Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Informační panel řízení životního cyklu

Tags: HD-PLM | Siemens

hd-plm1Společnost Siemens PLM Software představila na Světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji panel High Definition PLM (HD-PLM), jenž umožní řídícím pracovníkům napříč životním cyklem výrobku činit vysoce kvalifikovaná rozhodnutí rychleji a s vyšší mírou spolehlivosti. Nový informační panel nabízí uživatelům nové možnosti rozhodování podložené maximálním možným a aktuálním rozsahem informací napříč jednotlivými oblastmi životního cyklu výrobku. Jinak řečeno – HD-PLM umožní propojení lidí, nástrojů a přesných informací o výrobku, které řídící pracovníci potřebují, aby mohli objektivně vyhodnotit různé alternativy řešení.
Uživatel bude mít k dispozici široké spektrum nástrojů, jejichž nastavení lze upravit na míru jejich úloze. HD-PLM nabídne uživatelům aktivní pomoc při spolupráci na rozhodování díky intuitivní interaktivní vizualizaci veškerých dostupných informací, které mohou být přetvořeny do kvalifikovaných a podložených rozhodnutí. V neposlední řadě HD-PLM pomůže uživatelům se zpětným ověřováním dopadů rozhodnutí pro daný úkol napříč společností.

V dnešním úzce propojeném a konkurenčním globálním prostředí stále roste tlak na společnosti, aby na trh uváděly čím dál rychleji modernější a kvalitnější výrobky. To vyžaduje stovky či dokonce tisíce důležitých rozhodnutí, která musejí činit jednotlivci napříč různými odvětvími. Kvalita a rychlost každého z těchto rozhodnutí může mít obrovský dopad na tržní úspěch takového výrobku. Podstatná většina podkladů pro každé takové rozhodnutí může uložena napříč různými, vzájemně nezávislými systémy. Další úroveň složitosti získáme, budou-li se pracovníci, podílející se na rozhodnutí, nacházet na různých místech světa.

hd-plm2
Informační panel HD-PLM je navržen tak, aby tuto složitou, geograficky značně roztříštěnou a heterogenní sbírku dat a informací proměnil ve srozumitelnou sadu podkladů prostřednictvím řady úzce integrovaných řešení, která budou prostupovat všemi aplikacemi nabízenými společností Siemens PLM Software. Tato řešení významně zjednoduší a zvýší kvalitu rozhodovacích procesů během celého životního cyklu výrobku, neboť uživatele přenesou do vyspělého interaktivního světa , jež aktivně přiřazuje datům význam a předkládá uživateli informace intuitivním způsobem, který usnadňuje orientaci a porozumění.

Rozhodování v HD

Panel HD – PLM stojí na čtyřech základních principech, které definují způsob, jímž umožní uživatelům činit lepší rozhodnutí rychleji, takže mohou věnovat daleko více času inovacím:

  1. PŘIZPŮSOBIT – Umožňuje přizpůsobit aplikace podle potřeb uživatelů a nabídnout tak pouze ty informace, které potřebují pro svou práci.
  2. POMOCI – Pomůže uživatelům při spolupráci na rozhodování shromážděním, analýzou a monitorováním informací, uvědomí je v případě, kdy je potřeba jednat a nabídne spolupracovníky, kteří jim pomohou v rozhodování.
  3. UJASNIT – Umožní uživatelům jasněji pochopit problém tím, že jim předloží „bohaté" informace tím nejintuitivnějším způsobem a pomůže jim orientovat se v relevantních datech z ostatních oblastí a zdrojů.
  4. OVĚŘIT– Ověřuje rozhodnutí porovnáním s používanými postupy uplatněním analytických technik a umožní zachovat nejlepší rozhodovací postupy pro využití v budoucnosti.

Systém podporující HD-PLM dokáže rozpoznat, že uživatel není jen CAD operátor, ale například konstruktér motoru nebo projektant křídla letadla a okamžitě podle toho upraví kontext tak, aby se dotyčný jednotlivec ocitl ve správném kontextu pro prováděný úkol. Systém bude pak aktivně uživateli pomáhat s plněním úkolů, a to tak, že ho bude upozorňovat na problémy, které je třeba řešit, bude k nim vyhledávat relevantní informace, navrhovat další spolupracovníky, na něž se uživatel v tom či onom bodu může obrátit. V průběhu práce pomůže HD-PLM vyjasnit informace tím, že je vizuální formou předloží uživateli a intuitivním způsobem zpřístupní detailní informace z mnoha dalších oblastí. Nakonec prostřednictvím analytických a vyhodnocovacích postupů, které se liší v závislosti na odvětví, konkrétní společnosti nebo používaných postupech v daném odvětví, lze rozhodnutí ověřit díky efektivnímu využití dostupných informací. Díky tomu mohou uživatelé nejen vytvářet podložená rozhodnutí, ale mohou je činit efektivně a s vysokou mírou spolehlivosti.

hd-plm3
Veškeré relevantní informace pro danou práci budou okamžitě distribuovány těm správným lidem bez ohledu na to, kde se tito zrovna nacházejí. Ke komunikaci může být využito široké řady zařízení, včetně inteligentních telefonů a tabletů. HD-PLM umožní inteligentní navigaci a integraci skrze geograficky rozptýlená úložiště heterogenních dat a následně za použití špičkové technologie umožní na základě získaných informací jednat a informace samotné dále distribuovat vizuálně atraktivním způsobem – tak mohou být v rámci společnosti sdílené informace, které umožní rozhodování ve „vysokém rozlišení".

Silný technický základ

HD-PLM vychází z robustních technických základů společnosti Siemens PLM Software, které byly vybudovány během více než 30 let inovací v oblasti softwaru. HD-PLM bude na těchto základech dál stavět a bude uživatelům nabízet konzistentní, kontextově orientované prostředí podporující rozhodování prostřednictvím úzce integrované sady PLM řešení. Následující verze softwaru NX pro vývoj výrobku, řešení Teamcenter pro správu a řízení životního cyklu a řešení Tecnomatix pro digitální výrobu spolu vytvoří jednolité prostředí na podporu rozhodovacích procesů napříč celým životním cyklem výrobku a napříč celou společností. Uživatelé těchto integrovaných firemních řešení budou mít pro svá rozhodnutí k dispozici informace z různých oblastí, která budou relevantní nejen pro jejich práci, ale zároveň budou brát v potaz dopad do ostatních oblastí, a to jak navazujících, tak předcházejících.

steve_bashadaSteve Bashada hovoří o HD-PLM na You Tube

Ve zvláštní zprávě společnost Siemens PLM Software zdůrazňuje úzkou integraci poslední verze systému NX a řešení Teamcenter, které maximálně využívá informačního panelu HD-PLM. Po výstavě EXPO 2010 v Šanghaji byl HP-PLM představen také v červnu na uživatelské konferenci Siemens PLM Connection Americas v texaském Dallasu. Další informace o HD-PLM najdete na www.siemens.com/plm/hdplm.


Mohlo by vás zajímat: