CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PDS aneb Jak redukovat náklady na nový výrobek

Tags: Výpočty

Jste nově vznikající společnost nebo máte za sebou již dlouhodobou historii? Jste samostatný konstruktér, malá, střední firma či nadnárodní korporace? Je vaší prioritou dodávat na trh výrobky v požadovaném čase, kvalitě a nákladech? Pak právě vám mohou pomoci softwarové aplikace PDS.

PDS (Product Development System) je rodinou softwarových řešení určených pro podporu a řízení procesu návrhu a přípravy výroby nového výrobku. Toto unikátní „konsorcium“ softwarových aplikací vyvíjí přední technologická společnost Parametric Technology (PTC). Jednotlivé aplikace jsou samostatné systémy pro vývoj a konstrukci (Pro/ENGINEER), technické výpočty (Mathcad), přípravu NC výroby (Pro/TOOLMAKER), tvorbu obchodně technické dokumentace (Arbortext), zobrazování a prohlížení dat kdekoliv ve firmě (ProductView) a správu dat o výrobku, řízení procesu přípravy výroby a změnový management (Windchill). Přestože je možné nasadit a provozovat jednotlivé články PDS samostatně a nezávisle na ostatních, jejich největší silou je vzájemná provázanost a datová komunikace. Základní vlastnost – automatickou distribuci změny napříč celým PDS a všemi jeho komponentami – použili vývojáři z konstrukčního softwaru Pro/ENGINEER a povýšili ji na systémové řešení. Jak to funguje? Potřebuje-li vývojový konstruktér na počítačovém modelu nového výrobku provést výpočet, zavolá si přímo ze systému Pro/ENGINEER aplikaci Mathcad. Jako vstupy pro výpočet použije přímo parametry CAD modelu. Napíše matematický postup nebo vzorce pro výpočet anebo použije již hotové početní schéma. Mathcad provede výpočet a výsledek vrátí zpět do systému Pro/ENGINEER, do modelu výrobku. Pro/ENGINEER pak provede update modelu podle nově spočtených výsledků. Ilustrátor, připravující grafické podklady pro uživatelský manuál nebo katalog náhradních dílů v prostředí systému Arbortext, použije pro tvorbu ilustrací přímo počítačové modely z konstrukčního systému. Pokud kdykoliv potom provedou v konstrukci změnu výrobku (změní počítačové modely), Arbortext automaticky aktualizuje všechny ilustrace, v nichž se změněný výrobek objevuje. Stejně bude fungovat průběh změny u jeho kolegy, který již dokončuje v prostředí Arbortext zmiňovaný návod k použití nebo servisní příručku. Jakákoliv změna v datech o výrobku, jakož i nová data jsou v prostředí Windchill okamžitě dostupná všem pracovníkům, kteří se zabývají návrhem výrobku, přípravou výroby, stejně jako dalším zaměstnancům, ale třeba i dodavatelům a zákazníkům.

Díky jednotnému směru vývoje PDS a díky jedinému výrobci všech aplikací je zaručena plná kompatibilita všech částí, které díky tomu vytváří unikátní jednotné prostředí pro návrh výrobků, přípravu jejich výroby, správu všech dat a dokumentace k nim, řízení činností vedoucích k zahájení výroby atd. Product Development System přináší funkce, které potřebuje každá společnost při uvádění nového nebo inovovaného výrobku na trh a které lze charakterizovat „5C“:

  • CREATE – tvorba – schopnost vytvářet informace, data, podklady a dokumentaci potřebnou pro výrobu a uvedení výrobku na trh.
  • CONTROL – řízení – management všech informací, dokumentace, dat, ale také procesů a činností, které souvisí s návrhem výrobku, přípravou jeho výroby, uvedením na trh, inovací, až po vyřazení z výrobního portfolia podniku.
  • COLLABORATE – spolupráce – možnost práce celého týmu nad jediným projektem, řízení spolupráce ať už v rámci společnosti, nebo se začleněním dodavatelů a zákazníků.
  • CONFIGURE – konfigurovat – schopnost aktivně podporovat uživatele při tvorbě variant a konfigurací výrobku, automaticky řídit činnosti s tím související. Z jiného pohledu též schopnost PDS odpovědět na jakýkoliv požadavek výrobního podniku – nakonfigurovat PDS podle konkrétních potřeb daného podniku.
  • COMMUNICATE – komunikace – propojuje jednotlivé zaměstnance a dílčí pracovní skupiny v jeden ucelený tým, schopný v reálném čase sdílení a výměny informací. Taktéž vyjádření základní vlastnosti PDS – všechny aplikace jsou vzájemně propojeny a umí si vyměňovat data, všechny prvky PDS jsou kompatibilní.

Co nejvíce oceňují uživatelé PDS? Jde o jediné softwarové prostředí, každá informace, data nebo dokumentace jsou v něm uloženy jen jednou, s vazbami na okolí. Uživatelé jsou schopni jakékoliv podklady pro svou práci získat „on-line“, tedy bez časových ztrát a v kvalitě, v jaké ji autor vytvořil. Uživatelé PDS sdělují zásadní úspory v čase, který jejich podnik potřebuje pro uvedení výrobku na trh. Informují o nákladových úsporách, souvisejících nejen s časovou úsporou, ale především s rostoucí kvalitou informací pro výrobu, která se projevuje snížením počtu prototypů, zmetků a dodatečných úprav. Nasazením PDS výrobní společnosti ovlivňují zásadním způsobem nákladovost činností souvisejících s výrobky.

Jednotlivé aplikace, tvořící unikátní PDS, dodává a implementaci spolu se vzdělávacími službami poskytuje společnost AV ENGINEERING, a. s., partner autorské společnosti PTC pro Českou republiku. Další informace o systémech Pro/ENGINEER, Arbortext, Mathcad, Pro/TOOLMAKER, ProductView a Windchill, jakož i o PDS jako celku naleznete na www.aveng.cz.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit