Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo archicad

Celkem nalezeno výsledků : 46.

1. Archicad Start Edition 2024 v prodeji
(Matching tags: Start Edition,ArchiCAD,Architektura,Software,Stavebnictví,3D CAD,BIM)
Jak uvádí web Cen­t­ra pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky ČR (Cegra), česká verze pro­gra­mu úspěš­ně pro­šla fi­nál­ní­mi testy a byla uvol­ně­na do pro­de­je. Nej­no­věj­ší verze „star­tov­ní­ho“ ...
Pondělí, 29 Leden 2024
2. Codesign představuje nástroje pro integraci BIM
(Matching tags: Forma,Codesign,Nástroje,Integrace,ArchiCAD,Vectorworks,Revit,BIM)
Co­de­sign, apli­ka­ce umo­ž­ňu­jící ar­chi­tek­tům zkou­mat, ite­ro­vat a na­vr­ho­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím, ozna­mu­je, že jsou nyní k dis­po­zi­ci in­te­gra­ce BIM, které umo­ž­ňují ...
Pátek, 26 Leden 2024
3. Beta verze Bimproject.cloud 2023.1.
(Matching tags: BIM,Revit,ArchiCAD,Beta verze,Bimproject.cloud 2023.1.,BIM Project)
V roce 2022 nebyl na BIM čas? Změňte to v roce 2023. Pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní a mnoho no­vých funk­cí vám usnad­ní za­vá­dě­ní va­šich pro­duk­tů do pro­jek­tů. Bim­pro­ject.cloud ...
Úterý, 06 Prosinec 2022
4. Česká verze Archicadu 25 bude v půlce září
(Matching tags: Verze 25,CEGRA,Novinky,ArchiCAD,BIM)
Nej­no­věj­ší verzi Ar­chi­ca­du, pět­a­dva­cít­ku, od­ha­lil Gra­phi­soft už 7. čer­ven­ce. Uve­de­ní lo­ka­li­zo­va­né verze pro­gra­mu je v Česku plá­no­vá­no na 15. září. Už více než rok platí, ...
Čtvrtek, 19 Srpen 2021
5. ArchiDAY 2021 opět jako videokonference
(Matching tags: ArchiDAYS,CEGRA,ArchiCAD,Architektura,Stavebnictví)
Ve spo­leč­nos­ti Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky (Cegra) vě­ři­li, že Ar­chi­DA­Ys 2021 vrátí této akci její pů­vod­ní for­mát dvou­den­ní kon­fe­ren­ce, je­jímž zá­kla­dem je in­ten­ziv­ní ...
Pondělí, 31 Květen 2021
6. Digitální konference Building Together
(Matching tags: Building Together,Digitální konference,CEGRA,Graphisoft,ArchiCAD)
Jak in­for­mu­je web Cen­t­ra pro po­čí­ta­čo­vou pod­po­ru gra­fi­ky (Cegra), mají zá­jem­ci mož­nost se 8. a 9. čer­ven­ce při­po­jit k on-line kon­fe­ren­ci, která ukáže jak Gra­phi­soft mění ...
Pátek, 26 Červen 2020
7. Studentská soutěž BIM PROJEKT 2020
(Matching tags: BIM Project 2020,Graphisoft,ArchiCAD,Studenti,Soutěž)
Me­zi­ná­rod­ní sou­těž pro stu­den­ty po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí Gra­phi­soft za­ča­la už 11. květ­na a po­tr­vá do 30. červ­na 2020. Pokud do­kon­ču­je­te tento rok BIM pro­jekt nebo máte pro­jekt, ...
Úterý, 26 Květen 2020
8. ArchiDAYs 2020 neproběhnou
(Matching tags: Solibri,ArchiDAYS,Konference,ARCHICAD 23,ArchiCAD,Artlantis,CEGRA)
Není asi žád­ným vel­kým pře­kva­pe­ním, že ju­bi­lej­ní 10. roč­ník ar­chi­ca­dov­ské kon­fe­ren­ce, která se měla konat v ter­mí­nu 4. a 5. červ­na 2020 na tra­dič­ním místě v jih­lav­ském ...
Pondělí, 27 Duben 2020
9. Podeváté na ArchiDays a opět do Jihlavy
(Matching tags: Stavebnictví,Uživatelé,Konference,BIM,ArchiCAD,CEGRA,Workshopy,ArchiDAYS)
Devátý ročník konference ArchiDays zaměřené na počítačové tech­no­lo­gie spojené s Archicadem proběhne 13. a 14. června 2019 v již tra­dič­ním centru Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. ...
Pátek, 07 Červen 2019
10. GRAPHISOFT nabízí ARCHICAD 23
(Matching tags: BIM,Architektura,Stavebnictví,Software,Verze 23,Graphisoft,ArchiCAD)
... v mo­de­lu Archicadu.  ...
Čtvrtek, 16 Květen 2019
11. Abvent vydává Twinmotion 2019 verze 2
(Matching tags: Revit,ArchiCAD,Abvent,BIMobject,Verze 2,Twinmotion 2019,Urban Dock,PRM,BIM)
Hlavní novinkou tohoto vydání je integrace cloudového katalogu BIMobject tisícovek BIM objektů ve vysoké kvalitě do prostředí Twinmotion 2019 verze 2. K nalezení jsou pod odkazem Urban Dock, ...
Pátek, 04 Leden 2019
12. Solibri ARCHICAD 22 Link
(Matching tags: Solibri,SMC,Solibri Model Checker,Quality Control,Link,Nemetschek,ArchiCAD)
Společnost Graphisoft, nabízející BIM řešení pro architekty, vydává nejnovější verzi rozšíření Archicad Link od Solibri, součásti skupiny Nemetschek, Solibri a Graphisoft úzce na vývoji ...
Čtvrtek, 04 Říjen 2018
13. Enscape vychází ve verzi 2.3
(Matching tags: Design,Virtuální realita,Architektura,Enscape,Verze 2.3,Vykreslování,ArchiCAD)
Pro architekty a designéry je určen software Enscape, který nyní vychází ve verzi 2.3. Ta podporuje Archicad – lze nainstalovat Enscape pro Archicad a využít všechny známé funkce pro vykreslování ...
Úterý, 10 Červenec 2018
14. Lumion ve verzi 8.5 s LiveSync pro ArchiCAD
(Matching tags: Lumion,Verze 8.5,LiveSync,Vykreslování,Revit,ArchiCAD,Rendering,SketchUp)
Nová verze Lumion 8.5 rozšiřuje své funkce pro paralelní vykreslování modelů v reálném čase o LiveSync pro ArchiCAD, jenž doplňuje úspěšné LiveSync pro Revit a SketchUp. Protože jde o vykreslování ...
Středa, 20 Červen 2018
15. Graphisoft nabízí BIMx Presenter
(Matching tags: Presenter,Graphisoft,BIMx,Stavby,iOS,Android,Interiéry,ArchiCAD)
... i modely dříve vytvořené pomocí Archicadu a uložené do galerie. Rovněž se dají definovat přímo v mobilním zařízení v záložce Favorites (Oblíbené).  ...
Středa, 16 Květen 2018
16. ARCHICAD 21 – BIM o stupeň výš
(Matching tags: ArchiCAD,BIM,Architektura,Stavebnictví)
Archicad je BIM program určený pro architektonická studia, stavební projekce i realizační firmy. Parametrické BIM prostředí Archicadu umožňuje navrhovat objekty jakýchkoli tvarů a dimenzí. K tomu ...
Středa, 04 Říjen 2017
17. ARCHICAD vyhrál již posedmé cenu BIM produkt roku
(Matching tags: Produkt roku,Bond Bryan Digital,BIM,Graphisoft,ArchiCAD)
Software Archicad 21 společnosti Graphisoft vyhrál ve Velké Británii cenu BIM produkt roku na 12. výročním předávání cen časopisu Construction Computing. Je to již posedmé v řadě, kdy Archicad ...
Pondělí, 27 Listopad 2017
18. Sedmý ročník ArchiDAYs 2017 opět v Jihlavě
(Matching tags: ArchiDAYS,Hotel Gustav Mahler,Jihlava,ArchiCAD,BIM,Konference,Architektura,Stavebnictví)
Společnost Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA) pořádá už sedmý ročník konference zaměřené na počítačové technologie spojené s Archicadem a BIM projektováním. Konference proběhne ...
Pátek, 02 Červen 2017
19. ARCHICAD 20 – čerstvý vítr ve světě BIM
(Matching tags: Open BIM,ArchiCAD,2D/3D,BIM)
... zpracování projektové dokumentace i při realizaci stavby. Tak se postupně hodnota BIM přesunula od 3D modelu k informacím. ARCHICAD 20 klade důraz na to, aby informace, které jsou do BIM projektu ...
Pondělí, 19 Září 2016
20. ArchiDAYs 2016
(Matching tags: ArchiDAYS,BIM,ArchiCAD,Graphisoft,CEGRA)
Pod tímto názvem už po páté uspořádala společnost Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, jinak známá jako Cegra, konferenci zaměřenou na počítačové technologie spojené s programem Archicad firmy ...
Čtvrtek, 15 Září 2016
21. Nová verze ArchiCAD Connection podporuje Revit 2017
(Matching tags: Revit 2017,Stavebnictví,BIM,ArchiCAD,Podpora,Connection)
Vzhledem k tomu, že ArchiCAD a Revit jsou dvěma velkými hráči na BIM trhu, je důležitá výměna dat mezi těmito dvěma platformami. Aniž by vyšla oficiální tisková zpráva, zveřejnila firma Graphisoft ...
Čtvrtek, 09 Únor 2017
22. Statika a Open BIM v každodenní praxi firmy Navláčil stavební
(Matching tags: ArchiCAD,BIM,Stavebnictví,Scia Engineer,Open BIM)
Jednoznačnou výhodou BIM projektování je efektivnější a rychlejší přenos informací mezi statikem a projektantem pozemních staveb a značná úspora času statika při modelování konstrukce. Další nespornou ...
Úterý, 17 Květen 2016
23. ArchiDAYs 2016 už za týden
(Matching tags: Jihlava,ArchiDAYS,Konference,Architektura,Vzdělávání,CEGRA,ArchiCAD)
Pátý ročník konference Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, zaměřené na počítačové technologie spojené s ArchiCADem, proběhne 9. a 10. června 2016 v již tradičním centru Hotel Gustav Mahler v ...
Čtvrtek, 02 Červen 2016
24. Graphisoft oznámil vydání ArchiCADu 20
(Matching tags: ArchiCAD,Graphisoft,Software,BIM,Architektura,Nemetschek,Stavebnictví,Verze 20)
Nejnovější verze tohoto BIM řešení nabízí vylepšenou správu informací a uložení a rovněž správu informací o návrzích, jež nebyly vytvořeny CAD či BIM nástroji, ale třeba v tabulkách ...
Pátek, 06 Květen 2016
25. Graphisoft vydává Grasshopper – ArchiCAD Live Connection
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,Live,Rhino,Connection,ArchiCAD,Graphisoft,Grasshopper)
Po půlroční testovací fázi beta verze tisíci architekty a projektanty v celém světě vydává společnost Graphisoft svůj produkt Grasshopper–ArchiCAD Live Connection oficiálně. Jde o obousměrné, ...
Úterý, 03 Květen 2016
26. Weber Etics – nové pluginy pro ArchiCAD a Autodesk Revit
(Matching tags: BIM,Pluginy,Autodesk,Katalog,ArchiCAD,Project,Revit,Weber,ETICS)
... lepidel na obklady a dlažby, připravil ve spolupráci s firmou BIM Project pluginy pro ArchiCAD a Autodesk Revit, které obsahují elektronický katalog kontaktních zateplovacích systémů ...
Pondělí, 02 Květen 2016
27. Beta verze propojení Rhino–Grasshopper–Archicad
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,Propojení,Grasshopper,ArchiCAD,Rhino,Graphisoft)
Společnost Graphisoft, jež nabízí BIM software, oznámila veřejnou beta verzi svého propojení Rhino–Grasshopper–Archicad. Obousměrné propojení v reálném čase umožní architektům a projektantům ...
Středa, 16 Září 2015
28. Nezapomeňte na ArchiDAYs 2015
(Matching tags: ArchiDAYS,ArchiCAD,Uživatelé,Konference,Architektura,BIM,Stavebnictví)
Pátý ročník konference zaměřené na počítačové technologie spojené s ArchiCADem proběhne 11. a 12. června 2015 v již tradičním centru Hotel Gustav Mahler v Jihlavě. Konference je ...
Pondělí, 08 Červen 2015
29. ArchiCAD 19 je rychlejší než kdykoliv předtím
(Matching tags: GraphiSof,15. června,Verrze 19,Stavebnictví,Architektura,BIM,Design,ArchiCAD)
Společnost GraphiSoft oznámila na 15. června vydání nové verze svého BIM řešení pro architekty a designéry. Do konce 3. čtvrtletí by se pak tato verze měla objevit v dalších 26 lokalizovaných ...
Neděle, 10 Květen 2015
30. ArchiCAD STAR(T) Edition 2015
(Matching tags: STAR(T),BIM,Architektura,Stavebnictví,Graphisoft,ArchiCAD,Edition)
Graphisoft vydává ArchiCAD STAR(T) Edition 2015, což je komplexní BIM řešení pro architekty s technologií ArchiCAD 18, jež umožňuje vytvářet jakýkoliv typ modelu virtuální budovy a architektonické ...
Čtvrtek, 05 Únor 2015
31. GDL knihovna Aliplastu pro BIM projektování v ArchiCADu
(Matching tags: ArchiCAD,CEGRA,Knihovna,BIM,Aliplast,GDL,Projektování)
... GDL objekty v archicadové knihovně reprezentují okenní, dveřní a posuvné systémy. Knihovna BIM objektů pochází z dílny společnosti Eptar. Knihovna objektů je k dispozici zdarma, lze ...
Středa, 23 Červenec 2014
32. ArchiDAYs 2014 12. – 13. června v Jihlavě
(Matching tags: ArchiCAD,ArchiDAYS,Vzdělávání,CAD,BIM,Uživatelé,Konference)
Jihlavský hotel Gustav Mahler opět přivítá ve dnech 12. – 13. června 2014 účastníky konference ArchiDAYs. Dny ArchiCADu v České republice přináší každoročně novinky z CAD/BIM oblasti především ...
Pondělí, 19 Květen 2014
33. Graphisoft vydává EcoDesigner Star
(Matching tags: Stavebnictví,Architektura,BIM,ArchiCAD,EcoDesigner,BEM,Graphisoft,CEGRA,Star,StruSoft)
... došlo před třemi lety. BIM model v ArchiCADu tak bude obsahovat simulaci energie každou hodinu, v závislosti na počasí a provozních profilech budovy.  ...
Středa, 22 Leden 2014
34. Graphisoft vydá ArchiCAD STAR(T) Edition 2014
(Matching tags: STAR(T),Graphisoft,ArchiCAD,Stavebnictví,BIM)
BIM software ArchiCAD STAR(T) Edition 2014 vyjde začátkem února prozatím v Severní Americe. Jde o kompletní BIM řešení, kde je možné vytvořit jakýkoliv typ modelu Virtual Building a architektonické ...
Pátek, 17 Leden 2014
35. BIMx od Graphisoftu je mobilní technologií roku
(Matching tags: ArchiCAD,mobilní aplikace,Graphisoft,BIMx,Stavebnictví,3D model,2D dokumentace)
Společnost Graphisoft, která vyvíjí software pro informační modelování budov (BIM) pro architekty, získala ocenění za svou aplikaci BIMx. Ta vyhrála prestižní cenu Mobilní technologie roku na 8. udělování ...
Pátek, 29 Listopad 2013
36. Třetí ročník uživatelské konference ArchiDAYS
(Matching tags: Rozhovor,ArchiDAYS,Tomáš Lejsek,ArchiCAD)
Letos se nám nepodařilo zajistit naši účast naší redakce na setkání uživatelů ArchiCADu nazvaném ArchiDAYs 2013. Proto jsme se obrátili s několika otázkami přímo na Tomáše Lejska, ředitele pořádající ...
Pátek, 13 Září 2013
37. ArchiSHOW v Brně
(Matching tags: BIM,ArchiSHOW,Open BIM,ArchiCAD,Graphisoft,CEGRA)
... softwaru ArchiCAD. Po přivítání asi dvacítky hostů nejprve Jan Gajda představil firmy Graphisoft a Cegra. Graphisoft vznikl před 30 lety v Maďarsku a v současné době je globální firmou působící ...
Pátek, 18 Říjen 2013
38. Graphisoft koupil mexickou firmu Anzix
(Matching tags: Mexiko,Nemetschek,BIM,Akvizice,Architektura,Stavebnictví,EcoDesigner,ArchiCAD,Graphisoft)
Společnost Graphisoft, zabývající se BIM řešeními pro architekty, koupila stoprocentně mexickou firmu Anzix S.A., svého dosavadního distribučního partnera v Mexiku. Jde o posílení strategie a cílení ...
Čtvrtek, 17 Říjen 2013
39. Aplikace BIMobject pro ArchiCAD dostupná pro Mac
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Mac,BIMobject,ArchiCAD,Graphisoft)
Aplikace BIMobject pro ArchiCAD od Graphisoftu měla u uživatelů Microsoft Windows velký úspěch, a tak nyní vychází verze pro Mac. Aplikace BIMobject je určena pro nové strategie ve stavebním průmyslu s nabídkou ...
Čtvrtek, 11 Červenec 2013
40. Plně 64bitový ArchiCAD 17
(Matching tags: Architektura,Stavebnictví,64bit,ArchiCAD,Graphisoft,CEGRA)
Jak uvádí web Centra pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA), udržuje Graphisoft svůj roční upgradovací cyklus ArchiCADu a česká „17“ půjde do prodeje na podzim. Bude to první ArchiCAD pouze pro 64bitové ...
Středa, 27 Březen 2013
41. ArchiCAD STAR(T)Edition 2013 již brzy v české verzi
(Matching tags: Start(E)DITION 2013,Graphisoft,CEGRA,ArchiCAD)
Jak informuje web Centra pro podporu počítačové grafiky (CEGRA), bude v dohledné době k dispozici nejnovější verze „malého“ ArchiCADu, reprezentujícího téměř neomezené možnosti BIM modelování, při zachování ...
Čtvrtek, 14 Únor 2013
42. ArchiCAD 15 Hotfix pro IFC (Build 4038)
(Matching tags: ArchiCAD,Group,Graphisoft,BIM)
Nová rychlá oprava řeší problémy s IFC u poslední verze ArchiCAD 15 Hotfix 4 (Build 3898). Z technických důvodů není tento balíček pouhou aktualizací doplňku IFC v existujícím ArchiCAD, ale jsou ...
Středa, 07 Listopad 2012
43. Graphisoft uvedl BIMx pro zařízení s Androidem
(Matching tags: Stavebnictví,Architektura,Graphisoft,BIMx,Android,ArchiCAD)
Společnost Graphisoft oznámila svou nejnovější inovaci konkrétně zacílenou na uživatele zařízení s operačním systémem Android. Graphisoft BIMx, skutečný komunikační a prezentační nástroj pro projekty BIM, ...
Úterý, 31 Červenec 2012
44. Graphisoft zahájil prodej ArchiCADu 16 a uvádí BIMComponents.com
(Matching tags: ArchiCAD,Graphisoft,BIM,Architektura,Stavebnictví)
Společnost Graphisoft 3. července oznámila, že začala nabízet novou verzi stavebně architektonického softwaru ArchiCAD 16. Kromě toho společnost představila svůj portál GDL objektů BIMComponents.com, cloudovou ...
Čtvrtek, 12 Červenec 2012
45. Graphisoft představil ArchiCAD 16
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,Architektura,Graphisoft,CEGRA,ArchiCAD)
Graphisoft uvedl nejnovější verzi svého BIM programu pro architekty a projektanty ArchiCAD 16. V novince přináší unikátní nástroj MORF pro intuitivní volné modelování komplexních objektů, navrhování ...
Středa, 23 Květen 2012
46. Modelace interiéru v programech ArchiCAD a Artlantis Studio ve 20 krocích
(Matching tags: ArchiCAD,Studio,Artlantis,CAD,Vizualizace)
... několika jednoduchých krocích ukážeme, jak snadnou a rychlou cestou vytvoříme fotorealistické vizualizace jakéhokoliv prostoru pomocí modelovacího programu ArchiCAD 15 a vizualizačního programu Artlantis ...
Úterý, 10 Duben 2012