Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

InnovMetric uvádí PolyWorks 2017

Středa, 14 Červen 2017 09:34

Tags: 3D metrologie | CMM | CNC | GD&T | InnovMetric Software | PolyWorks 2017

PolyWorks controlreviewer-1724Kanadská společnost InnovMetric Software představila PolyWorks 2017, nejnovější verzi univerzální softwarové platformy pro 3D metrologii. Platforma PolyWorks 2017 disponuje novým kontrolním pracovním postupem zaměřeným na řízení – jedná se o klíčové vylepšení pro všechny odborníky na přenosnou metrologii a CNC a CMM měření, kteří potřebují s kolegy, zákazníky a dodavateli sdílet velké metrologické projekty, obsahující stovky rozměrových a GD&T kontrol.

Přináší také významnou technologickou inovaci v oblasti velkoobjemových metrologických aplikací a jedinečný přístup ke kolizní analýze v reálném čase pro efektivnější nastavení projektů CNC CMM.

Kontrolní pracovní postup zaměřený na řízení
Protože postupy 3D měření poskytují neocenitelnou zpětnou vazbu k vyráběným dílům a k průběhu výrobního procesu, musí být zajištěno jejich efektivní plánování a provádění specialisty v oblasti měření. Výsledky musí poté tito odborníci důkladně zkontrolovat, aby bylo možné vydávat informovaná technická rozhodnutí. U 3D projektů navržených pro plánování a provádění měření vyžaduje sdílení výsledků pomocí standardních 2D zpráv časově náročné úkony. Pro kontrolory může být interpretace výsledků ve statických tabulkách a snímcích v obsáhlých zprávách náročná, frustrující a neefektivní. Tento tradiční přístup často vyžaduje vzájemnou komunikaci s odborníky na měření, aby bylo možné z 3D kontrolního projektu získat další údaje. Díky novému přístupu zaměřenému na řízení v platformě PolyWorks 2017 představuje tuto zprávu přímo 3D metrologický projekt PolyWorks|Inspector. Odborníci na měření tak mohou předávat výsledky přímo ve 3D podobě, čímž je zaručeno zvýšení produktivity. Pomocí platformy PolyWorks 2017 mohou kontroloři také zkoumat výsledky měření kontextově ve 3D podobě pomocí dynamických navigačních nástrojů.

Pomocí nové funkce Přehled kontrol v nástroji PolyWorks|Inspector nebo bezplatném nástroji PolyWorks|Viewer mohou nyní odborníci na měření a odborníci na výrobu:

 • otevírat globální seznam kontrol rozměrů seřazených podle charakteristického indexu, což z této aplikace činí ideální nástroj pro přípravu prvotních kontrolních zpráv.
 • přidávat do globálního seznamu kontrol své vlastní kontroly, např. měření prováděná pomocí ručních měřidel.
 • snadno rozdělovat kontrolní projekt do malých a logických skupin kontrol, které se nazývají náhledy kontrol.
 • navazovat jednotlivé kontroly na konkrétní uspořádáním dat a souřadnicové systémy, takže jsou dostupné vícekontextové náhledy kontrol.
 • vyhledávat, třídit a filtrovat kontroly pro zvýrazňování klíčových výsledků.
 • automaticky zobrazovat náhledy kontrol ve 3D podobě s vhodným úhlem pohledu.
 • automaticky generovat formátované zprávy.

Významné vylepšení pro velkoobjemové metrologické aplikace
Společnost InnovMetric uvádí své nejvýznamnější technologické vylepšení pro zákazníky, kteří potřebují sestavovat a kontrolovat rozsáhlé konstrukce, např. v leteckém a kosmickém průmyslu, loďařství nebo energetice. Uživatelé mají nyní možnost:

 • předdefinovat a konfigurovat seznam zařízení s laserovým zaměřováním a připojovat více zaměřovačů současně. pomocí nástroje PolyWorks 2017 pro řízení tvorby sestavy v reálném čase okamžitě přepínat aktivní zaměřovač a přenášet naměřené pozice reflektoru na digitální odečtené hodnoty.
 • zarovnávat bod na objekt pomocí účinné techniky, která zarovnává body k různým geometrickým vlastnostem spárovaných objektů (např. středovým bodům, osám nebo povrchům) a řídí směr zarovnání, hmotnost a podíl výpočtu faktoru měřítka pro každou dvojici spárovaných geometrických vlastností.
 • snímat povrchové vlastnosti před definováním nominálních komponent nebo zarovnáním části k modelu CAD.

Kolizní analýza v reálném čase pro efektivnější nastavení projektů CNC CMM
Odborníci na měření, kteří definují dráhy snímání a skenování na zařízeních CNC CMM, mají nyní přístup k nástroji kolizní analýzy, který rozpoznává potenciální kolize nástrojů s dílem nebo podpůrnými materiály a poskytuje vizuální zpětnou vazbu problematických drah nástrojů v nástrojích Editor sekvencí a 3D scéna.

Přístup ke kolizní analýze PolyWorks vyniká ve srovnání s konkurenčním softwarem CMM díky dvěma hlavním vylepšením:

 • kolizní analýza nástroje PolyWorks se provádí v reálném čase při vytváření nebo upravování sekvence měření, např. při přidávání měřených objektů do sekvence. Díky tomu mohou operátoři okamžitě opravovat problematické dráhy nástrojů a předcházet akumulaci problémů.
 • kolizní analýza nástroje PolyWorks se provádí offline i online a varuje uživatele před potenciálními kolizemi, i když operaci měření spouští z prostředí mimo Editor sekvencí. V jiném softwaru je tato funkce obvykle nabízena výhradně jako funkce offline.

Další informace o platformě PolyWorks 2017, včetně produktů, ukázek a plánovaných událostí konference PolyWorks, najdete na www.innovmetric.com.


Mohlo by vás zajímat: