Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výsledky AV Engineering Awards 2013 až 25. 6. 2013

Úterý, 11 Červen 2013 17:04

Tags: AV Enginnering | Awards | SUPro2013 | Výsledky

Akademie AV Awards2013-1324Jak jsme se mohli dozvědět ze závěrečné zprávy k zasedání Akademie AV Engineering Awards 2013, bylo stejně jako vloni rozhodnuto, že výsledky 12. ročníku soutěže AV ENgineering Awards nebudou publikovány až do 25. června 2013, tedy do termínu 23. vzdělávací konference SUPro 2013. Tato uživatelská soutěž vstoupila letos do svého 12. ročníku. Přitom již pošesté se sešla Akademie soutěže, aby posoudila nejlepší projekty zpracované v posledním období českými vývojáři a konstruktéry s podporou PTC softwarových technologií. Akademici reprezentují významné české strojírenské podniky, akademickou sféru a odborná média.

Akademie v letošním ročníku soutěže posuzovala celkem 41 přihlášených projektů rozdělených do pěti kategorií. Nejsilněji byla obsazena kategorie Vývoj výrobku s podporou Creo a/nebo Mathcad s celkovým počtem 27 projektů, následovaly stejně obsazené kategorie PDM/PLM projekt s podporou Pro/INTRALINK nebo Windchill a Obchodně-technická dokumentace s podporu Creo a Arbortext. V obou školních kategoriích - Středoškolský projekt s podporou Creo a/nebo Mathcad a Univerzitní projekt s podporou Creo a/nebo Mathcad – soutěžilo shodně po 5 projektech. Akademici rozhodovali o vítězi každé kategorie a celkovém vítězi 12. ročníku soutěže AV Engineering Awards.
Členové Akademie při posuzování jednotlivých projektů brali v úvahu míru inovace, technickou výjimečnost, dále efekty pro výrobní podnik, společenský význam, originalitu řešení a samozřejmě také celkovou úroveň informací poskytnutých soutěžícími.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci prvního dne konference SUPro2013 a vítězné projekty budou představeny účastníkům konference formou prezentace.
Akademie ocenila celkovou letošní úroveň přihlášených projektů a gratuluje vítězům.

Akademie soutěže se sešla 28. května v brněnském hotelu Maximus Resort v tomto složení:

  • Ing. Ivan Boruta, jednatel společnosti Borcad cz
  • doc. Ing. Jan Brandejs, CSc., vedoucí odboru metodiky konstruování, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  • Ing. Jan Homola, šéfredaktor časopisu Konstruktér                                
  • Ing. Marcel Jenčo, výrobní náměstek společnosti Hutní Projekt Frýdek-Místek
  • Ing. Václav Miller, jednatel společnosti Retigo
  • Petr Ouhrabka, ředitel divize Motory společnosti Tedom
  • Dr. Ing. Anna Plchová, zástupce vedoucího katedry výrobních strojů a konstruování, zástupce proděkana pro externí pracoviště, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
  • Ing. Petr Čevela, ředitel Divize IP, AV Engineering

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit