Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zápisky z GOM 3D Metrology Conference 2015

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: 3D Metrology | GOM | MCAE | MCAE Systems

mcae gom ilustracniVe dnech 21. až 24. září 2015 pořádala společnost GOM z německého Braunschweigu svou 12. mezinárodní konferenci v pořadí od první v roce 1998. Program byl rozdělen na dvě části, v prvních dvou dnech bylo zaměření na výzkum materiálů a testování komponent, v druhé části pak bylo hlavním tématem souřadnicové 3D měření. GOM konference je fórem pro odborníky z oblasti metrologie, kontroly jakosti a vývoje produktů a letos ji navštívilo více než 650 návštěvníků z více než 45 zemí. Čtenářům našeho časopisu a webu CAD.cz asi nebude neznámou informace, že oficiálním distributorem produktů firmy GOM je u nás společnost MCAE Systems, s jejímiž pracovníky jsem se na konferenci dostal.

Mezi přítomnými účastníky byli zaměstnanci obchodních partnerů, pro které byl přichystán i speciální program, a byli tu rovněž zástupci zákazníků. Přednáškový program byl mezinárodní a kromě pracovníků společnosti GOM se na něm podíleli zástupci firem, které mají optickou metrologii již úspěšně zavedenou v různých průmyslových odvětvích pokrývajících celý výrobní proces, od zkoušení materiálů, návrhu a výroby forem, až po související kontrolu kvality výroby. Kromě přednášek pro kompletní auditorium – ti, co se nevešli do přízemních prostor restaurace, ve které hlavní program probíhal, měli možnost sledovat konferenci v konferenční místnosti ve třetím patře prostřednictvím videopřenosu – byly v prvním patře rozmístěny v místnostech ukázky nasazení produktů firmy GOM a k dispozici její pracovníci, aby zodpovídali všechny všetečné dotazy. K vidění bylo například praktické použití optického 3D souřadnicového měřicího stroje Tritop, různá měření kvality materiálu na trhacích strojích, zákazníky ceněné Atos ScanBoxy pro automatizované měření všech vyráběných velikostí, vysokorychlostní testování materiálu prostřednictvím skenerů Aramis, „živé“ testování únavy materiálu se stejnými skenery, 3D kontrola jakosti, reverzní inženýrství a rychlá výroba se skenery Atos Core, kompletní sestava Atos for Education (kompletní balík pro 3D skenování a kontrolu, určený pro výuku a školení), či nasazení skeneru Atos Triple Scan v automobilovém průmyslu nebo 3D digitalizaci, při živém umístění součástí a jejich montáži, a dalších řešeních.

Material & Component Testing (21. a 22. 9.)

Konferenci v úvodních dnech obou částí zahajovali Konstantin Galanulis a Dirk Behring a poté slovo předávali celé plejádě přednášejících z celého světa. Dokládá to skutečnost, že měřicí systémy GOM jsou využívány v průmyslu, výzkumných institucích a na univerzitách opravdu celosvětově. GOM řešení zjednodušují i složité úlohy při vývoji produktu a jeho výrobě, zkracují proces vývoje, zvyšují kvalitu produktů a snižují jejich cenu. V souladu s iniciativou Industry 4.0 nahrazují kontroly založené na 3D CAD modelech 2D výkresy a informace o tolerancích jsou přímo v CAD datech.Konstantin Galanulis

Bylo konstatováno, že optické měřicí systémy jsou v automobilovém průmyslu používány ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a chodců. Systémy mohou být jednoduše integrovány do standardních testovacích stojanů pro větrné tunely, klimatické komory a nárazové zkoušky.
Znalost materiálových charakteristik, jako spolehlivého podkladu pro simulační nástroje, ovlivňuje konstrukci komponent a zaručuje bezpečnost výrobku. Navíc jsou optická měřicí data široce používána pro ověření simulací. Optická metrologie splňuje odlišné požadavky v Americe, Evropě a Asii při tváření plechů stejně jako u jiných materiálů.

Přítomní byli také seznámeni s novinkami. Konkrétně například s novou verzí softwaru GOM V8 SR1, která poskytuje rozšířenou škálu funkcí a vylepšení pro skenery Atos, GOM Inspect, GOM Scan, Tritop a Pontos Live. Vydání nového softwaru je naplánováno na leden 2016. Pokud se již nyní chcete dozvědět více o některých nových softwarových funkcích, můžete se zúčastnit některého z GOM webinářů v listopadu a prosinci. Novinkou je také stereo kamerový systém Aramis 3D Camera dodávaný s profesionálním softwarem Aramis nebo vyhodnocovací software GOM Correlate v profesionální i bezplatné verzi.

Rozličná témata z oblasti testování komponent v automobilovém průmyslu, testování materiálů a tváření plechů probírali přednášející z Německa, Švýcarska, Číny i USA. Tak trochu jsem se těšil na přednášku prof. Pavla Hory ze švýcarského ETH Zürich, na téma optická metrologie při tváření plechů, materiálové parametry a ověření simulací. Ten ale nedorazil a prezentaci uvedl Maysam Gorji Bandpay. Zajímavá byla přednáška Martina Winklera, která se týkala biotechnologií a medicínských technologií, zde konkrétně prodlužování kostí pacientů. Všechny beze zbytku zaujal Paul Smith, ředitel konstrukce v Adidas Future Teamu, když ukázal vývoj nové sportovní běžecké obuvi s použitím dvou vysokorychlostních systémů Aramis. Neméně zajímavá byla témata věnující se testování komponent v leteckém průmyslu s řečníky z firem ESA (Holandsko), CoLT Prüf und Test (Rakousko), DGA (Francie) a IABG (Německo). Ale to už jsme na konci dopoledního bloku druhého dne.

Odpolední odborný program se týkal obchodníků a zákazníci měli zajištěn malý výlet do Wolfsburgu, kde na dohled továrny VW navštívili vědecké centrum Phaeno, něco jako plzeňské Techmania Science Center nebo brněnské VIDA! science centrum, ovšem v nádherné moderní budově.

3D Coordinate Measurement (23. a 24. 9.)

Oficiální program začínal až odpoledne. Pro zákazníky byl proto opět přichystán dopolední oddychový program v podobě okružní jízdy tramvají po Braunschweigu, s výkladem historie města a doprovázený hudbou Alexander Hartman Jazz Dua. Nástrojová kombinace saxofon a kontrabas přímo vybízela vyžádat si zahrát hudbu Henryho Manciniho k filmu Pink Panther, což oba pánové s bravurou zvládli.
Jinak začátek třetího dne konference byl pro ty, co zde byli již dva dny předtím, takovým opakovacím cvičením. Další přednášky byly především o měření tolerancí a kvality. Dirk Behring se zmínil o vývoji hardwaru i nového softwaru s vyzdvižením důležitosti ScanBoxů série 7 a 8. Zmínil také vlastnost automatického učení u Airfoil Inspection.

mcae gom 1

Christian Neukirch z Volkswagenu měl přednášku o vývoji certifikační procedury pro optickou full-field metrologii. Nemohlo samozřejmě chybět představení firmy VW, kde nyní používají kolem 50 systémů Atos, 20 měřicích buněk a další GOM technologie. Z VW byl i další přednášející Felix Mönch, s přednáškou na téma Od prototypu k sériové produkci pomocí Atos Triple Scanu. Konkrétně šlo o prototyp nové převodovky a výfuku.

K přednášení se dostal i Milan Dvořák, který představil automatické měření s Atos ScanBoxem 6130 ve Škoda Auto. Pilotní projekt začal v květnu 2011. Zmínil spolupráci s Miloslavem Drápelou a MCAE Systems. ScanBox mají od února 2014. Dostávají se ke kontrole rozměrů, jde jim o proces stability a virtuální zjištění vzdálenosti mezi dvěma částmi, monitorování stability laserového svařování. Chtěli by také sledovat kvalitu detailů, virtuální výrobu – simulaci lisování. Používají Atos, ale je tu ke sledování příliš mnoho bodů. Proto začali používat simulační software Tebis Morpher a numerické simulace a výsledky kontrolují Atosem. Dále se zajímají o laserové pájení, kontrolu rozměrů, simulace nastavení dat, rozměrové a teplotní stabilizace a simulace laserového pájení.

Přednáška Milana Dvořáka byla natolik poutavá, že sklidila velký potlesk nejen od auditoria v restauraci, ale i ve třetím patře od lidí sledujících projekci na plátnech.

O automatizaci pak promluvil Carsten Reich, mluvil o optických měřicích strojích – automatické metrologii. Poukázal na skutečnost, že se odlišuje kontrola předprodukční a sériová a rozdílné jsou i využívané automatizační softwary. Je zde možnost automatického učení. Mluvilo se ale nejen o softwaru, ale také o hardwaru, tedy o ScanBoxech, jejichž produkce a montáž u uživatelů od jejich uvedení v roce 2011 exponenciálně roste. Aktuálně je vyráběna série Atos ScanBoxů 7 a 8. Série 8 je osazena dvěma roboty s šesti stupni volnosti.
Na tuto přednášku tematicky navázal Artur Skuratowicz z braunschweigské společnosti a3Ds, která se zabývá projektováním výrobních procesů s nasazením Atos ScanBoxů a propojením se systémy ERP a MES.

Jako první nastoupil ve čtvrtek před dychtivé posluchače Reinhard Hildebrandt z firmy Faurecia, kterou představil jako jedničku ve vytváření automobilových interiérů. S Atosem začali měření už v roce 1998. Jako hlavní výhodu vyzdvihl mobilitu zařízení. Dnes používají více systémů Atos a také Römer Absolute Arm s externím skenerem. Měří i velmi malé části o velikosti kolem 2 mm. Aktuálně používají 11 GOM skenerů.
Mezi dalšími přednášejícími byli lidé z Dánska, USA, dvou německých univerzit, Japonska nebo Ruska. Asi nejpoutavější přednášku posledního dne měl Norman Cofalka o používání systému Atos Triple Scan 3D ve společnosti na výrobu leteckých motorů Pratt & Whitney.
Zcela poslední slovo si vzal Dirk Behring, krátce vyhodnotil celou konferenci a poděkoval přednášejícím, účastníkům i partnerům.
Konference v roce 2016 bude již v novém sídle společnosti GOM, jehož rozloha kancelářské části bude činit 11 600 m2 a bude zde kromě kanceláří také zákaznické centrum, vývojové centrum, restaurace a vstupní hala. Výrobní a skladová část bude mít dalších 7600 m2.

mcae gom 3

Krátký rozhovor s Milanem Dvořákem

Po konci konference jsem ještě odchytil úspěšného prezentátora ze společnosti Škoda Auto a požádal ho o krátký rozhovor. Milan Dvořák nebyl na GOM konferenci poprvé.

Vaše přednáška měla velký úspěch…

To mě samozřejmě velice těší. Po přednáškách jsem potkával lidi, přicházeli za mnou a podávali mi ruku, ptali se na různé věci, které děláme, čím se zabýváme. Bylo to docela příjemné.

Jaké technologie firmy GOM používáte?

S firmou GOM spolupracujeme již několik let, respektive s jejím českým zastoupením. Používáme několik jejích produktů. Já osobně pracuji v technologii lisovny, kde jsme začali používat systém Argus. Tento software je vhodný na měření a analýzy přetvoření výlisků v plošném tváření. Postupem času jsme zjistili, že GOM nabízí i další produkty. Začali jsme se o to zajímat a následně si pořídili Atos, využíváme i systém Aramis. Nemáme ho sami koupený, ale v tomto případě spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci, která tento přístroj má a v případě, kdy potřebujeme zjistit přesná materiálová data, jde o ideální produkt určený k těmto analýzám.

K čemu aktuálně používáte ScanBox?

My jsme přímo výrobní oddělení. Samozřejmě máme ve Škodovce pod oddělením kvality velké měřicí centrum. Tím nechceme říct, že budeme měřit každý díl pravidelně a vyhodnocovat rozměrovost, ale takto chceme kontrolovat stabilitu procesu. To znamená kontrolovat, jestli je první vyrobený kus stejný jako dvacátý, tisící, desetitisící, protože stabilita je velice důležitá pro následující procesy, jako jsou svařování, zabudování do karosérie. Samozřejmě každá odchylka nám způsobuje minimálně problémy a ověřováním stability jsme schopni v celkem krátkém časovém úseku reagovat a udělat příslušná opatření tak, abychom se navrátili zpět do původního stavu, který nám vyhovuje.

V čem vám MCAE Systems pomáhá?

MCAE Systems jako distributor GOM produktů pro Českou republiku nám přijel ScanBox nainstalovat. Všechno nám zapojil, proběhlo školení našich zaměstnanců a předal zařízení do trvalého provozu tak, abychom byli schopni ho používat. Pochopitelně to ale není jenom o ScanBoxu, protože MCAE Systems nám poskytuje i služby – konzultace, když potřebujeme novou aplikaci, novou předlohu, nové makro, můžeme se na ně vždy obrátit. Výhoda je, že ačkoliv má firma sídlo v Kuřimi u Brna, zřídili si pobočku v Řepově, což je malé městečko asi pět kilometrů od Mladé Boleslavi. Pobočka existuje již druhým rokem a je to blízko k našemu závodu. Mají tam stálé osazenstvo, takže není problém, aby k nám v krátké době přijeli, nebo abychom přijeli my k nim a mohli zkonzultovat různé záležitosti, se kterými si třeba nevíme rady.

Budete rozšiřovat toto pracoviště?

Uvidíme, jak se to časem vyvine. V letošním roce ještě neuvažujeme o tom, že bychom toto pracoviště rozšířili. Nicméně GOM a jeho produkty se velice rychle vyvíjejí a je možné, že v budoucnu vyvinou takový produkt, který se nám bude hodit do našeho portfolia produktů. Je tedy možné, že si budeme moci pořídit něco nového. Samozřejmě to pro nás musí mít nějaký smysl. Není to jenom o tom, že si koupíme stroj, se kterým chceme pracovat. Musíme především hledět na to, aby se stroj, který si koupíme, zaplatil, protože ty produkty nejsou levné a musí nám to samozřejmě vždy něco přinést. Buď úsporu nákladů, nebo úsporu času. To je vlastně cíl toho, proč si takové přístroje kupujeme.

Zaujalo vás něco na workshopech?

Zaujalo. Měli tady jeden zkušební stroj pro zkoušku tahem a k tomu nainstalovanou kameru Aramis. Byli tak schopni vyhodnotit v reálném čase, jak se chová zkoušený vzorek. Mohli vyhodnocovat nejen základní parametry mechanických vlastností materiálu, ale i dynamický děj, který se odehrává v průběhu zkoušky, což se mi velice líbilo.

Novinky v softwaru?

Co se týká novinek softwaru, tak se přiznám, že nevím. Novinky přicházejí pořád a my jsme samozřejmě o nich informováni tak, že vyjde nová verze a my si ji nainstalujeme na naše zařízení. Tímto sledujeme novinky, softwarové změny a známe je, pokud se vydají. V tomhle směru mě nic nepřekvapilo, protože už to znám z minula.


Mohlo by vás zajímat: