Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co by mělo být standardem při volbě CAM řešení

Tags: CAD/CAM | Software

support01Zaměřme se na důležitou etapu při nákupu CNC obráběcího stroje, na vlastní přípravu NC programů pro tyto stroje a na jejich seřízení, tedy na efektivní využívaní CNC obráběcích strojů, které si chcete pořídit nebo jste si již pořídili.

Jak říká můj kolega: „Pořídili jsme si letadlo, ale neumíme ho ovládat, a tak s ním jen přejíždíme po letišti a využíváme ho pro přepravu kufrů." Je to obrazně řečeno, ale realita taková je i ve výrobních firmách, se kterými se setkáváme. Pořízením kvalitních, vysoce produktivních CNC obráběcích strojů, jako jsou dvouvřetenové soustružnicko-frézovací obráběcí stroje s naklápěným vřetenem, např. Emco Hyperturn, Kovosvit MAS MULTICUT, Mazak Integrex, Mori Seiki MT, Okuma Mac Turn nebo MULTUS, WFL Millturn, dvouvřetenové soustružnicko-frézovací obráběcí stroje, např. KIA SKT, Daewoo Puma, Hardinge Quest, nebo dlouhotočné CNC automaty, např. Hanwha, Citizen, Index ABC, Tsugami, Miyano, získáváte předpoklad býti konkurence schopni, to však neznamená, že automaticky jste.

support02Synchronizovat jednotlivé kanály bývá problém i u dvou vřeten.

Získáte s novým strojem i dovednost, jak ho naprogramovat a seřizovat? To, že vaši technologové, programátoři dokážou zvládat vaše starší CNC stroje, je příznivé, ale může se stát a stává se, že nový, vysoce produktivní, tedy i cenově náročnější stroj má zbytečně dlouhé prostoje nebo je využíván jen na dílčí obrábění, třeba jen na soustružení, a tím jeho potenciál není ani z půli využit.

Dokážeme využít jeho produktivitu?

Shrňme několik základních bodů, a pakliže některý z nich se týká i vaší výroby, čtěte prosím dál.

  • Jak rychle začleníme nový stroj do výrobního procesu?
  • Rádi bychom hned od začátku aktivně využívali všechna zakoupená zařízení, jako je podpěrná luneta, podavač tyčí (dlouhých či krátkých), popotahování rozpracovaného obrobku, případně robot na manipulaci s obrobkem, k bezobslužnému provozu výroby na novém stroji.
  • Nedokážeme zkrátit dobu přeseřízení stroje na novou práci. Jak dlouho musí stroj skutečně stát, tedy nevyrábět mezi jednotlivými obrobky?
  • Programátor, technolog připravuje, testuje a upravuje NC programy na stroji ručně, nebo napůl ručně (využívá CAM systém, jehož dodavatel tvrdil, že do jara budou mít novou verzi, která takto složité a drahé stroje bude zvládat, a on je podzim a již druhá nová verze, která stále neumí nic, a programátor do vygenerovaného NC programu musí ručně zadávat celé sekvence například na synchronizaci nástrojových hlav a tím celou přípravu protahovat).
  • Lze synchronizovat jednotlivé nástrojové hlavy nějak efektivně? Nedaří se nám spojit obrábění dvěma nástrojovými držáky najednou. Lze synchronizovat i více než dvoukanálové CNC řídicí systémy?

Jak k tomuto problému přistupuje GibbsCAM

Výrobci obráběcích strojů vám nabízí dílčí řešení. Nabízí kvalitní obráběcí stroj, ale pakliže máte stále problém si s tímto výkonným strojem efektivně rozumět, není jiné možnosti než volit kvalitní CAM software.

Zkušenosti získané za posledních 7 let při práci s rozličnými zadáními a konkrétní využití nejen na typech strojů výše zmiňovaných jsou odpovědí na otázku, proč volit zrovna technologický CAM systém GibbsCAM pro tento typ obráběcích strojů. Tato třída vysoce produktivních CNC obráběcích strojů se neustále vyvíjí v nekonečném množství konfigurací, proto byl i systém GibbsCAM od začátku navrhován tak, aby poskytoval maximální možnou přizpůsobivost k danému stroji.

Tedy než začnete s vlastní přípravou NC programů, nakonfigurujete si obráběcí stroj na počítači přesně takový, jaký používáte ve vašem výrobním provozu, včetně definice podavače tyče, odebírače obrobků, všech nástrojových revolverových hlav, lunety, protivřetena a dalšího pomocného zařízení stroje. K dispozici jsou potřebné grafické pomůcky pro definování přesné konfigurace konkrétního vašeho stroje, včetně zanesení specifických cyklových časů daného zařízení stroje a NC kódů.

support03Jak obrábíte takovéto díly vy? Je vaše příprava NC programů a seřízení CNC stroje efektivní?

Pokračujete s definicí jak pevných, tak i rotačních nástrojů a stejně tak i nástrojů tvarových, s jejich umístěním a orientací na stroji a v nástrojových hlavách. Technologický software GibbsCAM je vyvinut tak, jako by byl speciálně dodáván na zakázku výrobce daného vysoce produktivního CNC obráběcího stroje, ale na rozdíl od dílčích řešení nabízených výrobcem stroje pro jeden konkrétní stroj je možno pomocí GibbsCAMu připravovat NC programy i pro všechny další stroje, které máte ve vašem výrobním provozu.

Minimalizace neproduktivních časů

Postup vlastní tvorby NC programů pro daný obráběcí stroj je shodný s každodenní prací technologa obrábění. Nejprve vytvoříte dílčí procesy obrábění, a to pomocí intuitivního grafického rozhraní, které umožňuje práci s knihovnou nástrojů vašeho obráběcího stroje a všemi dostupnými technologiemi obrábění pro vytvoření vrtacích, soustružnických i frézovacích operací. Vlastní odebírání materiálu, tedy vytvoření výrobní operace, docílíme výběrem nakreslené nebo importované geometrie (DWG, DXF), nebo výběrem plochy objemového modelu (Invertor, SolidWorks, SolidEdge, ProE, UGS, Catia, Parasolid, atd.), a to s ohledem na tvar polotovaru, ale i na materiál odebraný v předešlých operacích, abychom vždy obráběli jen materiál a nástroj nejezdil naprázdno ve vzduchu okolo rozpracovaného obrobku. Jako polotovar lze použít libovolný výkovek či odlitek, ale i standardní tyčovinu.

Postupně vytváříme celý výrobní postup z jednotlivých dílčích procesů. Obrábíme tedy obrobek krok po kroku. Procesy obrábění následně roztřídíme do jednotlivých kanálů (toků) řídicího CNC systému a synchronizujeme pomocí grafického nástroje tak, aby výsledný čas obrábění byl co nejkratší. Synchronizační nástroj GibbsCAMu respektuje všechny detaily vyplývající ze situace, kdy je současně v řezu několik nástrojů, ale především respektuje nutnost posloupnosti jednotlivých výrobních operací. Pomocí tohoto synchronizačního nástroje lze snadno přesouvat operace v rámci toku celého programu tak, aby byl minimalizován neproduktivní čas.

support04Hledejte partnera pro produktivní obrábění, standardem musí být především jeho znalost a zkušenost.

 

 

Kdykoliv během vytváření NC programu je možno procesy obrábění graficky simulovat a vizuálně kontrolovat na simulátoru, a to všechna vřetena i nástrojové hlavy současně v reálném čase synchronizace jednotlivých kanálů řídicího CNC systému. Tím je možno zjistit kolize nástroj/nástroj, nástroj/polotovar a polotovar/polotovar a odstranit chyby technologa, programátora dříve, než dojde ke zničení materiálu nebo nástroje. Nutno ještě poznamenat, že během této doby přípravy není vlastní obráběcí stroj blokován seřizovačem, a tak může stále vyrábět předcházející sérii obrobků. Jednou vytvořené a odladěné procesy obrábění (tj. kompletní informace o způsobu obrábění, nástroj, řezná rychlost, posuvy, přídavky, úběry materiálu) jsou ukládány do databáze a technolog, programátor je může využít kdykoli v budoucnu pro další obrobky a tím zkrátit čas přípravy tvorby NC programu.

Po vizuální kontrole následuje vlastní vygenerování NC programu a jeho přenesení na obráběcí stroj. Postprocesory firmy GibbsCAM generují kompletní NC kódy pro vícekanálové souběžné procesy včetně pomocných operací a synchronizačních kódů. Výsledkem jsou NC programy, u kterých je garantována bezchybnost, nulová potřeba následných editací a vlastnost „co vidíte na obrazovce, je to, co budete obrábět", tedy NC programy připravené ke spuštění na stroji pro obrábění kvalitních obrobků.

V současnosti jsou na vás, na výrobní firmy kladeny čím dál vyšší nároky na snížení ceny výrobku, tedy na zkrácení výrobních časů, ale především na zkrácení času technologické přípravy a seřízení obráběcího stroje. Vámi pořizované obráběcí stroje jsou drahé, slučující do jednoho celku více technologických dovedností, a tím vyžadují optimalizované NC programy pro zajištění maximální výrobní produktivity. Pro maximální zhodnocení vaší investice do těchto strojů potřebujete CAM, technologický programovací systém, který výkonnost stroje doplní a umocní. Systém GibbsCAM zaručuje vaši spokojenost bez dalších podmínek. Bude-li vám někdo tvrdit, že to taky dokáže, nechte si udělat konkrétní předvedení, seznamte se se skutečnými řešenými případy a sami rozhodněte, zdali to dokáže, nebo jen distributor z vás chce mít, za vaše peníze, další testovací pracoviště pro svůj vývoj, který zdaleka není ukončen. Hledejte partnera pro produktivní obrábění, standardem musí být především jeho znalost a zkušenost.

Napadla vás nějaká další otázka? Nebo pokud vám není něco zcela jasné, prosím kontaktujte nás.


Mohlo by vás zajímat: