Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kola se valí z Ostravy

Tags: CAD | PLM

Hayes Lemmerz AutokolaNasazení CAD/PLM systému v dynamicky se rozvíjejícím podniku na výrobu autokol
Koncern Hayes Lemmerz patří mezi nejvýznamnější celosvětové producenty ocelových a hliníkových autokol. V roce 1993 byl založen v Ostravě v areálu Nové huti nový závod koncernu – Hayes Lemmerz Autokola (HLA). Díky investicím a rostoucí produktivitě práce se u dynamicky rozvíjejícího podniku od jeho založení několikanásobně zvýšila produkce kol na 7,2 mil. kol v roce 2007.

Společnost HLA od začátku svého působení v České republice klade velký důraz na inovace a efektivní využití zdrojů ve fázích procesu vývoje kol, přípravy výroby a výroby samotné. Tato skutečnost spolu s dominantním zaměřením společnosti na automobilový průmysl vedla v roce 2004 k rozhodnutí využít v oblasti vývoje kol a konstrukce postupového lisovacího nářadí 3D CAD parametrický nástroj. Přirozenou volbou byl výběr systému CATIA, který je používán v ostatních závodech koncernu a je standardem v oblasti automobilového průmyslu. Zároveň bylo rozhodnuto od začátku práce ve 3D ukládat a řídit data pomocí PLM systému. Byl vybrán systém ENOVIA SmarTeam, jako nejvhodnější řešení pro řízení nejenom vývojových a konstrukčních dat, ale celého procesu předvýroby. Dodavatelem a implementátorem celého CAD/PLM systému byla zvolena firma DYTRON.

Hayes Lemmerz Autokola

Výkresová dokumentace

Během návrhu systému a jeho implementace byl kladen velký důraz na využití stávajících archívů dokumentace, která byla vedena jak v elektronické, tak v papírové formě. Jednalo se výhradně o 2D dokumentaci pořizovanou v systému AutoCAD. Tato dokumentace obsahovala zejména standardní podnikové díly a konstrukce, které se opakovaně využívaly v nových projektech. Hlavním důvodem byla velká časová náročnost spojená s přemodelováním veškerých standardních dílů do 3D. Byla vytvořena metodika práce, která pomocí vazeb v PLM systému ENOVIA SmarTeam kombinuje jednotlivé verze výkresů dílů vytvořených v různých CAD systémech. Všechny nové projekty jsou konstruovány ve 3D a k nim vzniká patřičná výkresová dokumentace. Standardní díly, které se nemodifikují a jsou reprezentovány pouze pomocí 2D výkresů, se propojují vazbou do celkové struktury nářadí a jsou pak automaticky zobrazeny v kusovníkové struktuře. Cílem je samozřejmě úplný přechod všech standardních dílů a konstrukcí na 3D. Tento proces je nastartován od samého počátku užívání PLM systému a se změnami jednotlivých položek v nových projektech k němu postupně dochází.
Hayes Lemmerz Autokola

Předávání informací

Dalším úkolem bylo datové propojení oddělení vývoje kol a konstrukce postupového lisovacího nářadí. V oddělení vývoje vzniká na základě požadovaných parametrů zákazníka návrh a konstrukce kola. Tato konstrukce pak slouží jako vstup pro konstrukci postupového lisovacího nářadí. Hlavním přínosem PLM systému v tomto procesu je předávání informací o změnách, které na konstrukci kola nastávají. Tyto změny je samozřejmě nutné promítnout do konstrukce lisovacího nářadí. PLM systém umožňuje konstruktérům úzkou spolupráci na projektu a zajišťuje jednoznačné označení a uložení dat v patřičných verzích ve struktuře daného projektu. Kusovníky jsou automaticky přenášeny do výrobního informačního systému FACTORY v požadované podobě. Zde následně probíhá technologie přípravy výroby a plánování výroby. Jednotlivé pozice jsou v ERP doplněny o čísla položky (jednoznačný identifikátor informačního systému) a tato čísla jsou pomocí integrace přenášena zpět do PLM databáze a do razítek výkresů jednotlivých dílů.
Postupové lisovací nářadí se konstruuje zvlášť pro lisování ráfků a lisování disků. Výstupem je kompletní 3D a 2D dokumentace lisovacího nářadí a kusovníky. Společnost HLA zadává veškerou výrobu tohoto nářadí kooperujícím firmám, proto další z požadavků na funkcionalitu PLM bylo zajistit jednoznačný přenos dat a informací v platných verzích směrem k dodavatelům nářadí. Ke splnění tohoto požadavku bylo využito nasazení modulu Komunikace s dodavateli. Pověřený pracovník po výběru patřičné sady výkresové dokumentace a vhodného dodavatele zadá v PLM systému požadavek na vykopírování. Modul zajistí automatické vykopírování všech zvolených dílů a výkresů. Tyto vykopírované soubory jsou dále automaticky přejmenovány, zabaleny do zipu a uloženy na vyhrazeném serveru do adresáře určeného pro vybraného dodavatele. Ten má potom na základě přidělených oprávnění možnost si tato data stáhnout k dalšímu zpracování.

Hayes Lemmerz Autokola

Výroba bez výkresů

K dalšímu využití PLM systému došlo v oddělení technologie a na dílnách, kde pomocí web klientů ENOVIA SmarTeam a integrovaných prohlížečů si jednotliví pracovníci mohou prohlédnout a zkontrolovat platnou technickou dokumentaci.
Nasazení 3D CAD a PLM systému přineslo společnosti HLA časové úspory v oblasti předvýroby, zejména při konstrukci postupového nářadí a výměny platných dat s dodavateli. Největším přínosem je ovšem zvýšení kvality pořizovaných dat a plná kontrola nad změnovým řízením. Vizí společnosti HLA v oblasti CAD/PLM je v nejbližší době úplný přechod na 3D s plným využitím možností CAD systému CATIA, automatizace procesů výměny dat a informací mezi odděleními pomocí WorkFlow a postupný přechod k bezvýkresové výrobě.

Autor, Ing. Josef Svoboda, pracuje jako PLM Project Manager společnosti DYTRON.

Společnost Hayes Lemmerz Autokola vznikla v roce 1993 jako joint venture společností Nová huť a amerického koncernu Hayes Wheels International. Od roku 1997 je pak firma Hayes Lemmerz Autokola ve stoprocentním vlastnictví koncernu Hayes Lemmerz International. Od svého vzniku v roce 1993 prošla firma Hayes Lemmerz Autokola výrazným rozvojem. Díky investicím a růstu produktivity práce narostl objem roční produkce z původních 1,9 mil. kol v roce 1993 na více než 7,2 mil kol v roce 2007 při současném 40procentním poklesu počtu zaměstnanců. Společnost dodává své výrobky zákazníkům po celém světe. Mezi největší zákazníky patří firmy General Motors, Volkswagen, KIA, Ford, Suzuki, Toyota, PSA. V segmentu kol pro vysokozdvižné vozíky jsou to pak např. firmy NACCO, Still, Daewoo a Trelleborg.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit