SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: PDM

PDM (Product Data Management) produkty umožňují správu dat, sdílení informací, designu, automatizaci workflow a zlepšení spolupráce mezi konstrukcí a odvětvími zpracovatelského průmyslu. Tento softwarový produkt zajistí efektivnější správu a sdílení výrobních dat v rámci podniku, přičemž výsledkem jsou lepší výrobky, produkované rychleji a za nižší cenu.

Tags: PLM

Nejvýznamnější světový dodavatel PLM technologií společnost Dassault Systèmes připravila i pro český trh řešení DELMIA V5 Automation pro virtuální simulaci automatizovaných výrobních zařízení. Řešení DELMIA V5 Automation umožňuje propojit 3D modely výrobních zařízení s virtuálními ovládacími a řídícími prvky. Tak je možno komplexně ověřit řídící logiku např. celého robotického pracoviště včetně kontroly správné funkce ovládacích panelů.

Tags: CAM | CNC

pomáhá rozvoji strojírenských firem se zaměřením na CNC výrobu
Úspěch v oblasti strojírenské výroby můžeme charakterizovat jako neustálé zdokonalování činností v oblasti výroby, technické přípravy výroby, plánování či logistiky. Tento proces vyžaduje neustálou bdělost a přehled. Žádná firma, která chce být úspěšná a přitom nezáleží na tom, zda je velká nebo malá, musí proces sebezdokonalování neustále podporovat a rozvíjet. Jedním z příkladů, jak se toho dá dosáhnout, je firma K.M.O.

Tags: CAD | Mechatronika | Strojírenství

Slovo mechatronika bylo vytvořeno kombinací dvou slov, a to mecha z mechanics a tronics z electronics, kde je chápáno jako synergická integrace mechaniky, elektroniky a inteligentního počítačového řízení v návrhu a výrobě produktů a procesů. Jinak řečeno, mechatronika je definována jako technologie, která kombinuje mechaniku s elektronikou a informační technologií pro formování funkční interakce a prostorové integrace v komponentech, modulech, produktech a systémech.

Tags: CAM

pro laminování krytu kola ultralehkého letadla
Dnešní CAM systémy nám umožňují bohatý výběr strategií dráhy nástroje jak pro obrobení obrobku nahrubo, tak i pro finální dokončení tvaru obrobku načisto. Zároveň každá z nabízených strategií nám poskytuje zadání množství parametrů, jakož i nastavení různých přepínačů, které mají vliv jak na kvalitu obrobeného povrchu, tak i na čas obrábění. Samozřejmě jsou tu ještě řezné podmínky, které závisí na doporučených řezných rychlostech pro vybraný nástroj a obráběný materiál.

Tags: CAD | CAM

CAD/CAM systém Mastercam vyvíjený americkou společností CNC Software patří mezi CAD/CAM systémy s nejdelší tradicí a s více než 125 000 instalovaných licencí je nejrozšířenějším CAD/CAM softwarem na světě. Má za sebou 25 let vývoje programátorů a techniků z různých oblastí průmyslu. Mastercam je flexibilní a otevřený systém, který je doplňován řadou nadstavbových modulů, které v kombinaci s CAD/CAM systémem Mastercam dokáží ušetřit čas, zvýšit produktivitu výroby a snížit náklady v širokém spektru průmyslových činností.

Tags: CAD | CAM

Nároky zákazníků, krize v ropném průmyslu a velký konkurenční tlak způsobují, že automobilový průmysl je v současnosti nejprogresivnějším vývojovým a výrobním odvětvím. Automobiloví výrobci a jejich dodavatelské řetězce očekávají v následujících letech další výrazný rozvoj. Vzhledem k tomuto trendu se každá automobilová společnost snaží prosadit v automobilovém průmyslu co nejrychleji a získat konkurenční výhody, což vede k tomu, že klade vysoké nároky na kvalitu a inovativnost při zavádění nejnovějších inteligentních systémů a systémových technologií.

Tags: CAD

3D tiskTechnologie Rapid Prototyping (dále jen RP) jsou vhodné pro rychlou výrobu prototypů a modelů z CAD dat. Technologie jsou využívány nejen v automobilovém průmyslu, kde je jejich podíl největší, ale také v ostatních oblastech, jako například v medicíně, architektuře, obuvnictví, nebo spotřebním, leteckém a gumárenském průmyslu. Důvodem většího využití RP technologií je vzrůstající přesnost modelů, vyšší povrchová kvalita dílů, rychlost výroby a možnost volby materiálu v závislosti na potřebách zákazníka.

Tags: CAM

na kvalitu frézované šikmé plochy
Základní teorie problematiky možnosti ovlivnění kvality frézovaných ploch nastavením parametrů CAM systémů byla popsaná v předešlém čísle časopisu. Tématem článku byl vliv nastavení těchto parametrů na kvalitu povrchu frézované rovinné plochy. Tento článek se bude zabývat vlivem nastavení parametrů CAM systémů na kvalitu šikmé plochy obrobené válcovou čelní frézou a kopírovací frézou.

Strana 53 z 56

<< Začátek < Předchozí 51 52 53 54 55 56 Další > Konec >>