E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
02-tdis-00PLM (Product Lifecycle Management) podporuje celou řadu procesů v průmyslovém podniku. Jedním z nich je i podpora procesů jakosti, nebo chcete-li quality management. Podívejme se, jak k těmto procesům přistupuje například Škoda Power. Implementace Oracle Agile přinesla pro Škoda Power řadu pozitivních přínosů, mimo jiné i funkční a dobře uchopitelný nástroj podporující WorkFlow.

Tags: Strojírenství | TD-IS

01-tdis-01Výrobci čelí tlakům na rychlý vývoj nových výrobků a jejich uvedení na trh mnohem více než dříve. Obecně se ví, že by jim k tomu mělo pomoci PLM (Product Lifecycle Management). Proto se o PLM všude hovoří, prakticky s každou licencí CAD si dnes PLM modul „musíte“ koupit a někdo se dokonce rozhodne PLM skutečně naimplementovat. Bohužel je vidět určitý rozpor mezi vizemi a snahami výrobců PLM systémů a skutečnými potřebami výrobních podniků a jejich motivací do PLM investovat.

Tags: PLM | Siemens | Software | Uživatelé

Viessmann 1113Přední producent topných zařízení, společnost Viessmann, hodlá zvýšit produktivitu a efektivnost procesů pomocí řešení pro správu životního cyklu výrobků od Siemens PLM Software. Společnost Viessmann se v minulosti soustředila na organický růst a internacionalizaci svých operací. Vzhledem k posunu v energetice směrem k obnovitelným zdrojům tuto strategii doplnila o akvizice menších specializovaných společností, což však vedlo ke vzniku heterogenního IT prostředí. Viessmann proto bude implementovat systémy Teamcenter a NX od Siemens PLM Software a s jejich pomocí vybuduje ucelenou PLM strukturu.

Tags: Dassault | Oděvnictví

technodat01Dassault Systèmes (DS) PLM (Product Lifecycle Management, tedy správa a řízení životního cyklu výrobků), řešení skládající se z aplikací, služeb a metodik a využívající silné stránky jednotlivých DS oborových značek (CATIA pro návrh výrobku, SIMULIA pro realistickou simulaci, ENOVIA pro spolupráci a řízení při realizaci podnikových procesů, 3DVIA pro 3D komunikaci se zákazníkem), pomáhá podstatně zkracovat dobu uvedení nového výrobku na trh nejen v klasických strojařských odvětvích, ale i například tam, kde byste to až tak nečekali, například v módním nebo chcete-li oděvním průmyslu.

Tags: PDM | PLM

technodat01Úspěšné projekty implementace v menších a středních výrobních organizacích

ENOVIA SmarTeam, PLM (Product Lifecycle Management) řešení francouzského průkopníka v oblasti 3D navrhování a správy životního cyklu výrobků, společnosti Dassault Systèmes, je již v současnosti považováno za průmyslový standard správy a řízení výrobkových dat pro střední a menší výrobní organizace a konstrukční oddělení velkých organizací. Jinými slovy, PLM vytváří globální prostředí pro tvorbu a správu digitální definice výrobku. CIMdata, celosvětově uznávaný CAx/PLM konzultant, tvrdí: „PLM je nejefektivnější investicí, kterou můžete nyní udělat, pokud chcete být vedoucí firmou ve svém oboru."

Tags: 3D CAD | CATIA | Loďařství

technodat01Integrované PLM řešení Dassault Systèmes založené na 3D CAD produktu CATIA se stává novým standardem i ve světě návrhu, vývoje a stavby lodí nezávisle na jejich typu a velikosti a přináší do něj své základní principy: zkrácení času nutného pro uvedení nového výrobku na trh, a to s vyšší kvalitou a nižšími náklady. Pokrývá všechny procesy a fáze realizace nového výrobku v tomto náročném, komplexním, ale i atraktivním průmyslovém odvětví: od koncepčního návrhu, přes detailní návrh, analýzy, technickou přípravu výroby, výrobu samotnou až po poprodejní podporu zákazníka. Díky své otevřené a unikátní platformě pro komunikaci a spolupráci umožňuje hladký tok veškerých relevantních informací o budoucím výrobku mezi všemi účastníky realizačního řetězce, ať už se jedná o pětimetrovou rekreační veslici nebo stometrovou megajachtu.

Tags: PLM | PTC | Software

continental1032.jpgJak oznámila 27. července společnost PTC, firma Continental si vybrala PLM řešení Windchill od PTC jako svůj globální standard pro vývoj výrobků ve své skupině Automotive. Continental nahradí svůj stávající systém PLM a bude standardizovat své tři automobilové divize - Chassis & Safety, Powertrain a Interior na platformě Windchill. Integrované, webově orientované řešení bude použito jako celosvětová PLM páteřní platforma pro řízení technických změn, multi-CAD data management, ECAD data management, stejně jako pro integraci produktů třetích stran. To umožní bezproblémovou integraci procesů a globální spolupráci. Windchillem nakonec bude podporováno více jak 12.000 uživatelů v obou oblastech, v odděleních vývoje i jiných odděleních.

Tags: CAD | PLM

PLMPLM systémy, jak již název napovídá, řeší správu životního cyklu výrobku. Ano, to je jejich hlavní funkce, ale je třeba vidět ještě jeden velmi důležitý úkol. PLM je mimo jiné zodpovědné za integraci všech ostatních komponent informačního systému společnosti do jednoho funkčního celku.

Společnost Dassault Systèmes oznámila, že rozšiřuje svou úspěšnou spolupráci s Microsoftem a nabízí high-tech společnostem účinnější způsob, jak spolupracovat v rámci celého procesu vývoje výrobku. Párováním řešení ENOVIA V6 PLM řešení s technologií Microsoft SQL Serveru 2008 budou mít uživatelé možnost zvýšit organizační efektivitu a spolupráci. Kombinace ENOVIA V6, která je založena na architektuře orientované na služby (SOA) a Microsoft SQL Serveru 2008, umožňuje zákazníkům rychle implementovat uživatelsky neupravované aplikace a pomáhá zlepšit čas uvedení na trh a ziskovost zkrácením času vývoje a snížením nákladů. Pro udržení se v prostředí globální konkurence musí výrobci vytvořit prostředí spolupráce, které spojuje všechny klíčové funkce, včetně konstrukce, výroby, marketingu a prodejních týmů.

Strana 7 z 8

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>