Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 19 Listopad 2020 10:48

Tags: HP Designjet | HP Inc. | Studio | T200 | T600 | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet T200Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la no­vé pro­duk­ty řa­dy HP De­sign­Jet, je­jichž cí­lem je zje­dno­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, pro­jek­tan­tů, stav­ba­řů a sub­do­da­va­te­lů) a zá­ro­veň za­jis­tit vy­so­ce kva­lit­ní a rych­le dos­tup­né vý­tis­ky za níz­kou ce­nu. No­vou řa­du tis­ká­ren HP De­sign­Jet tvo­ří in­te­li­gent­ní, fle­xi­bil­ní, kom­pakt­ní a sty­lo­vé tis­kár­ny, kte­ré jsou ve sro­vná­ní s os­tat­ní­mi ty­py plot­rů v sou­čas­né do­bě na tr­hu zce­la je­di­neč­né. Dí­ky soft­wa­ru HP Click lze snad­no tisk­nout je­di­ným kli­knu­tím, na­víc i do­ku­men­ty růz­ných ve­li­kos­tí. V kom­bi­na­ci s au­to­ma­tic­kým zá­sob­ní­kem for­má­tu A3/B umož­ňu­je ta­to řa­da au­to­ma­tic­ky tisk­nout pro­jek­ty ve ví­ce ve­li­kos­tech – A3/B a A1/D ne­bo A0/E – bez nut­nos­ti ruč­ní­ho pře­pí­ná­ní zdro­je mé­dií. Dí­ky ap­li­ka­ci HP Smart ta­ké no­vá řa­da HP De­sign­Jet umož­ňu­je bez­pro­blé­mo­vý tisk a sprá­vu z li­bo­vol­né­ho při­po­je­né­ho za­ří­ze­ní, ať jste kde­ko­li.

Do nového portfolia velkoformátových tiskáren HP DesignJet patří:

 • Řada tiskáren HP DesignJet T200: snadný a cenově dostupný tisk s nejmenšími plotry na světě.
 • Řada HP DesignJet T600: rychlé a jednoduché velkoformátové plotry určené pro profesionály v oblasti stavebních ekosystémů, kteří potřebují rychlou realizaci, řešení problémů a multitasking.
 • Řada tiskáren HP DesignJet Studio: pro profesionály v oblasti architektury, projektování a výstavby, kteří kladou důraz na kreativitu, design i estetiku.

Řada tiskáren HP DesignJet T200

Tiskárny řady HP DesignJet T200 jsou nejmenší velkoformátové plotry na světě, neboť se vejdou i do nejmenších prostorů. Se šířkou 24 palců a možností tisku až do formátu A1 navíc umožňují snadné ovládání pomocí softwaru HP Click, díky němuž lze rychle tisknout více souborů najednou jediným kliknutím. Automatický podavač papíru formátu A3/B nabízí možnost tisknout technickou dokumentaci ve více rozměrech o formátu A3/LF bez nutnosti měnit vstup médií.

K funkcím tiskáren řady HP DesignJet T200 patří:

 • Vysoká rychlost: vytiskněte list formátu A1 za pouhých 30 sekund.
 • Inteligentní tisk: tiskněte projekty obsahující materiály o více velikostech ve formátech A3/B a A1/D jediným kliknutím pomocí HP Click bez nutnosti měnit vstupní médium.
 • Větší mobilita: s aplikací HP Smart můžete tisknout kdekoli.
 • Udržitelný design: vyrobeno z 30 % z recyklovaného plastu.
 • Navrženo pro váš rozpočet: spotřebujte při běžné údržbě až o 95 % méně inkoustu.
 • Kvalitnější výsledky: o 31 % přesnější vykreslení čar a o 65 % širší barevný gamut ve srovnání s konkurenčními tiskárnami.

Kromě toho, že jsou tiskárny řady HP DesignJet T200 kompaktní, snadno použitelné a poskytují vysoce kvalitní výstup, řadí se také mezi ekologicky nejudržitelnější velkoformátové plotry na světě, neboť jsou až z 30 % vyrobeny z recyklovaných plastů, čímž snižují emise oxidu uhličitého.

HP Smart

Tiskárny řady HP DesignJet T600

Tiskárny řady HP DesignJet T600 se vyznačují množstvím jedinečných vlastností, jež nabízí i řada HP DesignJet T200, která je díky nim lídrem ve své třídě. Tiskárny v této nové řadě také umožňují ve výchozí konfiguraci tisknout technickou dokumentaci ve formátech různých velikostí A3/LF, jsou dodávány s integrovaným stojanem a díky větší paměti a nativní podpoře HP-GL/2 dokážou zvládnout i složité projekty.

 • Mimořádná jednoduchost: tiskněte víceformátové projekty A3/B a A1/D nebo A0/E automaticky bez nutnosti ručního přepínání zdroje média a jediným kliknutím pomocí HP Click a integrovaného zásobníku pro formáty A3/B.
 • Na míru způsobu vaší práce: díky vysoké rychlosti tisku, umožňující vytisknout formát A1/D během pouhých 25 sekund, nebudete muset marnit čas čekáním u tiskárny.
 • Větší mobilita: s aplikací HP Smart můžete tisknout kdekoli.
 • Kvalitnější výsledky: o 31 % přesnější vykreslení čar a o 65 % širší barevný gamut ve srovnání s konkurenčními tiskárnami.

Podobně jako jejich kompaktní protějšky jsou i tiskárny řady HP DesignJet T600 vyrobeny z 30 % z recyklovaných plastů, čímž pomáhají společnosti HP dosáhnout vytčeného cíle: zvýšit podíl používaných recyklovaných plastů – s velkým předstihem před plánovaným rokem 2025.

Všestranné, udržitelné a inteligentní tiskárny řady HP DesignJet T600 jsou k dispozici v šířce 24 palců a 36 palců. Díky svému prémiovému tiskovému modulu dokážou vytisknout formát A1 za pouhých 25 sekund. Tiskárny zvládají celý proces (od nastavení tiskové úlohy až po vyzvednutí tiskového výstupu) dvakrát rychleji než konkurenční výrobky.

HP DesignJet T600

Tiskárny řady HP DesignJet Studio

Pro profesionální designéry je uspořádání a styl pracoviště součástí jejich prezentace. Tiskárny řady HP DesignJet Studio vynikají elegantním bílým provedením s povrchem ze dřeva nebo z oceli a profesionálním designérům nabízejí nejlepší zážitek ve své třídě bez jakýchkoli kompromisů, pokud jde o rychlost, kvalitu či snadnost použití.

V případě tiskáren HP DesignJet Studio si jedinečný výkon podává ruku s vynikajícím designem. Tyto tiskárny jsou předurčeny pro kreativní profesionály, kteří potřebují velkoformátovou tiskárnu, jež se bez problémů vejde do pečlivě navrženého pracoviště, v němž se setkávají s klienty, a umožní jim udržet krok s různorodými požadavky klientů.

HP DesignJet Studio

Tiskárny řady HP DesignJet Studio kladou mimořádný důraz na udržitelnost: získaly certifikát CarbonNeutral, který potvrzuje splnění požadavků protokolu CarbonNeutral. Zahrnuje emise během celého životního cyklu výrobku v souvislosti s těžbou surovin, výrobou, dopravou a používáním tiskáren HP, originálního spotřebního materiálu HP a papíru a koncem životnosti zařízení.

Tyto tiskárny navíc již ve výchozím nastavení podporují tisk technické dokumentace na média různých velikostí, jsou vybaveny tiskovým softwarem HP Click, umožňujícím tisk na jedno kliknutí, a tiskovou úlohu lze na nich iniciovat prostřednictvím jakéhokoli připojeného zařízení používajícího aplikaci HP Smart.

Dostupnost

Tiskárny HP DesignJet T200, T600 a Studio jsou v České republice v prodeji od 1. října.


Mohlo by vás zajímat: