Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konvergentní modelování v nové verzi Siemens NX

Středa, 21 Září 2016 17:33

Tags: Konvergentní | Modelování | Návrh | NX 11 | Siemens | Výrobek

NX 11 convergent modeling-1638Nejnovější verze softwaru NX (NX 11) společnosti Siemens přináší prostřednictvím konvergentního modelování průlomovou technologii při vývoji digitálních produktů. Zcela nové paradigma modelování, které významně zjednodušuje práci s geometrií, kterou tvoří kombinace facet, ploch a těles, bez nutnosti časově náročné konverze dat.Konvergentní modelování je první technologií svého druhu, která uživatelům pomůže optimalizovat návrh součástek pro 3D tisk, zrychlí celkový proces návrhu a učiní reverzní inženýrství běžnou a efektivní součástí návrhu produktu.

Software NX 11 rovněž obsahuje řadu vylepšení v rámci integrovaného řešení CAD/CAM/CAE (počítačem podporovaného návrhu, výroby a inženýringu), např. další generaci 3D CAE řešení, který představuje v podobě softwaru Simcenter 3D, a také produktivní řešení CAM s nástroji jakými jsou např. robotické a hybridní obrábění, včetně aditivního přístupu.
Konvergentní modelování bude klíčovým nástrojem pro efektivní práci s facetovou geometrií. Nová technologie přinese značnou úsporu času a nákladů a pomůže odstranit vícepráce, běžné při používání naskenované geometrie, která je náchylná k chybám.Technologie rovněž odstraňuje omezení spojená s tradičním přemodelováváním součástek pro 3D tisk, u kterých potřebujeme optimalizovat kvalitu. Software NX 11 zjednodušuje návrh a podporuje využití aditivního způsobu výroby, čímž napomáhá firmám dosáhnout zcela nové úrovně efektivity při vývoji produktů.
Vývoj produktu většinou vychází z dostupných materiálů a výrobních postupů. Nové techniky, jako např. aditivní způsob obrábění, otevírají dveře k tvorbě inovativních návrhů forem a tvarů, které zvýší jejich efektivitu. Tradiční CAD technologie jsou samozřejmě postaveny tak, aby podporovaly tradiční výrobní metody, a proto snaha o optimalizaci návrhu pro aditivní způsob výroby naráží na určitá omezení. Konvergentní modelování tato omezení odstraňuje tím, že umožňuje konstruktérům rychle a flexibilně vytvářet nové, optimální tvary využívající materiály a techniky, které jsou díky aditivnímu způsobu výroby k dispozici.

Konvergentní modelování dále zjednodušuje práci s naskenovanými daty. Uživatelé z různých odvětví, včetně medicíny, automobilového průmyslu, spotřebitelského průmyslu a dalších odvětví, stále častěji využívají v rámci návrhů naskenovaná 3D data. Reverzní inženýrství stávajících návrhů je tradičně nákladným a nezáživným postupem, jelikož naskenovaná data vyžadují nejprve časově náročnou ruční konverzi facetové geometrie do formy ploch a těles, a až poté je lze použít k dalšímu modelování. Značné vícepráce vyžadují zejména nepravidelné povrchy, aby je bylo možné použít pro 3D tisk, konstrukci forem, analýzu i jiné činnosti. Přepracování pomocí metody reverzního inženýrství může trvat dny či týdny. Konvergentní modelování významně snižuje potřebu přepracování tím, že naskenovaná data zpřístupňuje v podobě facet, se kterými je možné dále přímo pracovat v NX 11, a proto není nutné mapovat plochy, vytvářet tělesa či jinak modelovat tvary ručně.
Konvergentní modelování umožňuje uživatelům okamžitě začít využívat naskenovaná data k tvorbě tvarových forem, přidávat je do celků, analyzovat je, popř. provádět jiné běžné činnosti v CAD prostředí. Toto vylepšení, společně s novou funkcí 3D tisku v NX 11, která uživatelům umožňuje tisknout 3D návrhy přímo z  NX, významně zjednodušuje proces výroby využitím aditivní výroby.

Tyto nové nástroje ke skenování, editování a tisk využívají nové funkce 3D tisku od společnosti Microsoft a podporují formát 3MF, čímž je zajištěna široká kompatibilita.
Software NX 11 obsahuje další významná vylepšení. Software Simcenter 3D nyní umožňuje provádět veškeré simulace v NX zaměřené na predikci vlastností výrobků. Simcenter 3D, který je rovněž k dispozici jako samostatná aplikace, umožňuje uživatelům bez problémů přecházet mezi prostředím pro vývoj a simulace. Novinka urychluje proces simulace díky kombinaci špičkové editace geometrie, asociativního modelování simulačních modelů a víceoborových řešení využívajících specializované know-how. Rychle a přesně provádí analýzu konstrukcí, akustiky, proudění, teplot, pohybu a kompozitů, optimalizaci a multifyzikální simulaci. Software Simcenter 3D pro NX 11 přináší nové funkce modelování a simulace točivých strojů, nové prostředí pro akustiku interiérů a exteriérů a významná vylepšení analýzy kompozitních konstrukcí.

Pokročilé obráběcí technologie v NX 11 umožňují výrobcům rozšířit flexibilitu a přesnost obrábění, snížit dobu programování strojů a zvýšit kvalitu součástek. Nové funkce robotického programování v NX CAM rozšiřují škálu možností dílenského obrábění – umožňují přesné obrábění velkých a složitých součástek použitím šesti- a víceosých robotů. Robotické obrábění automatizuje manuální činnosti včetně leštění a začišťování, a zlepšuje tak reprodukovatelnost, díky čemuž lze dodávat vysoce kvalitní součástky. Vylepšená funkce rozpoznávání vlastností rovněž automatizuje NC programování součástek s mnoha otvory a snižuje tím dobu programování až o 60 procent. Nový vysokorychlostní cyklus funkce NX CMM Inspection Programming upřednostňuje provádění měření pouhým pohybem hlavy, před pohybem lineárních os CMM. Tato nová metoda zvyšuje přesnost a zrychluje cyklus kontroly až trojnásobně.

Další informace naleznete na odkazu zde.


Mohlo by vás zajímat: