Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo htc vive

Celkem nalezeno výsledků : 19.

1. Jarní slevy na VIVE XR Elite i VIVE Pro 2
(Matching tags: VIVE Pro 2 HMD,XR Elite,HTC Vive,Rozšířená realita,Virtuální realita)
HTC VIVE od­star­to­va­la jaro sle­vo­vou akcí na pré­mi­o­vé he­ad­se­ty HTC VIVE XR Elite a HTC VIVE Pro 2 pro všech­ny ev­rop­ské zá­kaz­ní­ky. Ti si tak mohou do­přát ne­kom­pro­mis­ní PCVR se­sta­vu, ...
Středa, 20 Březen 2024
2. HTC VIVE XR Elite Business Edition pro profesionály
(Matching tags: VIVERSE,Mo­bi­le World Con­gress,Busi­ness Edi­ti­on,VIVE XR,Elite,HTC Vive)
HTC VIVE na ve­letr­hu Mo­bi­le World Con­gress 2024 HTC VIVE před­sta­vi­la pro­fe­si­o­nál­ní verzi he­ad­se­tu VIVE XR Elite Busi­ness Edi­ti­on s pod­po­rou LBE soft­wa­ru a služ­ba­mi VIVE ...
Pondělí, 26 Únor 2024
3. HTC VIVE Focus 3 pro fyzickou kondici kosmonautů
(Matching tags: FERGO,Focus 3,Headset,HTC Vive,ISS,Hardware)
HTC VIVE in­for­mo­va­la 15. února o úspě­chu he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3 na me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. Tech­no­lo­gie, která he­ad­se­tu umož­ni­la fun­go­vá­ní v pro­stře­dí ...
Úterý, 20 Únor 2024
4. VIVE Ultimate Tracker pro sledování pohybu s XR headsety
(Matching tags: SteamVR,Focus 3,Ultimate Tracker,XR Elite,HTC Vive,Vive)
HTC VIVE před­sta­vi­la 29. lis­to­pa­du VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker, který vý­raz­ně po­sou­vá mož­nos­ti ne­zá­vis­lých XR he­ad­se­tů v ob­las­ti sle­do­vá­ní po­hy­bu. Nový trac­ker na­bí­zí ne­pře­ko­na­tel­nou ...
Pátek, 08 Prosinec 2023
5. Historicky první VR headset se chystá na ISS
(Matching tags: HTC VIVE Focus 3,Astronauti,Duševní zdraví,Nord­‑Space Aps,XRHe­al­th,HTC Vive)
HTC VIVE spolu s XRHe­al­th, která je líd­rem v ob­las­ti zdra­vot­ní péče vy­u­ží­va­jí­cí spa­tial com­pu­tingu (tech­no­lo­gie pro­po­ju­jí­cí di­gi­tál­ní a fy­zic­ký svět s mož­nos­tí ...
Pátek, 03 Listopad 2023
6. HTC VIVE XR Elite dorazil na pulty obchodů
(Matching tags: XR Elite,VR brýle,Headset,HTC Vive,Alza,Hardware)
HTC VIVE 1. červ­na in­for­mo­va­la, že nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí do­ra­zil ...
Pondělí, 05 Červen 2023
7. Den s virtuální realitou
(Matching tags: Žďár nad Sá­za­vou,VOŠ a SPŠ,HTC Vive,Petr Fořt,Virtuální realita,BIM,PLM)
Vy­u­ži­tí zob­ra­zo­va­cích a in­ter­ak­tiv­ních tech­no­lo­gií vir­tu­ál­ní re­a­li­ty při práci stu­den­tů na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou se stalo sou­čás­tí se­mi­ná­ře, který byl ...
Středa, 29 Březen 2023
8. VR HTC VIVE během Black Friday levnější než kdy dřív
(Matching tags: Pro 2,Eye,Headsety,HTC Vive,Flow,Pro,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HTC VIVE od­ha­li­la 25. lis­to­pa­du Black Fri­day slevy pro le­toš­ní rok, které ob­sáh­nou prak­tic­ky celé port­fo­lio he­ad­se­tů. Fa­nouš­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty navíc ke všem he­ad­se­tům ...
Pátek, 25 Listopad 2022
9. Revoluční VIVE Mars CamTrack pro filmaře v prodeji
(Matching tags: Protokol Free-D,Filmaři,VIVE Mars Cam­Track,HTC Vive,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HTC VIVE za­há­ji­la 8. srpna pro­dej je­di­neč­né­ho ře­še­ní pro vir­tu­ál­ní fil­mo­vou pro­duk­ci VIVE Mars Cam­Track, které v kom­pakt­ním sys­té­mu in­te­gru­je nejen sle­do­vá­ní ...
Úterý, 09 Srpen 2022
10. Novoroční slevy na prémiové headsety HTC Vive
(Matching tags: Cosmos,Headsety,HTC Vive,Virtuální realita,Hardware)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 19. 1. 2022 led­no­vé slevy na kom­plet­ní se­sta­vy vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Vý­rob­ce na­bí­zí zvý­hod­ně­ní nejen pro prak­tic­ký in­si­de-out he­ad­set HTC VIVE Cos­mos. ...
Čtvrtek, 20 Leden 2022
11. HTC VIVE Pro 2 Full Kit vstupuje do prodeje
(Matching tags: Pro 2 Full kit,Headset,HTC Vive,Předobjednávky,Virtuální realita)
Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 13. 9. za­há­je­ní pro­de­je kom­plet­ní sady pro pré­mi­o­vou vir­tu­ál­ní re­a­li­tu HTC VIVE Pro 2 Full kit. Ta stojí na ne­dáv­no před­sta­ve­ném he­ad­se­tu HTC Vive ...
Pondělí, 13 Září 2021
12. HTC nabízí v akci Half-Life: Alyx ke každému Vive Pro Full Kitu
(Matching tags: Virtuální realita,Headsety,Half-Life: Alyx,Vive Pro,Full Kit,Wireless,HTC Vive,HTC)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la, že od 11. květ­na do 25. květ­na bude k he­ad­se­tu HTC Vive Pro Full Kit při­klá­dat kód ke sta­že­ní žá­da­né­ho ti­tu­lu Half-Life: Alyx. Pří­z­niv­ci vir­tu­ál­ní ...
Úterý, 12 Květen 2020
13. Systém virtuální reality HTC Vive Pro Eye jde do prodeje
(Matching tags: Pro Eye,Advantage,SteamVR 2.0,Vive Wireles,HTC Vive,Virtuální realita)
HTC oznámila 15. 5. zahájení prodeje profesionálního systému virtuální reality s integrovaným sledováním pohybu očí HTC Vive Pro Eye. Novinka nabízí možnost interakce pouhým pohledem a nová vstupní ...
Středa, 15 Květen 2019
14. HTC Vive nabízí prémiovou řadu VR produktů
(Matching tags: Mobile,Virtuální realita,Hardware,Snapdragon,835,VR Platform,HTC Vive,Qualcomm)
Společnost HTC Vive nově pro virtuální realitu nabízí novou platformu Qualcomm Snapdragon 835 Mobile VR Platform, a také hardware i software pro komerční využití. V současné době produkty ...
Úterý, 04 Prosinec 2018
15. Black Friday zlevňuje HTC produkty virtuální reality
(Matching tags: Black Friday,Oculus Rift,HTC Vive,HTC,Slevy,Virtuální realita)
HTC představila slevy pro letošní Black Friday. Největší radost při­ne­sou fanouškům virtuální reality. Ti budou mít od 23. do 26. listopadu mož­nost získat náhlavní soupravu HTC Vive Pro se slevou ...
Pondělí, 19 Listopad 2018
16. HTC Vive bez kabelů – přichází Vive Wireless Adapter
(Matching tags: Hardware,Virtuální realita,Vive Wireless Adapter,HTC Vive,Předobjednávky)
Společnost HTC Vive oznámila v rámci veletrhu Gamescom zahájení předobjednávek bezdrátového modulu Vive Wireless Adapter. Uživatelé virtuální reality tak získají možnost zbavit se kabelu, který ...
Úterý, 21 Srpen 2018
VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou, která působí více jak čtvrt století v oblasti nadnárodních aktivit popularizujících techniku a technologie využívané v průmyslové praxi, připravila pro své žáky opravdovou ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
18. Vive Studios a Sixense nabízejí MakeVR
(Matching tags: Virtuální realita,Viveport,HTC Vive,Sixense,MakeVR,Vive,Studios)
Společnosti Vive Studios, dceřiná firma HTC Vive pro vývoj obsahu virtuální reality, a Sixense, nabízející přístroje pro sledování pohybu ve virtuální realitě, spustili MakeVR. MakeVR je vyvinut ...
Čtvrtek, 30 Březen 2017
19. K dispozici je V-Ray 3.5 pro 3ds Max
(Matching tags: 3.5,Oculus Rift,HTC Vive,Vykreslování,Rendering,GPU,3ds Max,V-Ray)
... import a renderování souborů s kompletními scénami v jakékoliv V-Ray aplikaci nebo Live VR Rendering pro vykreslování přímo do náhlavních souprav Oculus Rift či HTC Vive, a to ...
Úterý, 14 Únor 2017