Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo eizo

Celkem nalezeno výsledků : 36.

1. Nové 4K monitory EIZO s připojením USB­‑C
(Matching tags: Monitory 4K,EV2740X,EV3240X,FlexScan,Eizo)
EIZO před­sta­vu­je 31,5pal­co­vý a 27­pal­co­vý 4K mo­ni­tor EV3240X a EV2740X s při­po­je­ním USB­‑C a úžas­ně os­t­rým ob­ra­zem, které jsou ide­ál­ní pro vaši práci. Mo­ni­to­ry ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2023
2. ColorEdge CS2400R – nejdostupnější grafický monitor
(Matching tags: Grafický monitor,CS2400R,ColorEdge,Eizo,Hardware)
EIZO před­sta­vu­je nový mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2400R, svůj ce­no­vě nej­do­stup­něj­ší model z řady gra­fic­kých mo­ni­to­rů. Hard­wa­ro­vě ka­lib­ro­va­ný 24" IPS panel má roz­li­še­ní 1920 × ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
3. Nové 24" grafické monitory CS2400S a CS2400S-LE
(Matching tags: Fotografické monitory,CS2400S­‑LE,CS2400S,ColorEdge,Eizo,Hardware)
S novým mo­de­lem Co­lo­rEd­ge CS2400S před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO novou ge­ne­ra­ci 24" gra­fic­kých mo­ni­to­rů s ši­ro­kým ba­rev­ným ga­mu­tem. Kromě osvěd­če­ných funk­cí, jako je hard­wa­ro­vě ...
Pondělí, 26 Červen 2023
4. EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa
(Matching tags: CG2700X,CG2700S,Co­lo­rEd­ge,Videa,Eizo,Monitory,Hardware)
Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ...
Úterý, 29 Listopad 2022
5. EIZO FlexScan EV2781 s kvalitním obrazem a ergonomií
(Matching tags: EV2781,WQHD,USB-C,FlexScan,IPS,Eizo,Monitory)
Nej­no­věj­ší pří­růs­tek do stále se roz­ši­řu­jí­cí řady kan­ce­lář­ských mo­ni­to­rů EIZO uka­zu­je, jak má vy­pa­dat mo­der­ní ko­nek­ti­vi­ta. 27­pal­co­vý mo­ni­tor IPS s roz­li­še­ním WQHD ...
Úterý, 23 Srpen 2022
6. IPS monitor EIZO FlexScan EV2490 s USB-C
(Matching tags: EV2490,USB-C,FlexScan,24 palců,IPS,Eizo,Monitory,Hardware)
S monitorem FlexScan EV2490 představuje společnost EIZO monitor IPS, který kombinuje moderní funkce s vy­ni­kající kvalitou obrazu a díky svému 23,8palcovému formátu se hodí na každé pracoviště. ...
Středa, 27 Červenec 2022
7. Monitor EIZO FlexScan EV2485 s USB-C
(Matching tags: EV2485,FlexS­can,16:10,USB-C,Eizo,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2485 vy­u­ží­vá pro nej­mo­der­něj­ší při­po­je­ní vstu­py USB-C upstre­am, Dis­pla­y­Port a HDMI a čtyři porty USB down­stre­am. Při­tom 24­pal­co­vý mo­ni­tor ve ...
Středa, 17 Listopad 2021
8. Nový 23,8" full HD monitor EIZO FlexS­can EV2480
(Matching tags: EV2480,USB-C,Full HD,FlexScan,Eizo,Monitory,Hardware)
Díky roz­hra­ní USB-C pro upstre­am, sig­ná­lo­vým vstu­pům Dis­pla­y­Port a HDMI a čtve­ři­ci ko­nek­to­rů USB pro pe­ri­fe­rie po­sky­tu­je mo­ni­tor EIZO FlexS­can EV2480 nej­mo­der­něj­ší ...
Pátek, 21 Květen 2021
9. Dva nové monitory EIZO FlexScan EV2495 a EV2795
(Matching tags: EV2495,EV2795,FlexScan,Eizo,Monitory,Hardware)
EIZO před­sta­vu­je dva nové téměř bez­rá­meč­ko­vé LCD mo­ni­to­ry FlexS­can EV2795 a EV2495 o úh­lo­příč­kách 27 a 24,1 palce, které se díky do­ko­va­cí sta­ni­ci USB-C do­ko­na­le hodí ...
Pátek, 05 Únor 2021
10. Zakřivený monitor EIZO FlexScan EV3895
(Matching tags: Eizo,FlexScan,EV3895,Monitory,Hardware)
Mo­ni­tor EV3895 by si podle vý­rob­ce EIZO měl zís­kat přízeň mi­mo­řád­ně pro­stor­nou a ši­ro­kou pra­cov­ní plo­chou o úh­lo­příč­ce 37,5 palce i ele­gant­ním de­signem téměř bez rá­meč­ku. Plo­cha ...
Pondělí, 07 Prosinec 2020
11. EIZO pokračuje v úspěšném seriálu Colourclass
(Matching tags: Namibia,Colourclass,Seriál,CS2740,ColorEdge,Eizo)
V pon­dě­lí 27. čer­ven­ce 2020 zve­řej­ni­lo EIZO na svém webu, na You­tu­be, Fa­ce­boo­ku a In­stagra­mu na­uč­ný se­ri­ál „Co­lourc­lass Na­mi­bia“. V je­de­nác­ti dí­lech se di­vá­ci ...
Středa, 05 Srpen 2020
12. EIZO Corporation si vybrala platformu Aras
(Matching tags: Digitální transformace,Platforma,Kusovníky,Innovator,Aras,MES,Eizo,ERP)
Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti ...
Pondělí, 25 Květen 2020
13. ColorEdge CS2740 – monitor pro každého
(Matching tags: Hardware,Monitory,Video,Fotografie,Eizo,USB-C,ColorEdge,CS2740)
... ještě před vy­tiš­tě­ním. Oba po­ža­dav­ky pří­klad­ně naplňuje mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2740 znač­ky EIZO. Roz­li­še­ní 3840×2160 pi­xe­lů od­po­ví­da­jí­cí hus­to­tě 164 ppi za­ru­ču­je mi­mo­řád­ně ...
Pátek, 24 Duben 2020
14. Přesný 27palcový grafický monitor ColorEdge CS2731
(Matching tags: Eizo,ColorEdge,Grafika,Monitory,Hardware,CS2731)
... k pe­ri­fe­ri­ím na do­má­cím nebo fi­rem­ním pra­co­viš­ti. EIZO vy­chá­zí se svým gra­fic­kým mo­ni­to­rem Co­lor­Ed­ge CS2731 těmto po­ža­dav­kům vstříc.  ...
Čtvrtek, 13 Únor 2020
15. Grafický monitor ColorEdge CS2410 pro začínající tvůrce
(Matching tags: 24 palců,Grafické monitory,CS2410,sRGB,LUT,DUE,ColorEdge,Grafika,Eizo)
Monitor ColorEdge CS2410 představuje cenově dostupný základní model z řady grafických monitorů EIZO. Tento 24palcový monitor cílí na tvůrčí pracovníky využívající barevný prostor sRGB. Šestnáctibitová ...
Pátek, 07 Červen 2019
16. Monitor EIZO FlexScan EV2457
(Matching tags: DisplayPort,EV2457,FlexScan,IPS,Eizo,Hardware,Grafika,LCD,Monitory,Design)
EIZO nabízí nový monitor o úhlopříčce 24,1 palce s elegantním bezrámečkovým a zcela hladkým designem. Model FlexScan EV2457 nabízí možnost řetězovitého propojení rozhraní DisplayPort u více ...
Pondělí, 18 Únor 2019
17. EIZO ColorEdge CG279X pro videopostprodukci a tiskové přípravy
(Matching tags: CG279X,Videopostprodukce,Ttiskové přípravy,ColorEdge,Eizo,monitor,27 palců,Hardware)
EIZO představuje nový monitor ColorEdge CG279X, model v kategorii 27palcových obrazovek. CG279X je díky svým unikátním vlastnostem univerzálním pomocníkem jak v profesionální tiskové přípravě ...
Pátek, 25 Leden 2019
18. ColorEdge CG319X – 2. generace grafických monitorů High-End 4K značky EIZO
(Matching tags: Monitory,Hardware,CG319X,Rozlišení 4K,ColorEdge,ColorNavigator,Eizo)
EIZO představuje společně s novým monitorem ColorEdge CG319X druhou generaci svých 31palcových grafických monitorů o rozlišení 4K. Díky vestavěnému kalibračnímu senzoru a uloženým předvolbám ...
Čtvrtek, 27 Září 2018
19. EIZO uvádí na trh první tenkorámečkový 27palcový monitor 4K
(Matching tags: monitor,Eizo,EV2785,Rozličení 4K,USB C,Screen InStyle,FlexScan,CAD)
První 27palcový monitor FlexScan EV2785 s rozlišením 4K z produkce firmy EIZO je vybaven rozhraním USB typu C a ultratenkým rámečkem 1mm. Po jediném kabelu USB typu C lze přenášet obrazové ...
Pátek, 12 Leden 2018
20. EIZO představuje HDR ColorEdge PROMINENCE CG3145
(Matching tags: HDR,monitor,Eizo,ColorEdge,PROMINENCE,CG3145,Gama-křivky,Hardware)
Uvedením referenčního monitoru HDR ColorEdge Prominence CG3145 a upgradem některých dalších modelů ColorEdge řady CG doplnila společnost EIZO svoji nabídku špičkových obrazovek pokrývajících celý ...
Neděle, 24 Září 2017
21. Dva ploché 24palcové monitory EIZO pro komerční použití
(Matching tags: FlexScan,EV2456,EV2451,24palcové,Eizo,Hardware,Monitory)
EIZO představuje monitory FlexScan EV2456 a EV2451 o úhlopříčkách 24,1 a 23,8 palce, optimalizované pro komerční použití – v kancelářích, burzovních sálech a velínech. Mezi přednosti ...
Pátek, 27 Leden 2017
22. EIZO představuje 27palcový monitor FlexScan EV2780 s USB-C
(Matching tags: Hardware,Monitory,HDMI,EV2780,USB-C,DisplayPort,FlexScan,27 palců,Eizo)
EIZO uvádí na trh 27palcový monitor FlexScan EV2780 – první monitor EIZO vybavený rozhraním USB typu C. Po jediném kabelu USB typu C lze přenášet obrazové a zvukové signály navíc současně ...
Středa, 11 Leden 2017
23. Monitory Eizo CG2730 a CS2730 s úhlopříčkou 27 palců
(Matching tags: Hardware,Design,ColorEdge,Monotory,CS2730,CG2730,Video,Eizo)
Společnost EIZO uvádí na trh dva nové modely 27palcových monitorů řady ColorEdge s hardwarovou kalibrací, jež byly vyvinuty přesně podle potřeb kreativních uživatelů z oblasti fotografie, ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
24. Dvě 24“ novinky LCD monitorů od Eiza
(Matching tags: CG2420,CS2420,MG-LED,ColorNavigator,Hardware,Foto,LCD,Monitory,IPS,Video,Eizo)
... model CG2420). O to se stará speciální 16-bitový obrazový procesor (16-bit LUT), který EIZO vyvinulo pro dokonalou reprodukci barev a přesnou kalibraci. EIZO CG2420 s integrovaným kalibračním ...
Pátek, 13 Květen 2016
25. EIZO uvádí FlexScan EV2750 pro kanceláře a 4K monitory ColorEdge CG248 a CG318
(Matching tags: ColorEdge,4K monitor,FlexScan,monitor,Eizo)
Společnost EIZO uvedla v září do prodeje dva nové 4K monitory řady ColorEdge s vysokým rozlišením – CG248 a CG318 a 27palcový monitor EV2750 s rozlišením 2560 × 1440 s ultratenkým rámečkem a plochým povrchem ...
Úterý, 15 Září 2015
26. Čtvercový monitor Eizo s rozlišením 1920 × 1920 bodů
(Matching tags: Hardware,CAD,Eizo,monitor,1920 × 1920,FlexScan,EV2730Q)
Monitor FlexScan EV2730Q poskytuje díky unikátnímu rozlišení 1920 × 1920 bodů spoustu prostoru ve všech směrech. Uživatelům nabízí o 78 % více pixelů než běžné širokoúhlé obrazovky s rozlišením ...
Středa, 25 Únor 2015
27. Monitory pro grafiku i CAD
(Matching tags: CAD,Recenze,Monitory,Grafika,BenQ,Eizo)
Na následujících stránkách najdete názor redakce na dva LCD monitory, které jsme na ohodnocení dostali do redakce. Zatímco výrobek firmy Eizo EV2736W-FS je na trhu již přes rok, PG2401PT od BenQ je relativně ...
Úterý, 01 Červenec 2014
28. Nejvýkonnější 24”progamingový monitor Eizo Foris
(Matching tags: monitor,Eizo,Foris,FG2421,Turbo 240,LCD,Hardware)
Eizo Corporation uvádí na trh nový model řady Foris 24” monitor FG2421. Tento monitor je nejvýkonnějším progamingovým monitorem, který kdy společnost Eizo vyrobila. Turbo režim s kmitočtem 240 Hz ...
Čtvrtek, 14 Listopad 2013
29. Nový 22" LCD monitor EIZO EV2216W
(Matching tags: Eizo,monitor,1680x1050,EV2216W,22 palců,Hardware)
EIZO Corporation uvedlo v září 2013 na trh nový model v ekologicky úsporné řadě EV-EcoView vyvinutý speciálně pro kanceláře, dealing roomy nebo dohledová pracoviště. 22” LCD EV2216W s rozlišením 1680x1050 ...
Neděle, 06 Říjen 2013
30. Monitor EIZO EV2736W s IPS LCD panelem a LED podsvícením
(Matching tags: EcoView EV2736W,Eizo,Hardware,Monitory)
EIZO Corporation uvedlo v březnu 2013 na trh nový 3,7 Mpx LED model ekologicky úsporné řady EV-EcoView EV2736W, vyvinutý speciálně pro kanceláře, dealing roomy nebo dohledová pracoviště. LCD panel IPS ...
Pátek, 03 Květen 2013
31. Eizo uvádí na trh fotografický monitor „sRGB“
(Matching tags: Nanao,Eizo,Displeje,Hardware,Grafika,Monitory)
Korporace Eizo Nanao uvádí na trh v České republice a na Slovensku nový 23” LCD monitor CS230, který je vybaven energeticky úsporným podsvícením typu LED. Model je zároveň vybaven integrovaným autokorekčním ...
Středa, 27 Únor 2013
32. Nové 24" monitory EIZO ColorGraphic pro grafiky všech úrovní
(Matching tags: Eizo,monitor,Monitory,Grafika,Hardware)
Společnost Eizo Nanao uvede během září 2012 na českém a slovenském trhu nové 24" profesionální monitory určené široké veřejnosti, která potřebuje při své grafické práci displej s korektní snadno ověřitelnou ...
Pondělí, 27 Srpen 2012
33. EIZO má evropskou centrálu v Německu a pobočku v ČR
(Matching tags: Monitory,Hardware,Eizo)
Od 1. července 2012 zahájil japonský výrobce profesionálních monitorů EIZO činnost ve své evropské centrále v Německu a zároveň i v pobočce v České republice. Všechny aktivity značky EIZO budou ...
Úterý, 21 Srpen 2012
34. Monitory nejen pro (konstrukční) kanceláře
(Matching tags: Recenze,Monitory,Eizo,Philips)
Pro náročnější uživatele v kancelářích i domácnostech, v oblasti CAx, amatérské fotografie a řadě dalších je vhodný tentokrát recenzovaný 23" monitor Eizo, zatímco stylový, rovněž slušně univerzální 27palcový ...
Úterý, 17 Leden 2012
35. Není dvaadvacítka jako dvaadvacítka
(Matching tags: Eizo,Philips,Monitory)
... tentokrát recenzovaný profesionální displej Eizo. Další testovanou novinku, 22" monitor Philips pak může ocenit řada uživatelů z nejrůznějších oblastí, kteří hledají ekonomicky výhodné řešení v podobě ...
Pondělí, 23 Květen 2011
36. Monitory pro konstruktéry i grafiky
(Matching tags: Eizo,Nec,Monitory)
Dva přední výrobci profesionálních monitorů pro CA.. a grafiku nám tentokrát zapůjčili své zajímavé zástupce. Ačkoliv se monitory už napohled liší, Eizo má čtyřiadvaceti-, zatímco Nec třicetipalcový displej, ...
Pátek, 13 Květen 2011