Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo fea

Celkem nalezeno výsledků : 37.

1. SimScale a funkce pro konstrukční a mechanickou simulaci
(Matching tags: SimScale,Vibrace,CFD,FEA,Simulace,CAE,CAD)
Sim­S­ca­le ozná­mil nové funk­ce pro in­že­ný­ry za­mě­ře­né na kon­struk­ční a me­cha­nic­kou si­mu­la­ci, včet­ně roz­sáh­lé ana­lý­zy vib­ra­cí a har­mo­nic­kých modů. Sim­S­ca­le je ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2023
2. Konference Simulate at the Speed of Design 2023
(Matching tags: Advanced Engineering,Altair,FEA,Konference,Simulace,CAE)
Advan­ced En­gi­nee­ring zve na on­‑line kon­fe­ren­ci po­řá­da­nou 28. červ­na 2023 od 11 hodin spo­leč­nos­tí Al­tair na téma vy­u­ži­tí si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií (CAE, FEA) v rané fázi vý­vo­jo­vé­ho ...
Pátek, 09 Červen 2023
3. Webinář ESI „VA One, co je nového ve verzi 2023“
(Matching tags: Webinar,FEA,ESI Group,BEM,Sea,VA One 23)
ESI Group zve zá­jem­ce k při­po­je­ní se na webi­nář „VA One, co je no­vé­ho ve verzi 2023“, který upo­zor­ní na nová vy­lep­še­ní pro­duk­tu a zrych­le­né mož­nos­ti, včet­ně vy­lep­še­ní mo­de­lo­vá­ní ...
Čtvrtek, 08 Červen 2023
4. Elysium oznámilo vydání softwaru CADdoctor SX6.1
(Matching tags: SX6.1,CADdoctor,Překlad,Elysium,FEA,Data,Software)
... a od­st­raňování chyb spolu s op­ti­ma­li­za­cí dat pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Na­pří­klad pří­pra­vou dat pro ge­ne­ro­vá­ní sítí FEA. S CAD­doc­to­rem ze­fek­tiv­ní­te a ma­xi­ma­li­zu­je­te ...
Středa, 01 Březen 2023
5. Ansys a AMD jsou partnery v oblasti simulací
(Matching tags: Ansys Mechanical,Akcelerátory,AMD Instinct,ANSYS,FEA,AMD,Simulace)
Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la, že Ansys Me­cha­ni­cal je jed­ním z prv­ních ko­merč­ních pro­gra­mů pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků (FEA) pod­po­ru­jí­cích ak­ce­le­rá­to­ry AMD In­stinct, nej­no­věj­ší ...
Pátek, 26 Srpen 2022
6. Webinář – Simulace PMSM pomocí EMWorks2D
(Matching tags: Nissan Leaf,EMWorks2D,EMWORKS,Elektromobily,ECAD,FEA)
... Jakmi­le je na­pří­klad na­vr­žen výkon elek­tro­mo­to­ru a pohon elek­tro­mo­bi­lu, je si­mu­lo­ván po­mo­cí FEA.  ...
Sobota, 21 Srpen 2021
7. Inovované vozíky AnyoneGo pro hendikepované psy
(Matching tags: Ortézy,Hendikepovaní psi,Vozíky,AnyoneGo,Fusion,Inovace,FEA,3D tisk,Autodesk)
Po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců bylo v Any­o­ne­Go ve zna­me­ní ino­va­cí a tes­to­vá­ní. V bran­ži sou­stře­dě­né kolem 3D tisku je nutné ne­u­stá­le sle­do­vat nové tren­dy a ty nej­za­jí­ma­věj­ší ...
Úterý, 19 Květen 2020
8. MSC Apex Iberian Lynx zvyšuje 10násobně produktivitu
(Matching tags: Nastran,FEA,Hexagon,MSC,Iberian,Lynx,Apex,Produktivita,Simulace)
... Apexem a MSC Nastranem, což je FEA solver. Díky tomu mohou uživatelé MSC Apexu importovat MSC Nastran modely, editovat a modifikovat topologii sítě či atributy modelu, vytvářet scénáře a připravit ...
Úterý, 15 Leden 2019
9. SimScale nově integruje Parasolid a HOOPS Exchange
(Matching tags: Simulace,SimScale,HOOPS Exchange,Siemens PLM Software,Parasolid,Tech Soft 3D,FEA,CFD)
... a HOOPS Exchange. Díky tomu jsou možnosti simulací širší a vý­sle­d­ky přesnější, a to jak u FEA (analýzy metodou konečných prvků), tak CFD (simulace proudění tekutin). Parasolid je ...
Neděle, 18 Únor 2018
10. Carbon vydává svůj 3D tiskový software v nové verzi
(Matching tags: 3D tisk,MKP,Software,Cloud,FEA,Nástroje,Podpory,Carbon)
... podporu využití materiálu a minimalizuje následné zpracování. Nové softwarové nástroje pracují s analýzou metodou konečných prvků (FEA) v cloudovém výpočetním prostředí, což simulace urychluje ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
11. Setkání uživatelů IDEA StatiCa 2017
(Matching tags: IDEA StatiCa,Novinky,FEA,CAD,BIM,Uživatelé)
Společnost IDEA StatiCa zve na další Setkání uživatelů IDEA StatiCa. Představí na něm zásadní novinky IDEA StatiCa v roce 2017 a ochutnávku funkčností, které připravuje. Těšit se můžete ...
Středa, 02 Srpen 2017
12. e-Xstream engineering vydává Digimat 2017
(Matching tags: MKP,MSC Software,PFA,e-Xstream,Digimat,SFRP,DFC,2017,Engineering,Kompozity,FEA)
... modelovací možnosti o nové schopnosti a nové materiály. Uživatelé nyní mohou provádět PFA, tedy progresivní analýzu selhání SFRP částí (z plastových zesílených krátkých vláken) pomocí FEA ...
Úterý, 24 Leden 2017
13. Simulace s MSC Adams 2017
(Matching tags: FEA,FEM,Simulace,Adams,FMI,2017,MSC Software,FE Part)
... shody zubů. Tvorba sítě a FEA je plně automatizovaná, takže není nutné mít znalosti Nastran. Nově je alternativou k příkazovému jazyku Adams View (cmd) skriptování Python, jež dovoluje automatizaci ...
Úterý, 29 Listopad 2016
14. Anaglyph vydává Laminate Tools ve verzi 4.6
(Matching tags: FEA,Konstrukce,Anaglyph,Kompozity,Laminate,Tools,CAD,4.6)
... originální data mezi všemi zapojenými procesy. Rozhraní je podobné většině CAD a FEA aplikací. Nástroje Laminate Tools využívají projektanti kompozitních konstrukcí a analytici namáhání v automobilovém, ...
Pondělí, 27 Červen 2016
15. Mentor Graphics přichází s novou verzí FloEFD
(Matching tags: Kapaliny,EDA,Abaqus,Mentor,Graphics,FEA,Výpočty,CAD,FloEFD,Dynamika)
... stavů, robustní EDA rozhraní a rozhraní pro FEA software Abaqus pro analýzu napětí. Nástroj FloEFD automaticky vyplní mezery specifické velikosti, aby byl model vodotěsný. Možnost upřesnění stejných ...
Středa, 30 Prosinec 2015
16. Nová verze Agile Engineering Design System
(Matching tags: CAM,CAE,Turbíny,Concepts,NREC,Lopatkové,MAX-PAC,Analýzy,Stroje,FEA,CFD)
... Pushbutton CFD a Pushbutton FEA, umožňující kompletní 3D CFD a FEA analýzy v prvotní fázi návrhu. Automatická optimalizace byla usnadněna a dovoluje rozsáhlý průzkum dříve nevyužitého ...
Neděle, 20 Prosinec 2015
17. Společnost TechSim Engineering se představuje
(Matching tags: Simulace,Výpočty,TechSim,Dimenzování,ELMAG,FEA,CFD,Engineering)
... Přináší svým zákazníků poslední technologie z oblasti virtuálního prototypování a to jak FEA, CFD a ELMAG analýz jednotlivých komponent, tak i celého systému.  ...
Středa, 04 Listopad 2015
18. SPEED Suite pro návrhy elektrických strojů ve verzi 10.02
(Matching tags: 10.02,Steve,FEA,CFD,Portal,CD-adapco,SPEED,Suite)
... dostupný k využití na portálu Steve Portal. Verze 10.02 nabízí nově lepší integraci do simulačního nástroje firmy, STAR-CCM+, jako alternativu k PC-FEA pro automatické 2D analýzy díky implementovaným ...
Neděle, 10 Květen 2015
19. IronCAD nově integruje AMPS pro multifyzikální simulace
(Matching tags: Iintegrace,Multifyzikální,MPIC,AMPS,IronCAD,Analýzy,FEA,MKP,Simulace)
... Dalšími funkcemi jsou přímé modifikace geometrie, úzká provázanost s FEA a tvorba sítí s tolerancí, což umožňuje práci i s nepřesnými modely.  ...
Středa, 29 Duben 2015
20. Stovky CAD a CAM vylepšení v ZW3D 2015
(Matching tags: CNC,CAD,CAM,FastBlank,2015,Vylepšení,SimWise,KeyShot,FEA,ZWSOFT,ZW3D,Eureka)
... oblasti, od renderování, přes zpracování plechů nebo obrábění až po přechod z FEA do CNC.  ...
Úterý, 17 Březen 2015
21. Výrobce mobilů Vertu využije HyperWorks Unlimited
(Matching tags: Vertu,Telefony,Altair,HyperWorks,FEA,CAD,CAE)
Anglický výrobce luxusních mobilních telefonů Vertu investuje peníze do rozvoje širokého portfolia technologií a služeb společnosti Altair, a to prostřednictvím nového produktu HyperWorks Unlimited ...
Čtvrtek, 25 Září 2014
22. Digimat ve verzi 5.1.1
(Matching tags: e-Xstream,Digimat,5.1.1,RVE,Tepex,Lanxess,FEM,Software,MSC,FEA)
... tvorba sítě metodou rozboru konečných prvků, řešení a post proces. K externímu rozhraní byl přidán software Marc Nonlinear FEA pro teplotní, mechanickou a elektrickou analýzu.  ...
Úterý, 23 Září 2014
23. Adams 2014 pro dynamiku mnoha těles
(Matching tags: CAD,Software,Simulace,Dynamika,Adams,Machinery,Car,MSC,2014,FEA)
Společnost MSC Software vydává verzi 2014 svého simulačního softwaru Adams, který testuje mechanické systémy díky snadné integraci mezi dynamikou a analýzou pomocí konečných prvků (FEA). Verze Adams ...
Čtvrtek, 28 Srpen 2014
24. Marc 2014 pro nelineární analýzy pomocí MKP
(Matching tags: Marc,Nelineární,Software,Simulace,CAD,MSC,2014,FEA)
Firma MSC Software vydává verzi 2014 svého softwaru Marc pro nelineární a multifyzikální simulace výrobních procesů, od součástí pro automobily přes gumové komponenty po sofistikovaná lékařská a spotřební ...
Středa, 06 Srpen 2014
25. Nemetschek Scia představí Scia Design Forms
(Matching tags: Simulace,Design,Nemetschek,Forms,Scia,FEA,Analýzy)
... lze propojit se Scia Engineerem, softwarem pro analýzu metodou konečných prvků (FEA). Jednotlivé požadavky je možné integrovat do jednoho procesu, takže počet analýz nesourodých modelů, jež by bylo potřeba ...
Úterý, 25 Březen 2014
26. FEATools pro Caesar II
(Matching tags: Caesar II,FEA,Intergraph,Paulin Research Group,FEATools)
Společnost Intergraph oznámila, že výzkumná skupina Paulin Research Group vydala FEATools, software pro analýzu metodou konečných prvků (finite element analysis – FEA), propojený s Caesarem II, softwarem ...
Úterý, 14 Leden 2014
27. Dassault koupil britskou Safe Technology
(Matching tags: Safe Technologies,Dassault,Akvizice,SIMULIA,fe-safe,3DEXPERIENCE,FEA,Systèmes)
Francouzská firma Dassault Systèmes koupila britskou Safe Technology, jednu z předních společností, nabízejících technologii pro simulaci únavy a predikci životnosti výrobku. Technologie této firmy ...
Čtvrtek, 05 Září 2013
28. CSC vydala nový analyzační software Solve 2013
(Matching tags: Solve 2013,3D Finite Element,Analýza,CSC,FEA)
Vývojář strukturálního softwaru, firma CSC (jejími strategickými partnery jsou např. Autodesk, Design data, Tekla, Tata Steel nebo Westok), vydala nový FE analyzační balíček Solve 2013. Má nové a intuitivní ...
Středa, 31 Červenec 2013
29. DST vydala SimWise v9.0
(Matching tags: Simulace,MKP,DST,SimWise,9.0,FEA)
... a projektantům možnost vytvářet optimální návrhy. SimWise přináší 3D kinematické a dynamické pohybové simulace pevně spojené s 3D analýzou konečných prvků (FEA) v jediném cenově dostupném balíku integrovaném ...
Pondělí, 15 Červenec 2013
30. MapleSim v kombinaci s JMAG FEA pro elektrické motory
(Matching tags: FEA,JMAG,MapleSim,Elektromotory,Analýzy,Maplesoft)
Nový produkt, který uživatelům umožňuje kombinovat výkonný JMAG FEA s fyzickým modelováním a simulačními nástroji MapleSim, vydala společnost Maplesoft. Konektor MapleSim pro JMAG-RT dovoluje vytvářet ...
Středa, 26 Červen 2013
31. NEi Works 2013 pro SolidWorks
(Matching tags: CAE,SolidWorks,NEi Works,Nastran,FEA)
... finite element analysis (FEA) v NEi Works 2013. NEi Works vyvinula původně firma NEi Software, aby nabídla Nastran CAE ve známém pracovním prostředí SolidWorks. Díky tomu, že je NEi Works vloženo do SolidWorks, ...
Středa, 12 Červen 2013
32. MotorSolve DCM v nové verzi a s novými moduly
(Matching tags: Infolytika,MotorSolve,Anylýza,MotoryDCM,PMDC,FEA)
... jednotlivých prvků, jaký najdeme v modulech BLDC, IM, SRM a termálních. Konstruktéři tak dostanou přesnou předpověď výkonu stroje, není nutný ani post-processing ve stylu FEA. MotorSolve DCM je software ...
Pátek, 18 Leden 2013
33. ANSYS – Okno do světa multifyzikálních výpočtů – CFD a FEA
(Matching tags: Engineering,Techsoft,FEA,CFD,ANSYS,Seminář,Vzdělávání)
Společnost TechSoft Engineering pořádá ve dnech 23. a 24. května seminář, jehož cílem je seznámit účastníky se základy výpočtů strukturální mechaniky FEA (pevnosti a dynamiky) a dynamiky proudění CFD a ...
Pátek, 04 Květen 2012
34. fe-safe pomáhá automobilovým specialistům
(Matching tags: Analýzy,Safe,Technology,fe-safe,FEA,Automotive)
Safe Technology Ltd oznámila, že společnost Flexider Automotive (Itálie) si vybrala software fe-safe pro analýzu životnosti k provádění pokročilých únavových analýz automobilových dílů pro přední výrobce ...
Středa, 11 Leden 2012
35. Nejnovější verze Femapu – lepší simulace ve vývoji produktů
(Matching tags: Femap,FEA,MKP,Siemens,Software,PLM,FEM)
Siemens PLM Software představil 13. října 2011 nejnovější verzi softwaru Femap, světového pre- a post-procesoru pro modelování metodou konečných prvků (FEA) v operačním systému Windows. Rozšířená verze ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2011
36. Certifikace AMD FirePro pro 3D modelování se standardem OpenCL
(Matching tags: Dassault,AMD,OpenCL,FEA,Abaqus,SIMULIA)
Společnost AMD 6. září 2011 oznámila, že profesionální grafické karty AMD FirePro nyní podporuje nejnovější verze softwaru Abaqus pro analýzu konečných prvků (finite element analysis – FEA) od firmy SIMULIA, ...
Úterý, 13 Září 2011
37. NEi Software představuje NEi Nastran in-CAD 2011
(Matching tags: CAE,Software,MKP,NEi,Nastran,FEA)
NEi Software představuje NEi Nastran in-CAD 2011, řešení založené na analýze metodou konečných prvků (MKP) dodávané ve tří-dimenzionálním (3D) prostředí. S produktem NEi Nastran in-CAD mohou týmy navrhující ...
Pátek, 26 Srpen 2011