Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2023 představí novinky z oboru tváření a obrábění

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 02 Říjen 2023 22:36

Tags: Strojírenství

Tvareni plechu-2340Klí­čo­vým a nej­za­stou­pe­něj­ším obo­rem Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu bude i le­tos tvá­ře­ní a ob­rá­bě­ní. Jedná se o zá­sad­ní od­vět­ví pro český prů­my­sl, které umo­ž­ňu­je trans­for­mo­vat ma­te­ri­á­ly do kon­co­vých vý­rob­ků. Z oboru tvá­ře­ní se před­sta­ví na­pří­klad Bodor Laser, Cidan Ma­chi­ne­ry, Colab, Crip­pa, Flow Eu­ro­pe, HSG Laser, Ka­mi­te­ka CZ, KM CNC, Maq­fort, Nukon, Pres­sen­tech­nik, Press­tech­nik, Prima Power Cen­t­ral Eu­ro­pe, PTV, R.D.I., Ri­ma­tec, Ser­vis­tek, Sp­‑Tech, Stema­‑tech, Trum­pf Praha a další.

Obor ob­rá­bě­ní bude za­stou­pen fir­ma­mi jako Al­fle­th En­gi­nee­ring, CNC­‑Ina­xes, CZ. Tech Če­lá­ko­vi­ce, Dat­ron­‑Tech­no­lo­gy, EMCO Intos, Ga­li­ka, Itax Pre­ci­si­on, Ma­ki­no, Maschi­nen­fab­rik Bert­hold Hermle, Misan, Pro­fi­ka, Schwä­bi­sche Werk­ze­ug­ma­schi­nen, SK Tech­nik, Style CNC Ma­chi­nes, Tai­ma, Taj­mac­‑ZPS, Tec­no­tra­de Ob­rá­bě­cí Stro­je, Tex­imp, TL Tech­no­lo­gy nebo Ya­ma­za­ki Mazak Cent­ral Eu­ro­pe.

Chy­bět ne­bu­dou ani firmy vě­nu­jí­cí se ná­stro­jům pro ob­rá­bě­ní – mezi nimi na­pří­klad ALBA pre­ci­si­on, Hoff­mann Qua­litäts­werk­zeu­ge CZ či Schunk Intec.

iKatalog

 


Mohlo by vás zajímat: