Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PDMWorks – maximálně spokojená data

Autor článku: Oliver Krajger   

Tags: PDM

PDM (Product Data Management) produkty umožňují správu dat, sdílení informací, designu, automatizaci workflow a zlepšení spolupráce mezi konstrukcí a odvětvími zpracovatelského průmyslu. Tento softwarový produkt zajistí efektivnější správu a sdílení výrobních dat v rámci podniku, přičemž výsledkem jsou lepší výrobky, produkované rychleji a za nižší cenu.

Databáze, základní vlastnosti

PDM (Product Data Management) je databázový systém DBMS (Database Management System), vychází tedy z jejích vlastností a zajišťuje všechny základní služby nezbytné pro organizaci databáze a udržení v chodu, jako je:

 • přesouvání do fyzických datových souborů a naopak z nich
 • správa současného přístupu více uživatelů k datům, včetně provádění takových opatření, která zabrání vzájemným konfliktům aktualizací provedených různými uživateli
 • správa současného vykonání změny v databázi v rámci jedné nedělitelné jednotky
 • uživatelské pohledy, tedy samostatné pohledy na jednou uložená stejná podkladová data
 • fyzická datová nezávislost, tedy možnost změny fyzické souborové struktury v databázi bez narušení činnosti stávajících uživatelů a procesů
 • bezpečnostní mechanismy, které zabraňují v neoprávněném přístupu k datům
 • mechanismy pro zálohování a zotavení po haváriích

Historie PDM systémů

U PDM softwaru je výhradně použito databázových systémů. Historie databází, jejich první vývoj souvisí s projekty zaměřenými na výzkum vesmíru, projekty Apollo americké kosmické agentury NASA počátkem let 1964. Roku 1966 vnikla za účasti společnosti IBM první komerčně dostupná databáze IMS. V historii databází je pak největším milníkem rok 1970, kdy se na základě výzkumné práce Dr. Teda Codda zrodil relační model databází. Mezi lety 1974 a 1978 vyvinul tým IBM prototyp relační databáze System R základ SQL/DS později DB2. Nezávisle pak ze Systému R vznikl Oracle. Roku 1973 až 1977 vznikl databázový systém INGRES. Společnost Sybase vytvářela s Microsoftem verzi pro Windows a přes špatnou spolupráci vznikly na obou stranách podobné systemy Sybase System 10 a Microsoft SQL Server. S uceleným řešením nyní známým jako PLM a použitím databáze pro PDM přišly v roce 1985 první společnosti, jako American Motors Corporation (AMC). Hledaly způsob, jak urychlit proces vývoje výrobku, aby uspěly v konkurenčním boji.

PDM (Product Data Management): Komplexní správa výrobních dat

PDM je podskupinou PLM (Product Lifecycle Management) – nejkomplexnějšího popisu správy životního cyklu výrobku v produkční sféře, transformuje sekvenční procesy na procesy, které se překrývají a které umožňují společnostem uvádět nové produkty na trh rychleji, ve vyšší kvalitě a s nižšími náklady. PLM je jediné řešení, které řídí celý životní cyklus technických prostředků od iniciálního plánování až po vyřazení z provozu, pomáhá společnostem eliminovat vznik duplicit v informacích, poskytuje nástroje pro správu rozsáhlé dokumentace.

Obr. 6

PDM systémy spravují data produktů, data s tím související a přidružené procesy pracovního toku. Tyto informace zahrnují design, modely, modely sestav, technické výkresy, projektové plány, specifikace produktu, číslicové řízení programy obráběcího stroje (CAM data), výsledky analýz, korespondenci, kusovníky materiálu a mnoho jiných položek.

Jelikož nástroj integrace spojuje mnoho rozmanitých oblastí, PDM řídí produktová data skrz celý podnik. Zajišťuje, aby správné informace byly k dispozici správné osobě ve správný čas a ve správné formě. Tímto způsobem PDM zlepšuje komunikaci a spolupráci mezi různorodými skupinami. Tvoří základ organizace v tom, aby flexibilně a rychle reagovaly na vývoj a změny a přeorganizovaly vývoj výrobku.

Typičtí uživatelé jsou návrháři a konstruktéři. PDM systém ovšem zahrnuje i lidi v mnoha dalších oblastech, včetně obsluhy obráběcích strojů, vedení projektu, stejně jako ty v obchodním spektru, marketing, nákupčí, přepravce. Rozšířením PDM systému v podniku zapojí obvykle i lidi vynechané v prvních projektových fází, kteří mohou přispět k návrhu výrobku a vývoji. Výsledkem je rychlejší práce, méně chyb, menší skladové zásoby, tedy úspory, větší spolupráce a hladký postup prací. Vše se promítá do konečného součtu ceny a času k vývoji a výrobě.
Je stanoveno pět základních funkcí podporovaných PDM systémy:

 • Zabezpečené uložiště dat (Vault) pro ukládání a získávání výrobních dat
 • Řízený tok dokumentů (work-flow) řídící postupy zajišťující údaje o výrobku (obr. 1) poskytující mechanismus pro provoz obchodu
 • Správa struktury, konfigurací produktu, přidružené verze a varianty
 • Správa dílů poskytuje podrobný přehled struktury a dovoluje koordinaci mezi produktem a souvisejícími postupy, zdrojem plánování a sledováním projektu.
 • Správa plánu poskytuje informaci o standardních součástech a usnadňuje opětovné použití návrhů.

Tyto části softwaru dovolí distribuovat a ovládat přístup k informacím produktu i přesto že jsou dokumenty vytvořené v různých aplikacích, PDM přes obsažené povely přebírá role přístupu do souboru.

Implementace PDM

PDM systém většinou není možné ve firmě pouze nainstalovat jako každý jiný software. Je vyžadováno větší úsilí včetně vzájemné spolupráce dodavatele ERP systému, firmy a jejích zaměstnanců. Postup zavedení PDM systému se nazývá implementace. Je to velmi důležitý krok. Má za úkol popsat dosavadní procesy a tyto nadefinovat do PDM systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy, na kterých závisí. Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu:

 1. Definice procesu na stávající úrovni.
 2. Naprogramování a případně úprava stávajícího kódu.
 3. Otestování.
 4. Přenos do výrobního prostředí.
 5. Technická podpora.

Z čeho vyplývá potřeba PDM v konstrukci?

PDM nám zajišťuje správu výrobní dokumentace a toku výrobních dat v rámci maximálních uspokojení potřeb. Tedy aby vyvinutá data byla bezpečně uložená v databázi, sdílená pro potřeby konstrukce, plánování a výroby bez možnosti nechtěné úpravy dat (vzájemným konfliktům) mezi více uživateli, zachována ve všech uvolněných verzích a variantách, bez zbytečné duplicity ve sdílených projektech.

Výjimečnost použití systému PDM je tedy ve vnořených nástrojích, k použití ať už pro velké podnikové korporace, tak i pro malé konstrukční kanceláře, a záměrně tak využít čas k posunutí schopnosti konstrukční a ne k správě dat. Volba cesty, jak si ulehčit práci s dokumenty, využití dat, vlastností ke sdílení a exportu do ERP (Enterprise Resource Planning) systémů.

Softwaroví dodavatelé

Různorodost dodavatelů softwaru podporuje a umožňuje PDM aktivity. Ti nejvýznamnější ERP dodavatelé, SAP a Oracle vysloveně poskytují nástroje určené pro PDM. Ti nejvýznamnější PLM dodavatelé mají hlubokou integraci s CAD s podporou PDM. Hlavní dodavatelé jsou SolidWorks PDMWorks Enterprise, ENOVIA MatrixOne, ENOVIA SmarTeam, PTC Windchill, Product Dossier Software TouchBase-PLM a UGS Teamcenter.

PDMWorks Workgroup a PDMWorks Enterprise

Společnost SolidWorks Corporation známe především jako dodavatele jednoho z předních CAD systémů SolidWorks. Tato firma si je však vědoma, že pro úspěch podniku nestačí mít kvalitní 3D modelář, že je potřeba zajistit i komunikaci nad návrhem a ošetřit správu a distribuci projektových dat.


Obr. 4

SolidWorks Workgroup PDM

Zastává velmi výhodnou pozici v konstrukčních kancelářích bez vzdálených poboček nutných sdílet data. Databáze je uložena na serveru, sdílení dat je tedy závislé na přímém přístupu k tomuto serveru. Webovský klient však umožňuje přístup pro čtení k souborům a metadatům. PDMWorks Workgroup nepozbývá žádných silných vlastností PDM systémů. Systém je plně integrován do CAD systému SolidWorks a podporuje všechny formáty potřebné ke kompletní technické dokumentaci, jako jsou analýzy, 2D dokumentace AutoCAD, Microsoft Office, textové soubory, rastrové obrázky, PDF a další.

Výhody

 • Urychlí výnos vložených prostředků snadným nastavením a implementací
 • Sleduje a řídí změny produktů a souvisejících dat
 • Zabere méně času organizováním a sledování konstrukčních údajů
 • Zlepší produktivitu opětovným použitím konstrukčních dat
 • Rozšiřuje spolupráci

Obr. 5

SolidWorks Enterprise PDM

Tento produkt uvedla společnost DS SolidWorks Corp. na trh v polovině roku 2006 a rozšířila tak své portfolio mezi PDM systémy. SolidWorks Enterprise PDM je první systém pro správu dat plně integrovaný uvnitř MS Windows Průzkumníka (obr. 2), a uživatelé tedy přes velmi známé prostředí spravují a sdílejí data v rámci celého životního cyklu. SolidWorks Enterprise PDM je dodáván v řešení s MS SQL. Produkt je velice těsně integrován s CAD aplikacemi jako jsou SolidWorks, Inventor, AutoCAD, SolidEdge a Pro/ENGINEER. Podporuje data CAM aplikací a všech Microsoft Office programů, textových souborů, rastrových obrázků, PDF atd.

Webový klient umožňuje přístup k souborům a metadatům (SQL databáze) přes Internet Explorer. SolidWorks Enterprise PDM umožňuje jinou definici životního cyklu pro různé typy dokumentů. V SolidWorks Enterprise PDM lze replikovat data. Tato replikace databáze tak umožní všem uživatelům ve společnosti pracovat na stejných datech, i když jsou na různých místech a v jiných pobočkách. SolidWorks Enterprise PDM je schopen metadata exportovat do MRP/ERP systémů skrze standardní soubory XML. Funguje ve 32 nebo 64bitových verzích operačního systému Microsoft Windows Vista a podporuje nadále také systém Microsoft Windows XP.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit