Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo vive

Celkem nalezeno výsledků : 17.

1. VIVE Ultimate Tracker pro sledování pohybu s XR headsety
(Matching tags: SteamVR,Focus 3,Ultimate Tracker,XR Elite,HTC Vive,Vive)
HTC VIVE před­sta­vi­la 29. lis­to­pa­du VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker, který vý­raz­ně po­sou­vá mož­nos­ti ne­zá­vis­lých XR he­ad­se­tů v ob­las­ti sle­do­vá­ní po­hy­bu. Nový trac­ker na­bí­zí ne­pře­ko­na­tel­nou ...
Pátek, 08 Prosinec 2023
2. HTC VIVE Pro 2 v letní nabídce s VIVE Wireless zdarma
(Matching tags: VIVE Wireless,VIVE Pro 2,Vive Pro,Vive,HTC)
Spo­leč­nost HTC za­há­ji­la 25. čer­ven­ce akci pro všech­ny VR nad­šen­ce, kteří ocení kom­bi­na­ci špič­ko­vé gra­fi­ky PCVR a svo­bo­dy bez­drá­to­vé­ho pro­vo­zu. HTC VIVE Wi­re­less adap­tér ...
Čtvrtek, 27 Červenec 2023
3. HTC VIVE XR Elite Business Edition s podporou pro VIVE Business+
(Matching tags: VIVE Busi­ness+,Busi­ness Edi­ti­on,VIVE XR,Headsety,Elite,Vive,HTC)
Spo­leč­nost HTC VIVE před­sta­vi­la 7. červ­na pro­fe­si­o­nál­ní verzi špič­ko­vé­ho XR he­ad­se­tu HTC VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on, který na­bíd­ne celou sadu pro­fe­si­o­nál­ních funk­cí a slu­žeb. ...
Čtvrtek, 15 Červen 2023
4. HTC slaví šest let VIVE slevami
(Matching tags: VR zařízení,Vive,HTC,Slevy,Virtuální realita)
HTC osla­vu­je šest let svého vir­tu­ál­ní­ho eko­sys­té­mu VIVE. Při­ná­ší proto ome­ze­nou na­bíd­ku dub­no­vých zvý­hod­ně­ní na vy­bra­né VR pro­duk­ty, které budou do­stup­né na strán­kách VIVE.​com, ...
Středa, 05 Duben 2023
5. HTC VIVE XR Elite – nejvšestrannější nezávislá virtuální realita
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,HTC,Vive,VR headset,XR Elite,VIVERSE,Metaverzum)
HTC VIVE před­sta­vi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí 5. ledna na CES. XR ...
Čtvrtek, 19 Leden 2023
6. HTC VIVE Flow již v prodeji
(Matching tags: Vive,HTC,Flow,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC VIVE in­for­mo­va­la 23. břez­na 2022 o za­há­je­ní pro­de­je HTC VIVE Flow v čes­kých ob­cho­dech. Ino­va­tiv­ní brýle pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu VIVE Flow se pyšní uni­kát­ní ...
Pátek, 25 Únor 2022
7. Distribuční dohoda HTC a Dellu a aktualizace Vive Focus Plus
(Matching tags: Firemní použití,Vive Focus Plus,Distribuční dohoda,Headsety,Vive,HTC,Nové funkce,Dell)
... kom­bi­nu­jí­cích XR a VR od je­di­né­ho do­da­va­te­le. Ten je snad­no vy­ba­ví nej­růz­něj­ší­mi se­sta­va­mi s vy­u­ži­tím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty Vive a vy­ře­ší i ko­merč­ní li­cen­ci ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
8. Bezplatná HTC Vive Sync beta pro vzdálenou spolupráci s VR
(Matching tags: Virtuální realita,HTC,Vive,Sync)
Spo­leč­nost HTC na­bíd­la ce­lé­mu světu zdar­ma svou ko­o­pe­rač­ní apli­ka­ci HTC Vive Sync. Ta na­po­má­há s ře­še­ním si­tu­a­ce, kdy se part­ne­ři a za­měst­nan­ci ne­mo­hou vídat osob­ně ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
9. Rozšířená řada nových VR headsetů VIVE Cosmos od HTC
(Matching tags: HTC,Vive,Headsety,Náhlavní soupravy,Cosmos,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC před­sta­vi­la 20. února nové va­ri­an­ty ná­h­lav­ní soupra­vy HTC VIVE Cos­mos vy­u­ží­va­jí­cí její uni­kát­ní mo­du­la­ri­ty. Kromě no­vých souprav VIVE Cos­mos Elite, Cos­mos XR a Cos­mos ...
Čtvrtek, 20 Únor 2020
10. HTC nabízí během Black Friday VR headsety výrazně levněji
(Matching tags: Nay,VR head set,Black Friday,HTC,Vive,Alza,Virtuální realita,Hardware)
... sle­vy na­lez­nou na strán­kách www.​vive.​com a u vy­bra­ných part­ne­rů jako alza.​cz nebo nay.​sk. Nej­vyš­ší úspo­ry do­sáh­nou ti nej­ná­roč­něj­ší, kte­ří se roz­hod­nou pro ne­kom­pro­mis­ní ...
Středa, 27 Listopad 2019
11. Kompletní profesionální balení HTC Vive Pro
(Matching tags: 2.0 Kit,Výcvik,Headset,Vive Enterprise Advantage,HTC,Vive,Pro,Simulace,Virtuální realita)
HTC Vive představilo 23. dubna kompletní sadu profesionální virtuální reality HTC Vive Pro 2.0 Kit, určené především pro použití ve firemní sféře. Sada nabídne nejen vylepšené rozlišení, audio a bez­kon­ku­ren­ční ...
Středa, 25 Duben 2018
12. EON Enterprise Virtual Trainer pro výuku
(Matching tags: Vzdělávání,Trainer,EVT,AVR,HTC,Vive,Enterprise,LMS,Výuka,Virtual,EON)
Společnost EON Reality spustila službu EON Enterprise Virtual Trainer (EVT), jež umožňuje uživatelům spravovat výuku vzdáleně přes internet a spolupracovat s účastníky školení pomocí VOIP, dotykově, ...
Pondělí, 17 Duben 2017
13. Vive Studios a Sixense nabízejí MakeVR
(Matching tags: Virtuální realita,Viveport,HTC Vive,Sixense,MakeVR,Vive,Studios)
Společnosti Vive Studios, dceřiná firma HTC Vive pro vývoj obsahu virtuální reality, a Sixense, nabízející přístroje pro sledování pohybu ve virtuální realitě, spustili MakeVR. MakeVR je vyvinut ...
Čtvrtek, 30 Březen 2017
14. Doprovodná aplikace EnvisioneerVR pro chytrá zařízení
(Matching tags: EnvisioneerVR,VRstudios,Oculus,HTC,Vive,CADsoft,Aplikace,Virtuální realita)
... podporuje náhlavní zařízení Oculus a HTC Vive, a také VRstudios od Cadsoftu. Stáhnout aplikaci je možné na tomto odkazu.  ...
Pátek, 20 Leden 2017
15. Platforma 3DExperience s virtuální realitou HTC Vive
(Matching tags: CATIA,Dassault,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Systèmes,HTC,Vive,Virtuální,Realita)
... virtuální realitě. To umožňuje podpora systému HTC Vive pro komerční využití. Otevírají se tak nové možnosti pro rychlé vytváření a zlepšování zákaznické zkušenosti. Všichni uživatelé platformy ...
Středa, 18 Leden 2017
16. Virtalis spouští VR4CAD
(Matching tags: VR4CAD,Oculus Rift,HoloLens,HTC,Vive,zSpace,Virtalis,Virtuální realita,CAD)
... „úvod pro profesionální VR“. Využívá zlevnění náhlavních souprav jako Oculus Rift, HTC Vive a HoloLens, stejně jako desktopového zSpace, a rovněž snížení cen u pracovních stanic a grafických ...
Středa, 23 Listopad 2016
17. Plugin IrisVR Prospect pro Grasshopper
(Matching tags: IrisVR,Prospect,Rift,HTC,Vive,Grasshopper,Oculus,Virtuální,Realita,Plugin)
... Rift nebo HTC Vive. Tento plugin je funkčním prototypem pro export souborů Grasshopper (a rovněž souborů Rhino, podle přípony) do formátu OBJ, který IrisVR Prospect podporuje. Doplněk dokáže ...
Pátek, 01 Červenec 2016