Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S efektivní správou 3D dat zvládnete každou situaci

Tags: CAD | Key study | PLM

somako01Společnost Somako Hirsch + Attig GmbH spravuje 3D-data pomocí aplikace SolidWorks Enterprise PDM

Společnost Somako Hirsch + Attig GmbH z německého Kürnbachu sází na partnerství nejen se zákazníky, ale stejnou měrou i s dodavateli. Tento specialista na výrobu zařízení ke zpracování plechu a dřeva úspěšně zavedl řešení SolidWorks CAD a Enterprise PDM. Společně s integračním partnerem, firmou Solidpro, přitom překonali celou řadu nástrah.

Výchozí situace, v jaké se společnost nacházela, je typická pro středně velké strojírenské podniky, jakým je i ten z vinařského městečka Kürnbach. Firma začala v 90. letech využívat 2D CAD systém Logo CAD v rámci konstrukčního oddělení. Od té doby vzniklo mnoho výkresů, verzí a návrhů, které byly systematicky archivovány. Nejjednodušší způsob správy výkresů se přitom odehrával přímo v prostředí Průzkumníka Windows a nově zakládaných adresářích. Zpočátku dostačoval, ale v rychle rostoucí společnosti Somako brzy narazili na hranice možností této metody.

 

Růst a expanze

Firma specializovaná na výrobu zpracovatelských zařízení dodává své produkty převážně strojírenským podnikům pracujícím s plechem. K jejím zákazníkům patří velcí výrobci chladniček, pečicích trub, dřezů, rozváděčových skříní nebo kabelových šachet, stejně tak i nejvýznamnější výrobci automobilů. Ti všichni oceňují komplexní řešení firmy Somako – co potřebují, obdrží kompletně od jediného dodavatele. Požadovanou kvalitu a spolehlivost zajišťuje know-how jednotlivých výrobních procesů. Jednotlivá obráběcí centra jsou inteligentně propojena s automatizační ovládací technikou, montážní technikou a s manipulačními systémy. Výsledkem je výrobní zařízení, které perfektně odpovídá individuálním potřebám uživatele.

somako02

Společnost Somako Hirsch + Attig GmbH – s více než stovkou zaměstnanců v Německu a Portugalsku – ale není jen vedoucím dodavatelem výrobních linek a speciálních strojních zařízení pro kovozpracující průmysl a oblast zpracování plechu. Vysokou odbornost firmy Somako u zařízení využívajících klínové ozuby oceňují i podniky dřevozpracujícího průmyslu. K tomu musíme připočítat rozšíření nabídky v oblasti automatizované ovládací techniky a v roce 2007 převzetí částí dánské společnosti DISA-Group (zařízení na tvarování litím od firmy BMD a úpravny písku).

Počátky 3D projekce

Když se začaly šířit výkonné 3D CAD systémy pro PC, společnost Somako se na v této oblasti trhu rychle zorientovala. Úkol řešil tým okolo vedoucího projektanta Thomase Hirsche a systémového administrátora Thomase Scheibleho – analyzovali rozšíření těchto systémů u dodavatelů a zákazníků firmy, možnosti přebírání dat z existujících 2D výkresů, otevřenost systému a snadnost jeho obsluhy. Do finále se dostali dva dodavatelé: SolidWorks a HiCAD. Společnost Solidpro GmbH z Vöhringenu představila aplikaci SolidWorks. Paralelně s tím proběhly testy s aplikací HiCAD. Na jejich konci bylo rozhodnuto, že nejlepší variantou je právě SolidWorks. V roce 2005 tak zahájila činnost tři pracoviště s touto moderní 3D CAD aplikací.

Databázová správa výkresů

Správa výkresů se poté začala řešit nad firemní databází MaxxDB od Solidpro. „Byl to pro nás skutečně obrovský skok," potvrdil Thomas Scheible. „Najednou jsme pracovali se strukturálním vyhledávačem a pouhým stisknutím tlačítka mohli zjistit, co se ve které sestavě konkrétně nachází." Tento postup fungoval dobře čtyři roky, než vzrostl počet pracovišť využívajících CAD na dvanáct. „Systém stále častěji kolaboval, protože se na server snažilo současně dostat příliš mnoho uživatelů. Serverová architektura aplikace MaxxDB se ukázala být úzkým hrdlem tohoto přístupu. K úspěchu nevedlo ani zvýšení přenosové rychlosti v síti ze 100 Mbit/s na 1 Gbit/s. Doby načítání výkresů výrobních linek byly příliš dlouhé z důvodu přenášených objemů dat (jeden zahrnuje data o objemu až 3 GB).

PDM místo správy výkresů

Na počátku bylo vcelku příjemné volně disponovat čísly výkresů. V průběhu času to však přinášelo stále více potíží – ve finále bylo možné tatáž čísla výkresů přidělovat vícekrát. Kopírování sestav v prohlížeči struktur se ukázalo jako velmi zdlouhavé a časově náročné, protože vidět bylo možné vždy jen jedinou úroveň. Thomas Scheible popisuje problém takto: „Strukturu bylo v obou směrech možné vidět pouze přes jednu úroveň, proto jsme se ke kompletní kopii sestav museli obrazně řečeno dlouho prokousávat."

somako03

Tisk fronty s velkými sestavami

Zpracování front tiskových příkazů, tj. tisk více výkresů na připojeném plotru, bylo u velkých sestav problematické. K jednomu zařízení může patřit i 40–60 sestav s jednotlivými výrobními výkresy. Tyto výkresy poslal konstruktér na plotr jako sérii tiskových příkazů. Došlo-li pak ke změně výkresů, které čekaly ve frontě na tisk a nebyly dosud vytištěny, nebylo již možno tyto změny zohlednit. Společnost Solidpro se proto rozhodla nahradit dosavadní licence MaxxDB licencemi aplikace SolidWorks Enterprise PDM.

Přechod na PDM řešení

Následovala napínavá fáze s velkou otázkou: Zobrazí se všechna data vygenerovaná v prostředí MaxxDB i v aplikaci SolidWorks Enterprise PDM? Nejprve došlo ke změně směrnic u konstrukčních postupů. Pak se sladil postup práce s aplikací SolidWorks Enterprise PDM podle procesů firmy Somako. Bylo-li nutné zajistit přístup ke starším datům z aplikace MaxxDB, byly tyto údaje postupně opraveny podle nových směrnic. S přechodem na bázi SolidWorks Enterprise PDM bylo číslo verze dokumentace sníženo na nulu.

Drastické zkrácení doby načítání dat

„Aplikaci SolidWorks Enterprise PDM využíváme od roku 2008. Přechod se nám povedl poměrně snadno – a byli jsme dokonce sami schopni provést potřebné úpravy," dodal potěšeně vedoucí projektu Thomas Hirsch. „Obsluha není vůbec složitá, je podobně snadná jako u aplikace MaxxDB." Co se však rapidně změnilo, jsou doby nutné k načtení dat. Příslušné sestavy se jednorázově stáhnou ze serveru na lokální pevný disk. U dalších načítání a ukládání se již přenášejí pouze vzniklé rozdíly. Jde o přístup, který tento proces výrazně urychlil a konečně odstranil prodlevy při načítání a ukládání dat.

SolidWorks Enterprise PDM se v praxi osvědčil

V aplikaci MaxxDB pohodlná, avšak přece jen trochu riskantní funkce Přesto uložit byla s rostoucím objemem konstrukčních činností stále problematičtější. Dávala každému konstruktérovi možnost ukládat modely do paměti, aniž by byl oprávněn zapisovat do souboru. „Zpočátku to bylo v jednotlivých konkrétních případech v pořádku, vše se provádělo po konzultaci s kolegy. V malém okruhu osob se to snadno zvládalo. V mezidobí se z toho však stala spíše nežádoucí funkce. Aplikace SolidWorks Enterprise PDM věci učinila přítrž. Je absolutně důsledná a jednoznačná. Každý uživatel se musí do aplikace přihlašovat a odhlašovat, jsou mu přiřazena předem definovaná práva, která nelze obcházet. Čísla výkresů a jména souborů jsou rovněž jednoznačná. Kopírování sestav je nyní možné jediným kliknutím na nejvyšší úroveň," popisuje zlepšení situace Thomas Hirsch.

Při harmonizaci databank pomáhá čárový kód

Vazbu na existující systém PPS realizovala firma Somako vlastními silami, přičemž se zde jedná o jednoduchou databázi. V mezidobí se i zde prosadil nový systém – 3S-ERP. Nynějším cílem je sladit všechny databáze a zajistit přenosy dat mezi systémy spravujícími ekonomická a technická data doslova stisknutím tlačítka. Existující databanky z aplikací MaxxDB, SolidWorks Enterprise PDM a 3S-ERP budou navíc sladěny s pomocí systému využívajícího čárových kódů. Každá součástka z kusovníku má přiřazen čárový kód. Ve sledu výrobních operací tak lze přesně vysledovat jednotlivé pracovní kroky. Aby člověk poznal, kde se jaký díl nachází nebo zda je již hotový a zkontrolovaný, stačí jediné nahlédnutí do systému. V rámci zavádění nové verze aplikace SolidWorks Version 2010 – a ve spojení se zpracováním front tiskových příkazů pro plotr – dostane svůj čárový kód okamžitě i každý výkres. Přechod z aplikace MaxxDB na aplikaci SolidWorks Enterprise PDM se tedy podařil. I díky existenci partnerů, kteří pomůžou zvládnout každou situaci.


Mohlo by vás zajímat: