POINT.X (2018-19)
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Multi-version CATIA prostředí a podpora pro snadnější přechod na platformu V6

Autor článku: Michal Kopecký   

Tags: CAD | CAE | CAM | CATIA | Platforma V6 | PLM

Catia-CV6CAD/CAM/CAE systém CATIA patří mezi nejznámější nástroje pro podporu konstruování na světě už hezkou řádku let. Někde se stále používají instalace CATIA V4, standardem zejména pro Automotive a Aerospace industry se stala CATIA V5 – dnes jeden z nejrozšířenějších CAD systémů na světě vůbec. Společnost Dassault Systèmes – opravdový vizionář na poli podpory počítačového konstruování – přichází v současné době s vizí zcela nového přístupu k této problematice a nejen k samotnému návrhovému procesu. Říká, že je třeba propojit veškeré informace a duševní vlastnictví společnosti s požadavky zákazníků a integrovat informace konstrukčních kanceláří s výrobními jednotkami, pro rychlé a správné rozhodování zpřístupnit fázi designu pro management a marketing firem, minimálně na úrovni prohlížení navrhovaných výrobků, např. ještě v podobě virtuálních modelů je představit koncovým uživatelům.

Systém umožní nebrat ohled na velikost virtuálních modelů, kde ve 3D může být obsaženo vše. Zatímco ostatní dodavatelé v současnosti stále hovoří o PLM, Dassault Systèmes již dnes přichází s produkty navazujícími na vize a podporující tzv. 3D Experience – éru životní zkušenosti ve virtuálním 3D prostředí.

Vize společnosti Dassault Systèmes se začala naplňovat již v roce 2009 ohlášením nové platformy V6, do níž spadá i revoluční CAx řešení CATIA V6. Aby bylo možno tenhle ambiciózní plán a vizi splnit, bylo třeba změnit klasický přístup při CAx konstruování, zapomenout na souborová CAD data na lokálních či sdílených datových úložištích. Stručně řečeno základem platformy V6 je databázový přístup. CAD data nejsou uložena v souborech, ale jsou v databázi, a jsou tedy jediná platná.

Dassault Systèmes realizací svojí vize 3D Experience ustavuje novou kategorii v oblasti informačních systémů, tak jako zásadně napomohl uvést do života již dříve vizi řízení životního cyklu výrobků, tzv. PLM. Nicméně je si dobře vědom rozšířenosti svého stávajícího řešení, založeného zejména na způsobu použití CAD/CAM/CAE systému CATIA V5, zpracovaných a používaných metodik práce, vložených investic do fungujících řešení apod. Pracuje tedy na tom, aby byl přechod co nejhladší. Pokusíme se tedy podívat, jakým způsobem.

Pro Dassault Systèmes je podpora přechodu z CATIA V5 na verzi 6 jasnou prioritou. Mnoho zákazníků provede kompletní upgrade na platformu V6, ale budou mít potřebu nadále spolupracovat, interně nebo externě, s týmy, které budou stále používat CATII V5. Z tohoto důvodu existuje v posledních uvolněných verzích V5 a V6 unikátní kompatibilita mezi verzemi CATIA, která v podstatě umožňuje reálnou on-line spolupráci pro smíšené design V5 a V6 týmy.

Kompatibilita na úrovni features V5 -> V6

Schopnost přímo načítat V5 CAD data do V6 byla zajištěna již od samotného uvedení platformy V6 v roce 2009. V CATII V6 lze tedy navázat na existující V5 design a bez problémů na něm pokračovat. Samotný proces je zajištěn funkčností File -> Import -> CATIA File. Při načtení se V5 data překontrolují, prověří jejich kvalita a platnost případných externích linků a vloží se do databáze V6. Původní V5 data jsou zanechána nedotčená na diskovém prostoru, nově importovaná data jsou vložena do databáze a dostat se k nim lze pouze prostředky platformy V6 – vyhledání, otevírání dokumentů s pomocí např. unikátního databázového grafického portálu 3DLive.

Catia-CV5

Kompatibilita na úrovni features V6 -> V5

3D modely vytvořené v CATII V6 je nyní možné exportovat do V5 se zachováním jejich základních features. Historii dílů i strukturu sestav lze pak prohlížet a editovat přímo v CATII V5. Návrh tak může vznikat teoreticky střídavě na V5 a V6. Kompatibilita features je zachována na úrovni tvorby objemové geometrie (Sketcher a Part Design) i plošné geometrie (Generative Shape Design). V praxi to znamená, že se přenáší parametrická objemová i plošná 3D geometrie, přenáší se i struktura sestav a informace o polohách součástí (Assembly Design). Tato schopnost je k dispozici počínaje V62012X a nejnovější release V5 (V5-6R2012 – dle starého číslování odpovídá R22). Nový způsob číslování edice V5 zdůrazňuje kompatibilitu a synchronizaci mezi V5 a V6, stejně jako pokračující obohacování V5 vybranými funkcemi technologie V6.

Samotný proces je zajištěn funkčností Utilities -> Downward Compatibility, kterou většina uživatelů zná již i z verze CATIA V5. Zde se však funkce využívala pouze k tomu, aby se dala 3D data z vyšší release CATIA vyexportovat a otevřít i ve verzi nižší. Ve verzi V6 je funkčnost podstatně rozšířena a umožní dříve popsanou kompatibilitu i na úrovni geometrických features a struktury produktu.

Příklady realizace

Na závěr si zkusme načrtnout příklad realizace multi-version CATIA prostředí, jak je to zamýšleno v praxi. Představme si OEM výrobce, který vyvíjí nový výrobek a jeho koncepční design i finální design realizuje pomocí platformy V6, tedy v CATII V6. Ve fázi koncepčního designu vytvoří V6 návrh včetně parametrů a základní geometrie včetně historie. Jeho dodavatel stále používá systém CATIA V5 a je zodpovědný za rozpracování určitého konstrukčního celku. OEM výrobce pomocí funkčnosti Downward Compatibility potřebná data z databáze vyexportuje do souborů formátu CATIA V5 a odešle k dopracování dodavateli. Ten může snadno data převzít, a co víc, přímo na nich pokračovat. Po dokončení finálního CATIA V5 designu dodavatel data odesílá zpět k OEM, kde proběhne náhrada příslušné koncepční části V6 designu za finální, přičemž současně proběhne migrace finálního V5 designu do V6 databáze. OEM výrobce tak získá finální data s historií (pokud je vyžadováno) ve V6, přičemž návrh vznikl rozpracováním koncepčního V6 designu v CATII V5 na pracovištích dodavatele.

Bezproblémově bude fungovat i příklad opačný. Tzn. že OEM výrobce vyvíjí koncept a finální design v CATII V5 (V5-6R2012) a jeho dodavatel používá již platformu V6 (V6R2012X). Do V6 lze data z V5 bezproblémově dostat pouhým importem CATIA V5 souborů do platformy V6 a zde podle zadání dokončit návrh. Následuje export finálního návrhu z databáze dodavatele do souborů CATIA V5, jejich patřičné automatizované přejmenování a zaslání ke schválení a archivaci ve formátu CATIA V5 u OEM výrobce.

Ochrana investic

Cílem společnosti Dassault Systèmes je ochránit investice zákazníků, které byly uskutečněny v CATII V5, a zároveň jim umožnit snadný přechod na novou technologii platformy V6 svým vlastním tempem podle potřeby. Společnosti mohou postupně přecházet na V6 a přitom hladce spolupracovat s interními odděleními, zákazníky a dodavateli, kteří používají V5. Společnost Dassault Systèmes oficiálně uvádí, že vývoj a podpora CAD systému CATIA V5 bude probíhat minimálně do roku 2020.

Autor pracuje ve společnosti Dytron.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit