Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo aec

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. AGACAD se stává součástí ARKANCE
(Matching tags: Arkance,AGACAD,Revit,CAD Studio,Akvizice,Stavebnictví,Autodesk,BIM,AEC)
Spo­leč­nost Ar­kan­ce, dce­ři­ná spo­leč­nost fran­couz­ské Grou­pe Mon­noye­ur, ozna­mu­je akvi­zi­ci li­tev­ské­ho vý­vo­já­ře tech­no­lo­gií pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov Aga­cad, jehož soft­ware ...
Pondělí, 15 Únor 2021
2. Webinář živě: Znovuobjevení VR a spolupráce v roce 2020
(Matching tags: PNY,COVID-19,HTC,Webináře,Spolupráce,Nvidia,Virtuální realita,AEC)
Při­poj­te se k živě vy­sí­la­né­mu webi­ná­ři a po­dí­vej­te se, jak NVI­DIA Quadro RTX a HTC spo­ju­jí lidi pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). Toto part­ner­ství umož­ňu­je ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
3. Výzva k předkládání přihlášek na AEC Excellence Awards 2020
(Matching tags: Excellence Awards,Autodesk,AEC,Stavebnictví,Infrastruktura,Soutěž,Architektura)
Sou­těž Au­to­de­sk AEC Ex­cel­len­ce Awards je pří­le­ži­tos­tí pro glo­bál­ní ko­mu­ni­tu ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví (AEC) k osla­vě lidí, pro­jek­tů a ino­va­cí ...
Úterý, 28 Duben 2020
4. The Wild – Spolupráce na BIM modelech jako nikdy předtím
(Matching tags: BIM,AEC,Modely,SketchUp,Revit,The Wild,Cloud,BIM 360)
Se třemi no­vý­mi ná­stro­ji na­vr­že­ný­mi pro pra­cov­ní po­stu­py AEC (sta­veb­ní pro­jek­ci a ar­chi­tek­to­nic­ké na­vr­ho­vá­ní) ne­by­la nikdy spo­lu­prá­ce s BIM mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní ...
Pondělí, 03 Únor 2020
5. ASCON uvádí KOMPAS-3D V18
(Matching tags: v18,PLM,CAD,AEC,KOMPAS-3D,Ascon Group)
Ruský vý­vo­jář vy­so­ce vý­kon­ných CAD/AEC/PLM sys­té­mů Ascon Group ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Kom­pas-3D V18 v an­g­lic­kém ja­zy­ce. Tento po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­ný ná­vr­hář­ský pro­gram ...
Čtvrtek, 23 Leden 2020
6. Plugin ShapeDiver ve verzi 1.6
(Matching tags: AEC,Rhino,Plugin,Grasshopper,ShapeDiver,glTF,Verze 1.6,GeometryGym)
... novin­kou je in­te­gra­ce Ge­o­me­try­Gy­mu, ob­lí­be­né­ho doplň­ku pro ob­last AEC zjed­no­du­šu­jí­cí­ho vzá­jem­nou sou­čin­nost mezi Rhi­nem/ Grasshop­pe­rem a dal­ší­mi soft­wa­ro­vý­mi ba­líč­ky ...
Úterý, 03 Prosinec 2019
7. CADENAS vydává doplněk pro BricsCAD
(Matching tags: CADENAS,Plugin,BIM,AEC,3D CAD,HVAC,TZB,Bricscad,Doplněk)
Díky no­vé­mu plu­gi­nu Ca­denas pro CAD sys­tém Brics­CAD mají in­že­ný­ři, ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti přímý pří­stup k miliónům 3D CAD, BIM a také AEC mo­de­lů od mnoha zná­mých vý­rob­ců, ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
8. Sanveo spouští cloudovou platformu AECInspire
(Matching tags: Sanveo,Cloudová platforma,AECInspire,BIM,AEC,Stavebnictví,3D modely)
Spo­leč­nost Sa­n­veo, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce AEC prů­mys­lu, spus­ti­la novou plat­for­mu pro sprá­vu ná­ku­pu a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. AE­CIn­spi­re ...
Neděle, 20 Říjen 2019
9. FARO představuje 3D řešení pro AEC průmysl
(Matching tags: AEC,Sada,3D řešení,As-built Modeler,Focus Laser Scanner,Faro,Průmysl)
Ino­va­tiv­ní sada 3D ře­še­ní, představená na výstavě Intergeo 2019 ve Stuttgartu, byla spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­ta pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­vi­tel­ství. ...
Pátek, 20 Září 2019
10. Unity Reflect pro BIM
(Matching tags: Unity Reflect,BIM,AEC,Stavebnictví,Architektura,Revit)
Společnost Unity Technologies, která nabízí 3D vývojářskou platformu, oznámila Unity Reflect. Tento nový produkt umožňuje profesionálům v oboru AEC (architektura, inženýrství a stavby) snadnou ...
Neděle, 09 Červen 2019
11. ZWORLD – Celosvětové setkání společnosti ZWSOFT v Číně
(Matching tags: ZWSim,FEM,CAE,AEC,CAD/CAM,ZWSOFT,ZW3D,CADservis,ZWCAD)
... 20 lety byla firma jen jako AEC developer. Dnes však firma ZWSOFT působí po celém světě a posunula se od prodejce CAD k po­zi­ci jednoho z předních světových vývojových týmů ...
Úterý, 23 Duben 2019
12. Aktualizovaný skener FARO ScanPlan pro AEC
(Matching tags: ScanPlan,Focus M/S,Scan Assist,Present 4D VR Suite,AEC,Stavebnictví,Architektura,Faro)
Nová generace tohoto ručního skeneru je odlehčená a nabízí několik nových funkcí. Scan Assist dovoluje uživatelům vytvářet přesnější skenování, když automaticky vypočítává nejlepší pozici skeneru ...
Čtvrtek, 04 Duben 2019
13. Tech Soft 3D vydává HOOPS Exchange 2019 pro AEC
(Matching tags: Tech Soft 3D,AEC,Stavebnictví,Architektura,HOOPS Exchange,2019)
HOOPS Exchange 2019 nabízí opětovné využití CAD dat pro oblast AEC (stavební projekci a architektonické navrhování) a nově podporuje formát Autodesk Revitu u BIM aplikací. Dále pokračuje ...
Pátek, 01 Březen 2019
14. Hexagon kupuje Bricsys
(Matching tags: dwg,Bricsys,Hexagon,CAD,BIM,AEC,Stavebnictví,Akvizice,Bricscad)
Hexagon AB posiluje své portfolio pro AEC trh akvizicí společnosti Bricsys, předního vývojáře CAD softwaru, nabízejícího otevřená te­ch­no­lo­gi­c­ká stavební řešení s možností spolupráce již od roku ...
Pátek, 26 Říjen 2018
15. Bluebeam Revu 2018 s maximální efektivitou
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,Bluebeam,Studio Projects,Revu,2018)
Revu 2018 nabízí nové rozhraní, vylepšenou předvídatelnost nebo rychlé sledování nových uživatelů. Pokud jde o rozhraní, nástrojová lišta nyní obsahuje nejpoužívanější nástroje podle toho, jak je ...
Čtvrtek, 12 Duben 2018
16. Tech Soft 3D vydává HOOPS Communicator 2018
(Matching tags: dwg,Tech Soft 3D,Communicator,HOOPS,IFC,BIM,AEC,Stavebnictví,AutoCAD,2018)
Vývojářský balíček (SDK) HOOPS Communicator umožňuje tvořit projektové aplikace pro využití na internetu. Nová verze 2018 pod­po­ru­je soubory DWG z AutoCADu a mračna bodů potřebná pro AEC ...
Pátek, 26 Leden 2018
17. Measure nabízí využití dronů pro oblast AEC
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,Architektura,Measure,Drony)
Společnost Measure, jež nabízí možnosti využití dronů firemním zákazníkům, rozšiřuje svoje služby pro architektonický, inženýrský a stavební průmysl. Jednotlivé balíčky optimalizují práce na samotném ...
Sobota, 07 Říjen 2017
18. Stavební interaktivní prezentace na jedno kliknutí
(Matching tags: 3D modely,Prezentace,AEC,Stavebnictví,Vykreslování,Interaktivní)
Společnost CL3VER spouští nový cloudový prezentační nástroj pro oblast AEC a projektantů výrobků, jenž podporuje nejkomplexnější 3D modely a vytváří interaktivní prezentace ve 3D prostředí ...
Pátek, 06 Říjen 2017
19. AMC Bridge předvedl VR-Architecture
(Matching tags: dwg,Aplikace,AMC Bridge,CAD,AEC,Stavebnictví,Android,VR-Architecture)
AMC Bridge představuje VR-Architecture, technologickou aplikaci pro Android, jež umožňuje uživatelům převést do DWG pomocí speciálního algoritmu a řešení Teigha Kernel rukou kreslené plány prostorového ...
Pátek, 25 Srpen 2017
20. Assemble Systems nabízí mobilní aplikaci pro iPady a iPhony
(Matching tags: BIM,AEC,Stavebnictví,iPhone,iPad,Systems,mobilní aplikace,Assemble)
Nová mobilní aplikace Assemble Systems, společnosti nabízející řešení pro správu dat o výstavbě, je určena pro Apple iPady a iPhony a byla představena na konferenci Advancing Field ...
Čtvrtek, 24 Srpen 2017
21. Aktualizace Assemble Insight pro AEC profesionály
(Matching tags: Systems,Aktualizace,University,Insight,Assemble,Autodesk,AEC)
Společnost Assemble Systems nabízí řešení pro správu konstrukčních dat a nyní také aktualizovanou verzi svého softwaru Assemble Insight. Hlavní novinkou je možnost přístupu ke 2D výkresům v Assemble ...
Úterý, 13 Prosinec 2016
22. Ostrá verze VisiSpecs pro AEC od Chalkline bude v červenci
(Matching tags: VisiSpecs,Chalkline,Trial,BIM,AEC,Stavebnictví,Architektura)
Po testovací beta fázi a více než dvouletém vývoji se konečně na AEC trh dostane v červenci ostrá verze vizuálního specifikačního systému VisiSpecs. Jde o sadu aplikací nové ...
Pondělí, 27 Červen 2016
23. Autodesk a Trimble partnery pro AEC
(Matching tags: Autodesk,AEC,Stavebnictví,Trimble,Partner,COBie,IFC)
Společnosti Trimble a Autodesk uzavřely vzájemnou dohodu o spolupráci, zaměřenou na snížení nákladů na projekty díky rozdílným technologiím. Průběh práce a technologické postupy lze tak ...
Středa, 15 Červen 2016
24. Vizerra oficiálně vydala Revizto ve verzi 4.0
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,Viewer,Architektura,Inženýrství,Vizerra,Revizto,Spolupráce,Sdílení,4.0)
Revizto 4.0 je soubor utilit pro zobrazení a spolupráci v architektuře, inženýrství a stavebním průmyslu (AEC). Nová verze slučuje základní funkce do jednoho programu Revizto Viewer ...
Pondělí, 30 Květen 2016
25. Podpora Autodesk Inventoru 2016 v Pinnacle Series
(Matching tags: Pinnacle,Eagle,Point,PacifiCAD,Series,Autodesk,AEC,Stavebnictví,Software,Inventor)
Společnost Eagle Point Software Corporation, partner Autodesku v oblasti AEC průmyslu, přidává společně s firmou PacifiCAD do softwaru Pinnacle Series obsah Autodesk Inventoru 2016. PacifiCAD ...
Úterý, 26 Duben 2016
26. HP mění velkoformátový tisk pro stavebnictví
(Matching tags: velkoformátové tiskárny,AEC,Hardware,HP Designjet,MFP)
... oblasti architektury, strojírenství a stavebnictví (AEC) jednodušší a rychlejší práci – zjednodušují tisk, skenování a kopírování z kanceláře na stavbu. Profesionálové ve stavebních oborech se stávají ...
Pondělí, 09 Listopad 2015
27. PaperLight – interaktivní projektovací displej
(Matching tags: AEC,Hardware,Stavebnictví,Rollout,PaperLight)
Jako startupový projekt pro profesionály z oblasti AEC nabízí společnost Rollout novou alternativu plánům a výkresům na papíře. Podle firmy 90 % stavebních podnikatelů používá papír a jejich ...
Pondělí, 18 Duben 2016
28. Revu Mac od Bluebeam pro AEC
(Matching tags: AEC,Stavebnictví,Software,Architektura,Mac,Revu,Anotace,Spolupráce,Bluebeam,PDF)
... v AEC průmyslu (architektura, inženýrství a stavebnictví). Také Studio Platform se rozšiřuje o podporu Mac a dovoluje pracovat společně na stejných dokumentech v reálném ...
Čtvrtek, 14 Duben 2016
29. Ascon Group vydává Renga Architecture 2.3 pro Kompas-3D
(Matching tags: Renga,AEC,Stavebnictví,Architecture,Group,ASCON,KOMPAS-3D,2.3)
Renga Architecture ve verzi 2.3 přidává barvy, pracuje s tabulkovými daty, propojuje s Kompas-3D a nabízí další funkce. Doposud Renga Architecture zobrazoval grafiku jednobarevně, ale ...
Čtvrtek, 07 Duben 2016
30. CGS plus aktualizoval Civil 3D Tools 2016
(Matching tags: CGS,Tools 2016,AEC,Stavebnictví,AutoCAD,Civil 3D,Aktualizace,Nástroje,CGS plus)
Dlouholetý člen vývojářské sítě Autodesku v oblasti AEC a stavebního softwaru, firma CGS plus, představila novou aktualizaci nástrojů CGS Civil 3D Tools 2016. Jde o soubor profesionálních ...
Pondělí, 18 Leden 2016
31. Ascon vydává speciální aktualizaci Renga Architecture 2.2
(Matching tags: Renga,Emulace GPU,Architecture,Group,ASCON,2.2,AEC,Stavebnictví)
Pro AEC průmysl je určen 3D modelovací software Renga Architecture od Ascon Group, jenž nyní vychází ve verzi 2.2. Nová verze myslí na uživatele se starším hardwarem, protože Renga ...
Úterý, 24 Listopad 2015
32. HP mění velkoformátový tisk pro stavebnictví
(Matching tags: CAD,AEC,Hardware,Stavebnictví,Tiskárny,Velkoformáty,HP Designjet,T830,T730,T930,T1530,T2530,MFP)
... v oblasti architektury, strojírenství a stavebnictví (AEC) jednodušší a rychlejší práci - zjednodušují tisk, skenování a kopírování z kanceláře na stavbu. Profesionálové ve stavebních ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2015
33. Renga Architecture ve verzi 2.1
(Matching tags: Architecture,Group,ASCON,3D Modelování,2.1,Renga,AEC,Stavebnictví,Software)
Vývojář a integrátor CAD/AEC/PLM softwarových systémů, společnost Ascon Group, vydává ve verzi 2.1 3D modelovací software pro AEC průmysl Renga Architecture. Nová aktualizace vychází před ohlášeným ...
Úterý, 20 Říjen 2015
34. Graitec nabízí BIM Connect pro Revit v Autodesk Store
(Matching tags: CAD,BIM,Autodesk,AEC,Stavebnictví,Revit,App,Store,Exchange,Graitec,Connect)
Společnost Graitec, mezinárodní vývojářská firma BIM a CAD softwaru pro AEC průmysl a platinový partner firmy Autodesk, zpřístupnila ke stažení zdarma svou aplikaci pro sdílení souborů a spolupráci ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2015
35. Canon uvádí velkoformáty Océ ColorWave 810 a 910
(Matching tags: GIS,CAD,AEC,Hardware,Tiskárny,Canon,Océ,Velkoformáty,ColorWave,810,910,POS)
Společnost Canon Europe oznámila 7. října 2015 uvedení dvou nových tiskáren – Océ ColorWave 810 a 910. Následníci modelu Océ ColorWave 900 jsou na současném trhu nejrychlejšími digitálními velkoformátovými ...
Středa, 07 Říjen 2015
36. Graitec PowerPack pro Revit najdete v Autodesk Store
(Matching tags: BIM,Autodesk,AEC,Stavebnictví,App,Store,Exchange,Graitec,Advance,PowerPack)
Společnost Graitec, vývojová firma BIM a CAD softwaru pro AEC, a také platinový partner Autodesku, vydává Advance PowerPack pro Autodesk Revit 2016, jenž je nyní dostupný ke koupi v Autodesk ...
Pondělí, 28 Září 2015
37. CGS vydává řadu 2016 svých produktů
(Matching tags: Bricsys,Electra,Ferrovia,Autodesk,AEC,Stavebnictví,CGS,Plateia,Aquaterra)
Společnost CGS nabízí software pro stavební inženýrství a oblast AEC, je partnerem společnosti Bricsys a člen vývojářské sítě Autodesk Developer. Nyní vydává řadu 2016 svých produktů, jež lze ...
Středa, 02 Září 2015
38. ASCON vydává Renga Architecture R2 pro AEC 3D CAD
(Matching tags: Group,ASCON,Artisan,PLM,CAD,AEC,Stavebnictví,Rendering,Architektura)
Vývojář CAD/AEC/PLM systémů, společnost Ascon Group, nabízí ve druhém vydání Renga Architecture, svou 3D AEC CAD softwarovou platformu. Nově bylo přidáno uživateli vyžadované API, přibyly také nové možnosti ...
Středa, 26 Srpen 2015
39. Dassault Systèmes představuje Civil Design for Fabrication
(Matching tags: AEC,Dassault,Stavebnictví,Design,Strojírenství,Architektura,Civil,Systèmes,Fabrication)
Společnost Dassault Systèmes spustila nové průmyslové řešení „Civil Design for Fabrication“ pro oblast architektury, strojírenství a stavebnictví (AEC). Stavební inženýři a experti tak mohou ...
Středa, 05 Srpen 2015
40. ZWCAD Mechanical 2015 má servisní balíček SP1
(Matching tags: Mechanical,ZWCAD,2015 SP1,CAD,AEC,Design,MCAD)
Čínská společnost ZWCAD Design vydává CAD řešení pro MCAD a AEC průmysl, ZWCAD Mechanical, ve verzi 2015 SP1. Nová verze nabízí dávkový plotting pro optimalizaci konfigurace stylu, více částí se standardy ...
Pondělí, 29 Červen 2015
41. Advance PowerPack v2015.1 pro Autodesk Advance Steel
(Matching tags: CAD,BIM,Autodesk,AEC,Stavebnictví,Graitec,Konstrukce,Steel,2015.1,PowerPack)
Společnost Graitec oznámila novou verzi svých doplňujících nástrojů Graitec Advance PowerPack pro Autodesk Advance Steel 2015.1. Graitec Advance PowerPack představuje výkonné rozšíření programu Autodesk ...
Pátek, 13 Březen 2015
42. Graitec bude prodávat přes HungaroCAD a Cadlab
(Matching tags: AB Studio,Graitec,CADCON,CAD,BIM,Autodesk,AEC,HungaroCAD,CADLAB)
Mezinárodní vývojářská firma Graitec, nabízející BIM, CAD a analytické řešení pro oblast AEC (architektura, inženýrství a výstavba), a rovněž celosvětový platinový prodejce pro Autodesk, ...
Středa, 04 Březen 2015
43. Lumion ve verzi 5.3
(Matching tags: Vizualizace,AEC,Stavebnictví,Lumion,Act-3D,5.3)
Po hlavní aktualizaci a vydání Lumionu 5 v listopadu 2014 přichází vývojářská společnost Act-3D s verzí Lumion 5.3. Mezi novinky patří automatické vytvoření profilu u importovaných ...
Pátek, 20 Únor 2015
44. Nová generace „Softwaru ve vašich službách“
(Matching tags: CONNECT Edition,Bentley,AEC,Stavebnictví,Software)
Na konferenci „The Year in Infrastructure 2014” v Londýně, která je setkáním vrcholových manažerů z oblasti AEC, vlastníků a provozovatelů inženýrské infrastruktury a více než 100 novinářů ...
Pondělí, 24 Listopad 2014
45. Advance PowerPack pro Autodesk Advance Steel
(Matching tags: BIM,Autodesk,AEC,Graitec,Advance,PowerPack,Advance Steel)
Mezinárodní vývojářská společnost Graitec, nabízející BIM software pro AEC průmysl a pozemní stavitelství, vydává sadu nástrojů určených pro Autodesk Advance Steel. Sada má název Graitec Advance PowerPack. ...
Úterý, 18 Listopad 2014
46. Nemetschek kupuje Bluebeam za 100 miliónů dolarů
(Matching tags: Nemetschek,AEC,Stavebnictví,Akvizice,Bluebeam,PDF,Byznys,Revu)
... a dalšího softwaru a editačních nástrojů pro tvorbu PDF v oblasti AEC. Revu převádí CAD výkresy do dynamických PDF s propojením na fotografie specifických lokalit. Bluebeam má po celém ...
Úterý, 07 Říjen 2014
47. Siemens vydává Parasolid 27.0 a Kineo 3.0
(Matching tags: KineoWorks,27.0,Parasolid,Jádro,PLM,CAD,CAM,CAE,AEC,Software,Siemens)
Společnost Siemens PLM Software vydala verzi 27.0 svého softwaru Parasolid. Parasolid je geometrické modelovací jádro využívané v mnoha světových CAD / CAM / CAE / AEC produktech, včetně vlastních ...
Pondělí, 11 Srpen 2014
48. Tech Soft 3D uvolnil HOOPS Communicator v2.2
(Matching tags: BIM,AEC,Stavebnictví,2.2,Tech Soft 3D,Communicator,HOOPS,cBIM,Adoddle)
Společnost Tech Soft 3D vydává HOOPS Communicator 2.2. Jde o prohlížeč obsáhlých 3D dat v prostředí internetového prohlížeče díky zabudovanému zobrazovacímu prostředí, a to i v mobilních ...
Čtvrtek, 26 Červen 2014
49. Mobilní aplikace Pinnacle Series pro Android
(Matching tags: Autodesk,AEC,Vzdělávání,Android,Videa,Výuka,Google Play,Eagle Point Software,Pinnacle Series)
Společnost Eagle Point Software, průmyslový partner Autodesku v oblasti AEC, vydává mobilní Android aplikaci pro své řešení Pinnacle Series. Stáhnout se dá na Google Play Storu. Verze pro Apple iOS ...
Čtvrtek, 12 Červen 2014
50. Tekla Field3D pro iOS ke stažení
(Matching tags: iOS,Tekla,Field3D,BIM,AEC,Stavebnictví)
Software Tekla Field3D je určen pro AEC (architektonické projekty a stavebnictví) a pro BIM (informační modely staveb). Dokáže pracovat s velkým množstvím dat a podrobnými modely. Nyní ...
Úterý, 03 Červen 2014