Google překladač: English Deutsch

EEC One automatizuje tvorbu a správu dokumentace

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Dokumentace | EEC One | Elektro | Eplan | Správa | Tvorba

eplan one en-1409aNa trh byla uvedena nová verze systému Eplan Engineering Center One (EEC One). Tento univerzální nástroj umožňuje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro návrh detailů konstrukce, a tím také celkovou dobu pro návrh stroje nebo zařízení. Nástroj je nyní k dispozici v sedmnácti jazycích a podporuje významné mezinárodní standardy a normy potřebné pro uplatnění se na světovém trhu. Systém EEC One od firmy Eplan byl nejprve představen na veletrhu Hannover Messe v roce 2013 ve čtyřech jazykových verzích – angličtině, španělštině, ruštině a čínštině. Nyní je k dispozici ve všech 17 jazycích včetně češtiny, v nichž jsou dostupné i systémy platformy Eplan.

Nově zavedené funkce pro překlad umožňují přímý přístup do slovníku Eplan, a díky tomu automatizují kompletní převod celé výkresové dokumentace do všech dostupných jazyků. Současně zajišťují konzistenci popisu výkresů díky jednotné terminologii, užití specifických frází a speciálních znaků jednotlivých jazyků. Takto jsou odstraněny jazykové bariéry a výrazně stoupá úroveň efektivity využití softwaru, což ocení zvláště mezinárodní společnosti s výrobními závody v mnoha zemích.

Excelové prostředí pro automatizaci
Efektivita inženýrské práce není tvořena jen hladce běžícími automatizovanými procesy, ale také uživatelskou přívětivostí softwaru. EEC One proto pokračuje ve využívání vyzkoušeného a otestovaného excelového prostředí, které umožňuje velmi intuitivní práci s tímto nástrojem. Nové barevné schéma usnadňuje vyhledávání chyb, navíc nová verze dovoluje určit pevnou hodnotu pro pozici maker s ohledem na předcházející makro, což podporuje rychlé a jasné umístění.

Integrace místo pouhé vazby
Těsné propojení s platformou Eplan se odráží i v integrovaném výběru komponent. EEC One má přímý přístup do Eplan artiklové databáze a vybírá si z ní údaje o komponentech a jejich referenční data. Automatizace převodu dat minimalizuje možnost vzniku chyb a současně zvyšuje efektivitu práce. Nová verze EEC One je kompatibilní se současnou verzí Eplan Platform 2.3, ale i s předchozí verzí Eplan Platform 2.2.

První stupeň automatizace
Efektivita inženýrské práce není v současné době pro mnoho společností žádnou speciální přidanou hodnotou, ale nezbytnou podmínkou úspěchu na národní i mezinárodní úrovni. Základním kamenem budování efektivních inženýrských procesů je software, který zbaví uživatele nutnosti rutinních operací, a tím jim ulehčí práci. Díky tomu získají více času na řešení problémů a na inovace konstruování. Prostřednictvím EEC One a s využitím maker, jež slouží pro standardizaci prvků již v platformě Eplan, se může tvorba schémat elektrických a fluidních obvodů do velké míry zautomatizovat.
eplan one2 en-1409


Mohlo by vás zajímat: