Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ultimaker

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Začal HANNOVER MESSE 2024
(Matching tags: #HM2024,Ultimaker,Festo,Veletrhy,Hannover Messe,Dassault,Autodesk)
To, že se něco děje na vý­sta­viš­ti, sig­na­li­zu­jí pře­pl­ně­né vlaky han­no­ver­ské­ho metra/tram­va­je z hlav­ní­ho ná­dra­ží smě­rem k vý­sta­viš­ti. Už ovšem jsou dávno pryč doby Ce­BI­Tu, ...
Pondělí, 22 Duben 2024
2. UltiMaker uvádí na trh 3D tiskárnu Method XL
(Matching tags: Cloud­Print,Ra­pid­Rin­se,Method XL,Ultimaker,3D tiskárny,Hardware)
Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 23. květ­na uve­de­ní pro­duk­tu Me­thod XL, do­ko­na­lé­ho ře­še­ní 3D tisku pro stro­jí­ren­ské apli­ka­ce, které na­bí­zí přes­ný tisk z ma­te­ri­á­lů prů­mys­lo­vé kva­li­ty ...
Úterý, 23 Květen 2023
3. UltiMaker uvádí novou 3D tiskárnu S7
(Matching tags: Ul­ti­Ma­ker S7,Ultimaker,3D tiskárny,Hardware)
Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 24. ledna uve­de­ní tis­kár­ny Ul­ti­Ma­ker S7 – nej­no­věj­ší­ho mo­de­lu z nej­pro­dá­va­něj­ší řady 3D tis­ká­ren „S“. Jed­nou z nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­fe­si­o­nál­ních ...
Středa, 25 Leden 2023
4. Uživatelé Ultimakeru mohou tisknout materiály Lubrizol TPU
(Matching tags: Polyuretan,TPU,Marketplace,Ultimaker,Materiály,FDM,3D tisk)
Na Ul­ti­ma­ker Mar­ket­pla­ce byly uve­de­ny tři ter­mo­plas­tic­ké po­ly­u­re­ta­no­vé (TPU) ma­te­ri­á­ly Lubri­zol. Pro­střed­nic­tvím svých de­sí­tek part­ne­rů v ob­las­ti ma­te­ri­á­lů na­bí­zí ...
Neděle, 21 Červen 2020
5. Ultimaker Cura 4.6 s novými funkcemi
(Matching tags: Software,Slicer,4.6.1,Cura,Ultimaker,Aktualizace,3D tiskárny,Novinky)
Cura od Ul­ti­ma­ke­ru je nej­po­pu­lár­něj­ší bez­plat­ný 3D sli­cer s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem, který je první vol­bou pro mi­li­o­ny uži­va­te­lů na celém světě. Je to po­kro­či­lý ná­stroj ...
Čtvrtek, 14 Květen 2020
6. 3D tisk v rychlém světě formulí
(Matching tags: Formule,Automotosport,Ultrimaker,Van Amersfoort Racing,Ultimaker,3D tisk)
Au­to­mo­to­sport byl od­jak­ži­va do­mo­vem nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií. In­že­ný­ři se díky nim snaží stvo­řit vozy rych­lej­ší, sil­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší než dravá kon­ku­ren­ce. Ni­zo­zem­ský ...
Pátek, 17 Duben 2020
7. Voices of Industry – Tomáš Soóky (3Dwiser)
(Matching tags: 3D tiskárny,3D tisk,Voices of Industry,Markforget,EnvisionTEC,3ntr,Ultimaker,Formlabs,3Dwiser,Tomáš Soóky)
Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování videí roz­ho­vo­rů se za­jí­ma­vý­mi zá­stup­ci firem vy­sta­vu­jí­cích na Me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu 2019 v Brně. Tato videa vznik­la přímo na našem stán­ku v pavilónu ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020
8. Novinky od Ultimakeru přinášejí bezproblémový 3D tisk
(Matching tags: Novinky,Ultimaker,3Dwiser,Ultimaker S3,Ul­ti­ma­ker S5 Pro Bun­d­le)
Spo­leč­nost 3Dwi­ser, ofi­ci­ál­ní part­ner spo­leč­nos­ti Ul­ti­ma­ker, před­sta­vu­je dvě za­jí­ma­vé no­vin­ky – kom­pakt­ní stol­ní 3D tis­kár­nu Ul­ti­ma­ker S3 a uni­kát­ní ře­še­ní Ul­ti­ma­ker ...
Středa, 25 Září 2019
9. Ultimaker uvolnil software Cura 4.1 Beta
(Matching tags: Ultimaker,4.0 Beta,Cura,Software,3D tisk)
Otevřený software pro přípravu 3D tisku, který můžete stahovat a vy­uží­vat bezplatně, nabízí k testování betaverzi 4.1, a to pár týdnů po vydání stabilní Cura 4.0. Aktualizace obsahuje ...
Středa, 22 Květen 2019
10. Software Ultimaker Cura 4.0
(Matching tags: 4.0,STL,3D tisk,Software,Ultimaker,x3D,Cura,OBJ,3MF)
Výrobce 3D tiskáren Ultimaker vydal novou verzi svého open source softwaru pro 3D tisk, Cura 4.0, která byla od prosince 2018 dostupná jako veřejná beta pro testování. Nyní tedy přichází ostrá verze, ...
Pátek, 29 Březen 2019
11. Essentium, eSUN a Polymaker se přidaly k alianci Ultimaker
(Matching tags: Materiály,3D tisk,eSUN,Aditivní výroba,Aliance,Ultimaker,Essentium,Polymaker)
Na nedávném veletrhu TCT Asia oznámily tři společnosti na výrobu materiálů pro 3D tisk – Essentium, eSUN a Polymaker – že se při­po­ju­jí k programu Ultimaker Material Alliance ...
Úterý, 26 Únor 2019
12. Ultimaker vydává automatizovanou 3D tiskárnu S5
(Matching tags: 3D tiskárny,Hardware,3D tisk,Ultimaker S5,Ultimaker)
Po roce a půl od vydání tiskárny Ultimaker 3 se na trhu objevuje větší a mnohem více automatizovaný systém. 3D tiskárna Ultimaker S5 má tiskovou plochu 330 × 240 × 300 mm, ...
Středa, 25 Duben 2018
13. Ultimaker Cura integruje skenovací software HP
(Matching tags: Integrace,3D Structured Light Scanner,Pro S3,HP Sprout,Ultimaker,Cura,Skenování,Software)
Výrobce 3D tiskáren Ultimaker nově integruje skenovací software HP do Ultimaker Cura, což zjednodušuje 3D tisk skenů z produktů Sprout a 3D Structured Light Scanner Pro S3 od HP. V současné ...
Pondělí, 19 Březen 2018
14. Stolní 3D tisk pomáhá zefektivnit výrobu automobilů Volkswagen
(Matching tags: 3D tisk,3Dwiser,Ultimaker,Volkswagen)
... zlepšili ergonomii nástrojů. Co víc, využitím 3D tiskáren Ultimaker šetří společnost Volkswagen Autoeuropa stovky tisíc eur ročně.  ...
Pondělí, 14 Srpen 2017
15. Ultimaker představil materiál Breakaway a tiskové jádro 0,25
(Matching tags: 3D tisk,Hardware,Breakaway,Tiskové jádro,Ultimaker,Materiály)
Společnost Ultimaker představila nový podpůrný materiál Ultimaker Breakaway a 0,25mm tiskové jádro. Oba produkty jsou již k dispozici. Podpůrný materiál Ultimaker Breakaway je určen pro 3D tisk ...
Čtvrtek, 07 Prosinec 2017
16. Ultimaker Cura Connect pro správu 3D tisku
(Matching tags: Správa tisku,Cura,Ultimaker,Connect,3D tisk)
V rámci tiskového softwaru Ultimaker Cura je dostupná nová funkč­nost Cura Connect, jež umožňuje uživatelům spravovat řadu 3D tiskáren Ultimaker a vytvořit tak dostupné řešení pro výrobu prototypů, ...
Čtvrtek, 09 Listopad 2017
17. Ultimaker Cura ve verzi 3.0 pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Software,Ultimaker,3.0,Cura,Novinky,Vylepšení)
Nová verze řezacího softwaru Ultimaker Cura 3.0 je otevřená pro doplňky třetích stran a integraci se standardními CAD programy. Klíčovými prvky této verze tedy jsou snadná integrace pracovních ...
Čtvrtek, 19 Říjen 2017
18. Ultimaker nabízí softwary Cura a Cura Connect pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Software,Ultimaker,Cura,Cura Connect)
Na veletrhu TCT Show v anglickém Birminghamu představila společnost Ultimaker svou novou strategii, kdy ke svým tiskárnám budou vydávat průběžně aktualizovaný software. První dvě klíčové ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
19. Ultimaker nabízí novinky pro Ultimaker 2+ a Ultimaker 3
(Matching tags: Novinky,3D tisk,Hardware,Ultimaker 2+,Ultimaker 3,Ultimaker)
Pro své 3D tiskárny nabízí firma Ultimaker, jež nedávno expandovala na severoamerický trh, řadu nových nástrojů a příslušenství. Jde např. o nové materiály, jež rozšíří možnosti tiskového ...
Pátek, 30 Červen 2017
20. Ultimaker oznamuje software Print Cluster Management
(Matching tags: Software,3D tisk,Cluster,Ultimaker 3,Cura,Print,Ultimaker,Management)
Společnost Ultimaker nabízí profesionální 3D stolní tiskárny. Novinkou je software Print Cluster Management, jenž pracuje s nejnovější tiskárnou Ultimaker 3 a řezacím (slicing) softwarem CURA. ...
Pátek, 12 Květen 2017
21. Dvě nové 3D tiskárny Ultimaker na CES 2016
(Matching tags: Las Vegas,CES,3D tiskárny,Hardware,Ultimaker 2+,Extended 2+,Ultimaker)
Výrobce 3D tiskáren Ultimaker uvádí na trh dvě nové 3D tiskárny, představované na CES 2016 v Las Vegas. Jsou jimi Ultimaker 2+ a Ultimaker 2 Extended +, založené na populární rodině ...
Středa, 06 Leden 2016
22. 3D tiskárny Ultimaker zastupuje v ČR společnost 3Dwiser
(Matching tags: Ultimaker,3Dwiser,Obchodní,Hardware,3D tiskárny,Zastoupení)
3D tiskárny holandské značky Ultimaker, jež mají mezi odborníky celosvětově jedno z nejlepších hodnocení, mají nyní zastoupení i v České republice. Designeři, strojaři nebo architekti mají ...
Středa, 22 Červenec 2015
23. Skener Fuel3D v balíčku s 3D tiskárnou Ultimaker 2
(Matching tags: Fuel3D,Balíček,Ultimaker,Hardware,3D tiskárna,3D skener)
Společnost Fuel3D se dohodla na společné distribuci s firmou Ultimaker. Společná nabídka se týká 3D skeneru a 3D tiskárny v jednom balíčku. Obě společnosti tuto nabídku představí na ...
Pondělí, 08 Září 2014