Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PhoneOnMap – pozadí vývoje aplikace pro sledování mobilních telefonů

Úterý, 22 Prosinec 2009 09:47

Tags: GPS | GSM

Účelem systému PhoneonMap (PoM) je provádět monitoring osob, resp. jejich mobilních telefonů registrovaných v tomto systému. Telefony, resp. údaje o jejich poloze je možné sledovat v reálném čase, případně se i historicky podívat, kde se telefon v určitém okamžiku nacházel. Projekce polohy se provádí nad mapou, kde existuje celá řada možností od samostatných informací o jedné poloze, přes možnost spojovat tyto samostatné informace do tras až např. po shluky (tj. oblasti s vyšší koncentrací bodů, které jsou inteligentně filtrovány) apod. Tato základní funkce je pak dále rozšířena např. o možnosti nechat systém automaticky sledovat, zda definovaný telefon navštívil či opustil definovanou oblast, kdy v případě takové události je možné nechávat si zasílat informaci např. e-mailem či SMS. Rovněž obsahuje možnosti dálkového ovládání telefonu, řízení spotřeby atd.

Kdo služby PhoneonMap může využívat?

Jedním z primárních záměrů využití systému spočíval zejména v pomoci rodičům, kteří mají obavy o své děti, zda např. dorazily do školy, nepohybují se v oblasti, kde nemají, neztratily se apod. Samozřejmě systém určený pro lokalizaci osob je možné využít k mnoha dalším účelům. Typicky je systém využíván především zaměstnavateli, kterým poskytuje informace o polohách zaměstnanců, a to jak např. z důvodů přímého dohledu, zda vykonávají zadanou práci (např. zda roznášková služba obchází či obešla definovanou trasu), nebo jim poskytuje informace potřebné pro jejich další a zejména rychlejší rozhodování (typicky informace o polohách profesionálních řidičů kamiónů, u kterých je možné lépe plánovat jejich činnosti v závislosti na aktuální poloze).Dalšími uživateli jsou např. senioři, kteří tento systém mohou využívat jako pojistku pro situaci, kdy budou ve zdravotní tísni a bude nutné o jejich poloze rychle informovat např. blízké či lékaře. Systém PoM používají i „sklerotičtí“ jedinci, kteří často zapomínají, ztrácejí, nebo jsou jim dokonce ukradeny jejich mobilní telefony, jako nástroj k jejich lokalizaci. V neposlední řadě je systém PoM výhodný pro státní instituce a organizace, které jej používají pro lepší koordinaci, případně průkaznost svých činů (např. následně prezentují na svých portálech, kdy a kde byly čištěny ulice, apod.).

Velkou výhodou systému je možnost jeho využití po celém světě. Podmínkou využívání je dostupnost GSM sítě, resp. alespoň možnost občas se do této sítě připojit a data o poloze odeslat. Veškerá data jsou z pohledu systému naprosto anonymní a pro registraci do systému PoM není nutné zadávat žádná konkrétní data o uživatelích monitorovaných zařízení. Aktuálně je systém lokalizován do čtyř jazyků, češtiny, angličtiny, ruštiny a němčiny. Systém je samozřejmě možné používat např. v Egyptě se zapnutou anglickou jazykovou mutací. Připravují se další jazykové mutace, kde jako další přijde na řadu španělština.

Jak vznikala aplikace PhoneOnMap?

Jaká je historie, pozadí a technické provedení tohoto projektu? Když se před dvěma lety objevil klient s nápadem uskutečnit takovýto systém, měla naše společnost již několikaletou zkušenost s realizací systémů pro mobilní zařízení a zkušenosti se systémy pracujícími např. s technologiemi GPS. Měli jsme tedy celkem jasnou představu o tom, co nás čeká a co bude nutné pro úspěšné uskutečnění takovéhoto projektu. Připravili jsme tedy projekt, podle kterého se provedla první fáze systému. Pro realizaci systému jsme jako základní platformu doporučili a následně použili produkty společnosti Microsoft. Volba této platformy byla definována zejména tím, že první zařízení, pro které byl systém PoM vyvíjen, byly telefony s operačním systémem Windows Mobile6.x.

Celá koncepce PoM je relativně velice jednoduchá. Do monitorovaného telefonu je nutné nahrát program, který pak následně zasílá informace o poloze zařízení na server, kde se tyto informace zpracují a uloží do databáze. Serverová část je pak realizována jako standardní třívrstvá architektura (klient/aplikační vrstva/databázová vrstva), kdy klientem je tenký klient/prohlížeč, tj. jedná se o klasický internetový projekt založený na webových technologiích.

Nejkomplikovanější práce spočívala ve vytvoření programů pro mobilní telefony. Před zahájením vlastního vývoje jsme stáli před otázkou, zda vývoj bude probíhat v prostředí JAVA, čímž bychom si zajistili teoretickou možnost spouštění fungování systému napříč všemi telefony, které JAVU podporují, a nemuseli bychom se zabývat opakovaným vývojem pro různé operační systémy, nebo naopak vyvíjet pro každý OS aplikaci nově. Rozhodování nebylo jednoduché, nicméně na základě zkušenosti a několika menších testů jsme usoudili, že opakovaný vývoj bude výhodnější, a to zejména z důvodu podpory výrobcem a nutnosti velké stability produktu.

Jako první byl zahájen vývoj pro telefony s Windows Mobile. Pro tento operační systém byl vývoj relativně jednoduchý a vše šlo rychle kupředu. O to větší bylo zklamání z testování a z vlastního provozu, kdy se ukázalo, že velká část zařízení s OS Windows Mobile jsou nespolehlivá a poruchová, a to zejména z pohledu hardwaru. Druhým operačním systémem, pro který je PoM dostupný, je Symbian, kde byla situace naprosto opačná. Vývoj pro tento OS je hrbolatá cesta obrostlá trnitými keři. Bylo nutno překonat celou řadu obtíží od nesnadnosti odhalování a logování chyb kódu, přes špatnou správu procesů v paměti, až např. po proces certifikace aplikace. Nicméně po překonání těchto potíží jsme byli opět, a tentokrát mile překvapeni, jak kvalitní většinou jsou zařízení, na kterých je Symbian provozován.

Současnost a budoucnost systému

První verze systému PoM byla založena na určování polohy jen za pomoci satelitního systému GPS. Bylo tedy nezbytně nutné, aby byl přístroj, na kterém bylo požadováno systém PoM provozovat, vybaven GPS čipem. Pomocí tohoto čipu byla zjištěna aktuální poloha, která byla odeslána na server. A právě v tomto byl/je největší problém zařízení založených na OS Windows Mobile. Informace o poloze je většinou komplikovanější získat a případně i jejich kvalita je horší na rozdíl od přístrojů na bázi Symbian. Dalšími neduhy telefonů na OS Windows Mobile je většinou nižší výdrž baterií oproti druhé platformě.

V současnosti jsou pro určování polohy mobilního zařízení využívány i další metody, a to určování polohy prostřednictvím BTS stanic, ke kterým je mobilní zařízení připojeno, a určování polohy prostřednictvím známosti o poloze WiFi hotspotů, které se nacházejí v okolí mobilního přístroje. Tyto metody jsou dostupné i na zařízeních, která neobsahují GPS, a je tedy možné na takováto zařízení sytém PoM instalovat a provozovat.

Serverová část je „klasická“ aplikace klient -> server, kdy klientem je prohlížeč a veškerá aplikační logika je na straně serveru. Systém je realizován na platformě Microsoft .NET. Je v principu složen ze tří částí. Za prvé z vlastní aplikace napsané v ASP.NET. Za druhé z databáze, kde byla zvolena databáze Microsoft SQL Server 2008. A za třetí z obslužných služeb, které se starají např. o příjem dat z mobilních telefonů, jejich zpracování (např. vyčištění, aby nebyly ukládány body, které jsou nevěrohodné, ať již špatně naměřené GPS a neodchycené základní kontrolou v telefonu, dále např. určení, zda přijatý bod nespadá do některé ze sledovaných oblastí, apod.) a zápis do databáze.Aktuálně systém PoM po přibližně půlročním ostrém provozu používá celosvětově několik tisíc uživatelů. Je připravován a zvažován další rozvoj, a to zejména ve směru rozšíření počtu podporovaných platforem. Nejdříve přijde na řadu platforma Blackberry, následně pak iPhone a ve výhledu je již i Android společnosti Google. Projekt jak z technického, tak i obchodního pohledu dopadl úspěšně a nadále se bez problémů provozuje a rozvíjí.

Autor je generálním ředitelem společnosti KAKTUS Software.
 

 


Mohlo by vás zajímat: