Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MATLAB a Simulink jsou na trhu ve verzi 2018a

Čtvrtek, 03 Květen 2018 20:18

Tags: ADAS | Humusoft | MathWorks | MATLAB | Simulink | Výpočty

ADAS-1818Společnost Humusoft uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab Release 2018a firmy MathWorks. Matlab R2018a přináší efektivnější učení hlubokých neuronových sítí pro deep learning, generování zdrojového kódu CUDA z hlubokých neuronových sítí srozvětvenou architekturou, nové algoritmy pro návrh systémů ADAS, grafickou aplikaci Econometric Modeler určenou k analýze a modelování časových řad a dvě zcela nové nadstavby: Predictive Maintenance Toolbox a Vehicle Dynamics Blockset.

V základním modulu Matlab byl rozšířen grafický nástroj Live Editor o vkládání grafických ovládacích prvků (posuvníky, roletkové výběry), které umožní interaktivní změny hodnot v dokumentech.
Live funkce jsou novou formou funkcí vytvářených pomocí Live Editoru, kde formátovaný popis slouží jako jejich dokumentace, včetně grafických rovnic a obrázků. Funkce i skripty v Live Editoru je možné ladit zadáváním break-pointů a krokováním. Dalšími novinkami jsou tvorba automatizovaných testů pro grafické aplikace vytvořené v nástroji App Designer a přístup k web kameře uživatele z prostředí Matlab Online.

Zajímavé novinky přináší i Simulink, grafický nástroj pro modelování a simulaci dynamických systémů. Předvolba Simulation Pacing umožní zpomalení simulace pro vizualizační účely. Uživatel tak může průběžně sledovat změny hodnot signálů na grafických ukazatelích a také ručně zasahovat do simulace pomocí grafických ovládacích prvků (přepínače, posuvníky, otočné voliče).
Deep learning: nové funkce v nástroji Neural Network Toolbox umožňují využití Long short-term memory (LSTM) sítí pro řešení regresních úloh a klasifikaci textových dat ve spolupráci s nástrojem Text Analytics Toolbox. Neural Network Toolbox dále přináší efektivnější trénování hlubokých neuronových sítí pomocí metod Adam, RMSProp a gradient clipping, rychlejší trénování rozvětvených síťových architektur (DAG) s využitím několika GPU a import deep learning modelů z prostředí TensorFlow-Keras. Grafická aplikace Image Labeler v nástroji Computer Vision System Toolbox umožňuje automatizaci označování jednotlivých pixelů v obrázcích pro trénování sémantické segmentace.
Nástroj GPU Coder umožňuje generování zdrojového kódu CUDA pro sítě s rozvětvenou architekturou (DAG) a předučené sítě, jako jsou GoogLeNet, ResNet a SegNet. Generování zdrojového kódu v jazyce C z hlubokých neuronových sítí umožňuje jejich nasazení na procesory Intel a ARM.

Nové nadstavby
Predictive Maintenance Toolbox: sada nástrojů pro označování dat, návrh indikátorů stavu systému a odhad zbývající životnosti stroje (RUL); analýza dat importovaných z lokálních souborů, cloudových úložišť a distribuovaných souborových systémů; lze využít simulovaná data z poruchových stavů generovaná modely v prostředí Simulink.
Vehicle Dynamics Blockset: knihovna bloků a referenční modely pro simulaci jízdních manévrů automobilu ve 3D prostředí; komponenty pro modelování pohonu, řízení, závěsů, karoserie, brzd a pneumatik; uživatelé mohou referenční modely přizpůsobit vlastními daty nebo nahradit vybrané subsystémy vlastními modely.

Mezi další zajímavé novinky v systému Matlab R2018a patří:
Nelineární regrese rozsáhlých dat algoritmem kernel SVM v nástroji Statistics and Machine Learning Toolbox; extrakce textů z HTML stránek v nástroji Text Analytics Toolbox, grafická aplikace Econometric Modeler určená k analýze a modelování časových řad v nástroji Econometrics Toolbox, zpracování 3D obrázků v nástroji Image Processing Toolbox, detekce kolizí 3D objektů ve virtuálních scénách v nástroji Simulink 3D Animation, fyzikální doména pro modelování systémů pracujících s vlhkým vzduchem a knihovna bloků pro systémy HVAC v nástroji Simscape, grafická aplikace Driving Scenario Designer pro interaktivní definici aktérů a tvorbu dopravních scénářů v nástroji Automated Driving System Toolbox, bloky určené k návrhu, simulaci a implementaci adaptivních tempomatů a algoritmů udržování vozidla v jízdním pruhu pro systémy ADAS v nástroji Model Predictive Control Toolbox, model výkonového zesilovače zachycující nelinearity a paměťové efekty v nástroji RF Blockset, sady filtrů pro spojitou a diskrétní vlnkovou transformaci v nástroji Wavelet Toolbox, algoritmus SLAM na bázi lidaru sloužící k lokalizaci robota a mapování okolního prostředí v nástroji Robotics System Toolbox, statická analýza softwarových komponent ve standardu Autosar v nástroji Polyspace Code Prover a mnoho dalších.
Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

Matlab a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné 64bitové počítačové platformy – Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux a Mac OS X. Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu Matlab činí 51 980 Kč (pro školy 13 480 Kč), cena Simulinku činí 77 980 Kč (pro školy Kč 13 480), další nadstavby lze pořídit v cenách od 5980 do 259 980 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH a zahrnují v sobě 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.
Matlab Studentská verze je k dispozici na MathWorks Store od 35 eur.
Matlab Home pro domácí využití je k dispozici na MathWorks Store od 119 eur.
Matlab PASS Multilicence pro střední školy je k dispozici za Kč 10 380 bez DPH.


Mohlo by vás zajímat: