavebnictví, geologie a hornictví. Paleta možného využití systémů leteckého snímkování z bezpilotních letadel se neustále rozšiřuje.

Odborníci ze společnosti GEOTRONICS Praha, autorizovaného partnera Trimble, jsou připraveni systém předvést, zaškolit obsluhu a poskytovat technickou, servisní i aplikační podporu pro uživatele.

www.geotronics.cz
uas.trimble.com


Mohlo by vás zajímat: