Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Více než pouhý prohlížeč

Čtvrtek, 11 Listopad 2010 14:02

Tags: PLM | Software

Avue_Rez1„Univerzální nezávislý prohlížeč je software, který dokáže zobrazit většinu běžně používaných datových souborů tak, aby uživatel porozuměl jeho obsahu, a poskytuje mu nástroje na jejich poznámkování, tisk, měření a porovnávání verzí, popřípadě i editaci a konverzi do jiných formátů. Je zřejmé, že dokonalý prohlížeč neexistuje." Pavel Mareš, IT CAD 03/2007.

Jako zvláště vydařený z nezávislých univerzálních prohlížečů se jeví Oracle AutoVue Enterprise Vizualization. Jeho pomocí lze zobrazovat a tisknout nativní dokumenty (včetně vodoznaků, razítek, anotací), komentovat a nebo také verifikovat data z různých CAD aplikací, případně z běžných kancelářských systémů. Umožňuje efektivní sdílení informací a poskytuje uživatelům spolehlivý přístup k dokumentům, aniž by bylo nutné vlastnit originální aplikaci, a odpadá tak nákladná konverze dokumentů. Zlepšuje účinnost procesu standardizace elektronických recenzí dokumentů a eliminuje potřebu výměny papírových dokumentů mezi jednotlivými odděleními. Rovněž nastavuje vyšší úroveň zabezpečení dokladů a sdílení dokumentů, aniž by byla ohrožena bezpečnost citlivých informací a cenné duševní vlastnictví.

Avue_Poznamkovani2

 • Prohlížení a sdílení stovek typů dokumentů (MCAD/ECAD, MS Office, rastr, apod.)
 • Prohlížení nativních dat bez nutnosti konverze
 • Digitální anotace a poznámkování
 • Sdílení dat v reálném čase přes WEB
 • Integrace s DMS/PLM/ERP systémy
 • Tisk včetně dávkového tisku dokumentů
 • Přístup k dokumentům on-line a off-line
 • Desktop nebo Web
 • Navigace ve velkých souborech, zoom, posun
 • Vyhledávání textu i ve více stránkových CAD souborech
 • Přesné 2D měření

Výhody Oracle AutoVue, podpora 2D a 3D formátů

Mezi přednosti aplikace Oracle AutoVue patří množství (stovky) podporovaných formátů a jeho snadná integrace se stávajícími aplikacemi pro správu dokumentů, PLM a ERP systémy.

Protože jsme na „půdě" časopisu určeného především uživatelům CAD aplikací, zaměřme se na podporu 2D a 3D formátů.

Prohlížení konstrukčních datových souborů vytvořených v CAx aplikacích je každodenní potřebou většiny pracovníků ve firmách zaměřených na vývoj a výrobu strojírenských či elektronických a elektrotechnických výrobků. Nejde jen o konstruktéry, ale o pracovníky v obchodě, nákupu, technologii, výrobě, servisu či jakosti. Může to být například potřeba ukázat model klientovi nebo informovat spolupracovníky, bez ohledu na jejich geografické umístění, o provedené změně v konstrukci výrobku. Aplikace umožňuje členům týmu okamžitý přístup ke všem podporovaným typům dokumentů a zobrazení technických informací osobám, které je potřebují pro následné rozhodování, např. chtějí poskytnout technická data oddělením, která je dále zpracovávají v rámci životního cyklu výrobku.

AutoVue umožňuje pohlížet a vybavovat poznámkami nativní konstrukční dokumentaci i bez potřeby její konverze do neutrálního formátu. Tím také eliminuje nutnost zdvojených dat – pro nativní CAD aplikaci a pro prohlížení. Většina prohlížečů umí exportovat do 3D formátu STL, široce používaného pro rychlou tvorbu prototypů (např. stereofotografií), AutoVue navíc exportuje do formátu VRML, grafického formátu založeného na deklarativním jazyce, který byl navržen především pro popis trojrozměrných scén obsahujících aktivní i pasívní objekty. Možnost připojit zvuk, video a grafické poznámky umožňuje týmům vložit dodatečné informace, jako je například návod či instruktážní video pro spolupracující útvary.

 • Porovnávání 2D výkresů
 • 3D Explodované sestavy
 • 3D porovnávání
 • 3D měření
 • 3Dsimulace montáže – virtuální prototypy
 • Podpora PMI & GDT dat
 • Kontrola kolizí
 • Přepínání mezi schématem a konstrukcí
 • Vyhledávání entit pro náhradu/verifikaci
 • Verifikace návrhu
 • Generování a export kusovníku
 • Elektro-Mechanický digital mockup
 • Generování 3D PCB
 • Uspořádání součástí

Avue_Rozklad2

Mezi další významné vlastnosti AutoVue patří možnost rozložit sestavu na jednotlivé díly. Lze tak snadno simulovat montáž, popřípadě vytvořit explodované sestavy například do uživatelské dokumentace k vyráběným zařízením. Sestavu nebo jednotlivé díly pak můžeme měřit, provádět řezy, poznámkovat atd. Důležité je rovněž porovnání modelů nebo kontrola kolizí. AutoVue se ale nespecializuje jen na mechanické CAD, ale stejnou měrou podporuje rovněž elektro CAD aplikace. Zobrazíte tak plošné spoje, schémata a další. To, že do jedné scény mohu natáhnout data z různých MCAD/ECAD aplikací, jistě ocení řada výrobců. Svůj význam má i možnost extrahování všech textových informací nebo třeba generování kusovníku.

Konfigurace, lokalizace

Řešení Oracle AutoVue je dostupné v celkem 8 různých konfiguracích, které splňují požadavky na vizualizaci pro specifické zákazníky a uživatele z různých oblastí.

Všeobecným nedostatkem prohlížečů zahraniční provenience je nedostupnost lokalizovaných, v tomto případě českých verzí. Společnost TD-IS se snažila vyjít vstříc požadavkům svých zákazníků a připravila českou verzi Oracle AutoVue.

Otázky, které si při výběru prohlížeče asi položíme, jsou, zda prohlížeč podporuje typy souborů, které nejčastěji používáme, zda potřebuji pracovat jen s 2D, nebo i se 3D formáty, a dále jakým způsobem s daty potřebuji pracovat – vystačím s prohlížením, nebo budu potřebovat ovládat vrstvy, zobrazovat atributy, nebo části objektů a jejich řezy? Vystačím s lokální aplikací, nebo potřebuji integraci s PLM/ERP systémem?

V každém případě, ať už jsou vaše požadavky sebevětší, naprostou většinu vám jich AutoVue vyřeší.


Mohlo by vás zajímat: