Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens spolupracuje s firmou Modelon

Středa, 05 Prosinec 2018 07:47

Tags: Amesim | Modelica | Modelon | OPTIMICA | Siemens | Simcenter | Spolupráce

Siemens-Featured-1849Siemens Simcenter Amesim bude od verze 17 využívat Optimica Com­­pi­­ler Toolkit společnosti Modelica. Jde o nejvýkonnější ma­te­ma­ti­c­ký en­gi­ne na trhu, založený na Modelonu a postavený od základů pro na­ti­v­ní podporu produktu Modelica a otevřených standardů FMI. Nabízí API, podporu nativních otevřených standardů a řadu řešičů pro op­ti­ma­li­za­ci přechodných, ustálených a dynamických tvarů. Optimica je vý­po­če­t­ní engine, který využívá množství komerčních simulačních sys­té­mů.

Uživatelé Simcenteru tak mohou využít knihovny Modelica pro vývoj, opětovné použití a integraci s nativními knihovnami Simcenter Amesim pro modelování dynamických multifyzikálních systémů. Simcenter Amesim 17 pak bude plně pod­po­ro­vat standard Modelica a využívat optimalizovaný kód vytvořený Optimicou, v budoucnu přibude podpora prů­my­s­lo­vých knihoven Modelon v Simcenteru.


Mohlo by vás zajímat: